UO > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Využití transdisciplinární synergie data science a nástrojů fuzzy modelování a sociální práce: Multidimensional Evidence Informed Practice
Main solverdoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora , Rozvojové programy MŠMT
Statesolved
Trypanosomatids with in-frame sense stop codons: dissecting molecular mechanisms behind the unique ambiguity of the genetic code
Main solverdoc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Meditation on City, Landscape and Fine Arts: Olomouc 1919-1989
Main solverprof. PhDr. Pavel Zatloukal
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra dějin umění a kulturního dědictv, Standardní projekt GA ČR
Statesolved
Edukační média
Main solverPhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Establishing a network of inclusive schools in Moravian-Silesian and Zlin Region
Main solverdoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Period11/2017 - 10/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
The estabilishment of modern informatics laboratories for the real needs of teaching students
Main solverRNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period10/2017 - 10/2020
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Creative Center Faculty of Arts
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period9/2017 - 10/2020
ProviderFakulta umění, ERDF (Evropský reg. rozvojový fond )
Statesolved
Development of software for responsive evaluation and planning of community work as a tool for developing efficient and effective practice in the area of social inclusion
Main solverdoc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
Period4/2018 - 9/2020
ProviderFakulta sociálních studií, Technologická agentura ČR
Statesolved
Rationing Missed Nursing care: An international and multidimensional problem
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period10/2017 - 9/2020
Provider
Statesolved
Podpora rozvíjení informatického myšlení
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period10/2017 - 9/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderKatedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Podpora talentovaných studentů dr. studia
Main solverMgr. Roman Farana, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderDěkanát PdF, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2017 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2017 - 8/2020
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra fyziky, Katedra informatiky a počítačů, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Inclusive Senior Education through Virtual U3A
Main solverIng. Zdeňka Telnarová, Ph.D.
Period10/2017 - 8/2020
ProviderCentrum celoživotního vzdělávání, Erasmus+
Statesolved
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Period2/2018 - 7/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Evaluation of the contribution of ERAS protocol implementation to clinical practice in patients with gynecological malignancies.
Main solverMUDr. Sylva Bajsová
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Age and risk factors of ACL injury during single-leg landing and cutting maneuvers on movement pattern.
Main solverMgr. Gabriela Beinhauerová
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Relationship between Non-alcoholic fatty pancreas disease and metabolic syndrome
Main solverMUDr. Martin Blaho
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Development of the Czech pronominal (en)clitics
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statesolved
Reality Creation through Language - A Qualitative Analysis of Modern Czech Texts
Main solverdoc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2019
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved

123456789101112

social hub