Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Svatava Kubicová


Academic degree, name, surname:PaedDr. Svatava Kubicová, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biology and Ecology (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2327
E-mail:No record found.Badatelsky orientovaná výuka biologie
Svatava Kubicová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Badatelsky orientovaná výuka biologie
Svatava Kubicová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fylogeneze člověka. Soubor nástěnných tabulí k výuce fylogeneze člověka. Paleogén, miocén, pliocén a pleistocén.
Michal Živný, Svatava Kubicová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kapitoly z didaktiky výchovy ke zdraví
Svatava Kubicová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přírodní a kulturní dědictví regiónů ČR a jejich management
Svatava Kubicová, Milada Doc. PaedDr. Švecová,CSc.
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností
Svatava Kubicová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Environmentální vzdělávání žáků s edukační podporou "inquiry" činností
Svatava Kubicová
Year: 2013
abstract in proceedings

ICT on Four Levels of inquiry-based Science Education in Environmental Education
Svatava Kubicová, Erika Mechlová, Jana PŘINOSILOVÁ
Year: 2013, -
journal article

ICT on Four Levels of Inquiry-based Science Education in Environmental Education
Jana Přinosilová, Erika Mechlová, Svatava Kubicová
Year: 2013, ICTE Journale
journal article

Integrated project teaching
Marie Solárová, Svatava Kubicová
Year: 2013
abstract in proceedings

KBE se představuje na Slezskoostravském hradě
Svatava Kubicová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Seminář pro učitelé přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová, Alžběta Drábková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Integrované projektové vyučování
Marie Solárová, Svatava Kubicová
Year: 2012
abstract in proceedings

Den Země na Botanické zahradě PřF OU
Svatava Kubicová, Tomáš Tureček
Year: 2009
organizing conference, workshop

Environmentální výchova v teorii a praxi
Svatava Kubicová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie, reedice
Svatava Kubicová
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní vzdělávácí postupy-metoda kritického myšlení a expertních skupin
Svatava Kubicová
Year: 2009
organizing conference, workshop

Vědomostní a dovednostní test z přírodovědného základu pro 3.ročník
Svatava Kubicová, Libuše Kubincová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Vědomostní a dovednostní test z přírodovědného základu pro 5. ročník
Svatava Kubicová, Libuše Kubincová
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Možnosti využití integrované výuky v rámci pregraduální přípravy učitelů
Marie Solárová, Svatava Kubicová
Year: 2008
abstract in proceedings

Projektová výuka v biologickém vzdělávání na ZŠ a SŠ
Svatava Kubicová
Year: 2008
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příroda jako zdroj inspirace
Svatava Kubicová, Hana Vaňková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Edukační trendy ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2007
abstract in proceedings

Integrovaná projektová výuka v přírodovědném vzdělávání
Svatava Kubicová, Marie Solárová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Náměty k výuce přírodopisu a biologie v pojetí programu Tvořivá škola
Svatava Kubicová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Současný stav a perspektivy postgraduální edukace učitelů biologie na PřF OU
Svatava Kubicová
Year: 2007
abstract in proceedings

Školní biologické experimenty a pozorování
Svatava Kubicová, Zdeněk Majkus
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ
Svatava Kubicová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní trendy v ekologii a ochraně přírody : Význam a využití nových ekologických poznatků
Svatava Kubicová, Aleš Dolný
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Moderní vzdělávací postupy ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Nové trendy v biologických oborech
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Zdeněk Majkus
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Training of biology teachers in the ICT field
Svatava Kubicová
Year: 2006
abstract in proceedings

Ekologie rostlin
Svatava Kubicová, Václav Krpeš
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Environmentální výchova
Kateřina Malachová, Pavel Drozd, Zuzana Pavlíčková, Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fylogeneze a systém hub a houbových organismů
Svatava Kubicová, Ján Gáper
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Standard vzdělávání v oboru environmentalistika a pro trvale udržitelný rozvoj života v Praze
Svatava Kubicová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Teorie a praxe bilogického vzdělávání na ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teorie a praxe biologického vzdělávání na SŠ
Svatava Kubicová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití městského prostředí při výuce biologie rostlin na gymnáziu.
Monika Klapcová, Svatava Kubicová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vzdělávací modul P : Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie
Svatava Kubicová, Pavel Drozd, Michaela Drozdová
Year: 2005
abstract in proceedings

Aktuální otázky profesní přípravy učitelů biologie.
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Informačná gramotnosť a informačné kompetencie učitěĺa.
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie ve výuce přírodopisu a biologie
Pavel Drozd, Michaela Drozdová, Svatava Kubicová
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modul I - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová, Ján Gáper, Pavel Drozd
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Modul II - rozšiřující studium učitelství biologie ze ZŠ na SŠ
Svatava Kubicová, Kateřina Malachová, Bohumír Lojkásek, Jan Kantorek, Václav Krpeš, Vítězslav Plášek, Zdeněk Majkus ... other authors
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Pojetí pregraduální oborově didaktické přípravy učitelů biologie na PřF OU
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Poznáváme živočichy cizokrajných ekosystémů hrou
Svatava Kubicová
Year: 2004, Biologie-Chemie-Zeměpis
journal article

Přírodopis pro 6. ročník ZŠ
Svatava Kubicová, Miroslav Maleninský
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Současný stav a perspektivy výzkumné práce v didaktice biologie na PřF OU v Ostravě
Svatava Kubicová
Year: 2004
abstract in proceedings

Změny životního prostředí a jejich bioindikace II
Svatava Kubicová
Year: 2004, Univerzitní listy
journal article

Zoologie bezobratlých
Svatava Kubicová, Zdeněk Ďuriš
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Andragogika
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Didactic aspects of ICT integration into pre-graduate biology teacher training
Svatava Kubicová
Year: 2003
abstract in proceedings

Efektivní metody vzdělávání dospělých
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Integrace informačních a komunikačních technologií do oborově didaktické přípravy učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2003, Pedagogická orientace
journal article

K učebnicím
Svatava Kubicová
Year: 2003, Biologie, Chemie, Zeměpis
journal article

Klíčové kompetence lektora
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Systémy vzdělávání dospělých
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Tvorba projektu vzdělávání
Svatava Kubicová, Josef Malach
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2002
research reports and final reports of opposed grants

Informační a komunikační technologie v biologii
Svatava Kubicová
Year: 2001
abstract in proceedings

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů biologie
Svatava Kubicová
Year: 2001
research reports and final reports of opposed grants

Miniprojekty ze zoologie
Svatava Kubicová, Sabina Škardová
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Botanická pozorování
Svatava Kubicová, Eva Macháčová
Year: 1998
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uplatnění absolventů učitelského směru studia biologie v praxi
Svatava Kubicová
Year: 1998
research reports and final reports of opposed grants

Učebnice praktických činností - pěstitelství pro ZŠ
Svatava Kubicová, Jitka Vodáková, Ladislav Langr, Petr Franiok
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Analýza přístupu středoškolské mládeže k návykovým látkám
Kateřina Malachová, Svatava Kubicová
Year: 1996
abstract in proceedings

Projekt vysokoškolské přípravy učitelů rodinné výchovy na OU
Svatava Kubicová
Year: 1996
research reports and final reports of opposed grants

Analýza struktury pojmů učiva pěstitelství ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 1995
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Postoje ředitelů škol k výuce pěstitelství na ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 1993
abstract in proceedings

Vytváření agrobiologických pojmů u žáků ZŠ
Svatava Kubicová
Year: 1993
abstract in proceedings

Analýza didaktické kazuistiky - prostředek identifikace mezipředmětových vazeb
Petra Konečná, Věra Ferdiánová, Svatava Kubicová
Year: , SCIED
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Jonczy SylvieHIV/AIDS in the biological education of students at secondary schoolsMaster's thesis 2019 
Mlčoch LubomírSet of inquiry tasks in scout activitiesMaster's thesis 2017 
Polášková LenkaA set of practical tasks for pupils of lower grades of grammar school on the sale of selected natural areas of the city of OstravaMaster's thesis 2016 
Belková MichaelaThe method of critical thinking and jigsaw groups in human biology lessons at secondary schoolMaster's thesis 2015 
Gembalová MonikaCollection of materials for teaching healthy lifestyle at grammar schoolMaster's thesis 2015 
Horáková LucieThe Education to Health in high schoolMaster's thesis 2015 
Kudlová Jüstelová MichalaProject methods in teaching genetics at secondary schoolsMaster's thesis 2015 
Lysková BarboraComplex of educational activities on the inanimate nature using exhibitions of the Ostrava MuseumMaster's thesis 2015 
Němcová Magdaléna File practical tasks for pupils of lower grades of grammar schools realized in real natural monuments TurksMaster's thesis 2015 
Nétková VeronikaCollection of educational activities to the natural historical exhibition of the Frýdek-Místek Museum BeskydMaster's thesis 2015 
Suková VeronikaPractical exercises in biological education secondary school studentsMaster's thesis 2015 
Vlasáková MarkétaThe level of knowledge of high school students from the ecology subject.Master's thesis 2015 
Mikulčáková TáňaMethodological guide to the natural history exhibition of the Ostrava Museum: Nature and landscape of the Ostrava regionMaster's thesis 2014 
Schmidtová SimonaEcogames in biological education of  children and youthMaster's thesis 2014 
Slováčková PetraThe set of inquiry activities from biology applicable at secondary schoolMaster's thesis 2014 
Tkáčová MarcelaMedia Education in Biology Lessons for Secondary School StudentsMaster's thesis 2014 
Drábková Alžběta Activating methods in teaching zoology with usage of exhibition of Ostrava MuseumMaster's thesis 2013 
Kašová MichaelaActivating methods of teaching and learning in teaching human biology at high schoolMaster's thesis 2013 
Maráková KarolínaSuggestion and realization of new educational aktivities in ZOO ZlínMaster's thesis 2013 
Pončová ZuzanaPractical knowledge in biology of current grammar school studentsMaster's thesis 2013 
Moudrá EvaSet of environmental activities for pupils of lower grades of multi-year gymnasiumMaster's thesis 2012 
Slanina JiříMollusca breeding options at schoolMaster's thesis 2012 
Žitníková ZdeňkaDraft of hobby group?s activities with a focus on breeding exotic birds Master's thesis 2012 
Bradová LenkaDidactic field guide to the bryophytes at grammar schoolMaster's thesis 2011 
Fiurášková KateřinaIntegration of the problematic ?First aid? in the education in secundary schoolMaster's thesis 2011 
Odziomeková Michaela?Mammals? - an interactive educational program for lower secondary schoolsMaster's thesis 2011 
Plisková LucieClasswork of botany in concept creative schoolMaster's thesis 2011 
Sněhotová KarolínaThe set of practical inquiry activities usable in biological education of students of grammar schoolMaster's thesis 2011 
Vlčková JanaStudent´s attitude towards biology education at high schoolsMaster's thesis 2011 
Bainarová PetraPossible applications of learning programmes in teaching of natural history at primary schoolsMaster's thesis 2010 
Marková VeronikaEnvironmental education in high schoolMaster's thesis 2010 
Bill MiroslavLEARNING COMPUTER PROGRAMME - THE MOVING SYSTEMMaster's thesis 2009 
Kubinová VěraEnvironmental education in integrated distributive projectsMaster's thesis 2009 
Stromská TerezaAttitudes of natural science teachers to use of ICT in teaching at elementary schoolsMaster's thesis 2009 
Blaščoková KarinPossibilities exploitation ICT in education natural science on elementary schoolMaster's thesis 2008 
Klimková MagdalenaClasswork of natural science in concept creative schoolMaster's thesis 2008 
Kostková VeronikaThe using of the cooperative teaching in the project lessons of natural science at the elementary schoolMaster's thesis 2008 
Nastulczyková BarbaraIntegration pedagogy to health to biological education on basic schoolMaster's thesis 2008 
Mičaníková LucieSex education at secondary schoolMaster's thesis 2007 
Klein PetrPostoje učitelů biologie gymnázií k zavádění Rámcově vzdělávacího programu do praxeMaster's thesis 2006 
Krajčová PetraUSE OF COMPUTERS IN HUMAN BIOLOGY TEACHING AT GRAMMAR SCHOOLSMaster's thesis 2006 
Nováková DanielaUSING COMPUTERS IN PLANT BIOLOGY TEACHING AT A GRAMMAR SCHOOLMaster's thesis 2006 
Pištělková DanaPostoje učitelů přírodopisu k zavedení Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do školní praxeMaster's thesis 2006 
Přibylová JanaSENIOR SCHOOL CHILDREN OF THE ROMANY POPULATION AND POSSIBILITIES OF THEIR EDUCATION IN BIOLOGY IN THE REGION OF OSTRAVAMaster's thesis 2006 
Cabáková HelenaThe Aplication of Alternative Methods in The Elementary School Biological EducationMaster's thesis 2005 
Dufková GabrielaThe attitudes of Ostrava grammar school to the alcoholism and smoking, the factors of negative influence on the healthy life styleMaster's thesis 2005 
Golombková MichaelaMethods teaching - learning in present tutorial biology at gymnasiumMaster's thesis 2005 
Horáková MartinaPreventing substance abuse in biology teaching at grammar schoolsMaster's thesis 2005 
Přinosilová JanaSet of Suggestions of Computer Prezentations For Biology Teaching at a Elementary SchoolMaster's thesis 2005 
Tížková LudmilaThe Practice Complex in the Plants Biology for Beginning Grammar Schools ClassesMaster's thesis 2005 
Vlčková EvaPROJECT LESSONS AND IT´S POSSIBILITIES OF USING BY TEACHING OF THE BIOLOGY IN A BASIC SCHOOLMaster's thesis 2005 
Vavrečková VeronikaInquiry-based Learning in Environmental EducationBachelor's thesis 2017 
Bednářová EvaComputer games in biological education at primary and secondary schoolsBachelor's thesis 2015 
Zarzycká AnnaThe motivation elements in biology teachingBachelor's thesis 2014 
Mikulčáková TáňaInteractive whiteboard ? modern educational tool in teaching biology at primary school and secondary schoolBachelor's thesis 2012 
Nétková VeronikaBiological Olympiad-history and presentBachelor's thesis 2012 
Sněhotová KarolínaThe Method of Inquiry-Based Learning in Biological Education in Secondary SchoolBachelor's thesis 2009 
Vlčková JanaFactors supporting the interest of students of secondary schools in biological educationBachelor's thesis 2009 


No record found.

rss
social hub