Projects & Grants
Salivary proteins of Sergentomyia schwetzi sand flies
Main solverdoc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Individualisation of teaching at primary schools using mobile touch devices
Main solverMgr. Natálie NEVŘELOVÁ
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
MEASURING INSTRUMENTS FOR DETERMINING DELIRIA IN PATIENTS AFTER TRAUMAT
Main solverMgr. Blažena ŠEVČÍKOVÁ
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Sentinel lymph node biopsy in patients with breast cancer after neoadjuvant therapy
Main solverMUDr. Jan ŽATECKÝ
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
3D technologies in education
Main solverMgr. Marek PYTLIK
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period12/2017 - 11/2019
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Main solverIng. Svatopluk Slovák, Ph.D.
Period11/2016 - 10/2019
ProviderDěkanát PřF, Proděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
V4+ Academic Research Consortium integrating databases, robotics and languages technologies
Main solverdoc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD.
Period6/2018 - 9/2019
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Education, the base of life
Main solverdoc. PhDr. Julius Sekera, CSc.
Period9/2016 - 8/2019
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Festival of Art and Independent Games LAG
Main solverdoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Period8/2015 - 7/2019
ProviderFakulta umění, Ostatní projekty EU
Statesolved
Další akreditované vzdělávání - kurz Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period8/2018 - 6/2019
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Zajištění služeb odborné konzultace a podpora interní evaluace projektu "Dobří sousedé jsou také na Blanensku"
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period6/2017 - 3/2019
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Průběžná evaluace individuálního systémového projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend".
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderVeřejné zakázky
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství Ostravské univerzity
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period1/2018 - 3/2019
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Progressive methods of study of biodegradation, antibiotic resistance and non-canonical DNA structures
Main solverMgr. Martin Bartas
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Study of influence of the evolutionary algorithms parameters change in dependence on individuals distribution in the search space
Main solverRNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Tvorba nových předmětů v rámci akreditace navazujících magisterských studijních programů na FSS OU
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
HPV as a prognostic and predictive factor for oral nad oropharyngeal cancer
Main solverMUDr. Zuzana Čermáková
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Analysis of the Professional Discourse on Social Work with Persons with Physical And Sensory Disabilities
Main solverPhDr. et Mgr. Zuzana Černá
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Support of pupils' learning strategies based on educational resources
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved

12345678910111213