UO

Tereza Aubrechtová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Tereza Aubrechtová
Room, floor, building: L 309, Building L
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physical Geography and Geoecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2305
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Semančíková, E., Aubrechtová, T., Grădinaru, S. R. a Hersperger, A. M. Framing fragmentation in strategic policy documents of spatial planning and environmental domains: differences and similarities. Journal of Environmental Planning and Management (CJEP). 2019, 63(2), s. 1-18. ISSN 0964-0568.
Aubrechtová, T. Staff Mobility for Training: Martin Luther University of Halle-Wittenberg. 2019.
Raška, P., Dostál, P., Bláha, J. D., Jelen, L., Kopáček, M., Slavíková, L., Stehlíková, M., Aubrechtová, T. a Siwek, T. Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 1. 244 s. ISBN 978-80-7598-167-7.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Aubrechtová, T. Staff Mobility For Teaching: University of Ljubljana. 2017.
Aubrechtová, T. Student mobility for placement: University of Dundee, Scotland. 2012.

All publications

Aubrechtová, T., Geletič, J., Halásová, O. a Lehnert, J. Administrativní reakce českých měst na adaptační procesy související s klimatickými změnami. Urbanismus a územní rozvoj. 2019, XXII(1), s. 4-12. ISSN 1212-0855.
Semančíková, E., Aubrechtová, T., Grădinaru, S. R. a Hersperger, A. M. Framing fragmentation in strategic policy documents of spatial planning and environmental domains: differences and similarities. Journal of Environmental Planning and Management (CJEP). 2019, 63(2), s. 1-18. ISSN 0964-0568.
Aubrechtová, T. Staff Mobility for Training: Martin Luther University of Halle-Wittenberg. 2019.
Spyra, M., Hauck, J. a Aubrechtová, T. Assessment of ecosystem services accessibility deficits in the extend of peri-urban landscape. In: ESP Europe: Ecosystem services in changing world: moving from theory to practice. San Sebastián. 2018.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Drought versus land use planning: who wins and why?: Drought versus land use planning: who wins and why?. In: RegioResources 21 - 2018: GLOBAL MEGATRENDS AND LANDSCAPE Smolenice. s. 8-9.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Drought versus land use planning: who wins and why?: Drought versus land use planning: who wins and why?. In: Global megatrends and Landscape - REGIORESOURCES 21-2018. Smolenice. 2018.
Raška, P., Dostál, P., Bláha, J. D., Jelen, L., Kopáček, M., Slavíková, L., Stehlíková, M., Aubrechtová, T. a Siwek, T. Zmírňování povodňových rizik jako společenská praxe. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. 1. 244 s. ISBN 978-80-7598-167-7.
Aubrechtová, T., Krtička, L., Ruman, S., Galia, T., Škarpich, V., Slach, O., Mácha, P., Mühr , T., Zapletal, M., Baranová, M., Pavka, P., Hradecký, J., Misiaček, R., Gregor, F., Trojáčková, L., Birklen, P., Frélich, Z. a Škarková, P. Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu. 2017.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Assessment of consistency of environmental issues in strategic documents: From pattern and processes to people and action. In: IALE 2017 European Congress ? Ghent. Ghent: International Association for Landscape Ecology. 2017.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Krajina, politika a veřejná správa. In: Krajina a lidé. Praha: ACADEMIA, 2017. s. 148-150. ISBN 978-80-200-2695-8.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Landscape integration in strategic policy documents: From pattern and processes to people and action. In: IALE 2017 European Congress ? Ghent. Ghent: International Association for Landscape Ecology. 2017.
Aubrechtová, T. Staff Mobility For Teaching: University of Ljubljana. 2017.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Metodika hodnocení environmentálních rizik ve strategiích. In: Česká geografická společnost: Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva. České Budějovice: Česká geografická společnost. 2016.
Aubrechtová, T. a Semančíková, E. Landscape fragmentation as a policy issue: Ekologie 2015. In: Ekologie 2015. České Budějovice: Česká společnost pro ekologii. 2015.
Aubrechtová, T., Szymonik, P. a Dolný, A. Ochrana přírody: legislativní východiska a postupy v praxi. 2015.
Aubrechtová, T. Efficiency of available data usage for Sustainable Spatial Planning: An example from the Czech Republic. In: IALE European Congress - Changing European Landscapes: Landscape ecology, local to global - Manchester 9th-12th September 2013: Changing urban areas using landscape scale ecological processes and thinking 2013-09-09 Manchester. s. 28-29.
Aubrechtová, T. Efficiency of available data usage for Sustainable Spatial Planning: An example from the Czech Republic. In: IALE 2013 European Congress - Changing European Landscapes; Landscape ecology, local to global. Manchester: International Association for Landscape Ecology. 2013.
Aubrechtová, T. Fragmentation of the landscape and its role in the process of spatial planning in the Czech Republic. In: IENE 2013 Scientific Workshop. Luhačovice: Infra Eco Network Europe. 2013.
Aubrechtová, T. Public data as a source for Sustainable Landscape Planning. In: Facing the Future Symposium 2013. Dundee: University of Dundee. 2013.
Aubrechtová, T. The Planning Analytic Data: Challenge for sustainable landscape planning in the Czech Republic. In: Centre for Environmental Change and Human Resilience (CECHR) - Annual Symposium. Dundee: Centre for Environmental Change and Human Resilience. 2013.
Aubrechtová, T. Možnosti a úskalí krajinného plánování v rámci ČR. In: Konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti. Masarykova univerzita, Brno: Česká geografická společnost. 2012.
AUBRECHTOVÁ, T. Možnosti a úskalí krajinného plánování v rámci ČR. In: Sborník z konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 8. a 9. února 2012 v Brně 2012. s. 105-110. ISBN 978-80-210-6045-6.
AUBRECHTOVÁ, T. a VYBÍRALOVÁ, I. NEDOSTATKY VE ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ OBCÍ NA PŘÍKLADU TĚŽEBNÍ KRAJINY KARVINSKA. In: Venkovská krajina 2012. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2012. Universita Palackého v Olomouci, 2012. s. 234-239. ISBN 978-80-244-3098-0.
Aubrechtová, T. Student mobility for placement: University of Dundee, Scotland. 2012.
Aubrechtová, T. Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice. In: Študentská vedecká konferencia. Univerzita Komenského v Bratislavě: Univerzita Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta. 2012.
AUBRECHTOVÁ, T. Územně analytické podklady jako podklad pro krajinné plánování v České republice.. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012, zborník recenzovaných príspevkov. ISBN 978-80-223-3213-.


AuthorTitleType of thesisYear
Kajfoszová LenkaEcosystem services assessment of the forest park in TřinecBachelor's thesis 2018 
Králová HanaPublic support of the landscape character protection and sustainable forms of tourism in the upper part of the Praděd peakBachelor's thesis 2018 
Pilch AlanGeneral awareness of the causes of floods in the municipalities of the Moravian-Silesian regionBachelor's thesis 2017 
Polková EsterThe quality of public spaces of the Tylův sadBachelor's thesis 2017 
Dobesch OndřejAnalysis of the landscape strategy in the Urban plan of the city OstravaBachelor's thesis 2016 
Konečná MichaelaFlood risk perception of residents from affected municipalities in the river basin OpavaBachelor's thesis 2016 


Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová
Period9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statesolved
Modern technology in Environmental geography - key for the close cooperation with the practise
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová
Period10/2017 - 7/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Projektová výuka prostorového plánování studentů fyzické a sociální geografie Ostravské univerzity a architektury Vysoké školy báňské - technické univerzity.
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová
Period1/2017 - 12/2017
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
social hub