Courses

Course title:Paediatric neurology
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Clinical Neurosciences
Course code:KNP / 0IDND
Credits:1
Semester:Winter
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 10 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:MUDr. Vilém Novák, Ph.D. (G); MUDr. Hana Medřická
Language:Czech
ISCED F broad: 
Annotation:Cílem je seznámí studentů s klinickými stavy dětí všech věkových skupin změněných v souvislosti s onemocněními, které postihují nervový systém, a které výrazně ovlivňují kvalitu života.