Courses

Course title:First Aid
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Care Medicine
Course code:AUM / 0IPPK
Credits:4
Semester:Winter / Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 6 [Hours/Semester], Practical classes 6 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:PhDr. Sabina Psennerová, PhD. (G); PhDr. Ing. Petr Matouch, Ph.D.; Mgr. Ivana Nytra; PhDr. Pavlína Štěpánová
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Zaměřuje se na popis a poskytnutí první pomoci u základních úrazových a neúrazových stavů s nejvyšší incidencí výskytu. Důraz je kladen na stavy ohrožující základní životní funkce a následnou kardiopulmonální resuscitaci. Cílem je zajistit dostatečné teoretické a praktické znalosti studentům z oblasti první pomoci dle nejnovějších doporučených postupů.