Courses

Course title:Pediatrics 2
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Pediatrics and Neonatal Care
Course code:KND / 0IP2D
Credits:2
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 30 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA (G); MUDr. Michaela Galková; Mgr. Michaela Hlávková; MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.; MUDr. Simona Vezerová; MUDr. Kateřina Woznicová
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je seznámení studentů se zvláštnostmi chorob v dětském věku. Dále se seznámit se vyskytujícími vývojovými anomáliemi a onemocněním dětského věku, standardními diagnostickými procedurami a testy u jednotlivých klinických stavů.