Courses

Course title:Paediatric oncology and haematology
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Pediatrics and Neonatal Care
Course code:KND / 0IOH8
Credits:1
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 3 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:doc. MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D., MHA (G); MUDr. Tomáš Kuhn, MBAce
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s ošetřovatelskou péčí v dětské onkologii a hematoonkologii. Informuje studenty o zcela odlišeném biologickém chování nádorů v dětském věku a o specifikách dětských nádorových onemocnění. Cílem je získat vědomosti o onkologických a hematoonkologických onemocněních u dětí a dospívajících, o základní léčbě v dětské onkologii, kterou je chemoterapie se všemi svými nežádoucími účinky. Klade důraz na kvalitní podpůrnou péči, včetně adekvátní nutriční podpory.