Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Oldřich Kramoliš


Academic degree, name, surname:PhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Room, floor, building: D 302, Building D
Position:
Research interests and teaching:ancient philosophy, Socratic and Platonic philosophy, economics, philosophy and education
Department (Faculty): Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1826
E-mail:No record found.Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hérakleitos a Sókratés
Oldřich Kramoliš
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratova "ekonomie"
Oldřich Kramoliš
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Muzeum, skanzen - filozofická anamnésis
Oldřich Kramoliš
Year: 2020
abstract in proceedings

Platónova geometrizace a správné mínění
Oldřich Kramoliš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psyché - od Hérakleita k Sókratovi
Oldřich Kramoliš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratés filokerdés, ekonomie zisku a eudaimonia
Oldřich Kramoliš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratův princip suverenity ctnosti
Oldřich Kramoliš
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aristippos - naturalistické a ekonomické aspekty hédonismu
Oldřich Kramoliš
Year: 2018, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2018
specialist book chapter

Sókratés a ekonomie sebezájmu
Oldřich Kramoliš
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratova inspirace pro naturalistické interpretace nevědění
Oldřich Kramoliš
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antisthenova 'naturální ekonomie'. Enkrateia a Hédoné optikou racionální volby.
Oldřich Kramoliš
Year: 2017, Filozofia , Filozofický ústav SAV
journal article

Behaviorální ekonomie optikou Diogenovy 'naturalistické' askeze
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ekonomická východiska sokratovského 'nevědění', jejich hédonistická a asketická aplikace (Aristippos, Antististhenés).
Oldřich Kramoliš
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Platónova pistis a eikasia
Oldřich Kramoliš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratovská tolerance ve světle současných 'kulturních střetů'
Oldřich Kramoliš
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Cizincem v každé zemi. Aristippova hédonistická koncepce "zahraničního pobytu".
Oldřich Kramoliš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Literární nesmrtelnost, anamnesis a Simonidés
Oldřich Kramoliš
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diogenův "ne-kosmologický" rétorický diskurs
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Eleaté, Sókratés. Nietzsche a sofisté.
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fysis v kontextu živé přírody
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
organizing conference, workshop

Kierkegaardova interpretace sókratovské ironie
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Kopecký: Robinson Jeffers a John Steinbeck. Vzdálení i blízcí
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Předfilosofické aspekty tělesnosti a řecké pojetí plnosti bytí
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratovské sebepoznání - mít či být?
Oldřich Kramoliš
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aristippos a Mises, hédonistické aspekty praxeologie
Oldřich Kramoliš
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozum a slast. Sókratovské školy a život ve shodě s přírodou.
Oldřich Kramoliš
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratés. Komplexní či negativní ironie?
Oldřich Kramoliš
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sókratovy paradoxy, víra a dostatečnost ctnosti
Oldřich Kramoliš
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diogenés šílejícím Sókratem
Oldřich Kramoliš
Year: 2010, -Filosofický časopis
journal article

Tradice a modernost
Marek Otisk, Petr Glombíček, Tomáš Hauer, Vladimír Horák, Oldřich Kramoliš, Petr Hromek, Lenka Naldoniová, Nicole Horáková Hirschlerov ... other authors
Year: 2010, FF OU
specialist book

Dvě poznámky k Mahoneyho platónské ekologii
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
abstract in proceedings

Ironické a magické aspekty Sókratovy dialektiky
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
abstract in proceedings

Transcendentalita a transcendence v Heideggerově fundamentální ontologii, posudek disertační práce Michala Jamného
Oldřich Kramoliš
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Antická moudrost
Oldřich Kramoliš
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Year: 2006
organizing conference, workshop

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Year: 2006
organizing conference, workshop

Živá cesta za klasikem - T. G. Masaryk
Oldřich Kramoliš
Year: 2006
organizing conference, workshop

Diogenovo zvíře
Oldřich Kramoliš
Year: 2005
abstract in proceedings

Olympionik Diogenés
Oldřich Kramoliš
Year: 2002
abstract in proceedings

Počasí na ČT1
Oldřich Kramoliš
Year: 2001,
journal article

Hic haeret aqua. Glosa k aversivně-reversivní stránce
Oldřich Kramoliš
Year: 2000
abstract in proceedings

Kierkegaardův výklad Sókratovy ironie
Oldřich Kramoliš
Year: 2000
abstract in proceedings

Malá antológia filozofie 20. storočia:Pragmatizmus.Recenze in: Filozofický časopis, 1999, č. 4, s. 684 - 686
Oldřich Kramoliš, F. Mihina, Jana Svobodová, E. Višňovský
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Nietzsche versus Sókratés
Oldřich Kramoliš
Year: 1998
abstract in proceedings

Aristotelova kritika Sokratových etických paradoxů
Oldřich Kramoliš
Year: 1996
abstract in proceedings

Antika a současnost
Oldřich Kramoliš
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Jánová MichaelaTeacher's preparation for ancient philosophy lessonsMaster's thesis 2020 
Skála LukášEducation in Greece in the classical periodMaster's thesis 2020 
Hrbáčová SandraTeaching economy at high schoolsMaster's thesis 2019 
Doležal MichaelThe Decline of Neoliberalism from the Perspective of Private PropertyMaster's thesis 2016 
Hloch RomanPhronimos of Aristotle as an elite and normative paragonMaster's thesis 2016 
Vaněk RomanThe Stoic Conception of Suicide in contrast to Later Sociological TheoriesMaster's thesis 2015 
Černín DavidControversy and Contemporary Debates Concerning Historiography of PhilosophyMaster's thesis 2014 
Javorek PavelProtagorasMaster's thesis 2014 
Mičulka VladimírNietzsche Bromios: Dionysian Perspective on Greek PhilosophyMaster's thesis 2014 
Klabačková PetraPhilosophical aspects of educationMaster's thesis 2013 
Muráriková JanaGreek mythologyMaster's thesis 2012 
Zímová PavlínaAbout the conception of justice with a view to justice of Epikúros from SamuMaster's thesis 2010 
Žatecký VladimírHermetism in Presocratic PhilosophyMaster's thesis 2010 
Malantová MartinaIntellect - Changes of Paradigm in HistoryMaster's thesis 2009 
Plucnarová LeonaReflections before the philosophyMaster's thesis 2009 
Rivolová MichaelaThe view on woman in philosophical worksMaster's thesis 2009 
Dostál FilipDEVELOPMENT OF GREEK ARCHITECTURE IN ANCIENT TIMEMaster's thesis 2007 
Micková TáňaSuperstitions in Greece, the past and todayMaster's thesis 2007 
Svítková JanaMarginalization on the job marketMaster's thesis 2007 
Makeľ JanComputer games controversyMaster's thesis 2006 
Müllerová MonikaPlato´s and Pythagorean Conception of BeautyMaster's thesis 2005 
Jucha NikolaPlato's Ideal StateBachelor's thesis  
Vojtíšková PetraPythagorás and his world defined by numbersBachelor's thesis  
Pokorný Dominik Ethical opinions of the leading representatives of Roman stoicism and their comparisonBachelor's thesis 2022 
Hajtmar MojmírI know that I know nothing: Socrates in the 21st centuryBachelor's thesis 2021 
Spěváček MartinComparison of Immanuel Kant and Classical UtilitariansBachelor's thesis 2019 
Čápová MartinaFemale homosexuality in ancient Greece, emancipation and the cult of womanhood in literature SapphoBachelor's thesis 2016 
Kokeš MichalSokratics and AntisthenesBachelor's thesis 2016 
Marková RomanaTragedies, one of the categories of ancient artBachelor's thesis 2016 
Novotný JiříCynicism in Ancient GreeceBachelor's thesis 2016 
Bazgierová EliškaPythagorasBachelor's thesis 2015 
Kelnar AlešPlato´s "Proofs" of the ImmortalityBachelor's thesis 2015 
Kelnarová LenkaEducation in Ancient GreeceBachelor's thesis 2015 
Michlová BarboraPhysis and its concept in Presocratic philosophyBachelor's thesis 2015 
Doležal MichaelMathematization of economicsBachelor's thesis 2014 
Feber AlexandrConcept of Death and Destiny by Plato and StoicsBachelor's thesis 2014 
Hloch RomanPhilosophical reflection of the hellenistic ageBachelor's thesis 2014 
Kaprálová ZuzanaPythagoras' and Plato's concept of soulBachelor's thesis 2014 
Krmelínová MartinaThe beauty of the soul and the world in  PlatoBachelor's thesis 2014 
Lukášová NikolaGood life in the village by SocratesBachelor's thesis 2014 
Roztomilý LukášThe Conception of the Soul by Heraclitus Focused on the Meaning of DeathBachelor's thesis 2014 
Bača MichalThe relationship between the human and the divine considering the Homeric AgeBachelor's thesis 2012 
Černín DavidHeraclitus and polemosBachelor's thesis 2012 
Javorek PavelSocratic problem of good and evil in works of Xenophon and PlatoBachelor's thesis 2012 
Marková RomanaTragedies, one of the categories of ancient artBachelor's thesis 2012 
Roboszová AnetaDialectical method of SokratesBachelor's thesis 2012 
Škrob AdamLogos of HeraclitusBachelor's thesis 2012 
Mičulka VladimírThe Role of the Myth in Greek Thought: Homer and PlatoBachelor's thesis 2011 
Pokorná MonikaFirst Mover in philosophy of AristotelesBachelor's thesis 2011 
Sobek MatějKalokagathiaBachelor's thesis 2011 
Špundová HanaProportion and measure in Pythagorean ideationBachelor's thesis 2011 
Brisudová PavlaThe Beauty conception of SokratesBachelor's thesis 2010 
Černajová VladimíraImpact of Philosophical and Religions Thoughts on Representations of Human BodyBachelor's thesis 2010 
Fábelová LucieSocrates´s philosophy of deathBachelor's thesis 2010 
Karas IvanMorality And Defiance As Negation Of SocratesBachelor's thesis 2010 
Kormaník OndřejDialectic as a method of ancient philosophyBachelor's thesis 2010 
Krinčev VítThe Illusion of LifeBachelor's thesis 2010 
Marčíková ŠárkaCompetitive ability of small and medium - sized companies and the voluntary sectorBachelor's thesis 2010 
Vitošková MarkétaThe conception of psyche in relation to fleshliness in ancient GreeceBachelor's thesis 2010 
Hnátek TomášConception of death in archaic GreeceBachelor's thesis 2009 
Muráriková JanaAesthetics in Greece, Influence of Myth and Mythical Thinking in AestheticsBachelor's thesis 2009 
Řeháčková TerezaThe Concept of Women in AntiquityBachelor's thesis 2009 
Škodová OlgaSexuality in antique GreeceBachelor's thesis 2009 
Mikloš PetrDemokritos and world at entrapment of causalityBachelor's thesis 2008 
Žatecký VladimírPythagoreanism and the Hermetic TraditionBachelor's thesis 2008 
Belušová MartinaArt of Antic GreeceBachelor's thesis 2007 
Hořínková DarinaParmenides 's rising end destroy'Bachelor's thesis 2007 
Jeřábek JanThe ethic of SokratesBachelor's thesis 2007 
Malantová MartinaDifferent interpretations of Good in philosophy of Sokrates, Platon and AristotelesBachelor's thesis 2007 
Murínová JanaThe virtue in conception antiquity thinkerBachelor's thesis 2007 
Plucnarová LeonaHeraclitus and his conception of fireBachelor's thesis 2007 
Svoboda FilipThe Principle of Determined FreedomBachelor's thesis 2007 
Šebestová DanielaSchopenhauer and his concept of will: absolute determinism or the possibility of freedom?Bachelor's thesis 2007 


Naturalizing of Philosophy in the Past and Today
Main solverPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub