UO

Eva Zezulková


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 509, Building SA
Position:Faculty Guarantor for Students with Specific Needs
Research interests and teaching:Special Education, Speech and Language Therapy, Diagnostics in Special Education
Department (Faculty): Department of Special Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2668
E-mail:
Personal website:No record found.Praktika z logopedie: Distanční studijní text
Eva Zezulková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

DIRECT SUPPORT OF THE TEACHER IN THE CONTEXT OF PRIMARY PEDAGOGICAL INTERVENTION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Year: 2020
abstract in proceedings

"Tady jsme!"
Eva Zezulková
Year: 2020
published expert opinions, reviews

THE PARTNERSHIP WITH PARENTS OF PUPILS IN INCLUSIVE EDUCATION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Year: 2020
abstract in proceedings

Zajištění logopedické intervence u dětí s obtížným perorálním příjmem
Eva Zezulková
Year: 2020
published expert opinions, reviews

Diagnostické přístupy k problematice specificky narušeného vývoje řeči a jazyka
Eva Zezulková
Year: 2019
published expert opinions, reviews

Nerovné cesty k rovným příležitostem v terciárním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Adamus
Year: 2019
abstract in proceedings

Praktika z logopedie: Distanční studijní text
Eva Zezulková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Symptomatické poruchy řeči: Distanční studijní text.
Eva Zezulková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

TEAM WORK AS TARGETED SUPPORT OF INCLUSION IN EDUCATION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Year: 2019
abstract in proceedings

THE FACTORS OF PEDAGOGICAL INTERVENTION IN PUPILS WITH RISK MANIFESTATIONS OF SCHOOL FAILURE
Eva Zezulková
Year: 2019
abstract in proceedings

Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace
Eva Zezulková
Year: 2017, PdF OU
specialist book chapter

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Year: 2017
abstract in proceedings

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Year: 2017
abstract in proceedings

Speciálněpedagogické intervence v současnosti
Eva Zezulková
Year: 2017
organizing conference, workshop

Vybrané otázky logopedické teorie a praxe
Eva Zezulková
Year: 2017, PdF OU
specialist book

Výzkum školní edukace: (ne)připravený pedagog nebo (ne)připravený žák?
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2017
abstract in proceedings

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2016
abstract in proceedings

Dyslexie u dospělých.
Eva Zezulková
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2016
abstract in proceedings

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2016
abstract in proceedings

Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace
Eva Zezulková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Monitoring školní edukace: nepřipravený žák nebo nepřipravený učitel?
Eva Zezulková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych
Eva Zezulková
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom XX, nr 1/2015
Eva Zezulková
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych.Tom XX, nr 1/2015.
Eva Zezulková
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Školská inkluze versus exkluze
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Výzkum školní edukace: (ne)připravený žák nebo (ne)připravený učitel?
Eva Zezulková
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Attitudinal constructs of primary school teachers towards pupils from socially excluded localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Attitudinal Constructs of Primary School Teachers Towards Pupils from Socially Excluded Localities in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, International Journal of Arts and Sciences
journal article

Current Question on Logopaedic Interventions in Education of Children and Pupils with Communication Ability Disorder
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2015, Journal of Teaching and Education
journal article

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Czech Roma Pupils in Primary School System: Question of Exclusion and Inclusion
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015
abstract in proceedings

Diagnostika v špeciálnopedagogickom poradenstve. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Integrované vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podmínky integrovaného vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Year: 2015
abstract in proceedings

Psychosociálne komponenty nelátkových závislostí. Internetová závislosť a kvalita vzťahovej väzby u adolescentov s telesným postihnutím v kontexte well-being. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Risk Pupil in Relation to the Acquisition of the Communicative Competence
Eva Zezulková, Renata Mlčáková
Year: 2015
abstract in proceedings

The conditions of integrated education of pupils with disturbed communication ability
Eva Zezulková
Year: 2015, Grant journal
journal article

The CONDITIONS OF INTEGRATED EDUCATION OF PUPILS WITH DISTURBED COMMUNICATION ABILITY
Eva Zezulková
Year: 2015
abstract in proceedings

Universidad de Almería, Faculty of Education Science, Nursing and Physiotherapy. Prezentace: School education of mentally handicaped pupils
Eva Zezulková
Year: 2015
work experience abroad

Vybrané faktory komunikační kompetence žáků v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2015, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Petr Adamus, Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Základní škola hlavního vzdělávacího proudu: kvalitativní analýza subjektů, objektů a procesů vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2015
abstract in proceedings

Změny v propoziční hustotě v závislosti na míře kognitivního deficitu u seniorů.
Eva Zezulková
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Year: 2014, AVŠP
specialist book chapter

Alternativní a augumentativní komunikace. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Year: 2014, International Journal of Multidisciplinary Thought
journal article

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2014
abstract in proceedings

Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability
Eva Zezulková
Year: 2014
abstract in proceedings

Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability
Eva Zezulková
Year: 2014, Educational Alternatives
journal article

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Communicative competence of children with mental disability
Eva Zezulková
Year: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
journal article

Determinanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky. Habilitační práce.
Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Edukace dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Radmila Burkovičová, Eva Zezulková, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
journal article

Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014
organizing conference, workshop

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová ... other authors
Year: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Pedagogické aspekty rozvoje jazyka a jazykové komunikace u žáků se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Year: 2014
work experience abroad

Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Year: 2014
abstract in proceedings

Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Logopedická praxe souvislá. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Metodika reedukace dyslalie. Základy fonetiky a patologie hlásek.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Monitoring of partial abilities of communicative competence of Pupils with special educational needs
Eva Zezulková
Year: 2014, LINCOM GmbH
specialist book chapter

Optimalizace podmínek vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Year: 2014
abstract in proceedings

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
specialist book

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v kontextoch edukácie
Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Podpora studentů se specifickými potřebami.
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z logopedie. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Prediktory předprofesní a profesní přípravy žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014, PdF OU
specialist book chapter

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základných škol
Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základných škol
Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Professional competences of teachers in context of an analysis of anamnestic data of pupils with special educational needs
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Professional Competences of Teachers in Context of An Analysis of Anamnestic Data of Pupils with Special Educational Needs
Eva Zezulková
Year: 2014, Educational Alternatives
journal article

Reedukace dyslalie I.díl
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Reedukace dyslalie II
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2014, PdF OU
specialist book

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Předškolní a základní vzdělávání
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Year: 2014
editorial work

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech: Terciární vzdělávání - otázky k inkluzi
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Eva Zezulková, A Kol.
Year: 2014
editorial work

School Education of Roma Socially Disadvantaged Pupils in the Czech Republic
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2014, University of Ostrava, Faculty of Education
specialist book

Speciálněpedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Speciální kouzlo Vánoc 2014
Eva Zezulková
Year: 2014
organizing conference, workshop

Speciální pedagogika - vybraná témata
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Speciální pedagogika v sociální sféře
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strategie rovného přístupu ke studiu bez bariér na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2014
abstract in proceedings

Svět speciální pedagogiky očima studentů
Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Svět speciální pedagogiky očima studentů II.
Eva Zezulková
Year: 2014
organizing conference, workshop

The development og communicative competence in pupils with mild mental disorder
Eva Zezulková
Year: 2014, The university of Ostrava, Pedagogical Faculty
specialist book

Úvodní slovo garanta konference
Eva Zezulková
Year: 2014
abstract in proceedings

Vybrané faktory edukace žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých
Eva Zezulková
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Základy logopedie. Audio sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy speciální pedagogiky I. Audio sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Základy speciální pedagogiky II.
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
Eva Zezulková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

A Pupil with Mild Mental Disability - Specific Aspects in the Context of the Czech Republic
Eva Zezulková
Year: 2013, Journal of Teaching And Education
journal article

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku
Eva Zezulková, Beáta Akimjaková, Ludmila Krajčiríková, Mária Oravcová
Year: 2013, PdF
specialist book chapter

Analýza vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová ... other authors
Year: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Evaluace předmětu Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace předmětu Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fonematické a fonologické uvědomování u dětí s narušeným vývojem řeči
Eva Zezulková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Komunikativní kompetence žáků s mentálním postižením v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Perspektivy edukace dospělých osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders
Eva Zezulková, Zuzana Hubinková
Year: 2013
abstract in proceedings

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Year: 2013, Ad Alta: Journal of interdisciplinary research
journal article

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pupils with Mental Handicap in Pedagogical Communication
Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Rizikové projevy v rozvoji komunikativní kompetence dětí předškolního věku
Eva Zezulková
Year: 2013, Predškolská výchova 2012/2013
journal article

Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby
Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

Role speciálního pedagoga v zařízeních poskytujících sociální služby
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozvoj komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2013, OdF OU
specialist book

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2013
organizing conference, workshop

Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities
Eva Zezulková
Year: 2013, Educational Alternatives
journal article

Speech Education as a Tool for Inclusive Educationa of Pupils with Disabilities
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole
Eva Zezulková, Hana Novohradská, Renata Kovářová, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami ve vysokoškolském prostředí. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The mechanisms of equal approach to studying without barriers in university environment focused on the university of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013
abstract in proceedings

The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering SociaI Services
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Role of Special Education Teacher in Institutions Offering Social Services
Eva Zezulková
Year: 2013, Journal of Teaching and Education
journal article

The Strategy of Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2013, Educational Alternatives
journal article

Uczeń z upośledzeniem umysłowym w komunikacji pedagogicznej
Eva Zezulková
Year: 2013, impuls
specialist book chapter

Výchova řeči jako nástroj inkluzivního vzdělávání žáků s mentálním postiženímv primárním vzdělávání v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2013
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činností v rámci služeb sociální péče
Eva Zezulková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

A pupil with a mild mentaly disability
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A pupil with mild mental disability - specific aspects in the context of the Czech republic
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza vybraných rizikových projevů při osvojování komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Asistent pedagoga v pedagogické komunikaci se žáky s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Inovace předmětu alternativní a augumentativní komnuikace
Eva Zezulková
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Inovace předmětu Diagnostické metody ve speciální pedagogice
Eva Zezulková
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Inovace studijního předmětu Integrativní speciální pedagogika
Eva Zezulková
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Integrace handicapovaných ve společnosti: Faktory sociální integrace osob se speciálními potřebami.Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Integrace handicapovaných ve společnosti: Teorie komunikace osob se zdravotním postižením. Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikační kompetence a výchova v rodině
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Logopedická prevence v kontextu očekávaných výstupů vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Hana Vorlová, Hana Sochorová, Renata Kovářová ... other authors
Year: 2012
the results realized by the provider

Nabywanie kompetencji komunikacyjnych i jezykowych w przekazach ustnym i pisanym uczniów niepelnosprawnych intelektualnie w czeskim systemie edukacyjnym
Eva Zezulková
Year: 2012, Oficyna Wydawnicza Impuls
specialist book chapter

Osoby se zdravotním postižením ve společnosti
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2012, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Poruchy autistického spektra - studijní materiál multimediálního charakteru
Eva Zezulková
Year: 2012
research reports and final reports of opposed grants

Precursors of social communication effectiveness of persons with mental disorders
Eva Zezulková
Year: 2012, Sciences Éducation
specialist book chapter

Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pupil at risk in the contextoflearning communicative competence
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rizikový žák z hlediska osvojování komunikativní kompetence
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Romové - otázky a odpovědi v českém a slovenském kontextu
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Veronika Ševčíková, Nina Pavelčíková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Sluchowa dyferencjacja mowy u dzieci opoznionych umyslowo
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo
Eva Zezulková
Year: 2012, Wydawnictvo Gnome
specialist book chapter

Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole. In E-learningová podpora výuky pro akademické a ostatní zaměstnance Ostravské univerzity v Ostravě
Eva Zezulková, Martin Kaleja, Renata Kovářová, Hana Novohradská
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Svět speciální pedagogiky očima studentů I
Eva Zezulková
Year: 2012
organizing conference, workshop

The Context of Special Educational Needs of Selected Pupils in Primary Education
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2012, Pedagogical Faculty of University of Ostrava
specialist book

The Effect of Phoneme Differentiation of the Brain in the Learning Process
Eva Zezulková
Year: 2012, Ad Alta. Journal of interdisciplinary research
journal article

Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vliv fonematické diferenciace mozku v procesu učení
Eva Zezulková
Year: 2012
abstract in proceedings

Vzdělávání zaměstnanců dětských domovů v Moravskoslezském kraji - Modul speciální pedagogika
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žák s mentálním postižením v pedagogické komunikaci
Eva Zezulková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje (člen komise pro tvůrčí činnost)
Eva Zezulková
Year: 2011
others

Diverzita ve vysokoškolském prostředí
Eva Zezulková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Inkluzivní prostředí na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Year: 2011
abstract in proceedings

Inkluzivní prostředí pro vysokoškolské studium
Eva Zezulková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium
Eva Zezulková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Inkluzívní prostředí pro vysokoškolské studium. E-learningová podpora výuky
Eva Zezulková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jazyková a komunikativní kompetence dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2011, PdF OU
specialist book

Na vlastní kůži
Eva Zezulková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Nemanuální ve znakových jazycích: poznámky úvodem
Eva Zezulková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci
Eva Zezulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pojetí vzdělávání žáků se SVP v základním uměleckém vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Precursors of social communication effectiveness of persons with intellectual disabilities
Eva Zezulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prekurzory efektivity sociální komunikace osob s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Raná stimulácia rečových schopností používať jazyk v kontexte psychomotorického vývoja detí s oneskoreným mentálným vývojom
Eva Zezulková
Year: 2011, Verbum
specialist book chapter

Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová, Martin Kaleja, Igor Hampl
Year: 2011
organizing conference, workshop

Słuchowa dyferencjacja mowy u dzieci opóźnionych umysłowo
Eva Zezulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková, Renata Kovářová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciálně pedagogická diagnostika v praxi (LMS)
Eva Zezulková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální pedagogika.E-learningová podpora výuky předmětu ICTSP
Eva Zezulková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Środowisko inkluzyjne na Uniwersytecie Ostrawskim
Eva Zezulková
Year: 2011, Oficyna Wydawnicza Humanitas
specialist book chapter

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2011
abstract in proceedings

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané aspekty intervence v rozvoji řeči u dětí s mentálním postižením
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ
Eva Zezulková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Výchova řeči. Náměty pro rozvoj řečových a jazykových dovedností žáků s lehkým mentálním postižením v ZŠ.
Eva Zezulková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výchova řeči v pedagogické praxi (LMS)
Eva Zezulková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu základního uměleckého vzdělávání
Eva Zezulková
Year: 2011
organizing conference, workshop

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Implementace nových metod a forem do vzdělávání: Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Logopedická prevence v základní škole I.
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Logopedická prevence v základní škole II.
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Metodika podpory a vyrovnávání podmínek při studiu studentům se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Renata Kovářová, Lenka Krhutová, Hana Sochorová, Hana Vorlová ... other authors
Year: 2010
the results realized by the provider

Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci
Eva Zezulková
Year: 2010, Wydawnictwo
specialist book chapter

Osoby s postižením ve společnosti
Eva Zezulková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Osoby se speciálními potřebami v současné společnosti
Eva Zezulková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Eva Zezulková
Year: 2010
work experience abroad

Teorie komunikace osob se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Year: 2010, PdF OU
specialist book

Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická.
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Year: 2010
abstract in proceedings

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace I.
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu integrace II.
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Žák s SVP na pozadí současné platné legislativy.
Eva Zezulková
Year: 2010
organizing conference, workshop

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. E-learningová podpora distančního vzdělávání
Martin Kaleja, Renata Kovářová, Eva Zezulková, Jana Swierkoszová, Kateřina Janků
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Centrum Pyramida vzdělává
Eva Zezulková
Year: 2009, Listy Ostravské univerzity
journal article

Dobré ráno
Eva Zezulková
Year: 2009
radio and televison broadcast

Hranice, rizika a paradoxy podpory studentů se zdravotním postižením a specifickými vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Inkluze nesmí být jen iluze
Eva Zezulková
Year: 2009
abstract in proceedings

Inkluze nesmí být jen iluze
Eva Zezulková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluzivní program pro studenty se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě.
Eva Zezulková
Year: 2009
abstract in proceedings

Komunikační kompetence a výchova v rodině
Eva Zezulková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikativní kompetence dětí a žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2009, Speciální pedagogika
journal article

Možnosti a meze poskytování asistence studentům se specifickými potřebami
Eva Zezulková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Networked Learning and Approaches to ICT supported Education
Eva Zezulková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Ostravská univerzita vítá studenty se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Year: 2009
abstract in proceedings

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Sunflower 2009
Eva Zezulková
Year: 2009
organizing conference, workshop

Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym
Eva Zezulková
Year: 2009
abstract in proceedings

The Need to Lead and the Tranformation to a New Social Paradigm
Eva Zezulková
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
Eva Zezulková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Centrum Pyramida informuje
Eva Zezulková
Year: 2008, Listy Ostravské univerzity
journal article

Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Year: 2008, Speciální pedagogika
journal article

Integrace studentů se speciálními potřebami na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Lenka Krhutová, Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Posudek návrhu standardního grantového projektu
Eva Zezulková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Pyramida na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Year: 2008, Listy Ostravské univerzity
journal article

Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole. Studenti se senzorickým postižením.
Eva Zezulková, Lenka Krhutová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Studenti se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym
Eva Zezulková
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Uplatňování nových přístupů v logopedické terapii
Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Výchova řeči - jak na to?
Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Wykorzystanie synergetycznej terapii odruchowej podczas reedukacji dyslalii
Eva Zezulková
Year: 2008
abstract in proceedings

Dítě s narušenou komunikační schopností v procesu integrace
Eva Zezulková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Integrace studentů se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková, Zdeňka Telnarová, Cyril Klimeš
Year: 2007
abstract in proceedings

Komunikativní kompetence u dětí s lehkou mentální retardací
Eva Zezulková
Year: 2007
abstract in proceedings

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Eva Zezulková, Renata Kovářová, Kateřina Vitásková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek rozvojového projektu PdF MU na rok 2007 č. 416020
Eva Zezulková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Specifika rozvoje komunikativních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole
Eva Zezulková
Year: 2007
abstract in proceedings

Specifika rozvoje komunikativních kompetencí u žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole
Eva Zezulková, Marie Vítková
Year: 2007, Paido
specialist book chapter

Stimulace řečového vývoje u žáků s lehkou mentální retardací metodou fonematického uvědomování
Eva Zezulková
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, přednášky - Orientační diagnostika ve výchovně vzdělávacím procesu
Eva Zezulková
Year: 2007
work experience abroad

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení
Eva Zezulková
Year: 2007
abstract in proceedings

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení. In Kasáčová, B., Lipnická, M., Gašparová, E. Školská pripravenosť detí
Eva Zezulková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití synergetické reflexní terapie při korekci dyslalie
Eva Zezulková, Jiřina Klenková
Year: 2007,
specialist book chapter

Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole
Eva Zezulková
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Year: 2007
abstract in proceedings

Integrace studentů se zdravotním postižením do studia na Ostravské univerzitě
Zdeňka Telnarová, Eva Zezulková, Cyril Klimeš
Year: 2006
abstract in proceedings

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Eva Zezulková, Jana Swierkoszová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Logopedická prevence
Eva Zezulková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Podpora integrace žáků se zdravotním postižením na ZŠ a SŠ (praktické zkušenosti poradenské psycholožky)
Eva Zezulková, Eleonora Smékalová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Specifika edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Eva Zezulková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení
Eva Zezulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané kapitoly speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele
Eva Zezulková
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití synergetické reflexní terapie při reedukaci dyslalie
Eva Zezulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole
Eva Zezulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace jako předpoklad integrace
Eva Zezulková
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace jako předpoklad integrace
Eva Zezulková
Year: 2005
abstract in proceedings

Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami I.
Eva Zezulková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami II.
Eva Zezulková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Year: 2005
editorial and language revision

Speciální pedagogika - úvod do problematiky
Eva Zezulková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Specifické poruchy učení - problém stále aktuální
Eva Zezulková
Year: 2004
editorial and language revision

Stimulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování
Eva Zezulková
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Psychopedie-Speciální pedagogika mentálně retardovaných
Eva Zezulková, Petr Franiok, Jaroslav Kysučan
Year: 2002
published expert opinions, reviews

TEAM WORK AS TARGETED SUPPORT OF INCLUSION IN EDUCATION
Eva Zezulková, Kateřina Janků
Year:
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
NVDSPVzdělávání dětí se spec. vzděl. potřeb.
7AVDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
ALOGLogopedie v předškolním věku
AVRVýchova řeči v mateřské škole
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPDVPedagogická diagnostika dětského vývoje
BSPGSpeciální pedagogika - základní kurz
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
E-AC1Speciálně pedagogická praxe 1
E-AC2Speciálně pedagogická praxe 2
E-AC3Speciálně pedagogická praxe 3
IASPIntegrativní aspekty spec. pedagogiky
ICTSPSpeciální pedagogika
KLOG1Logopedie 1
KLOG2Logopedie 2
KPXLGLogopedická praxe - souvislá
KSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
KSZZLSZZ - Logopedie
KVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
LOGOPLogopedie
LOG1RLogopedie I
LOG2RLogopedie II
LOPRLogopedická prevence
MSODProjekt - předmětové didaktiky
OBHJBObhajoba bakalářské práce
PLOG1Logopedie 1
SLOG1Logopedie 1
SLOG2Logopedie 2
SNLDGSpeciálně pedagog. diagnostika logoped.
SNLGILogopedická intervence
SNLGPLogopedie
SNLOGLogopedie
SNPRPPrůběžná praxe
SNRRMRozvoj řeči osob s mentálním postižením
SNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
SNSPSSpeciálně pedagogický seminář
SNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
SPEDBSpeciálně pedagogická diagnostika 2
SPXLGLogopedická praxe - souvislá
SSPDXSpeciálně pedagogic. diagnostika v praxi
SSZZLSZZ - Logopedie
SVRPXVýchova řeči v pedagogické praxi
SZZLSSZZ - Logopedie
VYREVýchova řeči
WNLDGSpeciálně pedagogická diagn. logopedická
WNLGILogopedická intervence
WNLGPLogopedie
WNLOGLogopedie
WNPRPPrůběžná praxe
WNPXZPrůběžná speciálně pedagogická praxe
WNRRMRozvoj řeči u mentálně postižených
WNSPRSouvislá speciálně pedagogická praxe
WNSPSSpeciálně pedagogický seminář
WNSPXSouvislá praxe ve spec. zařízeních
WPRLGPraxe logopedická
WZFPHZáklady fonetiky a patologie hlásek
WZZLSSZZ - Logopedie
YPEPEVybr. problémy speciální pedagogiky
YPEP1Vybrané problémy speciální pedagogiky
33OPRLogopedická prevence
6LGPXLogopedická praxe souvislá
6LOG1Logopedie 1
6LOG2Logopedie 2
6SEM1Seminář k bakalářské práci 1
6SEM2Seminář k bakalářské práci 2
6SPECZáklady speciální pedagogiky
6SZZLSZZ - Logopedie
6ZSP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
6ZSP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66EM1Seminář k bakalářské práci 1
66EM2Seminář k bakalářské práci 2
66GPXLogopedická praxe souvislá
66OG1Logopedie 1
66OG2Logopedie 2
66PECZáklady speciální pedagogiky
66SP1Teoretické základy speciální pedagog. 1
66SP2Teoretické základy speciální pedagog. 2
66SZLSZZ - Logopedie
7AJARJazyk a řeč dítěte předškolního věku
7ALOGLogopedie v předškolním věku
7LGINLogopedická intervence
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PPOXPrůběžná praxe specializační
7PSOXSouvislá praxe specializační
7SDGLSpeciálně pedag. diagnostika logopedická
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SEM1Seminář k diplomové práci 1
7SEM2Seminář k diplomové práci 2
7SZZLSZZ - Logopedie
77BHJObhajoba diplomové práce
77DGLSpeciálně pedag. diagnostika logopedická
77EM1Seminář k diplomové práci 1
77EM2Seminář k diplomové práci 2
77GINLogopedická intervence
77POXPrůběžná praxe specializační
77SOXSouvislá praxe specializační
77VDSInkluzivní vzdělávání dětí se SVP
77ZZLSZZ - Logopedie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8LOPNLogopedická prevence
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9DISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
99ISPVybrané problémy inkluzivního vzdělávání
LOG1PLogopedie
LOG2PLogopedie
MSLO1Logopedická prevence v předšk. věku 1
MSLO2Logopedická prevence v předšk. věku 2
SPPDPSpeciálně pedagogická diagnostika
1MLG1Logopedická prevence v před. věku 1
1MSPSpeciální pedagogika - základní kurz
2MLG2Logopedická prevence v před. věku 2


AuthorTitleType of thesisYear
Kocová MichaelaThe use of didactic aid Kangaroo box in preschool educationMaster's thesis  
Bezová Kamila Aspects of assessment of pupils with specific educational needs in inclusive educationMaster's thesis 2021 
Bromek Claudia Pupil with Impaired Communication Ability in Inclusive EducationMaster's thesis 2021 
Kotasová MichaelaStimulation of language and speech skills of children in primary school preparatory classMaster's thesis 2021 
Židová AlžbětaThe special pedagogical diagnostics of speech therapyMaster's thesis 2021 
Bubelová TerezaSpeech therapy interventions with special educational supportMaster's thesis 2020 
Kozarová JanaPrevention of an incorrect pronunciation of children in pre-school educationMaster's thesis 2020 
Pollová AdélaPedagogical support planning at primary schoolMaster's thesis 2020 
Zabystrzanová MonikaA child with special learning disabilities in the pre-elementary educationMaster's thesis 2020 
Gregorová MichaelaRe-education of delayed speech development in preschoolersMaster's thesis 2019 
Groušlová VeronikaSpeech therapy interventions in preschool educationMaster's thesis 2019 
Malá KateřinaStimulation of the lexical-sematic language level in pre-school educationMaster's thesis 2019 
Vašinová KateřinaSpecial pedagogical intervention in preschool educationMaster's thesis 2019 
Dvořáková LucieEducation Diagnostics of a pupil with risk of school failure symptomsMaster's thesis 2018 
Fardová TerezaPupil with special educational needs in inclusive educationMaster's thesis 2018 
Kapsová DagmarSpecifics of the learning process of students with developmental dysphasia.Master's thesis 2018 
Klosová GabrielaSpecial pedagogical intervention in elementary schoolMaster's thesis 2018 
Lázníčková MarikaInclusive education of pupils with communication disordersMaster's thesis 2018 
Madecká DenisaCooperation with Parents in Reeducation of DyslaliaMaster's thesis 2018 
Pazdírková TerezaSpeech therapy for children in a bilingual surroundingsMaster's thesis 2018 
Rýdlová BarboraSpeech therapy prevention planning in kindergartenMaster's thesis 2018 
Stříbná KateřinaAspects of school readiness and preparedness for compulsory school attendanceMaster's thesis 2018 
Veiserová SilvieSpecial Pedagogical Intervention at Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Vejrová AdélaPrevention of mispronunciation of children in preschool educationMaster's thesis 2018 
Chovancová TerezaCommunicative Competence of Children in Pre-school EducationMaster's thesis 2017 
Chrástková VeronikaReading Literacy Predictors of Pupils with Developmental DysphasiaMaster's thesis 2017 
Filatova RenátaComprehensive development of child with severe disabilities in a multisensory environment.Master's thesis 2017 
Hajzerová IvanaReeducation of delayed speech developmentMaster's thesis 2017 
Hrubá KatrinCommunication competencies and learning competencies of pupils in primary schoolMaster's thesis 2017 
Huserová HanaAspects of acquiring reading literacy on pupils´ with developmental dysphasiaMaster's thesis 2017 
Janšová ZuzanaPre-reading literacy of children in preschool educationMaster's thesis 2017 
Kudrnová PetraSpecial Pedagogical Speech Therapy InterventionMaster's thesis 2017 
Lindovská PetraSpeech therapy intervention in kindergarten.Master's thesis 2017 
Marcalíková AnetaThe differential diagnostic aspects of developmental dysphasiaMaster's thesis 2017 
Marušková OlgaSpeech intervention at children with developmental dysphasia in pre-school ageMaster's thesis 2017 
Stiborská ZuzanaPre-Reading Skills of PreschoolersMaster's thesis 2017 
Wildmannová LenkaThe logopaedics edification (not only) of parental communityMaster's thesis 2017 
Wollerová JanaForms of Logopedic Intervention in a Preschool Education.Master's thesis 2017 
Zdařilová LuciePlanning speech therapy prevention in kindergartenMaster's thesis 2017 
Adamusová DankaPreschooler´s communicative competenceMaster's thesis 2016 
Baroťáková TerezaLanguage and communication skills of pupils of primary school ageMaster's thesis 2016 
Bínová JanaFactors determining speech development of children placed in children's homesMaster's thesis 2016 
Florýková ŽanetaImplementation of logopedic prevention into the kindergarden planning systemMaster's thesis 2016 
Němčíková ŠárkaIndicative diagnostics of phonemic differentiation of pupils in the first grade of primary schoolMaster's thesis 2016 
Šimková MiroslavaSpeech therapy intervention for pupils with impaired communication abilityMaster's thesis 2016 
Švédíková VeronikaTentative diagnostics of communication competence of students in primary schoolMaster's thesis 2016 
Dvořáková KristýnaCommunicative competence of adults with mental disabilityMaster's thesis 2015 
Hilnerová LenkaSpeech therapy for pupils with mental disabilities.Master's thesis 2015 
Hořínková VeronikaCommunication skills of pupils in primary educationMaster's thesis 2015 
Langová LadaReading literacy for pupils with special educational needsMaster's thesis 2015 
Vanková VladimíraLanguage and communicative competence of students with mental disabilityMaster's thesis 2015 
Heczková MarkétaTentative diagnosis of linguistic and communicative competence of children/pupils with special needsMaster's thesis 2014 
Hlobilová TerezaA Child With Down´s Syndrome In Pedagogical CommunicationMaster's thesis 2014 
Kędzior JanaAspects of educational communication in the education of pupils with special educational needsMaster's thesis 2014 
Nieszporková TeresaCommunication between teacher and pupilsMaster's thesis 2014 
Beinsteinová LenkaAproximate Diagnosis of Speech and Language Skills of Children at Preschool AgeMaster's thesis 2013 
Fišerová MarkétaAspects of life of people with intellectual disabilities in the familyMaster's thesis 2013 
Horáčková JanaBenchmark diagnostic of speaking and language skills of pupils with mental dissabilitiesMaster's thesis 2013 
Konečná RomanaSpecial education teacher on the labour marketMaster's thesis 2013 
Plšková JanaAspects of communication between teacher and pupil with disabilityMaster's thesis 2013 
Sentenská EliškaAspects of pedagogical communication in preschool educationMaster's thesis 2013 
Ševčíková LucieCommunicative competence of children with deffered school attendanceMaster's thesis 2013 
Wróblová PetraAlternative communication of pupils with disability in educationMaster's thesis 2013 
Kocifajová HanaStudent with disturbed communication ability in pedagogical communicationMaster's thesis 2012 
Mišúnová IvanaThe use of orofacial regulation therapy in the comprehensive rehabilitation of person with disabilitesMaster's thesis 2012 
Musilová PetraApproximately diagnosis of speech and language skills of pupils in special primary schoolMaster's thesis 2012 
Schneiderová KateřinaThe speech competition and communication disability in pre-school ageMaster's thesis 2012 
Filgasová MichaelaThe phonemic awareness of the pupils from the first grade of elementary schoolMaster's thesis 2011 
Galgaňáková ZdeňkaStimulation development of speech by children with handicap in kindergartenMaster's thesis 2011 
Hanzlová PetraDyslalia in younger pupilageMaster's thesis 2011 
Hýžová EmaCommunication competency in children aged five to six years old Master's thesis 2011 
Juříčková KamilaPlaying as a tool of the language advancement Master's thesis 2011 
Kornetová EliškaOrganizations of citizens with disablementMaster's thesis 2011 
Lašanová LenkaPhonemic awareness for students with intellectual disabilitiesMaster's thesis 2011 
Olšovská MarieSpeech therapy intervention for pre-school children with autismMaster's thesis 2011 
Randýsková PetraThe integration of a pupil with impaired communication ability into a basic schoolMaster's thesis 2011 
Sedláková LenkaDeveloping communicative competence of mentally handicapped studentsMaster's thesis 2011 
Křesťanová IvanaFluency disorders in pre-school and elementary school childrenMaster's thesis 2010 
Skalická JarmilaChild with communication disability in institutional careMaster's thesis 2010 
Slaná MarieIntegrated primary school student with disturbed communication ability Master's thesis 2010 
Sobalová IrenaPhonemic awareness in preschoolersMaster's thesis 2010 
Valentová MarkétaPICTURE EXCHANGE COMMUNICATIVE SYSTEM IN HANDICAPPED PEOPLE EDUCATIONMaster's thesis 2010 
Krauzovičová LucieDisturbances pronunciation at pupils in the first classes of primary schoolMaster's thesis 2009 
Jančálková DanaCOMMUNICATION BARRIERS OF TEENAGERS WITH A  SLIGHT MENTAL RETARDATION DIAGNOSISMaster's thesis 2008 
Šnajdrová SilvieChild with development dysphasia at firs step in primary schoolMaster's thesis 2008 
Ohnheiser HanaDevelopment of motorical abilities by children with combined handicapsMaster's thesis 2007 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázii na speciální školeMaster's thesis 2006 
Adamovská MilenaZjištění úrovně motorických schopností u dětí s vývojovou dysfázií na speciálních školáchMaster's thesis 2006 
Nogová BarboraKresba jako prostředek kvalitnějšího poznávání dítěteMaster's thesis 2006 
Opálková EvaOrientační diagnostika fonematického uvědomováníMaster's thesis 2006 
Režnarová MiroslavaKresba jako prostředek kvalitatnějšího poznávání dítěteMaster's thesis 2005 
Kramný PavelEducation of a child with disabilities in the family.Bachelor's thesis  
Marvanová JitkaAspects of the education of pupils with hearing impairmentBachelor's thesis  
Večerková AliceStimulating Language Development of Preschool ChildrenBachelor's thesis  
Fajová BarboraPossibilities of Intervention of a Special Educator in Social ServicesBachelor's thesis 2021 
Tišlerová LeonaPrevention of speech disorders in kindergartenBachelor's thesis 2021 
Gajdová KristýnaThe specifics of speech development of a child with an Autistic Spectrum DisorderBachelor's thesis 2020 
Janků DenisaPrevention of Speech and Language Disorders in Preschoolers as a Part of the School Education ProgrammeBachelor's thesis 2020 
Kubiczková LuciePlanning development of speech and language skills in preschool educationBachelor's thesis 2020 
Matuszyńská KarolinaPedagogical intervention of a child at preschool age in a bilingual environmentBachelor's thesis 2020 
Ondrová LenkaTeacher's Assistant in Inclusive EducationBachelor's thesis 2020 
Hejtmanová VeronikaEducating a child with dissability in familyBachelor's thesis 2019 
Kozelská BarboraThe development of graphomotor skills in pre-school age children.Bachelor's thesis 2019 
Mžíková MichaelaInclusive education for students with disabilityBachelor's thesis 2019 
Sládková DominikaPossibilities of stimulate the language skills of children in compulsory pre-school educationBachelor's thesis 2019 
Šímová IvanaThe prevention of specific learning disabilities at pre-school ageBachelor's thesis 2019 
Veličková KristýnaPlanning of speech prevention activities in SEP (school education program) for pre-school educationBachelor's thesis 2019 
Krečmerová PetraDisabled child in foster careBachelor's thesis 2018 
Nášelová TerezaThe Development of the Specific Skills and Cognitive Functions in Pre-School EducationBachelor's thesis 2018 
Pivovarová KatarínaA disabled child in a foster care.Bachelor's thesis 2018 
Rose DanielEducation of disabled children in the familyBachelor's thesis 2018 
Sedláčková VeronikaStimulation of the vocabulary development in preschool ageBachelor's thesis 2018 
Spěváčková DanielaDevelopment of communication skills at the pre-school age children in the phonetic-phonology fieldBachelor's thesis 2018 
Štěpánová VeronikaDevelopment of communication skills of preschool children in the field of lexicology and semanticsBachelor's thesis 2018 
Wendelinová NicolaCanistherapy in Special Pedagogical InterventionBachelor's thesis 2018 
Witová MarcelaThe Competencies Of The Speech Therapy Assistant In The KindergartenBachelor's thesis 2018 
Benešová MarkétaPrimary speech prevention in the school educational programBachelor's thesis 2017 
Filarová ZuzanaAspects of pedagogical communication in preschool educationBachelor's thesis 2017 
Lašanová LucieSpeech therapy in the prevention of non-state educational institutionsBachelor's thesis 2017 
Lincerová PavlínaConditions of education of pupils with special educational needsBachelor's thesis 2017 
Muchová VeronikaStimulation of pupil's speech development in leisure activitiesBachelor's thesis 2017 
Pavlů JitkaIndicative diagnostic of phonemic differentiation of preschool childrenBachelor's thesis 2017 
Pollová AdélaThe integrated pupil with special educational needs at primary schoolBachelor's thesis 2017 
Roubalová JiřinaParenting a child with an intellectual disability in a familyBachelor's thesis 2017 
Virčíková KarolínaMusical activities as a means of speech therapy in the prevention of pre-school educationBachelor's thesis 2017 
Žolnierčíková LenkaAspects of speech prevention in preschool educationBachelor's thesis 2017 
Antalová IvetaLinguistic and communicative competence of preschool childrenBachelor's thesis 2016 
Danišová ZuzanaIndicative diagnostic of phonemic differentiation in preschool childrenBachelor's thesis 2016 
Gregorová MichaelaPlanning of speech therapy prevention in KindergartenBachelor's thesis 2016 
Klosová GabrielaSpecial Pedagogical Intervention in the Social AreaBachelor's thesis 2016 
Kozielová KláraSpeech prevention in kindergartenBachelor's thesis 2016 
Madecká DenisaSpeech therapy interventions in school guidance institutionBachelor's thesis 2016 
Pazdírková TerezaSpecial pedagogical intervention in the provision of social servicesBachelor's thesis 2016 
Rašková KristýnaEducation of disabled children in the familyBachelor's thesis 2016 
Šlechtová KateřinaUse of canistherapy by persons with mental retardationBachelor's thesis 2016 
Žárská KamilaThe prevention of speech therapy in after school facilitiesBachelor's thesis 2016 
Chrástková VeronikaSpeech Therapeutic Prevention in the Area of Phonetic-Phonological Language LayerBachelor's thesis 2015 
Febrová TerezaA child with multiple disabilities in the familyBachelor's thesis 2015 
Hajzerová IvanaOrientation pronunciation diagnostics for children in kindergartenBachelor's thesis 2015 
Hrubá KatrinLogopedic prevention for children with delayed speech developmentBachelor's thesis 2015 
Kapsová DagmarSpeech prevention in preschool children with delayed schoolingBachelor's thesis 2015 
Kozelská EllenPlanning of the logopedic prevention in nursery schoolBachelor's thesis 2015 
Matúšová MariePupils with communication disorders in primary educationBachelor's thesis 2015 
Přadková LenkaLogopedical prevention of children with developmental dyslaliaBachelor's thesis 2015 
Sikorová KláraUpbringing of child with severe disabilities in a familyBachelor's thesis 2015 
Skotnicová MariePrimary Logopaedic Prevention in Preschool Age ChildrenBachelor's thesis 2015 
Veiserová SilviePreventive educational care in children´s homeBachelor's thesis 2015 
Wildmannová LenkaEducation of a child with communication disability in the familyBachelor's thesis 2015 
Babincová NelaDiagnostic of phonemic differentiation of preschool childrenBachelor's thesis 2014 
Bínová JanaThe planning of logopedic prevention in preschool educationBachelor's thesis 2014 


No record found.

rss
social hub