Projects & Grants
University students´ beliefs about their teaching and assessment
Main solverdoc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
The Pilgramage Songs in Moravia and Czech Silesia in the 17th to 19th Centuries
Main solverprof. Mgr. Jan Malura, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Podpora kartografických a geoinformatických kompetencí studentů geografických programů tvorbou moderního komplexního výukového materiálu
Main solverRNDr. Jan Miklín, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
INFLUENCE OF FATIGUE ON BIOMECHANICAL AND PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF MOVEMENT IN ROAD AND CROSS-COUNTRY CYCLING
Main solverMgr. Adam Motyka
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Study of pollutants leaching from the silicate based sorbents
Main solverMgr. Martin Mucha, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Categorization tasks for the algorithmic thinking development for pupils
Main solverRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Aktualizace a doplnění předmětu Optická spektroskopie 1 pro studijní obor Biofyzika
Main solverMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Corpora of Russian and Czech Linguistic Terminology - Preliminary Phase of Publishing a Bilingual Dictionary
Main solverdoc. PhDr. Zdeňka Nedomová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Preliminary Materials for a Theory of the Young-Girl
Main solverMgA. Filip Nerad
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Fuzzy Partial Logic
Main solverprof. Ing. Vilém Novák, DrSc.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Gradus ad Parnassum
Main solverdoc. MgA. Eliška Novotná
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Machine learning and fuzzy logic in biology
Main solverMgr. Stanislav Ožana
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Není požadováno.
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
The Biomechanics of Running in Children and Adults
Main solverMgr. Jan Plešek
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Promoting long-term cross-sectoral cooperation in the field of disaster medicine
Main solverdoc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderDěkanát LF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Datová a analytická podpora hodnocení životního cyklu studenta v komparativní perspektivě
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018
Main solverIng. Pavel Pomezný
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Není požadováno.
Main solverdoc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
The lower clergy in Moravia in the eighteenth century between the estate and profession
Main solverMgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved

12345678910111213