Courses

Course title:Foreign Internship 2
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Nursing and Midwifery
Course code:UOM / 0IZ2Y
Credits:6
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 160 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Janíková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Charakteristika: Studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce minimálně 30 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu (např. Erasmus, VIA) nebo v rámci bilaterální smlouvy se zahraničním pracovištěm. Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních.