UO

Vladimír Šiler


Academic degree, name, surname:ThLic. Vladimír Šiler, Dr.
Room, floor, building: D 305, Building D
Position:
Research interests and teaching:ethics, applied ethics, professional ethics
Department (Faculty): Department of Philosophy (Faculty of Arts)
Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 1820
E-mail:
Personal website:No record found.Banalita zla
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Láska v digitálním věku
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Divákem i hercem na postmoderní scéně
Vladimír Šiler
Year: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Etický kontext sociálního podnikání
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Etika služby a péče
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chudoba s otazníky
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradoxy pohybu
Vladimír Šiler, Kateřina LOCHMANOVÁ
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Platonická láska k přírodě a epikurejské zahrádkaření
Lenka Naldoniová, Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prostor pro spiritualitu
Vladimír Šiler
Year: 2017, Dingir - religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Prostor pro spiritualitu ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Religiozita a spiritualita ve zdravotních a sociálních službách
Vladimír Šiler
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Spiritualita v sociálních službách
Vladimír Šiler
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

500 let Lutherovy reformace
Vladimír Šiler
Year: 2017
editorial work

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Year: 2016
editorial and language revision

Subjekt v moderním prostředí, jazyce a komunikaci
Kateřina LOCHMANOVÁ, Vladimír Šiler
Year: 2016
editorial work

Filosofie medicíny v českých zemích
Marek Petrů, Vladimír Šiler, Tomáš Nejeschleba, Josef Kuře, Jan Payne, Wendy Drozenová, Ondřej Sláma ... other authors
Year: 2015, Triton
specialist book

Dějiny české servility
Vladimír Šiler
Year: 2014, LaCultura
journal article

Hřbitov jako postsekulární prostor
Vladimír Šiler, Jan Kovář, Jan Kovář, Martina Peřinková, Martina Peřinková, Naděžda Špatenková, Naděžda Špatenková ... other authors
Year: 2014, Gasset
specialist book chapter

Proměny ekologického myšlení
Vladimír Šiler
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přízrak něžného ekofašismu
Vladimír Šiler
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Žité umění Dity Pepe
Vladimír Šiler
Year: 2014, LaCultura
journal article

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Year: 2013, LaCultura.cz
journal article

Antonín Gavlas - Světelná znamení
Vladimír Šiler
Year: 2013
exhibition foreword

Etika a věda. Etická dilemata ve vědecké práci.
Vladimír Šiler
Year: 2013
organizing conference, workshop

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
abstract in proceedings

Sakrálno ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Tabuizace ve vědě
Vladimír Šiler, Martin Škabraha
Year: 2013, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Tíseň ve městě
Vladimír Šiler
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antonín Gavlas - Levitace
Vladimír Šiler
Year: 2012
exhibition foreword

Ars vivendi - ars moriendi, czyli o sztuce zycia a sztuce umierania
Vladimír Šiler, Marek Petrů
Year: 2012, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
specialist book chapter

Bytostný vegetarián, nebo bytostný masožravec?
Vladimír Šiler, Pavel Hub
Year: 2012, Tribun EU
specialist book chapter

Facultas philosophica Universitatis Ostraviensis 1991-2012
Marek Otisk, Jana Bolková, Eva Jandová, Karel Kadłubiec, Stanislav Kavka, Stanislav Kolář, Eva Mrhačová, Tomáš Novotný, Nina Pavelčíková, Richard Psík, Blažena Rudincová, Anna Schneiderová, Jitka Smičeková, Zdeněk Smolka, Vladimír Šiler, Marie Šťastná, Renáta Tomášková, Lenka Vaňková, Svatava Urbanová, Petr Vidlák, Vítězslav Vilímek, Pavla Zajícová, Aleš Zářický ... other authors
Year: 2012, Ostravská univerzita
specialist book

Identiteta, integriteta, religioznost, duhovnost v današnji Evropi
Vladimír Šiler
Year: 2012, Apokalipsa
journal article

Narativní etika
Vladimír Šiler
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Narativní etika
Vladimír Šiler
Year: 2012, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Nebe nad Ostravou
Vladimír Šiler
Year: 2012, Protimluv
journal article

Identita, integrita, religiozita, spiritualita v dnešní Evropě
Vladimír Šiler
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jiný pohled. Výstava instalací absolventů sochařského ateliéru Jana Ambrůze z FaVU VUT v Brně.
Vladimír Šiler
Year: 2011
exhibition foreword

Ľubov Vladyková a kol. Kontextuálne východiská lekárskej etiky.
Vladimír Šiler, Vladimír Šiler
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Stanislav Krejčí: Mysl plná jassu.
Vladimír Šiler
Year: 2011
exhibition foreword

Strategická rozvaha poskytovatele sociálních služeb
Vladimír Šiler
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ars vivendi - Ars moriendi aneb Umění žít a umění zemřít
Vladimír Šiler
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Filozofie a etika pro sociální práci
Vladimír Šiler
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofie a feminizmus
Vladimír Šiler, Zdeňka Kalnická
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Chiméra Huong Thanh
Vladimír Šiler
Year: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
journal article

Křižovatky antropologie - změny paradigmat, 1. díl.
Vladimír Šiler, Jelena Petrucijová
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Lenka Naldoniová - Erós a jeho metafory
Vladimír Šiler
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Mýtus akademické svobody
Vladimír Šiler
Year: 2010, Dingir
journal article

Ostrava - Plzeň: 5:6
Vladimír Šiler
Year: 2010, Protimluv, Revue pro kulturu
journal article

Stanislav Krejčí: Pocta Jazzové sekci
Vladimír Šiler
Year: 2010
exhibition foreword

Svobodné myšlení na akademické půdě v otevřené společnosti
Vladimír Šiler
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vladimír Jaromír Horák: Když ještě po světě chodil Mikuláš s čertem a Nickel s Krampusem...
Vladimír Šiler
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Pavla Zdražilová: Jednoduše. Koncept
Vladimír Šiler
Year: 2009
exhibition foreword

Politická etika
Vladimír Šiler
Year: 2008
radio and televison broadcast

Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád příslušníků skupin z odlišného sociokulturního prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Etika
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mezináboženský dialog
Vladimír Šiler
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Moderní teologie
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Orientální filozofie
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praktická etika pro pedagogy
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Religionistika
Vladimír Šiler
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etika v neziskových organizacích
Vladimír Šiler
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofie a dějiny filozofie
Vladimír Šiler, Bohumil Fiala
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Sociologie pro nesociology
Vladimír Šiler, Vladimír Horák
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Středověké myšlení
Vladimír Šiler, Marek Otisk
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Světová náboženství: Úvod do problematiky
Vladimír Šiler, Přemysl Mácha
Year: 2005
published expert opinions, reviews

V reklamě dostává etika na frak.
Vladimír Šiler
Year: 2005, Marketing Magazine
journal article

Etika veřejné služby
Vladimír Šiler
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Globální problémy
Vladimír Šiler, Naděžda Kaňáková
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Hledání středu. Světová náboženství v původních textech
Vladimír Šiler, Přemysl Mácha
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Kráska a zvíře. Podněty pro ekologickou výchovu.
Vladimír Šiler
Year: 2004, Bedrník. Časopis pro ekogramotnost.
journal article

Paul Tillich: Technické město jako symbol.
Vladimír Šiler
Year: 2004
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Planeta Země - články s religionistickou tématikou. 53 článků ročně.
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Year: 2004
editorial and language revision

Posudek na projekt:Příčiny a mechanismy vytváření vzdělávacích blokád přislušníků skupin z odlišných sociokulturních prostředí a formulace strategií k jejich překonávání
Vladimír Šiler
Year: 2004
research reports and final reports of opposed grants

Profesní etika ve veřejné správě
Vladimír Šiler
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Co nového o Novém věku
Vladimír Šiler
Year: 2003, Dingir
journal article

K pluralitě edukačních cest
Vladimír Šiler, Lumír Ries
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Zdeněk Vojtíšek:Současná náboženská scéna v české republice
Vladimír Šiler, Václav Lednický
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu
Vladimír Šiler
Year: 2002
abstract in proceedings

Tomáš Hauer: Napište si svoji knihovnu (aneb o jazykových vagabundech a postmoderním veřejném prostoru)
Vladimír Šiler, Tomáš Hauer
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Filozofie
Vladimír Šiler, Z. Dvořáková, Bohumil Fiala, V. Styblík, K. Ondrášková
Year: 2001
published expert opinions, reviews

Módní filozofické směry - orientální filozofie
Vladimír Šiler
Year: 2001
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Křesťanské ars moriendi
Vladimír Šiler
Year: 2000
abstract in proceedings

Multikulturní sexualita
Vladimír Šiler
Year: 2000, Dingir
journal article

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Year: 2000, Tvar
journal article

Povýšení člověka nad zvířata
Vladimír Šiler
Year: 2000
abstract in proceedings

Připravuje škola na život?
Vladimír Šiler
Year: 2000, Tvar
journal article

Studijní program dalšího vzdělávání učitelů občanské výchovy na 2. stupni ZŠ zaměřený na získání certifikátu
Vladimír Šiler, Kolektiv Autorů
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Vybrané kapitoly z etiky pro pedagogy
Vladimír Šiler
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Paul Tillich a jeho exitenciální zkušenost
Vladimír Šiler
Year: 1999
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z etiky pro žurnalisty: Etika reklamy
Vladimír Šiler
Year: 1999
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vztah člověka a zvířete z pohledu etiky a religionistiky
Vladimír Šiler
Year: 1999
abstract in proceedings

Diplomovou práci lze opsat třeba z internetu
Vladimír Šiler
Year: 1998, Lidové noviny, 17. 7. 1998
journal article

Fenomenologie cizího
Vladimír Šiler
Year: 1998
abstract in proceedings

Hledání vztahu k dítěti ve waldorfské pedagogice
Vladimír Šiler, Tomáš Zuzák, Miloš Kratochvíl
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Profesionál jako loutka
Vladimír Šiler
Year: 1998
abstract in proceedings

(Ne)smiřitelnost smrti
Vladimír Šiler
Year: 1997, Landek
journal article

Protestantské církve v ČR
Vladimír Šiler
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zavinilo ekologickou krizi křesťanství?
Vladimír Šiler
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Co je to New Age
Vladimír Šiler
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etika ochrany zvířat
Vladimír Šiler
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Etika reklamy
Vladimír Šiler
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Praúzkost a pradůvěra. In: Gemma, 1996, č. 1, str. 3 - 5
Vladimír Šiler
Year: 1996
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Profesní etika pedagogů v podmínkách privatizace školství
Vladimír Šiler
Year: 1996
abstract in proceedings

Schellingovské kořeny hnutí New Age
Vladimír Šiler
Year: 1996
abstract in proceedings

Triadická a holistická etika
Vladimír Šiler
Year: 1996
abstract in proceedings

Církevní liturgický rok, 2 díly
Vladimír Šiler
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Člověk v krizové situaci. Série besed s odborníky z oboru psychologie,psychiatrie, sociální práce a pastorační péče
Vladimír Šiler
Year: 1995
radio and televison broadcast

Eutanazie
Vladimír Šiler
Year: 1995
radio and televison broadcast

Feminismus. Diskusní pořad s feministkou Evou Hauserovou
Vladimír Šiler
Year: 1995
radio and televison broadcast

Teologické a filozofické sondy do prehistorie hnutí New Age
Vladimír Šiler
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zrod integrálního vědomí. In: Gemma, 1995, č. 4-5, str. 11 - 12
Vladimír Šiler
Year: 1995
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Místo víry ve vědeckém myšlení
Vladimír Šiler
Year: 1994, Gemma
journal article

Otázka po Bohu na konci novověku
Vladimír Šiler
Year: 1994, Gemma
journal article

Paradigma fantazie. In: Gemma, 1994, č. 1, str. 7 - 8
Vladimír Šiler
Year: 1994
translations (journals, periodical, monographies, specialist texts)

Vlastenectví a nacionalismus
Vladimír Šiler
Year: 1994
radio and televison broadcast

Hildegarda z Bingenu - módní světice
Vladimír Šiler
Year: 1993
radio and televison broadcast

Na co potřebujeme filozofii?
Vladimír Šiler
Year: 1993
radio and televison broadcast

Nábožensko-etický rozměr výchovy. In: Kol.: Pedagogika I., str. 87 - 97
Vladimír Šiler
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

O aktuálnosti orientální filozofie, 2 díly
Vladimír Šiler
Year: 1993
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Univerzita třetího věku
Vladimír Šiler
Year: 1993
radio and televison broadcast

České církevní dějiny
Vladimír Šiler
Year: 1992
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny náboženství
Vladimír Šiler
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Filozofické směry 19. a 20. století
Vladimír Šiler
Year: 1991
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found. Database Maintenance.No record found. Database Maintenance.No record found.

rss
social hub