Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Prototype system for visual inspection during mass production of polymer components using artificial intelligence methods
Project IdCZ.01.01.01/01/22_002/0000590
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period2/2024 - 6/2026
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, OP TAK (Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost)
Statesolved
AnotationZařízení, které chceme vyvinout umožní provést vizuální kontrolu hned jako první operaci po vyjmutí plastového dílu z vstřikovacího nástroje. Bude to univerzální zařízení, které umožní kontrolu plastových dílů různých tvarů, rozměrů, barev, z různých materiálů a různé povrchové struktury. Po softwarové stránce bude jádrem zařízení umělá inteligence, která dokáže vyhodnocovat a identifikovat i vady, které se do té doby neobjevily. Výstupem projektu jsou: I) Prototyp systému pro vizuální inspekci při sériové výrobě polymerních komponentů s využitím metod umělé inteligence, II) Software Template matching řešení založené na unsupervised neuronové síti, III) Software Univerzální GUI pro vzdálené připojení k analýze stavu výrobní linky a analýze výsledků rozpoznání kvality, přičemž výstupy II) a III) jsou rovněž součástí výstupu I) ale současně mohou být provozovány i samostatně ve zcela jiných aplikacích.