Projects & Grants
Social support of seniors by type of their households
Main solverMgr. Ivana Kowaliková
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Galerie Laboratoř
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2018 - 12/2018
ProviderFakulta umění, Dar, Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava
Statefinished
Galerie Laboratoř
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2018 - 12/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Posílení mechanismů nezbytných pro autoevaluační a akreditační procesy na uměleckých fakultách neuměleckých veřejných vysokých škol
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Naturalizing of Philosophy in the Past and Today
Main solverPhDr. Oldřich Kramoliš, CSc.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Optimization of the use of Negative Pressure Wound Therapy in Treatment at the University Hospital Ostrava
Main solverMgr. Lenka Krupová
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analysis of Context Specificity of Lemma using Neural Networks
Main solverMgr. Miroslav Kubát, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Modernizace odborného knižního fondu na Katedře fyzické geografie a geoekologie
Main solverRNDr. Jan Lenart, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
The politics and poetics of toponymy, identity and place in multilingual areas. A comparative study of Carinthia, Austria, and the Těšín Region, Czech Republic
Main solverPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderGrantová agentura ČR
Statefinished
Changes in the competencies of academic staff
Main solverdoc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
Provider
Statesolved
University students´ beliefs about their teaching and assessment
Main solverdoc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Pilgramage Songs in Moravia and Czech Silesia in the 17th to 19th Centuries
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Podpora rozvoje výuky magisterského stupně výuky oboru Všeobecného lékařství na LF OU
Main solverdoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderMŠMT
Statesolved
Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu
Main solverRNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
INFLUENCE OF FATIGUE ON BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MOVEMENT IN ROAD AND CROSS-COUNTRY CYCLING
Main solverMgr. Adam Motyka
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Study of pollutants leaching from the silicate based sorbents
Main solverMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Categorization tasks for the algorithmic thinking development for pupils
Main solverRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Aktualizace a doplnění předmětu Optická spektroskopie 1 pro studijní obor Biofyzika
Main solverMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Corpora of Russian and Czech Linguistic Terminology - Preliminary Phase of Publishing a Bilingual Dictionary
Main solverdoc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl
Main solverMgA. Filip Nerad
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished

1234567891011121314