UO

Jan Miklín

Jan Miklín

Academic degree, name, surname:RNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Room, floor, building: L 221, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2307
E-mail:
Personal website:No record found.Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles
Jan Miklín, Pavel Sebek, David Hauck, Ondrej Konvicka, Lukas Cizek
Year: 2018, Diversity and Distributions
journal article

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic
Jan Miklín, David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)
Jan Miklín, Petr Macháček
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps
Jan Miklín, Jan Hradecký
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic
Jan Miklín, Jan Lenart
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Year: 2014, J NAT CONSERV
journal article

Atlas of Pálava protected landscape area
Jan MIKLÍN
Year: 2012, Journal of Maps
journal article

Nová zonace a staré bolesti NP POdyjí v číslech a souvislostech
Lukáš Čížek, Jan Miklín
Year: 2019, Fórum ochrany přírody
journal article

Proposal for the hierarchical classification of thematic cartography methods and its application to evaluation of Czech and Slovak national atlases
Jan Miklín, Radek Dušek
Year: 2019, Information Visualization
journal article

Past levels of canopy closure affect the occurrence of veteran trees and flagship saproxylic beetles
Jan Miklín, Pavel Sebek, David Hauck, Ondrej Konvicka, Lukas Cizek
Year: 2018, Diversity and Distributions
journal article

Sčítání návštěvníků a analýza návštěvnosti NPR Děvín-kotel-Soutěska (CHKO Pálava)
Tomáš Karban, Jan Miklín
Year: 2018, Studia Turistica
journal article

Sčítání návštěvníků NPR Děvín-Kotel-Soutěska
Jan Miklín, Tomáš Karban, Jiří Kmet
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tvorba map
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvorba map - moderní kartografická učebnice v teorii i praxi
Jan Miklín, Radek Dušek, Luděk Krtička, Oto Kaláb
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biodiverzita NP Podyjí jako dočasný přežitek?
Jan Miklín, Pavel Šebek, Lukáš Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Year: 2017
abstract in proceedings

Detailed fluvial-geomorphologic mapping of wadeable streams: a proposal of universal map symbology
Jan Miklín, Tomáš Galia
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Detailní fluviálně geomorfologické mapování: návrh a tvorba univerzálního značkového klíče
Jan Miklín, Tomáš Galia
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mapa vinic, odrůd vín a vinařských podoblastí ve vinařské oblasti Morava
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ
Year: 2017, Vinař - Sadař
journal article

Metodika péče o druhově bohaté (světlé) lesy
Lukáš Čížek, Pavel Šebek, Radek Bače, Jiří Beneš, Jiří Doležal, Miroslav Dvorský, Jan Miklín, Miroslav Svoboda ... other authors
Year: 2017
certified methodologies and procedures

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody tematické kartografie: návrh hierarchické klasifikace
Jan Miklín, Radek Dušek
Year: 2017
abstract in proceedings

Ohrožené světlomilné druhy odsouzeny k vymření v chráněných územích?
Jan Miklín, Pavel Šebek, Lukáš Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otevřené lesy a vzácné druhy - ohrožené dědictví minulosti
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2017, Geografické rozhledy
journal article

Pseudokarst Caves of the Outer Western Carpathians, Czechia
Jan Lenart, Jan Miklín
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Tvorba vlastního písma jako základu kartografické znakové sady
Jan Miklín
Year: 2017, ArcRevue
journal article

Veteran trees and saproxylic insects in the floodplains of Lower Morava and Dyje rivers, Czech Republic
Jan Miklín, David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek
Year: 2017, Journal of Maps
journal article

Změny krajiny a ohrožené druhy v NP Podyjí: hledání souvislostí
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atlas CHKO Pálava na internetu
Jan Miklín
Year: 2016, ArcRevue
journal article

Birds of Lednické rybníky Fishponds (Czech Republic)
Jan Miklín, Petr Macháček
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Confluence of the Morava and Dyje Rivers: a century of landscape changes in maps
Jan Miklín, Jan Hradecký
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Limestone klippen of the Pavlov hills
Tomáš Pánek, Jan Miklín, Karel Kirchner
Year: 2016, Springer
specialist book chapter

Mapa navrhovaných modelových opatření v NP Podyjí ve vazbě na rozšíření vybraných 'naturových' druhů
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Jiří Beneš, Martin Lepší, Petr Lepší, Miroslav Dvorský, Radomír Němec, Martin Škorpík, Blanka Mikátová, Mojmír Vlašín, Lukáš Čížek ... other authors
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Mapa 'Ohniska biodiverzity nížinných lesů v České republice'
Jan Miklín, Jiří Beneš, Miroslav Dvorský, Radek Hejda, Pavel Šebek, Lukáš Čížek ... other authors
Year: 2016
certified methodologies and procedures

Popularizace poznatků o krajině a přírodě CHKO Pálava
Jan Miklín, Jiří Kmet
Year: 2016, RegioM
journal article

Proměny Ostravy na mapách
Luděk Krtička, Radek Dušek, Jan Miklín, Stanislav Ruman, Marian VELEŠÍK, Jan Lenart, Matěj Kaloč ... other authors
Year: 2016
organizing exhibition (E)

Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úspěšná sukcese, neúspěšná ochrana: šíření a houstnutí lesa ve vybraných chráněných územích jižní Moravy
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2016
abstract in proceedings

Value-by-Alpha mapy: představení nové metody tematické kartografie v českém prostředí
Jan Miklín
Year: 2016, Geodetický a kartografický obzor
journal article

Visualisation of volcanic relief and processes: the Nízký Jeseník upland educational trail, Czech Republic
Jan Miklín, Jan Lenart
Year: 2016, Journal of Maps
journal article

Využití GIS při mapování starých a solitérních stromů luhů Moravy a Dyje
Jan Miklín
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Lukáš Čížek
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny krajinného krytu na území Národního parku Podyjí mezi lety 1938 a 2014
Jan Miklín, Kateřina GAJDOŠOVÁ, Lukáš Čížek
Year: 2016, Thayensia (Znojmo)
journal article

Změny struktury krajiny v oblasti soutoku Moravy a Dyje
Jan Miklín, Jan Hradecký
Year: 2016, Geografie
journal article

Mapa výskytu krasce dubového (Eurythyrea quercus) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... other authors
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Mapa výskytu lesáka rumělkového, kovaříka fialového, roháče obecného a rýhovce pralesního v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... other authors
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Mapa výskytu páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) a potenciálně vhodných stromů s dutinami v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... other authors
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Mapa výskytu tesaříka alpského (Rosalia alpina) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... other authors
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Mapa výskytu tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) v evropsky významných lokalitách Niva Dyje a Soutok-Podluží
David Hauck, Ondřej Konvička, Lukáš Čížek, Jan Miklín, Pavel Foltan, Jan Okrouhlík ... other authors
Year: 2015
certified methodologies and procedures

Otevřené lesy, staré stromy a ohrožení brouci: důležitost přítomnosti, dědictví minulosti
Jan Miklín, Lukáš Čížek, Pavel Šebek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tematická kartografie ve věku GIS: rozkvět nebo úpadek?
Jan Miklín, Radek Dušek
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Erasing a European biodiversity hot-spot: Open woodlands, veteran trees and mature forests succumb to forestry intensification, succession, and logging in a UNESCO Biosphere Reserve
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Year: 2014, J NAT CONSERV
journal article

Atlas of Pálava protected landscape area
Jan MIKLÍN
Year: 2012, Journal of Maps
journal article

From biodiversity-rich open woodlands to plantations: Aerial photographs tell a story of rapid disappearance of key oak-woodland habitats in temperate Europe
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Štěpán Vodka
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Husto v lužním lese: proměny lesa a krajiny při soutoku Moravy a Dyje v posledním století
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Naučná stezka po vulkanitech Nízkého Jeseníku: vizualizace vulkanického reliéfu a procesů
Jan MIKLÍN
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje - mizející ohnizko biodiverzity
Jan MIKLÍN
Year: 2012
abstract in proceedings

Soutok Moravy a Dyje - promarněná šance české ochrany přírody?
Jan MIKLÍN
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úbytek travních porostů v NPR Děvín-Kotel-Soutěska a NPR Tabulová, Kočičí vrch a Růžový kámen v uplynulých dvou stoletích
Jan MIKLÍN
Year: 2012
abstract in proceedings

Land use/land cover changes of the Pálava PLA and proposed Soutok PLA (Czech Republic) in 1841 - 2006
Jan MIKLÍN, Veronika Smolková
Year: 2011, Moravian Geographical Reports
journal article

Proměny krajiny soutoku Moravy a Dyje: mizející ohnisko biodiverzity
Jan MIKLÍN
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza změny krajinného krytu v CHKO Pálava a navrhované CHKO Soutok
Jan MIKLÍN
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dramatický úbytek stanovišť chráněných brouků v luzích jihu Moravy
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Jiří Kmet
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No country for old trees: Forestry intensification induced loss of key habitats for endangered beetles in the March-Thaya floodplain, Czech Republic
Jan MIKLÍN, Lukáš Čížek, Jiří Kmet, Vladan Riedl
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vinohradnictví a ochrana přírody na území CHKO Pálava
Jiří Matuška, Jan MIKLÍN
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found. Database Maintenance.AuthorTitleType of thesisYear
Karkoszková ZuzanaLand cover changes in Mohelenská hadcová step National Nature Reserve and other reserves of Střední PojihlavíMaster's thesis 2018 
Orlíková KamilaProposal of methodology of educational trails evaluationMaster's thesis 2018 
Kaloč MatějLand cover changes in selected reserves of South MoraviaMaster's thesis 2016 
Dombrovský PetrWall map of geomorphological units of the Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Hašová LenkaWall map of coffee industry in the worldBachelor's thesis 2017 
Onderka MichalWall map of breweries of the Czech RepublicBachelor's thesis 2017 
Řeháček LukášChanges of solitary trees, scattered and linear vegetation in the Moravskoslezský RegionBachelor's thesis 2017 


Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu
Main solverRNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
rss
social hub