Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Zdeněk Novotný


Academic degree, name, surname:MUDr. Zdeněk Novotný
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Year: 2012
abstract in proceedings

Sociální práce s dětmi ve zdravotnickém zařízení
Zdeněk Novotný, Iva Kuzníková
Year: 2011, Grada publishing a.s.
specialist book chapter

Ústavní péče jako indikátor selhání rodiny v současné společnosti
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková, Zdeněk Novotný
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gravidita dívek do 15 let věku - Sociální problém dnešní Evropy?
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

II. národní kongres sociální pediatrie
Zdeněk Novotný
Year: 2009
organizing conference, workshop

Na společné cestě za týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2009
abstract in proceedings

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obchod s dětmi - Možná současná, nová forma otroctví i v ČR
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PRÄVENTION DER SEKUNDÄREN VIKTIMISIERUNG - ZUSAMMENARBEIT DES KINDERZENTRUMS UND DER POLIZEI
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová, František Schneiberg
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prevention of Secondary VictimizationVery Close Co-operation of Child Centre and Police
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Princip bazální stimulace v rámci Dětského centra Domeček, p.o.
Zdeněk Novotný
Year: 2009
abstract in proceedings

Současné trendy v diagnostice Fetálního alkoholového syndromu
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2009, Česko-slovenská Pediatrie
journal article

Sy CAN a etnicita
Zdeněk Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Týrané dít
Zdeněk Novotný
Year: 2009
abstract in proceedings

Wie steht es um die Kinder in der Pflege von Anstalten in der Tschechischen Republik - Suche nach Ursachen
František Schneiberg, Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

80 let kojeneckých ústav
Zdeněk Novotný
Year: 2009
abstract in proceedings

80 let kojeneckých ústavů
Zdeněk Novotný
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dítě trvale žijící v ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Dítě v trvalé ústavní péči
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Je dítě je opravdu tou naší největší hodnotou? - Pohled na vztah společnosti a dítěte prizmatem reality postmoderny
Zdeněk Novotný
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Na společné cestěza týraným dítětem
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný, Jaroslav Slaný
Year: 2008
abstract in proceedings

Spolupráce na polic sy CAN
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Zamyšlení se nad analýzou počtu dětí trávicích celý život v péči zařízení MŠMT
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dítě rodinou nedotčené
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzické následky prenatální expozice alkoholu na plod.
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2007, Journal of FASD
journal article

Multifunkční komplex pro práci s dětskými svědky trestné činnosti
Zdeněk Novotný, Vladana Karešová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Neuropsychologie poruch systému FASD
Jan Sebastian Novotný, Zdeněk Novotný
Year: 2007, Journal of FASD
journal article

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nová morbidita
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Perspektivy diagnostiky a terapie poruch okruhu FASD v rámci zdravotnického systému České republiky
Jan Sebastian Novotný, Veronika Novotná, Zdeněk Novotný
Year: 2007, Journal of FASD
journal article

Proč nejsem zastáncem baby boxů
Zdeněk Novotný, Lubomír Kukla
Year: 2007, Zdravotnické noviny
journal article

Trvalá ústavní péče o dítě
Zdeněk Novotný, Jan Sebastian Novotný
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Týrané dítě v naší dnešní společnosti a zdravotníci,
Zdeněk Novotný, Stanislav Jelen, Marta Holčáková
Year: 2007, Československá pediatrie
journal article

Změna morbidity na přelomu tisícíletí
Zdeněk Novotný, Jaroslav Slaný, Lubomír Kukla
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ať žije rodina
Zdeněk Novotný
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nechme dětem šanci
Zdeněk Novotný, Monika Kovalčíková
Year: 2006, Zdravotnické noviny
journal article

Několik poznámek k babyboxům
Zdeněk Novotný
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

POHLED NA NĚKTERÉ OBLASTI PROBLEMATIKY TÝRANÉHO DÍTĚTE V  KONTEXTU JEHO ETNICKÉ PŘÍSLUŠNOSTI V  NAŠÍ POSTKOMUNISTICKÉ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SOUČASNÉ POSTAVENÍ KOJENECKÝCH ÚSTAVŮ, DĚTSKÝCH DOMOVŮ A DĚTSKÝCH CENTER V NAŠÍ SPOLEČNOSTI
Zdeněk Novotný
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE V OSTRAVSKÉM REGIONU
Stanislav Jelen, Zdeněk Novotný, Marta Holčáková
Year: 2006, Úrazová chirurgie
journal article

Evropa a my
Zdeněk Novotný
Year: 2005, VÚPSV Praha
specialist book chapter

Quo usque tandem Catillina patientia nostra! Kde je ta správná hranice?
Zdeněk Novotný
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Gravidita dívek mladších 15 let
Zdeněk Novotný
Year: 2004
abstract in proceedings

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matky mladší 15 let - společenský problém
Zdeněk Novotný
Year: 2004
abstract in proceedings

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mladistvé matky
Zdeněk Novotný
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociálně kulturní aspekt a VVV
Zdeněk Novotný
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

EINIGE DER EINFLÜSSE DER SOZIAL KULTURELLEN ASPEKTE AUF GESUNDHEIT KLEINER KINDER IN STATIONÄRER BETREUUNG NACH ETHNISCHER ZUGEHÖRIGKEIT
Zdeněk Novotný
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

LMD
Zdeněk Novotný
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Year: 2002
abstract in proceedings

Můžeme se poučit od etnických menšin?
Zdeněk Novotný
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohled na dítě v ústavní péči očima jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný, Blanka Štědroňová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A child sexually abused by a relative or a non family member
Zdeněk Novotný
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hospitalizace a umísťování dětí umístěných v Dětském domově pro děti do 3 let v Ostravě z hlediska jeho etnické příslušnosti
Zdeněk Novotný
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ochrana práv dětí, s užším zaměřením na problematiku týrání a dětské prostituce.
Zdeněk Novotný
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pohlavně zneužité dítě pohled z hlediska příbuzenského vztahu k pachateli a odměn a trestů dítěte uvnitř jeho rodiny
Zdeněk Novotný
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pokus o charakteristiku ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Year: 1999, Československá pediatrie
journal article

Pokus o charakteristiku ženy revidující svůj názor dát své dítě do adopce
Lenka Běgoňová, Zdeněk Novotný
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Týrané dítě v Ostravě
Zdeněk Novotný
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Charakteristika ženy revidující názor, dát své novorozené dítě k adopci
Zdeněk Novotný, Lenka Běgoňová
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sy CAN - situace v Ostravě
Zdeněk Novotný
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Šikana
Zdeněk Novotný
Year: 1998
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Year: 1996
abstract in proceedings

Potřeby a práva dítěte v praxi
Zdeněk Novotný
Year: 1996
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Year: 1995
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Care of CAN Child Out of His Family - Situation in Czech Republic
Zdeněk Novotný
Year: 1995
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Žlebek PetrCAN Syndrome - Child sexual abuseMaster's thesis 2007 
Charvátová DianaHistory of Children's homes for children under 3 years of age in OstravaBachelor's thesis 2018 
Kristová VeronikaImage of adolescents about their own future familyBachelor's thesis 2017 
Zatloukalová TerezaThe reasons for placing children under three years of age in foster homesBachelor's thesis 2017 
Krajzlová ZuzanaCauses of death of children in OstravaBachelor's thesis 2015 
Musálková VeronikaSocial Work on the example of the socio - legal protection of children (prevention of secondary victimization)Bachelor's thesis 2014 
Sekaninová VeronikaViolence/bullying in the cyberspaceBachelor's thesis 2014 
Jelínková VeronikaThe results for children return of surrogate parents's careBachelor's thesis 2010 
Mikulášková PetraPrevention of derived victimization of children's victims of crimeBachelor's thesis 2010 
Dudek RostislavSYNDROM CAN? THROUGH THE EYES OF CHILD CENTRE DOMEČEKBachelor's thesis 2009 
Skřížalová MichaelaNonspecific behavioral disordes of children from alternative family care (specially pedagogical solution)Bachelor's thesis 2008 


No record found.

rss
social hub