The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Olga Kubeczková


Academic degree, name, surname:Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 213, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Czech Language and Literature with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2642
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
AILDKIlustrace a dětská kniha
ASDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
BLD1Literatura pro děti 1
BLD2Literatura pro děti 2
BRAKYBrak a kýč v dětské literatuře
C3CSLČesko-slovenské literární kontakty
C3IM1Interpretace textů z LPM 1
C3KM1Kapitoly z literatury pro děti a mlád. 1
C3SO1Slovo a obraz v komunikaci s dětmi 1
ILUDKIlustrace a dětská kniha
KLIPDLiteratura pro děti a mládež
LI1DVLiteratura pro děti a mládež
LPDM2Literatura pro děti a mládež 2
MSLD1Literatura pro děti 1
MSLD2Literatura pro děti 2
MSPUTPráce s uměleckým textem
NILDKIlustrace a dětská kniha
NKDCKapitoly o dětském čtenářství
NSDCLSouč. dětská lit. a její uměl. hodnota
PLIPDLiteratura pro děti a mládež
SLIPDLiteratura pro děti a mládež
ZECTEZelené čtení pro češtináře i nečeštináře
2PVCLNové prvky ve výuce literatury
3RDL1Kapitoly z vývoje LPM 1
3RDL2Kapitoly z vývoje LPM 2
3RLD1Interpretace textů z LPM 1
3RLD2Interp.textů z nejnovější dět.literatury
33CL3Interpretace textů z české literatury 3
33DL1Interpretace textů z LPM 1
33DL2Interpretace textů z LPM 2
33RDLInterpretace textů z LPM
33RD1Kapitoly z LPM 1
33RD2Kapitoly z LPM 2
33ROSLiterární proseminář
5EM1Seminář z českého jazyka k SZZ
5SLITÚvod do studia literatury
5TDM2Literatura pro děti a mládež 2
55DM1Literatura pro děti a mládež 1
55DM2Literatura pro děti a mládež 2
55LITÚvod do studia literatury
6BLD1Literatura pro děti 1
6BLD2Literatura pro děti 2
6BPUTPráce s uměleckým textem
6LIDMLiteratura pro děti a mládež
6LPM1Literatura pro děti a mládež 1
6LPM2Literatura pro děti a mládež 2
6LPM3Literatura pro děti a mládež 3
6LVIDLit.vých. interpret. vybr. textů LDM
66IDMLiteratura pro děti a mládež
66LD1Literatura pro děti 1
66LD2Literatura pro děti 2
66PM1Literatura pro děti a mládež 1
66PM2Literatura pro děti a mládež 2
66PM3Literatura pro děti a mládež 3
66PUTPráce s uměleckým textem
66VIDLit.vých. interpret. vybr. textů LDM
7ASDLSoučasná děts. lit. a její uměl. hodnota
7ASLDSvětová literatura pro děti a mládež
7VCL2Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 2
77CL2Výuka č. a svět. lit. v souč. č. škole 2
77SDLSoučasná děts. lit. a její uměl. hodnota
77SLDSvětová literatura pro děti a mládež
8TDM1Literatura pro děti a mládež 1
8TDM2Literatura pro děti a mládež 2
88DM1Literatura pro děti a mládež 1
88DM2Literatura pro děti a mládež 2
9DMDCDětské čtenářství a školní četba
9DMLDLit. pro děti a mládež a koncep. čítanek
9DMPUProblematika umělecké hodnoty v LDM
9DPLBAktuální otázky literárněvědné bohem.
99MDCDětské čtenářství a školní četba
99MPUProblematika umělecké hodnoty v LDM
99PLBAktuální otázky literárněvědné bohem.
LPD12Literatura pro děti a mládež 2 pro 1.st
1MLD1Literatura pro děti 1
2MLD2Literatura pro děti 2


No record found. Database Maintenance.No record found.

rss
social hub