Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Hana Klimtová

Hana Klimtová

Academic degree, name, surname:PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.
Room, floor, building: V 202, Building V
Position:Coordinator of Studies
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Human Movement Studies (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2589
E-mail:No record found.Projekt Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Hana Klimtová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atletika ve školní Tělesné výchově
Hana Klimtová, Marie Valová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Basketbal ve školní Tělesné výchově
Hana Klimtová, Miroslav Pacut, Roman Vala, Marie Valová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modifikace české verze dotazníku Physical Enjoyment Activity Scale pro děti na přelomu mladšího a staršího školního věku
Hana Klimtová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí
Lukáš Rubín, Josef Mitáš, Jan Dygrýn, Michal Vorlíček, Jiří Nykodým, Emil Řepka, Dana Feltlová, Aleš Suchomel, Hana Klimtová, Petr Valach, Ladislav Bláha, Karel Frömel ... other authors
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Pedagogické praxe v tělesné výchově
Hana Klimtová, Bohumil Formánek, Marie Valová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 30. 3., 31. 3. 2016
Hana Klimtová
Year: 2016
editorial work

Základy sportovních her pro učitele 1. stupně ZŠ
Hana Klimtová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pohybová aktivita žáků sportovních tříd
Hana Klimtová
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Pohybová aktivita žáků sportovní třídy
Hana Klimtová, Karel Frömel, Erik Sigmund
Year: 2001
abstract in proceedings

Projekt Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Hana Klimtová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Atletika ve školní Tělesné výchově
Hana Klimtová, Marie Valová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Basketbal ve školní Tělesné výchově
Hana Klimtová, Miroslav Pacut, Roman Vala, Marie Valová
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní vědecký seminář Kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Mezinárodní vědecký seminář Kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Modifikace české verze dotazníku Physical Enjoyment Activity Scale pro děti na přelomu mladšího a staršího školního věku
Hana Klimtová
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Pohybová aktivita a tělesná zdatnost českých adolescentů v kontextu zastavěného prostředí
Lukáš Rubín, Josef Mitáš, Jan Dygrýn, Michal Vorlíček, Jiří Nykodým, Emil Řepka, Dana Feltlová, Aleš Suchomel, Hana Klimtová, Petr Valach, Ladislav Bláha, Karel Frömel ... other authors
Year: 2018, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Aplikovaná antropomotorika I
Radek Vobr, Hana Klimtová
Year: 2017, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Informace o semináři Pedagogické kinantropologie ve Frýdlantu n. O. 2018
Hana Klimtová, Marie Valová
Year: 2017
others

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová, Marie Valová, Jaroslav Uchytil, Michal Janeček
Year: 2017
organizing conference, workshop

Pedagogické praxe v tělesné výchově
Hana Klimtová, Bohumil Formánek, Marie Valová
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úroveň rychlostních schopností uchazečů o studium tělesné výchovy
Marie Valová, Roman Vala, Irena Durdová, Martina Litschmannová, Hana Klimtová
Year: 2017
abstract in proceedings

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2016
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 30. 3., 31. 3. 2016
Hana Klimtová
Year: 2016
editorial work

Mezinárodní seminář Pedagogická kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Základy sportovních her pro učitele 1. stupně ZŠ
Hana Klimtová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová, Igor Fojtík, Roman Vala, Marie Valová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 9. 4. - 10. 4. 2014
Hana Klimtová, Kolektiv Autorů
Year: 2014
editorial work

Hodnotová orientace žáků sportovních tříd základní školy
Hana Klimtová
Year: 2013
abstract in proceedings

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantrolopogie
Hana Klimtová, Igor Fojtík, Roman Vala
Year: 2013
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 3. 4. - 5. 4. 2013
Hana Klimtová, Kolektiv Autorů
Year: 2013
editorial work

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová, Roman Vala
Year: 2012
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 11.4. - 13.4.2012
Hana Klimtová, Kolektiv Autorů, Hana Klimtová
Year: 2012
editorial work

Pedagogická kinantropologie 2012 - zpráva o konferenci
Hana Klimtová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohybové a volnočasové aktivity žáků základní školy
Hana Klimtová, Roman Vala, Marie Valová
Year: 2012, Masarykova univerzita, Brno
specialist book chapter

Volnočasové aktivity žáků základních škol
Hana Klimtová, Igor Fojtík, Roman Vala, Marie Valová
Year: 2012
abstract in proceedings

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová, Roman Vala, Marie Valová
Year: 2011
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 27.4.-29.4.2011
Hana Klimtová
Year: 2011
editorial work

Metodika výuky jednotlivých předmětů na 1. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele.
Ondřej Šimik, Marie Švrčková, Danuše Sztablová, Bohuslav Pisklák, Hana Klimtová, Jan Karaffa, Hana Cisovská ... other authors
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe - náměty pro začínajícího učitele
Hana Klimtová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie - Soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 14.4.-16.4.2010
Hana Klimtová, Kolektiv Autorů
Year: 2010
editorial work

Sprinting Abilities of Year Six Students Undergoing Additional Physical Education Classes
Roman Vala, Marie Valová, Martina Litschmannová, Hana Klimtová
Year: 2010, The New Educational Review
journal article

Kapitoly z německé gramatiky a korespondence. Kapitel aus der Deutschen Grammatik und Korrespondenz
Hana Klimtová, Natálie Kodetová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Pedagogická kinantropologie - soubor referátů z mezinárodního semináře konaného 1.4.-3.4. 2009
Hana Klimtová, Kolektiv Autorů
Year: 2009
editorial work

Pohybové hry pro 1. stupeň základní školy
Hana Klimtová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie
Hana Klimtová
Year: 2008
organizing conference, workshop

Objem a skladba neorganiované pohybové aktivity ve sportovních třídách
Hana Klimtová
Year: 2008
abstract in proceedings

Studijní program oboru učitelství 1.stupně základní školy - tělesná výchova
Hana Klimtová
Year: 2007
abstract in proceedings

Tělesná výchova ve studijním programu učitelství 1. stupně ZŠ na Pedagogické fakultě Ostravské Univerzity v Ostravě
Hana Klimtová
Year: 2006
abstract in proceedings

Activity Preferences in Girls and Boys aged 10-14 from Moravia Region
Erik Sigmund, Karel Frömel, Soňa Formánková, Pavel Ludva, Hana Klimtová
Year: 2005, Journal of Human Kinetics
journal article

Didaktika tělesné výchovy pro učitele primárního vzdělávání
Hana Klimtová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pohybová aktivita žáků sportovních tříd
Hana Klimtová
Year: 2004
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Objem a skladba pohybové aktivity ve sportovních třídách zaměřených na basketbal a atletiku
Hana Klimtová, Karel Frömel
Year: 2003
abstract in proceedings

Skladba pohybové aktivity žáků sportovních tříd se zaměřením na basketbal a atletiku
Danuše Vandrolová, Hana Klimtová, Pavel Ludva
Year: 2003
abstract in proceedings

Struktura pohybové aktivity žáků sportovních tříd se zaměřením na atletiku
Hana Klimtová, Danuše Vandrolová, Pavel Ludva
Year: 2003
abstract in proceedings

Pohybová aktivita žáků sportovní třídy
Hana Klimtová, Karel Frömel, Erik Sigmund
Year: 2001
abstract in proceedings

Vztah mezi pohybovou aktivitou a motorickou výkonností žáků sportovní třídy
Hana Klimtová, Petr Čegan, Erik Sigmund
Year: 2001
abstract in proceedings

Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy dětí olomouckého, opavského a ostravského regionu
Hana Klimtová, Karel Fromel, Erik Sigmund
Year: 2000
abstract in proceedings

Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy dětí olomouckého, opavského a ostravského regionu
Erik Sigmund, Karel Frömel, Hana Klimtová
Year: 2000
abstract in proceedings

Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy 11 až 12letých žáků ze standardních a sportovně zaměřených tříd
Erik Sigmund, Karel Frömel, Hana Klimtová, R. Tomik
Year: 2000,
journal article

Vztah mezi pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností žáků sportovní a  standardní třídy
Hana Klimtová, Erik Sigmund, Karel Fromel
Year: 2000
abstract in proceedings

Weekly physical activity and sporting interests in children aged 11 - 12 divided according to the level of body weight
Erik Sigmund, Karel Frömel, Hana Klimtová, R. Tomik
Year: 2000
abstract in proceedings

Pohybová aktivita 11-12letých chlapců sportovních a standardních tříd
Hana Klimtová, Karel Frömel, Erik Sigmund
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohybová aktivita 11-12letých chlapců sportovních a standardních tříd
Hana Klimtová, Karel Frömel, Erik Sigmund
Year: 1999
abstract in proceedings

Týdenní pohybová aktivita a sportovní zájmy 11-12letých žáků ze standardních a sportovně zaměřených tříd
Erik Sigmund, Karel Frömel, Hana Klimtová, R. Tomik
Year: 1999,
journal article

Vztah mezi pohybovou aktivitou a tělesnou zdatností žáků sportovní a  standardní třídy
Hana Klimtová, Karel Fromel, Erik Sigmund
Year: 1999
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
5RAX1Pedagogická praxe předmětová 1
5RAX2Pedagogická praxe předmětová 2
5RAX3Pedagogická praxe předmětová 3
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
PSPP2Přípravný seminář k profesní praxi II.
PSPP3Přípravný seminář k profesní praxi III.
BCVČinnosti ve vodě
BDTVDidaktika tělesné výchovy
BKZCKurz zimních činností
BLKPLetní kurz činností v přírodě
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPPHPsychomotorika a pohybové hry
BUTVÚvod do studia tělesné výchovy
BZPSZákl.pohyb.doved.ve vztahu k jedn.sport.
CPCPSeminář k prakt. části bakalářské práce
CTCPSeminář k teoret. části bakalářské práce
CUPPSeminář k realiz. pr. části bakal. práce
DT1VVDidaktika tělesné výchovy
KDIDRDidaktika v rekreaci
MSLKPLetní kurz činností v přírodě
MSODProjekt - předmětové didaktiky
MSPHPsychomotorika a pohybové hry
MSUTVÚvod do studia tělesné výchovy
MSZPSZákl.pohyb.dovedn.ve vzt. k jedn.sport.
XASPHTělesná výchova 3
XIHERDidaktika tělesné výchovy 3
XITV1Didaktika tělesné výchovy 1
XKURZLetní kurz Tv a pohybu v přírodě
XTLE1Tělesná výchova 2
XTV1Vybrané kapitoly z didaktiky TV 1
XTV2Vybrané kapitoly z didaktiky TV 2
XVSTVÚvod do studia Tv
1KDIDDidaktika v rekreaci
1KVEKRekreace a věk
2DITVDidaktika tělesné výchovy
2IDTVDidaktika tělesné výchovy
2IDT1Didaktika tělesné výchovy
2OTUCMotorické učení
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PRX4Průběžná profesní praxe 1
2PRX5Průběžná profesní praxe 2
2PRX6Souvislá profesní praxe
2VPTVRámcové vzdělávací programy Tv
2VPT1Rámcové vzdělávací programy Tv
5ASPHSportovní hry
5DTVXDidaktika tělesné výchovy s praxí
5HHRYPohybové hry
5ITV1Didaktika tělesné výchovy
5KRTVKurz tělesné výchovy a pobytu v přírodě
5KURZKurz TV a pobytu v přírodě
5LVN1Plavání
5LYKUKurz lyžování a zimních činností
5OGYAKondiční cvičení, aerobik
5PHRYSportovní hry
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5TLE1Atletika
5VPRATělesná výchova s praxí
5VPTVŠkolní vzdělávací programy na 1. st. ZŠ
5VSTVÚvod do studia TV
5YMHRGymnastické hry
5ZDRVPohybová aktivita a zdraví
55DTVDidaktika tělesné výchovy s praxí
55DT1Didaktika tělesné výchovy 1
55HRYPohybové hry
55KTVKurz TV a pobytu v přírodě
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PRATělesná výchova s praxí
55PTVŠkolní vzdělávací programy na 1. st. ZŠ
55SHRSportovní hry
55SPHSportovní hry
55STVÚvod do studia TV
55URZKurz TV a pobytu v přírodě
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
6RZAPZážitková pedagogika
66ZAPZážitková pedagogika
66ZPSZákl.pohyb.doved.ve vztahu k jed.sportům
8ATLEAtletika
88RTVKurz TV a pobytu v přírodě
88VTVÚvod do studia tělesné výchovy
TVD1Tělesná výchova s didaktikou 1
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
TVD3Tělesná výchova s didaktikou 3
TVD4Tělesná výchova s didaktikou 4
TVD5Tělesná výchova s didaktikou 5
1MDT2Didaktika výchovy 2


AuthorTitleType of thesisYear
Býma JakubMotor performance of primary school pupilsMaster's thesis  
Lichnovská MartinaTrack and Field Training of Children in Primary School AgeMaster's thesis 2022 
Pavlíková MariePhysical Activity of Schoolage GirlsMaster's thesis 2022 
Vajdová MartinaPhysical Fitness of Early Adolescent ChildrenMaster's thesis 2022 
Bogaczová TerezaPhysical Fitness of Pupils of Primary SchoolMaster's thesis 2021 
Petřvalská MartinaPhysical Activity of Pupils of Primary schoolMaster's thesis 2021 
Reznerová VeronikaPhysical Fitness of Pupils of Primary SchoolMaster's thesis 2021 
Vrbová ZuzanaBasic Motor Skills of Pupils of Elementary School.Master's thesis 2021 
Závodná KristýnaMinivolleyball in Physical Education at Primary SchoolMaster's thesis 2021 
Kašovská AndreaPhysical Activity of College StudentsMaster's thesis 2020 
Lančová LauraPhysical Activity of Schoolage ChildrenMaster's thesis 2020 
Suchánek MarekPhysical Fitness of Early Adolescent ChildrenMaster's thesis 2020 
Vašťák KamilIntegrated Way of Teaching BallgamesMaster's thesis 2020 
Gřes JanLevel of motor skills of handball playersMaster's thesis 2019 
Haasová JanaPhysical Activity of Primary School ChildrenMaster's thesis 2019 
Kvasničková KristýnaLeisure Time Activities of Early Adolescent ChildrenMaster's thesis 2019 
Kwaśná AgátaPhysical Fittness of Early Adolescent chidrenMaster's thesis 2019 
Schwarzová DariaDiscipline at a School Physical EducationMaster's thesis 2019 
Tomuňáková EliškaPhysical Activity of Schoolage ChildrenMaster's thesis 2019 
Bujáčková IvanaMotor performance of Primary School ChildrenMaster's thesis 2018 
Gazdová KateřinaSummer camps for Primary School ChildrenMaster's thesis 2018 
Hollá LenkaTeaching of First Aid on Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Hricíková MarkétaLeisure Time Physical Activities of Primary School ChildrenMaster's thesis 2018 
Justová SimonaPhysical Fittness of Schoolage ChildrenMaster's thesis 2018 
Liška OndřejLeisure Time Activities of Specific Professional GroupMaster's thesis 2018 
Ožanová KristýnaHealth related Fittnes of Primary School ChildrenMaster's thesis 2018 
Pagáč JanPhysical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on FootballMaster's thesis 2018 
Sobotová SandraDiscipline at a School Physical EducationMaster's thesis 2018 
Strakošová MichaelaPhysical Activity of Schoolage ChildrenMaster's thesis 2018 
Hebronová DenisaDiscipline at a School Physical EducationMaster's thesis 2017 
Kociánová BarboraPhysical Activity of Students of Secondary SchoolMaster's thesis 2017 
Paleta IvoPhysical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on SportMaster's thesis 2017 
Svrčinová KarolínaPhysical Activity of Highschool StudentsMaster's thesis 2017 
Boháčová NikolaPhysical Activity of Teachers of Secondary SchoolsMaster's thesis 2016 
Neuwirt TomášPhysical and Leisure Time Activities of Schoolage ChildrenMaster's thesis 2016 
Baďura LukášPhysical Activity and Motor Performance of Pupils of Classes with Focus on SportMaster's thesis 2015 
Švábová SylvaPhysical Activity of Students of Secondary SchoolMaster's thesis 2015 
Pitrunová JanaDiscipline at a School Physical EducationMaster's thesis 2014 
Spáčilová KamilaPhysical Activity of Students of Secondary SchoolMaster's thesis 2014 
Novák MarekPhysical Activity of Pupils Undergoing Additional Physical Education Classes Specializing in SwimmingMaster's thesis 2013 
Zedník AlešPhysical Activity of Students of Secondary SchoolMaster's thesis 2013 
Kapsa MartinTests of motor skills in school footballMaster's thesis 2012 
Lípová EvaPhysical Activity of Pupils of Sports-oriented ClassesMaster's thesis 2012 
Měchová VeronikaPhysical Activity of Secondary SchoolsMaster's thesis 2012 
Mitáčková LenkaDiscipline at a School Physical EducationMaster's thesis 2011 
Moravcová ZuzanaIndicator of Quality..Master's thesis 2011 
Gondová HanaPhysical Activity of Primary School PupilsMaster's thesis 2010 
Kantorová KristýnaModified Games for Basketball Teaching at Elementary SchoolMaster's thesis 2010 
Palacká VěraPhysical Activity And Sports Interests Of Elementary School PupilsMaster's thesis 2010 
Urbanec MichalTeaching of goal oriented sport games at a primary school Master's thesis 2010 
Dostalová MartinaThe structure of sports interests of pupils of the second grade of primary schoolMaster's thesis 2009 
Křižáková KateřinaA Healthy week at  a primary schoolMaster's thesis 2009 
Kubicová RomanaSummer camps for primary school childrenMaster's thesis 2009 
Miczková PavlaBallgames at a primary schoolMaster's thesis 2009 
Pecháčková PetraMotion mode of pupils of sports classesMaster's thesis 2009 
Šumpichová BarboraBallhandling at a Primary SchoolMaster's thesis 2009 
Bobková VeronikaA kinetic mode of elementary schoolchildren at the background of village schoolMaster's thesis 2008 
Grigorescu PetraPhysical activity of pupils in sports-oriented classesMaster's thesis 2008 
Ides TomášDISCIPLINE AT A SCHOOL PHYSICAL EDUCATIONMaster's thesis 2008 
Vybíralová MartinaYoga excercises as a part of healthy oriented ability of pupils in Basic schoolMaster's thesis 2008 
Dalecký JanTeaching goal oriented sport games in the integrated methodMaster's thesis 2007 
Paclíková HanaPohybový režim dětí mladšího školního věku v prostředí vesnické školyMaster's thesis 2007 
Petrová TerezaPhysical activity of pupils in sports-oriented classesMaster's thesis 2007 
Čech RadekPohybový režim dětí mladšího školního věku v prostředí vesnické školyMaster's thesis 2005 
Třuslová TerezaPohybové hry s využitím netradičního náčiníMaster's thesis 2005 
Kurečka MatoušDefensive Systems in BasketballBachelor's thesis 2022 
Kahánková KarolínaTeaching of Ballgames at Primary SchoolBachelor's thesis 2021 
Bryndza PetrPhysical Activity of Pupils of Primary SchoolBachelor's thesis 2020 
Drietomská ApolenaPhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2020 
Pavlíková MariePhysical Fitness of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2020 
Chalupa LadislavLeisuretime activities of Chosen Profession GroupBachelor's thesis 2019 
Hanus JanOffence combinations during power play in handballBachelor's thesis 2019 
Neoral TomášLeisure Tome Activities of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2019 
Cyroňová LenkaPhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2018 
Daníček TomášPhysical Activity of Secondary School StudentsBachelor's thesis 2018 
Juřena VladislavQualitative technique of description of physical activity in adolescentsBachelor's thesis 2018 
Kostelná AlicaAttack combination in handballBachelor's thesis 2018 
Kozubek TomášPhysical Activity of Chosen Profession GroupBachelor's thesis 2018 
Pécsiová MonikaGames of Preschool ChildrenBachelor's thesis 2018 
Poláchová GabrielaLeisuretime Activities of AdultsBachelor's thesis 2018 
Šindlář TomášLeisure Time Activities of a Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2018 
Cmiel IgorPhysical aktivity of Specific Professional GroupBachelor's thesis 2017 
Hrdlička MartinMonitoring of physical activity in adolescents using the pedometerBachelor's thesis 2017 
Levinger PetrMonitoring physical activity of children with accelerometersBachelor's thesis 2017 
Záboj TomášPhysical Activity of Chosen Profession GroupBachelor's thesis 2017 
Bojková ZuzanaPhysical Activity of PolicemenBachelor's thesis 2016 
Chum MichalPhysical activity and the reasons for its implementation in the elderlyBachelor's thesis 2016 
Klepáčová KateřinaMonitoring of physical activity of children using pedometersBachelor's thesis 2016 
Polák DavidLeisure Time Activities of a Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2016 
Sobotová SandraPhysical Activity and Motor Performance of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2016 
Tomuňáková EliškaPhysical Activity of Pupils of Secondary SchoolBachelor's thesis 2016 
Žižka PavelQualitative technique of description of physical activity in seniorsBachelor's thesis 2016 
Ferenčík StanislavPhysical Activity of PolicemanBachelor's thesis 2015 
Gerychová TerezaDiscipline at a School Physical EducationBachelor's thesis 2015 
Kapolka FilipPhysical aktivity of Specific Career GroupBachelor's thesis 2015 
Kielbasová JanaLeisure Time Activities of a Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2015 
Stepková VeronikaPhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2015 
Svrčinová KarolínaDiscipline at Physical EducationBachelor's thesis 2015 
Tůma Hrušková LucieHealthy Week at a Nursery SchoolBachelor's thesis 2015 
Zmudová RadkaPhysical Activity of Chosen Career GroupBachelor's thesis 2015 
Hebronová DenisaPhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2014 
Helštýn JaroslavPhysical Activity of State PoliceBachelor's thesis 2014 
Libo OndřejPhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2014 
Neuwirt TomášPhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2014 
Sovadinová LuciePhysical Activity of Schoolage ChildrenBachelor's thesis 2014 
Babičková KateřinaMotion games with unconventional toolsBachelor's thesis 2013 
Bartoš RadekPhysical Activity of Pupils of Secondary SchoolsBachelor's thesis 2013 
Cieslar VáclavModified Games and Modified Exercises at Chosen BallgameBachelor's thesis 2013 
Čontoš MichalModified Games and Modified Exercises at FloorballBachelor's thesis 2013 
Majerek JiříModified Games and Modified Exercises in BallgamesBachelor's thesis 2013 
Raděvičová GabrielaImportace of Playing Exercises and Modified Games in BasketballBachelor's thesis 2013 
Richterová DitaWeekly Physical Activity in Motor RoutineBachelor's thesis 2013 
Toflová SimonaMotor Routine of Chosen Group of ClientsBachelor's thesis 2013 
Glombová IvanaGames at a Nursery SchoolBachelor's thesis 2012 
Švábová SylvaPhysical Activity of Pupils of Secondary SchoolsBachelor's thesis 2012 
Zusková IvanaGames with Unconventional Tools at Nursery SchoolBachelor's thesis 2012 
Dočkalová LucieMotion Games at a KindergardenBachelor's thesis 2011 
Polášková JanaModified Games in BallgamesBachelor's thesis 2011 
Sallová LenkaMotion Games of Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2011 
Slavíková DianaMotion games with unconventional toolsBachelor's thesis 2011 
Tomis PetrModified Games in the Goal Oriented SportgamesBachelor's thesis 2011 
Volková KláraAttitudes of physical activities in leisure time made by secondary school students in KojetínBachelor's thesis 2011 
Březinová EvaMotion Games of Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2010 
Jurka MiroslavModified Games for Handball TeachingBachelor's thesis 2010 
Theuerová KamilaMotion Games with Unconventional ToolsBachelor's thesis 2010 
Janíčková LenkaGames at a Nursery SchoolBachelor's thesis 2009 
Knotková VeronikaMotin games at a kindergardenBachelor's thesis 2009 
Konečná AnetaGames of Pre-school ChildrenBachelor's thesis 2009 
Miczová ŠárkaGames at a Nursery SchoolBachelor's thesis 2009 
Vahalíková PetraPHYSICAL EDUCATION AT A "HEALTHY KINDERGARDEN"Bachelor's thesis 2009 
Sovadinová ZdeňkaMotion games at a kindergardenBachelor's thesis 2008 
Višinková BarboraJezdectví jako rekreační sportBachelor's thesis 2007 
Chlubnová JaroslavaInventář manipulačních cvičení se zaměřením na sportovní hryBachelor's thesis 2006 
Banašová PavlaPsychomotorické hry v mateřské školeBachelor's thesis 2005 
Blažková RadanaTělesná výchova ve zdravé mateřské školeBachelor's thesis 2005 


No record found.

rss
social hub