Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Jiří Švec


Academic degree, name, surname:doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.
Room, floor, building: ZY 409, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:radiation physics, radioecology, radiation protection
Department (Faculty): Department of Imaging Methods (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1682
E-mail:No record found.Pilotní zkušenosti s využitím antropomorfního fantomu, jako materiálně didaktického prostředku ve výuce zobrazovacích metod
Karol Korhelík, Jiří Švec
Year: 2017, Praktická radiologie
journal article

Přestup tepla
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2010
abstract in proceedings

Objemové změny látek
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Objemové změny látek
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2009
abstract in proceedings

Požární zásah v prostoru s otevřenými radionuklidovými zářiči
Jiří Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Statistical Processing of Radon Volume Concentration in Dwellings
R. Dubčáková, P. Praks, Jiří Švec
Year: 2009
abstract in proceedings

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, Pavel ŠVEC
Year: 2008
abstract in proceedings

Fyzikální veličiny popisující vliv fyzikálních polí na člověka
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Ionizující záření a radioaktivita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book chapter

Ionizující záření a radioaktvita
Jiří Švec
Year: 2008, Aleš Čeněk, s.r.o.
specialist book chapter

Nástražné výbušné systémy zneužitelné na letištích
R. Ščurek, Jiří Švec
Year: 2008
abstract in proceedings

Vliv ventilace na objemovou aktivitu radonu v budovách
Jiří Švec, R. Dubčáková
Year: 2008
abstract in proceedings

Zásahy při radiační mimořádné události
Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Zásahy při radiační mimořádné události
J. Prouza, Jiří Švec
Year: 2008, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
specialist book

Bodové a nebodové zdroje fyzikálních prací
Jiří Švec, P. Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Cesty ozáření pracovníků na pracovištích se zvýšeným ozářením z přírodních radionuklidů
Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

Experiment v požární ochraně
Miloš Kvarčák, Jiří Švec
Year: 2007
abstract in proceedings

RADON ON THE PHASE INTERFACE WATER-AIR AND THE SEPARATION OF RADON FROM DRINKING WATER WITH THE POSSIBILITY OF SEMIPERMEABLE MEMBRANES UTILIZATION INTRODUCTION
Pavel Danihelka, Jana Suchánková, Lenka Kopecká, Ilona Uhrová, Jiří Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vody kontaminované radonem a jejich dekontaminace
Jana Suchánková, Jiří Švec, Pavel Danihelka
Year: 2007
abstract in proceedings

Mimořádná událost v prostoru se zdrojem ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2006
abstract in proceedings

Nebezpečné látky - radionuklidy
Jiří Švec
Year: 2006
abstract in proceedings

Radionuklidy v důlních sedimentech a sedimentech vodotečí hornoslezské uhelné pánve
V. Slivka, Jiří Švec, M. Holubová, J. Mališ
Year: 2006, Uhlí, rudy, geologický průzkum
journal article

Radioaktivita a ionizující záření
Jiří Švec
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Radioekologie pro bakaláře
Jiří Švec
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodních zdrojů
Jiří Švec
Year: 2004
abstract in proceedings

Využití ionizujícího záření ve stavebnictví a rozbor možnosti dalšího rozvoje radiačních metod
Jiří Švec
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Veličiny a jednotky v radiační fyzice a radiační ochraně
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Základy fyziky ionizujícího záření
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Zdroje ozáření obyvatel
Jiří Švec
Year: 2003
abstract in proceedings

Radioactivity of building materials
Jiří Švec
Year: 2002
abstract in proceedings

Radon ve vnitřním ovzduší budov
Jiří Švec
Year: 2002
abstract in proceedings

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zdroji ionizujícího zářeční
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Ohrožení jednotek požární ochrany ionizujícím zářením
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Vybraná měření v atomové a jaderné fyzice
Jiří Švec
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Základní poznatky o ionuzujícím záření
Jiří Švec
Year: 2001
abstract in proceedings

Problems of Radon in Domestic Buildings
Jiří Švec
Year: 1999
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Štenclová MonikaDistribution of radiation load in the field of X-rays during skiagraphyBachelor's thesis 2021 
Burianová NicolleThe usage of X-Ray in medicineBachelor's thesis 2018 
Nevelöš RadekRadiation protection of employees and patients in departments of radiotherapyBachelor's thesis 2018 
Pinkavová MartinaInfluence of exposure parameters on the radiation load of patients and workers during skiagraphyBachelor's thesis 2018 
Jarkovský TomášRadiation protection of patients and staff at the RDG departmentBachelor's thesis 2017 
Neuvirtová KristýnaFactors affecting the fidelity of X-Ray images in skiagraphyBachelor's thesis 2017 


No record found.

rss
social hub