Courses

Course title:Follow-up reflective practice - continuous internship in a company/organisation 2
Faculty:Faculty of Arts
Department:
Course code:FFI / 0NPX1
Credits:5
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Practical classes 12 [Weeks/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Richard Psík, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem praxe je umožnit studentům navazující praxi podle zaměřené svého studia. Zpravidla navazuje na povinnou praxi, danou studijním plánem. Studenti mají možnost v rámci následné praxe, se zapojit do chodu organizace/podniku/firmy zpravidla v návaznosti na předchozí praxi, a pod dohledem mentora/vedoucího praxe, který bude určen po dohodě s danou organizací, plnit dílčí samostatné úkoly. Průběh praxe zaznamenává do Portfolia praxe (pozn. popisuje a hodnotí všechny vykonávané činnosti a výstupy praxe), jehož součástí je i hodnocení ze strany mentora. Portfolio praxe pak může využít jako součást svého pracovního portfolia při vstupu na trh práce.