Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Pain Management in the Postoperative Period, Knowledge and Experience of General Nurses. (Czech republic and Kingdom of Saudi Arabia)
Main solverMgr. Denisa PORTER
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Cross-cultural comparison of incidence of low back pain among nursing professionals in the Czech Republic and the United Kingdom
Main solverMgr. Andrea GILCHRIST
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Mobbing medical staff
Main solverMgr. Klára VÁCLAVÍKOVÁ
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Predictive occlusion factors of surgical or endovascular revascularizaton applicable in routine clinical practice
Main solverMUDr. Tereza CHOVANCOVÁ
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The issue of death and dying of persons with mental disabilities in institutional care
Main solverMgr. Jana FORALOVÁ
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Spatial differentiation of election results in the Javakheti region, Georgia
Main solverMgr. Stanislav ŠTĚPÁNÍK
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Rationing nursing care and working environment of nurses
Main solverPhDr. Iva MARKOVÁ
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Reflection of Preparation for Departure from Institutions of Children's Homes to the Natural Social Environment by Young Adults
Main solverMgr. Petra Anna-Marie BLAHOVÁ
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Influence of gender and age on changes in bone parameters of runners.
Main solverMgr. Miroslav KRAJCIGR
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
The impact of geopolitics on deforestration of Indonesia
Main solverMgr. Dávid MARKO, M.A.
Periodr1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
ICT-Enhanced Teaching English
Main solverMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Periodr1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Modernizace a komplexní převod předmětu Struktura a funkce nukleových kyselin do interaktivního prostředí Moodle aneb "Struktura a funkce nukleových kyselin: od A (-DNA) do Z (-DNA)")
Main solverMgr. et Mgr. Martin Bartas, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
Příprava videozáznamů pro on-line formu výuky s využitím konzultantů z praxe a tvorba a adaptace výukových materiálů pro studenty s SPP.
Main solverMgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Inovace studijního programu Instrumentální hra formou převodu vybraných předmětů do online formy
Main solverMgr. Martin Čurda, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Čeští studenti ve Vídni)
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Periodr11/2020 - 11/2020
ProviderAction
Statefinished
Aktuální výzvy v sociální ekonomice a sociální práci (Rakouští studenti v Ostravě)
Main solverMgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.
Periodr11/2020 - 11/2020
ProviderFakulta sociálních studií, Action
Statefinished
Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství
Main solverMgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statefinished
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2020 - ISSO 2020
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Trikový film v Ostravě
Main solverMgr. Denisa Jánská
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Tvorba nosných multimediálních přednášek z vybraných povinných předmětů nového studijního programu "Aplikovaná informatika" pro studenty se specifickými potřebami
Main solverMgr. Robert Jarušek, Ph.D.
Periodr1/2020 - 11/2020
ProviderNezařazené projekty
Statefinished

123456789101112131415