Projects & Grants
Study of influence of the evolutionary algorithms parameters change in dependence on individuals distribution in the search space
Main solverRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
HPV as a prognostic and predictive factor for oral nad oropharyngeal cancer
Main solverMUDr. Zuzana Čermáková
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Analysis of the Professional Discourse on Social Work with Persons with Physical And Sensory Disabilities
Main solverPhDr. et Mgr. Zuzana Černá
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Support of pupils' learning strategies based on educational resources
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Effect of Ketogenic Diet on Sport Performance
Main solverMgr. Tomáš Dostál
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Phylogenetic studies on selected groups of arthropods based on morphological and molecular analyses
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The study of genetic changes in chordoma
Main solverdoc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The Algal Microbiome: Friends and Foes
Main solverdoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2018
ProviderRámcové programy EU
Statefinished
Musculoskeletal model of the upper limbs in human movement: An investigation of biological loading and injury prevention
Main solverdoc. Mgr. Roman Farana, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderJuniorský projekt GA ČR
Statefinished
Spanish in Internet Discussions on Facebook
Main solverMgr. Irena Fialová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Taxonomy and diversity of epiphytic mosses and fungi in China.
Main solverMgr. Lucie Fialová
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hudební večery Ostravské univerzity v Českém rozhlase
Main solverdoc. Mgr. Igor Františák, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderFakulta umění, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Statefinished
Critical Reflexivity of Social Workers Working with Endangered Children and Their Families
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Navazující akční výzkum zapojení osob ze sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalit včetně možnosti participativních metod práce - účelově určena dotace poskytnutá Moravskoslezským krajem
Main solverMgr. Vendula Gojová, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
In vitro regulated plasma cell differentiation of multiple myeloma
Main solverMgr. Kateřina Growková
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Nationalism and its impact on ethnic minorities in post-Communist space
Main solverRNDr. Tomáš Hoch, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Fuzzy modeling: development of actual theoretical fundamentals and chosen applications VIII
Main solverdoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Robust numerical schemes for pricing of selected options under various market conditions
Main solverdoc. RNDr. Michal Holčapek, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2018
ProviderCentrum excelence IT4Innovations, divize, Standardní projekt GA ČR
Statefinished
Share it, or traditional and innovative approaches to sharing in the primary school context
Main solverMgr. Zuzana Homanová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished

1234567891011121314