Courses

Course title:Foreign Internship 1
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Nursing and Midwifery
Course code:UOM / 0IZ1Y
Credits:3
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 80 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:Mgr. Eva Janíková, Ph.D. (G)
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cíle: Studijní pobyt nebo pracovní stáž v délce min. 14 dnů, kterou student realizuje v rámci mobilitního programu nebo v rámci bilaterální smlouvy se zahraničním pracovištěm. Smyslem zahraničního pobytu je jednak rozšíření či prohloubení odborných znalostí, dovedností a způsobilostí relevantních pro studijní program studenta, jednak rozvoj komunikativních kompetencí v cizím jazyce a kompetencí interkulturních.