UO

Eva Jandová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Room, floor, building: D 502, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1863
E-mail:
Personal website:No record found.Proměny slova
Darina Hradilová, Ondřej Bláha, Diana Svobodová, Patrik Mitter, Eva Jandová, Jindřiška Svobodová, Božena Bednaříková ... other authors
Year: 2013, Univerzita Palackého
specialist book

Specifika jazykové komunikace v nových médiích
Eva Jandová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A jsme stále více svobodnější ?
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čeština v nových médiích - mezi psaností a mluveností
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Neologismy tvořené z příjmení politiků (od čunkodomků přes bobotrik k polévce havlovačce)
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová média - nová čeština?
Eva Jandová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4. díl (pracovní sešit)
Eva Jandová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Textová lingvistika. Kapitola v učebnici ČJ a komunikace pro SŠ - 3. a 4.díl (učebnice)
Eva Jandová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština internetu a SMS
Eva Jandová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fenomén spisovnosti v současné české jazykové situaci
Jana Svobodová, Radana Metelková Svobodová, Irena Bogoczová, Eva Jandová, Ilona Adámková, Diana Svobodová ... other authors
Year: 2011, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Diana Svobodová, Jana Svobodová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Postoje uživatelů k tvarům indikativu prézentu sloves III. třídy
Eva Jandová
Year: 2010
abstract in proceedings

Prožívání jazyka na internetu
Eva Jandová
Year: 2010, Karolinum
specialist book chapter

Mluvená a psaná čeština v nových médiích
Eva Jandová
Year: 2009
abstract in proceedings

Několik poznámek k zachovávání morfologické pravidelnosti v řeči malých dětí
Eva Jandová
Year: 2009
abstract in proceedings

Tematická výstavba jednoho dílčího dialogu na WWW chatu
Eva Jandová
Year: 2009
abstract in proceedings

Universität Leipzig, Phililogische Fakultät, Institut für Slavistik
Eva Jandová
Year: 2009
work experience abroad

Univerzita Ljubljana
Eva Jandová
Year: 2009
work experience abroad

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci. Pro mentory a mentorky.
Eva Jandová, Věra Holasová
Year: 2008
editorial and language revision

K diferenciaci jazykových prostředků...
Eva Jandová, Štěpánka Jaskulová
Year: 2007
organizing conference, workshop

Konverzace na WWW chatu v češtině - tematické zaměření na reálný a virtuální svět v momentu chatování
Eva Jandová
Year: 2007
abstract in proceedings

Čeština na WWW chatu
Eva Jandová, Jaroslav David, Jana Hoffmannová, Diana Svobodová, Olga Müllerová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Year: 2006
radio and televison broadcast

Dobré ráno s Českou televizí
Eva Jandová
Year: 2006
radio and televison broadcast

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Year: 2006
abstract in proceedings

Konverzace na WWW chatu
Eva Jandová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Year: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Year: 2006
abstract in proceedings

Úvodní repliky při komunikaci na WWW chatu
Eva Jandová
Year: 2006, Čeština doma a ve světě
journal article

Závěrečná zpráva projektu 405/04/1035.
Eva Jandová
Year: 2006
research reports and final reports of opposed grants

Dva typy komunikace na Internetu a jejich stylový charakter
Eva Jandová
Year: 2005
abstract in proceedings

Emoce vyjádřené metajazykovým komentářem v textu chatu na Internetu
Eva Jandová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová
Year: 2005
editorial and language revision

Spisovnost a nespisovnost v komunikaci na chatu
Eva Jandová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2005
Eva Jandová
Year: 2005
research reports and final reports of opposed grants

Subjektivní a objektivní stylotvorné faktory
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Emílie Demlová, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová ... other authors
Year: 2004
editorial and language revision

Výzkumná zpráva projektu 405/04/1035 za rok 2004
Eva Jandová
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Rozvoj jazykových kompetencí učitelů
Marcela Grygerková, Pavel Kosek, Eva Jandová, Petr Hrtánek
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Čeština pro učitele, 3. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vintr, Josef: Das Tschechische. Hauptzüge seiner Sprachstruktur in Gegenwart und Geschichte. München: Verlag Otto Sagner 2001. 240 S. (Slavistische Beiträge, Bd. 403).
Eva Jandová
Year: 2002, Zeitschrift für Slavische Philologie.
journal article

Mezinárodní vědecká konference o interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava 16.-17.10.2000
Eva Jandová
Year: 2001, Bohemistyka
journal article

Odchylky od lineárnosti textu
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... other authors
Year: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Pojmenování zvířat v české a německé frazeologii a idiomatice. Česko-německý slovník. Tierbezeichnungen in der deutschen und tschechischen Phraseologie und Idiomatik. Deutsch-tschechisches Wörterbuch
Eva Mrhačová, Jürgen Hartung, Eva Jandová
Year: 2000, Ostravská univerzita
specialist book

Předmluva
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... other authors
Year: 2000, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Tváře češtiny
Eva Jandová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... other authors
Year: 2000
editorial and language revision

Tváře češtiny
Irena Bogoczová, Karel Fic, Jan Chloupek, Eva Jandová, Marie Krčmová, Olga Müllerová ... other authors
Year: 2000, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Závěrečná zpráva projektu 405/98/0639.
Eva Jandová
Year: 2000
research reports and final reports of opposed grants

Die gegenwärtige Sprachsituation in der Tschechischen Republik
Dana Davidová, Eva Jandová
Year: 1999, Zeitschrift für Slavistik
journal article

Některé aspekty jazykové komunikace v národnostně smíšené oblasti českého Slezska
Eva Jandová
Year: 1999
abstract in proceedings

Čeština pro učitele, 2. vydání
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dialog jako základ komunikace
Dana Davidová, Eva Jandová
Year: 1998
abstract in proceedings

Institut für Slavistik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Eva Jandová
Year: 1998
work experience abroad

Mluvnice českého jazyka pro základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Morfologicko-syntaktické prostředky deagentizace v mluvených projevech polsko-českého smíšeného pruhu
Eva Jandová
Year: 1998
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Problematik der Dialogforschung auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte
Dana Davidová, Eva Jandová
Year: 1998
abstract in proceedings

Český jazyk pro 2. ročník základní školy
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Český jazyk pro 3. ročník základní školy
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Svatopluk Pastyřík, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Eva Jandová, Dana Davidová
Year: 1997
published expert opinions, reviews

K formám deagentních konstrukcí v mluvených projevech v oblasti Zaolží
Eva Jandová
Year: 1997
abstract in proceedings

Mluvená čeština na Moravě
Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... other authors
Year: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
specialist book

Mluvená čeština na Moravě
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... other authors
Year: 1997
editorial and language revision

Oblast s obyvatelstvem nářečně různorodým
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Karel Fic, Jaroslav Hubáček, Jan Chloupek, Eva Jandová ... other authors
Year: 1997, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta v nakladatelství Tilia
specialist book chapter

Srovnání morfologických částí Příruční mluvnice češtiny a mluvnice Čeština - řeč a jazyk
Eva Jandová
Year: 1997, Čeština doma i ve světě
journal article

Český jazyk pro 4. ročník základní školy
Eva Jandová, David Gruber, Z. Dvořáková, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Český jazyk pro 5. ročník základní školy
Eva Jandová, Z. Dvořáková, Květuše Lepilová, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Čeština pro učitele
Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Jana Svobodová
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Year: 1996
editorial and language revision

K přepisu mluvených komunikátů
Eva Jandová
Year: 1996
abstract in proceedings

K textové syntaxi mluvených komunikátů. In Linguistica 2
Eva Jandová, Emílie Demlová, Eva Jandová
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Komunikační situace a adekvátnost komunikačního kódu. In Linguistica 2
Eva Jandová, Dana Davidová, Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová ... other authors
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Zum Code-switching auf dem Gebiet der traditionellen territorialen Dialekte (im sprachlich gemischten polnisch-tschechischen Streifen)
Dana Davidová, Eva Jandová
Year: 1996
abstract in proceedings

Akce Nisko v historii "konečného řešení židovské otázky". (Sborník z mezinárodní vědecké konference.)
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Year: 1995
editorial and language revision

Cvičení a texty ke studiu základů slovanské filologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Marcela Grygerková, Irena Bogoczová
Year: 1995
published expert opinions, reviews

Linguistica 2 - Konstanty a proměny mluvených útvarů českého národního jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv
Year: 1995
editorial and language revision

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická cvičení z českého jazyka
Eva Jandová, Emílie Demlová, Jaroslav Vencálek, A Kolektiv, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová, Hana Srpová ... other authors
Year: 1995
editorial and language revision

K diferenciaci současného mluveného jazyka
Eva Jandová, Kolektiv Autorů
Year: 1994
editorial and language revision

Linguistica 1
Eva Jandová, Květuše Lepilová, Kolektiv Autorů
Year: 1994
editorial and language revision

Poznámky k hierarchizaci propozice
Eva Jandová
Year: 1994
abstract in proceedings

Poznámky k větám dispozičního typu
Eva Jandová
Year: 1994
abstract in proceedings

Zájmenná deklinace v mluvě střední generace města Havířova
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Dana Davidová
Year: 1994
editorial and language revision

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině
Eva Jandová, Jaroslav Vencálek, Eva Mrhačová, A Kolektiv
Year: 1993
editorial and language revision

Praktická cvičení z českého jazyka
Emílie Demlová, Jaroslav Hubáček, Eva Jandová, Dagmar Kremzerová
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Slovanské studie 1. Sborník prací FF OU
Eva Jandová, Arnošt Wahla, Kolektiv Autorů
Year: 1993
editorial and language revision

Sekundární funkce slovesné osoby v mluvené komunikaci
Eva Jandová
Year: 1992
abstract in proceedings

Struktura sociálně psychologická, Struktura komunikační kompetence. Morfologie
Eva Jandová, Dana Davidová, Irena Bogoczová, Eva Jandová
Year: 1991, Státní pedagogické nakladatelství
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Gromnica RostislavThe Czech language in internet forums about home politicsDoctoral thesis 2018 
Šrubařová AnnaFunctions of Conditional in the Czech sentencesAdvanced thesis 2016 
Lišková KvětoslavaCzech Language on NetMaster's thesis 2017 
Sedlaříková DominikaThe Question and the Answer in the Dialogue between a Moderator and a PoliticianMaster's thesis 2017 
Burová Kucejová LucieThe Vulgarisms of the Football FansMaster's thesis 2015 
Sabelová MartinaPicture of the Elements in the Language of the BibleMaster's thesis 2015 
Pavlíková LucieDictionary of Germanisms in Czech LanguageMaster's thesis 2014 
Brumarová DenisaVerbal bahaviour of discussants in election TV debatesMaster's thesis 2013 
Machálková LucieForeign female surnames in sport reportsMaster's thesis 2013 
Pytlíková MarcelaThe Transfer between the Substantives from the Type kost to the Type píseňMaster's thesis 2013 
Šulová PetraCommunication between parent and childMaster's thesis 2013 
Václavíková RadkaThe Expressive Words on FacebookMaster's thesis 2013 
Chupáčová GabrielaThe communicative competences of pupils and their development in Czech Language TeachingMaster's thesis 2012 
Gorylová IngridConfrontation of written language form of children with dysorthographia and written language form of their coevals without this diagnosisMaster's thesis 2012 
Jeništová MonikaLanguage of one diskussion group on InternetMaster's thesis 2011 
Skácel OndřejLanguage of newsgroup ...Master's thesis 2011 
Hájková SoňaAnylysis of masculine nouns varing between soft and hard declension (based on ČNK)Master's thesis 2010 
Lozertová KateřinaThe conversation in Family and among Friends in the Region of OstravaMaster's thesis 2010 
Fabiánová JitkaThe Czech Language of the Presenters in the Television NewsMaster's thesis 2009 
Gromnica RostislavSpecial language (lexicon) on Internet (in communication of players of the game NHL)Master's thesis 2009 
Kardasz KatarzynaThe most frequent errors of Poles studying Czech languageMaster's thesis 2009 
Kopáčková LucieSome of language phenomena seen in letters written by Board magazine readersMaster's thesis 2009 
Vavrošová LenkaLanguage of the Czech subtitles to the serial story "Prison break"Master's thesis 2009 
Vláčilová KateřinaThe Czech language in magazines for scoutsMaster's thesis 2009 
Fabiánová IrenaA comparison of internet pages choosen from nationwide daily papersMaster's thesis 2008 
Janšová RenataLanguage analysis of a particular chatroomMaster's thesis 2008 
Obluková EvaCzech comics` language (Jaroslav Foglar`s works)Master's thesis 2008 
Schoffer MichalPhone Calls by Czech Radio OstravaMaster's thesis 2008 
Cinařová HanaPronoun it in speak and write CommunicationMaster's thesis 2007 
Dybowiczová KristýnaCommunicating between men and women in partner relationshipMaster's thesis 2007 
Rašťáková TerezaThe language of e-mailsMaster's thesis 2007 
Hýsek RichardContact Means in Spoken CommunicationMaster's thesis 2006 
Pelikánová EvaThe Strategies and Czech Language of Bank Institutions and Mobile Operators in Documentary Materials Addressed to the end UsersMaster's thesis 2006 
Mandová MonikaAnalýza diskurzu v komunikaci zprostředkované počítačemMaster's thesis 2005 
Benešová BarboraFormal Adaptation of Anglicisms in Current Czech LanguageBachelor's thesis 2017 
Hlavňová MarkétaLanguage of a selected blog (www.sikls.com)Bachelor's thesis 2017 
Hrobníková KláraThe Internet Publicism and FacebookBachelor's thesis 2017 
Sovová KarolínaMultiverbisation in contemporary journalistic styleBachelor's thesis 2017 
Doleželová KamilaThe Dialect Vocabulary on the Eastern Part of Haná (near Hulín)Bachelor's thesis 2016 
Juřicová VendulaNomina Instrumenti in the Dictionary of Neologisms 1 and 2Bachelor's thesis 2016 
Machová LucieExpressing emotions in specialized discourse (for example, arguments about the general Czech language)Bachelor's thesis 2016 
Polová ZuzanaThe Vocabulary of Children in preschool ageBachelor's thesis 2016 
Tvardková TerezaIsolated verbs in the contemporary communicationBachelor's thesis 2016 
Kramárová StanislavaThe Slang of Students in OstravaBachelor's thesis 2015 
Truclová ZuzanaEvasion and Manoeuvring in DialoguesBachelor's thesis 2015 
Zajícová MonikaAbbreviations in the NEOMAT databaseBachelor's thesis 2015 
Čaplová KláraResearch of dialectal vocabulary of children in StaříčBachelor's thesis 2014 
Malá AndreaAbreviations in NewspapersBachelor's thesis 2014 
Miovská PetraThe Vocabulary of the pupils (Secondary School)Bachelor's thesis 2014 
Owczarzová LucieThe analysis of speaking skills of the primary school pupils in OrlováBachelor's thesis 2014 
Běčáková EvaLingiustic Features in Lichožrouti by Pavel ŠrutBachelor's thesis 2013 
Chudíková LucieThe preposition na in contemporary ususBachelor's thesis 2013 
Černochová NinaConversation in Czech: Visits with Family in the Region of Nový Jičín and Moravian SlovakiaBachelor's thesis 2013 
Mirková DanielaPhrases, Cliché, Loan-words and Filling Words within Interviews with SportsmenBachelor's thesis 2013 
Šindlářová VeronikaLanguage Aspect of the Internet Consulting Focused on Health in the Area of DentistryBachelor's thesis 2013 
Švrčková BarboraPronouns ten ta to in written and spoken communicationBachelor's thesis 2013 
Hrdinová MarieDiscusion Forums of Some Czech Radio StationsBachelor's thesis 2012 
Pavlíková LucieThe Germanisms in Language of the Czech YouthBachelor's thesis 2012 
Koleňáková IvetaVerbs of the 3rd class in the contemporary communicationBachelor's thesis 2011 
Lužná BlankaNames of inhabitants in the contemporary Czech languageBachelor's thesis 2011 
Machálková LucieMotion in the contemporary Czech languageBachelor's thesis 2011 
Šulová PetraCommunication among parents and childrenBachelor's thesis 2011 
Václavíková RadkaThe Czech Language on FacebookBachelor's thesis 2011 
Chupáčová GabrielaDevelopment of communicativ social competences by talented learnersBachelor's thesis 2010 
Gorylová IngridWritten language form of children with dysorthographiaBachelor's thesis 2010 
Lénertová LucieThe SMS's in the Czech languageBachelor's thesis 2010 
Nováková KateřinaOpening and closing of dialogue between guide and visitor in a museumBachelor's thesis 2009 
Branná LucieABBREVIATIONS AND ABBREVIATED WORDS IN DAILY PRESSBachelor's thesis 2008 
Kuřidémová ZuzanaLanguage of selected web sitesBachelor's thesis 2008 
Lozertová Kateřina The substantives with suffix -ák in the contemporary communicationBachelor's thesis 2008 
Geryková VeronikaCOMMUNICATION IN THE SURGERYBachelor's thesis 2007 
Gottwaldová IvanaTHE FUNCTION OF DATIVE IN THE CZECH SENTENCEBachelor's thesis 2005 
Víchová JanaCOMPETITION OF PERSONAL AND POSSESSIVE REFLEXIVE PRONOUNSBachelor's thesis 2005 


Linguistic Aspects of One Type Internet Communication (Czech Language on Chat)
Main solverdoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Period1/2004 - 12/2006
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
The influence of pragmatic factors on the choice of means of expression in oral communication
Main solverdoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Period1/1998 - 12/2000
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub