Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Simona Hendrychová


Academic degree, name, surname:Mgr. Simona Hendrychová, PhD.
Room, floor, building: SA 112, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2682
E-mail:No record found.

No record found. Database Maintenance.

View all publicationsAbbreviationSubject
BAPOAktuální pedagogické otázky
BPG2Pedagogika preprimár. vzděláv. 2 s praxí
BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
BPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
BPPPPrůběžná pedagogická praxe v MŠ
BPSRPedagogika a srovnávací dějiny
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPNSeminář k diplomové práci
E-PE1Pedagogy for Pre-primary Education 1
KPRPEPreprimární pedagogika
MSAPOAktuální pedagogické otázky
MSPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
MSPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
MSPG4Pedagogika preprimárního vzdělávání 4
MSPK1Pedagogika - projektování v MŠ 1
MSPK2Pedagogika - projektování v MŠ 2
MSPMPPedagogika - pedagogické mapy
MSPSRPedagogika srovnávací a dějiny
MSRPPŘešení pedagogického problému
NRDRozvíjení dítěte do 3 let
NUCVCŽV PPV závěrečná zkouška
OBHJNObhajoba diplomové práce
PDPVPředškolní dítě, předškolní vzdělávání
SPRPEPreprimární pedagogika
6BAPOAktuální pedagogické otázky
6BPG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
6BPG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
6BPPPReflekt. průběž. pedag. praxe v MŠ/sem.
6BPSRPedagogika srovnávací a dějiny
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6PEPRPreprimární pedagogika
66APOAktuální pedagogické otázky
66EPKPedagogika - Evaluace pedag. projektu
66EPRPreprimární pedagogika
66PG2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
66PG3Pedagogika preprimárního vzdělávání 3
66PK1Pedagogika - Projektování
66PPPReflekt. průběž. pedag. praxe v MŠ/sem.
66PSRPedagogika srovnávací a dějiny
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7ARDARozvíjení dítěte do 3 let
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77EPXEkonomická praxe
77RDARozvíjení dítěte do 3 let
77SOPSociálně právní praxe
1MAPXAlternativní programy v MŠ s praxí
1MCTPPřiprava elementárního čtení, psaní
1MDH1Didaktika výchovy 1
1MDT2Didaktika výchovy 2
1MDVDramatická výchova
1MHPHudební praktikum
1MLD1Literatura pro děti 1
1MLG1Logopedická prevence v před. věku 1
1MMTPředmatematické činnosti
1MPD1Ped. diagnostika dětského vývoje 1
1MPR1Pedagogika - projektování v MŠ s praxí 1
1MPSPPsychologické problémy školní praxe
1MPV1Pedagogika preprimárního vzdělávání 1
1MSPSpeciální pedagogika - základní kurz
1MVPSVývojová psychologie
2MBVDBiologie vývoje dítěte
2MDEMDidaktika elementární matematiky
2MDPCDidaktika prak. čin. ve výchově dětí
2MDSDDítě a svět s didaktikou
2MDV3Didaktika výchovy 3
2MHPMHra s předmětem a materiálem
2MJKKJazyková komunikace a kultura řeči
2MLD2Literatura pro děti 2
2MLG2Logopedická prevence v před. věku 2
2MPD2Ped. diagnostika dětského vývoje 2
2MPPPsychologické problémy školní praxe
2MPPSPedagogická psychologie
2MPR2Pedagogika - projektování v MŠ s praxí 2
2MPV2Pedagogika preprimárního vzdělávání 2
2MRSPŘízení a spolupráce
2MSZPSeminář k závěrečné práci


No record found. Database Maintenance.No record found.

rss
social hub