Projects & Grants
Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2018 - 6/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Operní přestavení: Tom Johnson - Čtyřnotová opera
Main solverdoc. MgA. Eva Dřízgová, Ph.D.
Period10/2018 - 3/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderVeřejné zakázky
Statefinished
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Technická výchova Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Progressive methods of study of biodegradation, antibiotic resistance and non-canonical DNA structures
Main solverMgr. et Mgr. Martin Bartas
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Study of influence of the evolutionary algorithms parameters change in dependence on individuals distribution in the search space
Main solverRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
HPV as a prognostic and predictive factor for oral nad oropharyngeal cancer
Main solverMUDr. Zuzana Čermáková
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analysis of the Professional Discourse on Social Work with Persons with Physical And Sensory Disabilities
Main solverPhDr. et Mgr. Zuzana Černá
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Support of pupils' learning strategies based on educational resources
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Effect of Ketogenic Diet on Sport Performance
Main solverMgr. Tomáš Dostál
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Phylogenetic studies on selected groups of arthropods based on morphological and molecular analyses
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The study of genetic changes in chordoma
Main solverdoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Algal Microbiome: Friends and Foes
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2018
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
Musculoskeletal model of the upper limbs in human movement: An investigation of biological loading and injury prevention
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderJuniorský projekt GA ČR
Statefinished
Spanish in Internet Discussions on Facebook
Main solverMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Taxonomy and diversity of epiphytic mosses and fungi in China.
Main solverMgr. Lucie Fialová
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase
Main solverdoc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderFakulta umění, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statefinished
Critical Reflexivity of Social Workers Working with Endangered Children and Their Families
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Navazující akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit včetně možnosti participativních metod práce - účelově určena dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved

1234567891011121314