The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Martin Adamec


Academic degree, name, surname:RNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Room, floor, building: L 301, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2304
E-mail:
Personal website:No record found.Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Gesty kartografie
Radek Dušek, Martin Adamec
Year: 2021
editorial work

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2019
certified methodologies and procedures

GIS Day 2018
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2018
organizing conference, workshop

GIS Day 2017
Martin Adamec, Renata Popelková, Radek Dušek, Luděk Krtička
Year: 2017
organizing conference, workshop

Metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Závěrečná zpráva
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka, Michal Veverka, Robert Knap ... other authors
Year: 2017
others

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q20. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Rozdíl modelovaných hladin pro Q100, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Rozdíl modelovaných hladin pro Q20, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Rozdíl modelovaných hladin pro Q5, pro modely dna dle měřicích lodí Valentýna a Caperea. Lokalita Vltava.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Geodetické a ultrazvukové profilování na lokalitě Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

GIS Day 2016
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková, Monika Mulková, Luděk Krtička
Year: 2016
organizing conference, workshop

Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Robert Knap, Michal Veverka ... other authors
Year: 2016
others

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q100. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Rozdíl modelovaných hladin ADCP a GEO pro Q5. Lokalita Plzeň.
Marcela Svobodová, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově - v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Srovnání příčných profilů změřených geoeticky a ultrazvukově. Lokalita Plzeň.
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Tachymetrie dna na vybraném úseku lokality Odra
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Popelková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model koryta Vltavy a okolí. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Brno a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Sedlice a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Výškopisný model vodní nádrže Trnávka a okolí
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky koryta Vltavy. Plavební úžina Chvatěruby.
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky v. n. Sedlice
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky vodní nádrže Brno
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Změřené hloubky vodní nádrže Trnávka
Robert Knap, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Geometrická přesnost mentálních map
Radek Dušek, Martin Adamec, Tomáš Holčák
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Krajinný pokryv v povodí Stonávky v r. 1950
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
others

Vlivu terénu na viditelnost nebeské sféry pro měření polohy GNSS v okolí vodních toků (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Výsledky srovnání měření příčných profilů Odry geodetickými a ultrazvukovými metodami (vybraný úsek Odry)
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Využití GIS pro měření morfologie dna povrchových vodních útvarů
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny v krajinném pokryvu v povodí Stonávky 1950 - současnost.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Tomáš Holčák
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Analýza terénu pro mapování vodního toku GNSS. Lokalita Odra.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Analýza změn odtokových poměrů v závislosti na změnách krajinného pokryvu a využití půdy.
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková
Year: 2014
research reports and final reports of opposed grants

INFLUENCE OF SCHEMATIZATION DETAILNESS ON THE RESULTS OF RAINFALL-RUNOFF MODELLING IN THE LUBINA RIVER BASIN
Martin Adamec, Lukáš Noska, David VOJVODÍK
Year: 2014, GeoScience Engineering
journal article

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů - Technická zpráva za rok 2014
Martin Adamec, Radek Dušek, Monika Mulková, Renata Popelková, Jan Unucka
Year: 2014
others

Nové metody měření morfologie dna povrchových vodních útvarů a jejich využití pro územní a krizové plánování. Technická zpráva za rok 2014.
Jan Unucka, Martin Adamec, Radek Dušek, Robert Knap, Monika Mulková, Renata Popelková, Michal Veverka ... other authors
Year: 2014
research reports and final reports of opposed grants

Povodí Stonávky - r. 1836 a 2012, změny ve využití území (zemědělská půda mapa)
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Povodí Stonávky - využití území v roce 1836
David VOJVODÍK, Monika Mulková, Martin Adamec
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Povodí Stonávky - využití území v roce 2012
Monika Mulková, Martin Adamec, Krpec Petr
Year: 2014
certified methodologies and procedures

Cultural diversity for ecologists: Why are there so many languages in the tropics and what can we do to conserve them?
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Martin Adamec, Philip Shearman, Nigel Baro
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kulturní diverzita pro ekology: distribuce a ohrožení druhové a jazykové diverzity na Nové Guineji
Vojtěch Novotný, Pavel Drozd, Martin Adamec, Philip Shearman, Nigel Baro
Year: 2013
abstract in proceedings

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Year: 2013
certified methodologies and procedures

Modelované hydrologické parametry povodí Odry za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Veronika Říhová, Monika Mulková
Year: 2013
certified methodologies and procedures

Analýza pokryvu posypových štěrků ze silnice Hvězda - Ovčárna.
Martin Adamec, Radek Dušek
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci
Luděk Krtička, Martin Adamec, Pavel Bednář
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc červenec. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Modelované hydrologické parametry povodí Bečvy za měsíc leden. Období 2002 - 2009.
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc červenec. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Modelované hydrologické parametry povodí Bělé za měsíc leden. Období 2002 - 2009
Radek Dušek, Jan Unucka, Martin Adamec, Michal Podhoranyi, Veronika Říhová
Year: 2012
certified methodologies and procedures

On 2D and 3D parameter derivation for rainfall- runoff models
Martin Adamec, Milan Trizna, Veronika Říhová, Jan Unucka, Marcela Gergeľová
Year: 2012, Acta Montanistica Slovaca
journal article

Papua Nová Guinea. Jazykové skupiny. Průměrná nadmořská výška výskytu obyvatel jazykové skupiny.
Martin Adamec, Pavel Drozd
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Papua Nová Guinea. Struktura populace dle pohlaví. Pohyb obyvatelstva dle jazykových skupin.
Martin Adamec, Pavel Drozd
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Praděd a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Přírodní hodnoty NPR Šerák - Keprník a okolí. Podrobná kategorizace.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký
Year: 2012
certified methodologies and procedures

Srovnání možností využití semidistribuovaných a distribuovaných srážkoodtokových modelů v lesnické hydrologii na příkladu povodí Ostravice
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Michaela Hořínková, Jozef Richnavský, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek, Ondřej Malek, Martin Ďuricha, Michal Podhorányi, Petr Bobáľ, Bronislav Devečka, Vladimíra KOLÁŘOVÁ, Vladimír Těthal, Marie Vyležíková, Ivan Mudroň, Peter Spál ... other authors
Year: 2011, Zprávy lesnického výzkumu
journal article

Analýza lokalit bydlení v Ostravě z hlediska kvality místního prostředí
Luděk Krtička, Renata Popelková, Martin Adamec
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Atlas životního prostředí v Ostravě
Václav Škarpich, Jana MIČULKOVÁ, Tomáš Inspektor, Kateřina Krokerová, Martin Adamec
Year: 2010
abstract in proceedings

Atlas životního prostředí v Ostravě
Václav Škarpich, Jana MIČULKOVÁ, Tomáš Inspektor, Kateřina Krokerová, Martin Adamec
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

GIS Day 2010
Renata Popelková, Monika Mulková, Martin Adamec, Luděk Krtička
Year: 2010
organizing conference, workshop

Porovnání metod SCS-CN a Green-Ampt pomocí citlivostní anylýzy na základě změn indexu předchozí srážky
Jan Unucka, Michaela Hořínková, Veronika Říhová, Petr Vavroš, Martin Adamec
Year: 2010
abstract in proceedings

Possibilities of the semi-distributed and distributed models in forest hydrology on example of the Ostravice basin
Jan Unucka, Milan Jařabáč, Veronika Říhová, Jozef Richnavský, Michaela Hořínková, Ondřej Malek, Petr Bobáľ, Michal Podhorányi, Martin Ďuricha, Petr Vavroš, Boris Šír, Martin Adamec, Dušan Žídek ... other authors
Year: 2010, Časopis Beskydy / The Beskids Bulletin
journal article

Vliv použitých výškových dat na výsledky srážkoodtokového modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv úrovně rozlišení vstupních geodat na výsledky hydrologického modelování v povodí Lubiny
Martin Adamec
Year: 2010
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

GIS Day 2009
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Monika Mulková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Mapa přírodních hodnot - objektivní vyjádření hodnoty území?
Martin Adamec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prezentace kartografických výstupů závěrečných prací pomocí ArcGIS Server
Martin Adamec
Year: 2009
abstract in proceedings

Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici
Jaroslav Aichler, Martin Adamec, Leo Bureš, Jan Hradecký, Radek Dušek, Josef P. Halda, Radim Kočvara, Tomáš Kuras, Lukáš Merta, Tomáš Pánek, Magda Zmrhalová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování
Martin Adamec
Year: 2009, ArcREVUE
journal article

Vliv použitých výškových dat na odvozování hydrografických údajů pro srážkoodtokové modelování
Martin Adamec
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů - vrchol a sv. svahy
Leo Bureš, Martin Adamec, Jan Hradecký, Radim Kočvara, Josef P. Halda, Tomáš Kuras, Magda Zmrhalová ... other authors
Year: 2009
abstract in proceedings

Geoinformatická podpora srážkoodtokového modelování
Martin Adamec, Jaromír Kaňok
Year: 2008
abstract in proceedings

GIS Day 2008
Renata Popelková, Martin Adamec, Luděk Krtička, Jakub Miřijovský
Year: 2008
organizing conference, workshop

Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
Jan Unucka, Martin Adamec
Year: 2008, Vodohospodarsky Casopis / Journal of Hydrology and Hydromechanics
journal article

GIS Day 2007
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2007
organizing conference, workshop

Hluboké svahové deformace - rizikový faktor kulminační části českých Karpat
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, Martin Adamec
Year: 2007
abstract in proceedings

Modelování hydrologických extrémů s podporou DPZ a GIS.
Martin Adamec, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka, Dušan Žídek
Year: 2007
abstract in proceedings

Modelování vlivu land use na erozní procesy s podporou GIS.
Jan Unucka, Martin Adamec
Year: 2007
abstract in proceedings

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS, geodetické a kartografické zpracování 2006.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

GIS Day 2006
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2006
organizing conference, workshop

Kartografie, geografické informace a zdroje dat v geografickém, kartografickém a geoinformatickém vzdělávání na gymnáziích
Radek Dušek, Martin Adamec
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mapy v počítači
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modelování vlivu land use na odtokové vztahy s podporou GIS
Martin Adamec, Lucie Březková, Markéta Hanzlová, Jiří Horák, Jan Unucka
Year: 2006
abstract in proceedings

Tematické mapy jako produkty GIS - hodnocení na příkladu ESRI Map Book
Martin Adamec, Radek Dušek, Renata Sedláriková
Year: 2006
abstract in proceedings

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2005
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

GIS Day 2005
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2005
organizing conference, workshop

Vliv dostupnosti a mezinárodní výměny dat na  predikci povodňových stavů příhraničních toků na příkladu povodí Olše
Martin Adamec, Jan Unucka
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Year: 2005
abstract in proceedings

Využití GIS v hydrologickém modelování.
Martin Adamec
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

2x2 pohledy na měřítko mapy.
Radek Dušek, Martin Adamec
Year: 2005
abstract in proceedings

Analýza a syntéza dat o území v prostředí GIS. Geodetické a kartografické zpracování. 2004
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Geographisches Institut der Rheinischen Friedrich Wilhems Universitaet Bonn
Martin Adamec
Year: 2004
work experience abroad

Geomorfologické aspekty ochrany přírody v NPR Praděd a okolí.
Martin Adamec, Radek Dušek, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
abstract in proceedings

GIS Day 2004
Renata Sedláriková, Martin Adamec, Monika Mulková
Year: 2004
organizing conference, workshop

Morfogeneze vrcholových partií Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Year: 2004
abstract in proceedings

Návrh elektronické podoby Hydrologického atlasu povodí Odry po profil Koźle
Martin Adamec, Renata Sedláriková
Year: 2004
abstract in proceedings

Oponentní posudek FRVŠ 78/2003
Martin Adamec, Vít Voženílek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické a Pradědské hornatiny
Martin Adamec, Renáta Svobodová
Year: 2003
abstract in proceedings

Pleistocenní periglaciální modelace okolí Vysoké hole (Pradědská hornatina)
Jan Hradecký, Tomáš Pánek, R. Duras, Martin Adamec
Year: 2003, Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Krmelová ZdenkaComparison of ultrasonic methods for river bed surveyingMaster's thesis 2020 
Lacek DanielDigital terrain models for hydrodynamic modelingMaster's thesis 2020 
Prda DominikVerification of the hydrodynamic model - section of Odra riverMaster's thesis 2019 
Pilchová TerezaThe Suitability of DMR 4G for Hydrodynamic ModelingMaster's thesis 2016 
Rucká LucieEffect of rainfall-runoff model schematization detailMaster's thesis 2015 
Haseová AndreaImpact of the land cover changes on rainfall runoff processes in catchment area of the Husí potokMaster's thesis 2014 
Niemcová VeronikaComparison of semi- and distributed rainfall-runoff modelsMaster's thesis 2014 
Ranoš DavidWater in the landscape (secondary education)Master's thesis 2013 
Schönwälder MartinTitle Representation possibilities of DEM for distributed rainfall-runoff modellingMaster's thesis 2013 
Vraspír JiříSRTM vs. Aster GDEM (comparison of hydrological analysis of DTM)Master's thesis 2013 
Doupal JiříDigital terrain model for hydrodynamic simulation in HEC- RASMaster's thesis 2011 
Noska LukášInfluence of detail on the results of precipitation-runoff simulationMaster's thesis 2011 
Hlavatík JanModeling water erosion of soilMaster's thesis 2009 
Hořínková MichaelaGreen-Ampt and SCS-CN Methods in Rainfall-Runoff ModelMaster's thesis 2009 
Janíková LucieAnalysis of rainfall-runoff model sensitivity to DEM accuracyMaster's thesis 2009 
Inspektor TomášAtlas of the Environment in Ostrava - part Land useMaster's thesis 2008 
Krokerová KateřinaAtlas of the environment in Ostrava - part WaterMaster's thesis 2008 
Mičulková JanaAtlas of the Environment in Ostrava - part AirMaster's thesis 2008 
Náhlík JiříDetermination of infiltration using Green a Ampt methodMaster's thesis 2008 
Svobodová LucieDetermination of infiltration by means of SCS methodMaster's thesis 2008 
Škarpich VáclavAtlas of the environment in Ostrava - part the Old ecological burdensMaster's thesis 2008 
Stodůlková HanaTHE EXPANSION OF THE CHOSEN INVASIVE KINDS OF PLANTS IN PLA POODŘÍMaster's thesis 2007 
Goldman OndřejSpatial analysis of selected invasive plant species in protected landscape area (CHKO) PálavaMaster's thesis 2006 
Truksa ErikApproaches and methods for delimitation of water bodiesBachelor's thesis 2020 
Fabiánová KateřinaMeasuring of the watercourse level and bedBachelor's thesis 2019 
Krmelová ZdenkaSurveying and creating a model of the level and the bottom of the watercourseBachelor's thesis 2018 
Šandor JakubWater level and bottom surveying at the selected part of the watercourseBachelor's thesis 2018 
Vatras PetrWater level and bottom surveying at the selected part of watercourseBachelor's thesis 2018 
Majer FilipTopologic and subject linkup of BPEJ and woodland typologic mapsBachelor's thesis 2017 
Malenovská MartinaEducation trail at the natural park ChřibyBachelor's thesis 2017 
Sýkorová JanaBathymetry methods of small watercoursesBachelor's thesis 2017 
Feber LukášComparison of Multiple vs. Single Flow Direction algorithms.Bachelor's thesis 2016 
Klusová AnetaComparison of hydrological analysis on the National mapping agency (ČÚZK) new hypsographyBachelor's thesis 2016 
Spálovský VilémTesting of the possibilities and limits of the device ADCPBachelor's thesis 2016 
Stanovský TomášComparison of hydrological analysis on digital terrain model based on the National mapping agency (ČÚZK) hypsographyBachelor's thesis 2016 
Zmeltyová NelaPossibilities of LPIS for monitoring changes in land use for hydrological purposeBachelor's thesis 2016 
Malenovská MartinaEducation trail at the natural park ChřibyBachelor's thesis 2015 
Melišík PeterChanges in the structure of vegetation above the forest in Jeseníky PLABachelor's thesis 2015 
Jakubíková PetraComparison of hydrological analysis on digital terrain models from data DMR4G and ZABAGEDBachelor's thesis 2014 
Urbánek MichalAnalysis of the quiet zones in Jeseníky PLABachelor's thesis 2014 
Zwinger JanData for mapping flood overflows in OpavaBachelor's thesis 2014 
Dupaľ LukášAnalysis of bark beetle occurrence and forest disintegration in Jeseníky PLABachelor's thesis 2013 
Mikulajčík RadimThe Application of GIS in the operating management of the HZS MSK at the IBC.Bachelor's thesis 2013 
Patočka AlešAnalysis of bark beetle occurrence and forest disintegration in Jeseníky PLABachelor's thesis 2013 
Rucká LucieDMR 4G versus ZABAGEDBachelor's thesis 2013 
Vícha PavelAnalysis of the Quiet Zones at the Protected Area of JesenikyBachelor's thesis 2013 
Danel MariuszEffect of rainfall-runoff model´s schematization detail on derived values CN.Bachelor's thesis 2012 
Farkasová KatarínaGIS Processing of a Time Series of Crop Rotation Plans for Use in Rainfall-Runoff ModelsBachelor's thesis 2011 
Ranoš DavidFloods and flood control measures on the river OpavaBachelor's thesis 2011 
Veverka LukášWinter tourist atlas of Moravian-Silesian Beskydy Mts.Bachelor's thesis 2011 
Starý VlastimilElevation Data Issues in ZABAGEDBachelor's thesis 2010 
Velčovský PavelTourist Atlas of Beskydy Mts. - Summer VersionBachelor's thesis 2010 
Vraspír JiříComparison of digital elevation models SRTM and Aster GDEMBachelor's thesis 2010 
Vyhlídal JanElevation data issues in ZABAGEDBachelor's thesis 2010 
Janoušek PetrAnalysis of GIS data for high-rise building studiesBachelor's thesis 2009 
Musil JanAreas of land cover changes for a gaugin station watershedsBachelor's thesis 2009 
Potempa AlešDesign of map sheets database at KFGGBachelor's thesis 2009 
Vrubel FrantišekComparison of suggested flood areas with alluvial soils in drainage area of the Lubina riverBachelor's thesis 2009 
Juroszek WaldemarMapping of ZCHÚ Meandry LučinyBachelor's thesis 2008 
Korcová IvanaData for creation of DMT in inundation areasBachelor's thesis 2008 
Psota KarelTHE MAPPING OF PHYTOCOENOSIS OF THE TAILINGS PILE EMA IN OSTRAVABachelor's thesis 2008 
Slavík OndřejData Processing of the Phytocoenosis Mapping of the Tailing Pile Odra in OstravaBachelor's thesis 2008 
Trunečka KarelThe maping of water wells and septic tanksBachelor's thesis 2008 
Koutná IvaMAPPING OF THE ANTHROPOGENIC SEDIMENT AROUND THE HVĚZDA - OVČÁRNA ROADBachelor's thesis 2007 
Lukášová JanaData for creation of DMT in inundation areasBachelor's thesis 2007 
Paleček MartinMAPPING OF THE ANTHROPOGENIC SEDIMENT AROUND THE HVĚZDA - OVČÁRNA ROADBachelor's thesis 2007 
Urbášek PavelCollecting data for DTM creation in inundation areasBachelor's thesis 2007 
Fojtík BronislavPossibilities of digital terrain model processing in various software productsBachelor's thesis 2006 
Inspektor TomášAtlas of the Environment in Ostrava - part LandscapeBachelor's thesis 2006 
Kaňoková MonikaIncidence of reynoutria japonica in defined area of Ostravice riverBachelor's thesis 2006 
Krokerová KateřinaAtlas of the Environment in Ostrava - part WaterBachelor's thesis 2006 
Mičulková JanaAtlas of the Environment in Ostrava - part AirBachelor's thesis 2006 
Pastorková BarboraIncidence of Tornadoes in the Czech RepublicBachelor's thesis 2006 
Škarpich VáclavAtlas of the Environment in Ostrava - part the Old ecological burdensBachelor's thesis 2006 
Špundová LucieOutput of layers for GIS of municipal office of Brodek u PřerovaBachelor's thesis 2006 


Analysis of the runoff conditions shift based on land cover and land use changes
Main solverRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2014
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inovace měřícího zařízení pro praktickou výuku a experimentální činnost studentů v oblasti hydrologie
Main solverRNDr. Martin Adamec, Ph.D.
Period1/2013 - 12/2013
ProviderFond rozvoje vysokých škol
Statefinished
rss
social hub