Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na OU
Project IdCZ.02.01.01/../22_012/0006563
Main solverdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Period6/2023 - 5/2026
ProviderDěkanát FF, Děkanát FSS, Děkanát FU, Děkanát LF, Děkanát PdF, Děkanát PřF, Rektorát, OP JAK (Jan Amos Komenský)
Statesolved
AnotationPředmětem projektu je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí DSP za účelem zvýšení kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti přípravy budoucích výzkumných pracovníků. Výsledkem projektu budou: modernizované odborné učebny a laboratoře (cíl A) pracoviště vybavená moderní IT technikou a sofistikovanými softwary (cíl B) nakoupené přístupy do databází, odborná literatura a další EIZ (cíl C) a posílené Wi-fi pokrytí s ohledem na kybernetickou bezpečnost (cíl D) sloužící definované CS.