Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Věra Ferdiánová


Academic degree, name, surname:Mgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Room, floor, building: L 303, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Mathematics (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2142
E-mail:No record found.GEOGEBRA TOOLS IN CREATING MATERIALS FOR TEACHING MONGE PROJECTION
Věra Ferdiánová, Jakub Poruba, Martina Procházková
Year: 2021
abstract in proceedings

Mascheroni constructions of line segments of different square roots
Věra Ferdiánová, Michael Branny
Year: 2020
abstract in proceedings

Construction of Special 3D Models for Monge Projection
Jakub Poruba, Věra Ferdiánová
Year: 2019
abstract in proceedings

The Constructions of Inscribed Regular Polygons with Compass
Věra Ferdiánová, Michael Branny
Year: 2019
abstract in proceedings

Constructions of a square and a regular pentagon only with a compass
Věra Ferdiánová, Michael Branny
Year: 2018
abstract in proceedings

Rhodes University, JAR
Věra Ferdiánová
Year: 2015
work experience abroad

Survey on Online Learning at Universities of Slovakia, Czech Republic and Kazakhstan during the COVID-19 Pandemic
Jan Gunčaga, Jana Lopúchová, Věra Ferdiánová, Martin Žáček, Yeskendyr Ashimov
Year: 2022, Education Sciences
journal article

Creation of Tools in GeoGebra Software
Věra Ferdiánová, Jakub PORUBA
Year: 2021
abstract in proceedings

GeoGebra Nástroje ve výuce planimetrie
Věra Ferdiánová, Jakub Poruba
Year: 2021
abstract in proceedings

GEOGEBRA TOOLS IN CREATING MATERIALS FOR TEACHING MONGE PROJECTION
Věra Ferdiánová, Jakub Poruba, Martina Procházková
Year: 2021
abstract in proceedings

Hermann Minkowski a cesta k časoprostoru
Věra Ferdiánová, Jakub Poruba
Year: 2021, G slovenský časopis pre geometriu a grafiku
journal article

Rozšířená realita ve vybraných úlohách stereometrickie
Věra Ferdiánová, Martin Plinta, Martina Procházková
Year: 2021
abstract in proceedings

Tools in GeoGebra - Monge projection
Jakub Poruba, Věra Ferdiánová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Augmented Reality in Lecture on Constructional Geometry
Věra Ferdiánová, Jakub PORUBA
Year: 2020
abstract in proceedings

Konstrukce zajímavých křivek jako motivační prvek pro žáky a studenty
Věra Ferdiánová, Marek Bukovský, Jakub PORUBA
Year: 2020
abstract in proceedings

Mascheroni constructions of line segments of different square roots
Věra Ferdiánová, Michael Branny
Year: 2020
abstract in proceedings

26. ročník Semináře o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2020
organizing conference, workshop

Construction of Special 3D Models for Monge Projection
Jakub Poruba, Věra Ferdiánová
Year: 2019
abstract in proceedings

GeoGebra nástroje pro výuku Mongeova promítání
Jakub PORUBA, Věra Ferdiánová
Year: 2019
abstract in proceedings

The Constructions of Inscribed Regular Polygons with Compass
Věra Ferdiánová, Michael Branny
Year: 2019
abstract in proceedings

220 let Mongeovy Géométrie descriptive
Jakub PORUBA, Věra Ferdiánová
Year: 2019, G - Slovenský časopis pre geometriu a grafiku
journal article

25. ročník Semináře o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2019
organizing conference, workshop

Constructions of a square and a regular pentagon only with a compass
Věra Ferdiánová, Michael Branny
Year: 2018
abstract in proceedings

Vybraná pravidelná a polopravidelná tělesa v Mongeově promítání
Věra Ferdiánová, Jakub PORUBA
Year: 2018
abstract in proceedings

Workshop - Odborný blok IV
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2018
organizing conference, workshop

24. ročník Semináře o výuce matematiky pro učitele SŠ a 2. st. ZŠ
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2018
organizing conference, workshop

Application of interactive and mobile devices in mathematics and computer science
Martin Žáček, Věra Ferdiánová
Year: 2017
abstract in proceedings

GeoGebra materials for LMS moodle focused on Monge projection
Věra Ferdiánová
Year: 2017, Electronic Journal of e-Learning
journal article

How to Motivate Pupils to Be Interested in Maths: an Inspiration Resulting from One Mathematical Competition
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017, Pedagogical University of Cracow
specialist book chapter

Mascheroniho konstrukce
Věra Ferdiánová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

New Tools for Monge Projection in GeoGebra
Věra Ferdiánová, Jakub Poruba
Year: 2017
abstract in proceedings

New Tools for Monge Projection in GeoGebra
Věra Ferdiánová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda)
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017
organizing conference, workshop

23. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017
organizing conference, workshop

CIII-Freemover-1516-93856, BME Budapešť
Věra Ferdiánová
Year: 2016
work experience abroad

Papírové modely ve výuce geometrie
Věra Ferdiánová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přístroje stereovize
Věra Ferdiánová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Special 3D models for monge projection
Věra Ferdiánová, Jakub PORUBA
Year: 2016
abstract in proceedings

The Choice's Preference of Mathematical Tasks of  Secondary School's Students
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2016
abstract in proceedings

Using anaglyphs in descriptive geometry
Věra Ferdiánová
Year: 2016
abstract in proceedings

22. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2016
organizing conference, workshop

36. konference o geometrii a grafice
Alexej Kolcun, Věra Ferdiánová, Martin Žáček
Year: 2016
organizing conference, workshop

Akaki Tsereteli State University, Shota Rustaveli State University,Georgia
Věra Ferdiánová
Year: 2015
work experience abroad

Characterizations of some special curves in four-dimensional space
Věra Ferdiánová
Year: 2015
abstract in proceedings

Rhodes University, JAR
Věra Ferdiánová
Year: 2015
work experience abroad

Solving Logic Problems with Associative Networks in the Course of Knowledge Representation
Martin Žáček, Věra Ferdiánová
Year: 2015
abstract in proceedings

The influence of interactive materials on students' study results
Věra Ferdiánová, Kateřina Hrabálková, Jakub Poruba
Year: 2015, VERBUM
specialist book chapter

21. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2015
organizing conference, workshop

Curves Generated by Rotation in Four-Dimensional Space
Věra Ferdiánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didactic diagnostics of the educational process concerning basics of mathematics
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
abstract in proceedings

Letní přírodovědná škola - Výprava do světa šifer
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
organizing conference, workshop

MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

MATHEMATICS AT THE BEGINNING OF UNIVERSITY STUDIES
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014, PEADAGOGICAL UNIVERSITY OF KRAKÓW
specialist book chapter

Okénko do Přírody
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Zuzana Václavíková, Jan Šustek
Year: 2014
organizing conference, workshop

Okénko do Přírody
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Okénko do přírody - Jak se kdysi počítalo
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Zuzana Václavíková
Year: 2014
organizing conference, workshop

Příroda v noci
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Zuzana Václavíková, Jan Šustek
Year: 2014
organizing conference, workshop

Přírodovědný festival - Matematická cesta do země vycházejícího slunce
Věra Ferdiánová, Petra Konečná
Year: 2014
organizing conference, workshop

Speciální případy křivek ve čtyřrozměrném
Věra Ferdiánová
Year: 2014, G - Slovak Journal for Geometry and Graphics
journal article

The Choice's Preference of Mathematical Problems of Secondary School's Students
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

19 let ostravského semináře o výuce matematiky
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Marie Kubíčková, Zuzana Trzyniecká
Year: 2014, Učitel matematiky
journal article

20. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2014
organizing conference, workshop

24th Vojtěch Jarník International Mathematical Competition
Jan Šustek, Věra Ferdiánová, Martin Kolář, Lukáš Novotný
Year: 2014
organizing conference, workshop

Algorithms of Convex hull for Four-Dimensional Cubes
Věra Ferdiánová, Jaroslav Žáček
Year: 2013
abstract in proceedings

Důležitost motivačních úloh v hodinách matematiky
Věra Ferdiánová
Year: 2013
abstract in proceedings

Hádanky Přírody
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Hádanky Přírody
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Illumination model for the cylindrical Surface and ring-shaped light source
Věra Ferdiánová, Alexej Kolcun
Year: 2013
abstract in proceedings

Motivation of Students for Geometry
Věra Ferdiánová, Martin Žáček
Year: 2013
abstract in proceedings

Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013, Usta ad Albim BOHEMICA
journal article

Results of the entrance examination in relation to secondary school-leaving examination in mathematics.
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

19. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol
Jaroslav Hančl, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2013
organizing conference, workshop

4. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... other authors
Year: 2013
organizing conference, workshop

7th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory
Jaroslav Hančl, Věra Ferdiánová, Lukáš Novotný, Ondřej Kolouch, Jan Šustek
Year: 2013
organizing conference, workshop

Kouzla Přírody
Petra Konečná, Jan Šustek, Věra Ferdiánová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Osvětlovací modely vrtu
Věra Ferdiánová
Year: 2012
abstract in proceedings

Popularizácia prírodných vied ako dôležitá súčasť didaktického vzdelávania budúcich učiteľov
Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přípravné přednášky pro Matematickou olympiádu
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2012
organizing conference, workshop

Reconstruction of the borehole wall using video records
Věra Ferdiánová, Petr Hurtík, Alexej Kolcun
Year: 2012
abstract in proceedings

The innovation of a course Introduction to Mathematics
Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2012, VERBUM
specialist book chapter

3. ročník Letní přírodovědné školy
Petra Konečná, Marie Solárová, Libor Koníček, Šárka Cimalová, Vladimíra Sehnalová, Radek Dušek, Věra Ferdiánová ... other authors
Year: 2012
organizing conference, workshop

6th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory
Jaroslav Hančl, Věra Ferdiánová, Lukáš Novotný, Jan Šustek, Ondřej Kolouch
Year: 2012
organizing conference, workshop

Matematická analýza
Jan Šustek, Radka Malíková, Věra Ferdiánová, Lukáš Novotný, Monika Havelková, Martina STOLAŘOVÁ ... other authors
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Popularizace lineární algebry pro informatické obory
Věra Ferdiánová
Year: 2011
abstract in proceedings

Popularizace matematiky na OU
Petra Konečná, Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rekonstrukce stěny vrtu z videa pořízeného kamerou
Věra Ferdiánová, Petr Hurtík
Year: 2011
abstract in proceedings

Rotace a kvaterniony ve čtyřrozměrném prostoru
Věra Ferdiánová
Year: 2011
abstract in proceedings

Rotace těles ve čtyřrozměrním prostoru
Věra Ferdiánová
Year: 2011
abstract in proceedings

The 6th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications
Radka Malíková, Věra Ferdiánová
Year: 2011
organizing conference, workshop

The 7th Bilateral Workshop on Differnetial Geometry and its Applications
Radka Malíková, Věra Ferdiánová
Year: 2011
organizing conference, workshop

VISIBILITY CRITERION FOR FOUR-DIMENSIONAL GEOMETRIC SOLIDS
Věra Ferdiánová
Year: 2011
abstract in proceedings

5th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory
Jaroslav Hančl, Věra Ferdiánová, Lukáš Novotný, Jan Šustek
Year: 2011
organizing conference, workshop

9. setkání matematických fyziků
Radka Malíková, Věra Ferdiánová, Lukáš Novotný
Year: 2011
organizing conference, workshop

Okénko do historie šifer a počítaček
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Okénko do historie šifer a počítaček
Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2010
organizing conference, workshop

4th PhD Student Mathematical Conference on Number Theory
Jaroslav Hančl, Jan Šustek, Věra Ferdiánová
Year: 2010
organizing conference, workshop

Analýza didaktické kazuistiky - prostředek identifikace mezipředmětových vazeb
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Svatava Kubicová
Year: , SCIED
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
MACH2Matematika pro chemiky 2
VIMITVyužití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I
7VIMIVyužití int.a mob.ICT zař.ve výuce M a I
ALGOPAlgoritmy optimalizace
AMARKKapitoly z aplik. matematiky
INDIPIntegrální a diferenciální počet
KAMATKapitoly z aplikované matematiky
KONGOKonstrukční geometrie
MATH1Matematika 1
MATH2Matematika 2
PPPR1Průběžná pedagogická praxe 1
SAMRASeminář z aplikované matematiky
SAMRKSeminář z aplikované matematiky
SEPRASeminář k pedagogickým praxím
SSMATZáklady matematiky
SYGEOSyntetická geometrie
XMAT1Matematika 1
XMAT2Matematika 2
XSMTMZáklady matematiky
XSSMTZáklady matematiky
XUSMAÚvod do studia matematiky
YKOGSKonstrukční geometrie pro SŠ
YKOGZKonstrukční geometrie pro ZŠ
YUTMLÚvod do teorie množin a logiky
Y2KGSKonstrukční geometrie
Y2KGZKonstrukční geometrie
2MAT1Matematika 1
2MAT2Matematika 2
2USMAÚvod do studia matematiky
6AIN3Applied Informatics 3
6LAG4Linear Algebra 4
6MAN1Mathematical Analysis 1
6MAN2Mathematical Analysis 2
6TEMAMatrix Theory
7ALGSAlgebraické struktury
7DMA1Didaktika matematiky 1
7GEO2Syntetická a konstrukční geometrie
7LAG4Lineární algebra 4
7MAN1Matematická analýza 1
7MAN2Matematická analýza 2
7MAT1Matematika pro přírodní vědy 1
7MAT2Matematika pro přírodní vědy 2
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7SAMASeminář z aplikované matematiky
7SMRKSeminář z aplikované matematiky
7TEMATeorie matic
7USMAÚvod do studia matematiky
7VPDMVybrané problémy z didaktiky matematiky


AuthorTitleType of thesisYear
Skulinová AdrianaCube and block surfacezávěrečná  
Buršíková OlgaInterdisciplinary relations of mathematics and human biologyzávěrečná 2022 
Schwarzkopfová MarcelaStereometry at Graphic Arts High Schoolzávěrečná 2022 
Procházková MartinaAugmented reality in teaching Monge projectionMaster's thesis 2022 
Javorská DenisaOnline teaching of selected planimetric tasksMaster's thesis 2021 
Branny MichaelAdvanced Mascheroni ConstructionsMaster's thesis 2020 
Maliňáková LucieMedia Education and MathematicsMaster's thesis 2020 
Brzosková AndreaRevolution of teaching mathematics in the U.K.Master's thesis 2019 
Rusňák MartinMaturita exam from mathematics at technical schoolsMaster's thesis 2019 
Filsáková KarolinaGeometric Problems Solved by CalculationMaster's thesis 2018 
Lakomá LucieTasks in booksMaster's thesis 2018 
Mitoraj JosefMotivational tasks in descriptive geometry for grammar schoolsMaster's thesis 2018 
Poruba JakubGeometric Solids in Monge ProjectionMaster's thesis 2018 
Bazgierová EliškaDifferent views of conicsMaster's thesis 2017 
Kubiczková KláraGeometric imagination of secondary school studentsMaster's thesis 2017 
Davidová KláraActiving teaching methods in mathematicsMaster's thesis 2016 
Hrabálková KateřinaGeoGebra in Specific Areas of Higher MathematicsMaster's thesis 2015 
Plinta MartinParallel projection of solidsBachelor's thesis 2021 
Sováková BarboraPolyhedra in Monge projectionsBachelor's thesis 2021 
Bukovský MarekConstruction of interesting curvesBachelor's thesis 2020 
Procházková MartinaTasks in Monge ProjectionBachelor's thesis 2020 
Janisch VladimírConstructions by limited equipmentBachelor's thesis 2019 
Javorská DenisaFeuerbach's circle and other interesting constructions of trianglesBachelor's thesis 2019 
Branny MichaelMascheroni ConstructionsBachelor's thesis 2018 
Brzosková AndreaComplex numbers around usBachelor's thesis 2017 
Maliňáková LuciePuzzles of probabilityBachelor's thesis 2017 
Rusňák MartinPower of CryptanalysisBachelor's thesis 2017 
Filsáková KarolinaGeometric ProofsBachelor's thesis 2016 
Kubinová MarkétaWeather lore in the light of statisticsBachelor's thesis 2016 
Kuliha MichalClassification of Ruled SurfacesBachelor's thesis 2016 
Poruba JakubGeometric shapes in Monge projectionBachelor's thesis 2016 
Raška JiříUse of propositional calculus in solving word tasksBachelor's thesis 2016 
Spratková MonikaThe application of financial mathematics in practiceBachelor's thesis 2015 
Davidová KláraThe Use of Board Games in Science TeachingBachelor's thesis 2014 


Mathematical physics, geometry and number theory
Main solverMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti u žáků a studentů ostravského regionu
Main solverMgr. Věra Ferdiánová, Ph.D.
Period6/2016 - 12/2016
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
rss
social hub