The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Soňa Kalenda

Soňa Kalenda

Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Room, floor, building: B 425, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Social Work (Faculty of Social Studies)
Phone number, mobile: +420 732 333 321
+420 553 46 3225
E-mail:
Personal website:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
DKV1Kval. výzk. v aplikaci na soc. práci
DPC1Publikační činnost - Jost, D
DPC2Publikační činnost - Jsc, C (I.)
DPC3Publikační činnost - Jimp, B (I.)
DPC4Publikační činnost - Jsc, C (II.)
DPC5Publikační činnost - Jimp, B (II.)
DSE1Seminář k disertační práci I.
DSE2Seminář k disertační práci II.
DSE3Seminář k disertační práci III.
DSE4Seminář k disertační práci IV.
EKV1Qual.res.applied to SW - adv.approaches
EPC1Publications - Jost, D
EPC2Publications - Jsc, C
EPC3Publications - Jsc, C
EPC4Publications - Jimp, B
EPC5Publications - Jimp, B
ESE1Dissertation seminar I.
ESE2Dissertation seminar II.
ESE3Dissertation seminar III.
ESE4Dissertation seminar IV.
E4KAVResearch in Application to Social Work
E4KA1PhD Dissertation Seminar I
E4KA2PhD Dissertation Seminar II
E4KA3PhD Dissertation Seminar III
E4KA4PhD Dissertation Seminar IV
E4KUAPublication A - review, Native Language
E4KUBPublication B - review, foreign language
E4KUCPublication C - impact
KONHOKonzultační hodiny
4KUB2Publikace B II. - Jsc, D, B
4KUC2Publikace C II. - Jimp
4PUB2Publikace B II. - Jsc, D, B
4PUC2Publikace C II. - Jimp
42KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
42PAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KAVVýzkum v aplikaci na soc.práci
44KA1Seminář k dizertační práci 1
44KA2Seminář k dizertační práci 2
44KA3Seminář k dizertační práci 3
44KA4Seminář k dizertační práci 4
44KUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44KUBPublikace B - Jsc, D, B
44KUCPublikace C - Jimp
44PA1Seminář k dizertační práci 1
44PA2Seminář k dizertační práci 2
44PA3Seminář k dizertační práci 3
44PA4Seminář k dizertační práci 4
44PUAPublikace A - Jrec, Jneimp, C
44PUBPublikace B - Jsc, D, B
44PUCPublikace C - Jimp
BKMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BKSUPSupervize praxí
BPMELMetodologie kvalitativního výzkumu
BPSUPSupervize praxí
BZMELMetodologie kvalitativního výzkumu
MPUBLPublikační činnost
NKSUKSupervize odborné praxe
NKSUPSupervize odborné praxe
NPSUKSupervize odborné praxe
NPSUPSupervize odborné praxe
NRSUKSupervize pro SP pracující s rod.
NRSUPSupervize pro SP pracující s rod.
NSALKMetody a techniky kval. výzkumu v SP
NSALPMetody a techniky kvalitat. výzkum v SP
NSZ2KStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NSZ2PStátní zk. 2 - Metodologie výzkumu v SP
NZLITKvalit. výz. v apl. na zdrav.-soc. práci
1SUPASupervize praxí
1SUPXSupervize praxí
1SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
2SUPASupervize praxí
2SUPXSupervize praxí
2SZK4St. závěrečná zk. 4 Sociologie
3SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
4SZK3St.záv.zk.3-Met. kval. výzk. a kon. kval
5SZK3Státní závěrečná zkouška 3
7SZK3St.záv.zk. 3-Metodologie výzkumu v SP
1USTNÚvod do sociologické teorie
2USTNÚvod do sociologické teorie
3MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
4MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MEKVMetodologie kvalitativního výzkumu
5MESKMetodologie kvalitativního výzkumu
8KEVAKvalitativní a evaluační výzkum
8PEVAKvalitativní a evaluační výzkum
98USTÚvod do sociologické teorie
99USTÚvod do sociologické teorie


No record found. Database Maintenance.Program na podporu vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 - Podpora talentovaných studentů 2020
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period9/2020 - 8/2023
ProviderFakulta sociálních studií, Moravskoslezský kraj
Statesolved
E-kurz Metody a techniky kvalitativního výzkumu v sociální práci
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period1/2021 - 11/2021
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Social Adjustment of Homeless Children with the Experience of Domestic Violence in the City of Ostrava
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderGrantová agentura ČR
Statefinished
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period5/2017 - 7/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statefinished
Modely sociální práce doprovázející bydlení
Main solverdoc. Mgr. Soňa Kalenda, Ph.D.
Period12/2016 - 11/2017
ProviderVeřejná zakázka
Statefinished
rss
social hub