Courses

Course title:Pediatrics 3
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Pediatrics and Neonatal Care
Course code:KND / 0IP3D
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 20 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA (G); MUDr. Simona Mlynárová; MUDr. Mária Najdeková; MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.; MUDr. Kateřina Woznicová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem předmětu je seznámit studenty se základy pediatrie k získání komplexního pohledu na růst a vývoj zdravého i nemocného dítěte včetně problematiky léčebné a preventivní péče. Student si osvojí poznatky o zvláštnostech chorob v dětském věku. Dále se seznámí se nejčastěji se vyskytujícími vývojovými anomáliemi a onemocněním dětského věku, standardními diagnostickými procedurami a testy u jednotlivých klinických stavů.