Courses

Course title:Paediatrics II.
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Pediatrics and Neonatal Care
Course code:KND / 0IP28
Credits:3
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 20 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA (G); MUDr. Eva Pavlíčková; MUDr. Tomáš Pískovský, Ph.D.
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s ošetřovatelskou péčí v pediatrii. Tvoří základ pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče v pediatrii. Cílem je seznámení studentů se zvláštnostmi chorob v dětském věku. Dále seznámit s nejčastěji se vyskytujícími vývojovými anomáliemi a onemocněním dětského věku, standardními diagnostickými procedurami a testy u jednotlivých klinických stavů.