Courses

Course title:Pediatric surgery 2
Faculty:Faculty of Medicine
Department:Department of Surgical Studies
Course code:KCG / 0ICD2
Credits:2
Semester:Summer
Level of study:Bc.
Format of study:Lecture 30 [Hours/Semester]
Name of the lecturer:MUDr. Ivana Slívová, Ph.D. (G); MUDr. Rudolf Hlubek; MUDr. Ivo Kopáček; MUDr. Miriam Kurayová; MUDr. Ladislav Petráš
Language: 
ISCED F broad: 
Annotation:Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek s předmětem ošetřovatelská péče v dětské chirurgii. Je součástí komplexu předmětů z klinického ošetřovatelství. Seznamuje s klinickými stavy a onemocněními v chirurgických oborech, dětské kardiochirurgii, ortopedii a dětské traumatologii. Cílem předmětu je naučit studenty základům hodnocení (posuzování) aktuálního klinického stavu v chirurgii, seznámit se se standardními diagnostickými procedurami a testy, se standardní léčbou a ordinacemi lékaře u jednotlivých klinických stavů.