Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Lukáš Lička


Academic degree, name, surname:Mgr. Lukáš Lička, Ph.D.
Room, floor, building: D 304, Building D
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): VIVARIUM - Centre for Research in Medieval Society and Culture (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1823
E-mail:No record found.Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
journal article

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2017
editorial work

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects
Lukáš LIČKA
Year: 2016, American Catholic Philosophical Quarterly
journal article

Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Year: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
journal article

Středověké teorie vnímání a aktivita smyslů ve františkánském kontextu
Lukáš Lička
Year: 2021, Filosofia
specialist book

The Visual Process: Immediate or Successive? Approaches to the Extramission Postulate in 13th Century Theories of Vision
Lukáš Lička
Year: 2020, Brill
specialist book chapter

Intelektuál písařem, písař intelektuálem: Reimbotus de Castro a jeho kvadriviální zájmy
Lukáš Lička
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohled šlehající z očí: františkáni 13. století a Augustinova autorita v otázce extramisní teorie vidění
Lukáš Lička
Year: 2019, Filosofia & FF UK
specialist book chapter

A Buridanian Question on the Nature of the Intellect in the 1409 Prague Quodlibet
Lukáš Lička
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

From Optics to Practical Geometry: On Perspectiva Ascribed to Thomas Bradwardine in Vat. lat. 3102
Lukáš Lička
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

From Quadrivium to Natural Sciences: New Impulses in the Traditional Framework
David Černín, Marek Otisk, Lukáš Lička, Tomáš Nejeschleba
Year: 2018
organizing conference, workshop

Two Anonymous Commentaries on Peckham's Perspectiva communis, Written by the Hand of Reimbotus de Castro
Lukáš Lička
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Valerián Magni, O Světle mysli a jeho obraze / De luce mentium et eius imagine [On the Light of the Mind and its Image]
Lukáš Lička
Year: 2018
published expert opinions, reviews

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017, Filosofický časopis. Special Issue
journal article

Dipartimento di Filosofia, Universita degli Studi di Milano
Lukáš Lička
Year: 2017
work experience abroad

Humboldt Universität zu Berlin
Lukáš Lička
Year: 2017
work experience abroad

Nejkrásnější věda, člověk v prázdnu a tvář v zrcadle: role pozorovatele ve středověkých teoriích smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Non sicut mus de foramine: Some 13th Century Approaches Towards the Extramissionist Explanation of Vision
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception in Scholastics and Their Interlocutors
Lukáš Lička, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2017
editorial work

Smyslové vnímání a role pozorovatele ve středověké filosofii: Roger Bacon, Petr Olivi, Petr Auriol
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

What is in the Mirror? The Metaphysics of Mirror Images in Albert the Great, Peter Auriol and the Prague Quodlibet by Prokop of Kladbury (1417)
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zrcadla a středověcí aristotelikové
Lukáš Lička
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Attention, Perceptual Content, and Mirrors: Two Medieval Models of Active Perception in Peter Olivi and Peter Auriol
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Causa terminativa: pátý typ příčiny?
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Čtyři, nebo pět příčin? Petr Olivi o terminativní kauzalitě
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filosofie v provincii / Filozofia na prowincji
Maciej Woźniczka, Marek Otisk, Zdeňka Kalnická, Petr Hromek, Antonín Dolák, Oldřich Kramoliš, Lukáš LIČKA, Jan Herůfek, Artur Żýwiołek, Lenka Naldoniová, Tomáš Zelenka, Mariusz Oziębłowski, Marek Perek, Adam Olech ... other authors
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Issues of Perception between Medieval and Early Modern Philosophy
Lukáš LIČKA, Marek Otisk, Daniel Heider
Year: 2016
organizing conference, workshop

Optics at the Prague Faculty of Arts in the Middle Ages: The Case of John of Borotin
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perception and Objective Being: Peter Auriol on Perceptual Acts and their Objects
Lukáš LIČKA
Year: 2016, American Catholic Philosophical Quarterly
journal article

Peter Auriol and his Predecessors on the Identity of Species with Cognitive Act
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Politická moc a jazykový význam: reálná existence společenských institucí podle Petra Oliviho
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realita a skutečnost ve středověku
Marek Otisk, Lukáš LIČKA, David ČERNÍN
Year: 2016
organizing conference, workshop

Unity and Diversity in Medieval Psychology
Lukáš LIČKA
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímání, kauzalita a pozornost: Roger Bacon a Petr Olivi
Lukáš Lička
Year: 2016, Studia Neoaristotelica. A Journal of Analytical Scholasticism
journal article

Co je člověk? Petr Auriol a role kognitivní psychologie ve středověké definici člověka
Lukáš LIČKA, Jan Herůfek
Year: 2015, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Peter Auriol on Categories, Relations, and Cognition
Lukáš LIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Petr Olivi: okrajový přístup ve středověké nauce o duši?
Lukáš LIČKA
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Arabská optika a středověká filosofie
Lukáš Lička
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Boží ideje a aristotelská nauka o duši: Jan Duns Scotus a Petr Auriol
Lukáš Lička
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Definice člověka ve středověké filosofii a role kognitivní psychologie (na příkladu Petra Auriola)
Lukáš Lička
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Esse apparens a jeho role v Auriolově výkladu smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2014, Filosofický časopis
journal article

Je optika nemorální? Petr Olivi o povaze smyslového vnímání
Lukáš Lička
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lukáš Kotala: Novověká ústní disputace
Lukáš LIČKA
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Metafory ve vědeckém myšlení
Filip Svoboda, Jakub Varga, Lukáš Lička
Year: 2014
organizing conference, workshop

Supozice mentálního termínu podle Viléma Ockhama
Lukáš LIČKA
Year: 2012, Studia Neoaristotelica
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.No record found.

rss
social hub