Projects & Grants
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU
Main solverMgr. Tomáš Knoflíček, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro 2. stupeň základní školy
Main solverdoc. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
VII. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v oboru flétna
Main solverJan Ostrý
Period1/2018 - 11/2018
ProviderFakulta umění, Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj
Statefinished
Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro střední školy
Main solverdoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Posílení pedagogických kompetencí a vzdělání akademických pracovníků Ústavu rehabilitace jako nezbytná součást rozšíření portfolia výuky pro zahraniční studenty
Main solverMgr. Eliška Zahutová
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Dostaňme děti od počítačů a televizorů do přírody
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period4/2018 - 10/2018
ProviderNezařazené projekty
Statefinished
ProtimluvFest 2018
Main solverPhDr. Jiří Muryc, Ph.D.
Period10/2018 - 10/2018
ProviderMinisterstvo kultury, Visegrad Fund
Statefinished
Multicultural Care in European Intensive Care Units
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period10/2016 - 9/2018
ProviderÚstav ošetřov. a porodní asistence, Erasmus+
Statesolved
Social Work and Social Econonomy
Main solverMgr. Šárka Dořičáková
Period9/2017 - 8/2018
ProviderMŠMT
Statesolved
Zhotovení modelového dotazníku pro zjišťování spokojenosti klientů sociálních služeb
Main solverMgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
Period2/2018 - 8/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
Rapid Re-Housing
Main solverMgr. Štěpán Ripka, Ph.D.
Period4/2016 - 8/2018
ProviderFakulta sociálních studií, Operační program Zaměstnanost (OP Z)
Statesolved
Visegrad Scholarship /V4EaP Scholarship - Topic: Evolving Cascade Neuro-Fuzzy Networks for High-Dimensional Fuzzy Clustering
Main solverdoc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D.
Period10/2017 - 7/2018
ProviderVisegrad Fund
Statesolved
Provedení evaluace procesu v projektu Společně v agendě ochrany práv dětí
Main solverdoc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
Period5/2017 - 7/2018
ProviderVýzkumná činnost
Statesolved
VIII. Studentská vědecká konference Lékařské fakulty OU
Main solverprof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Period5/2018 - 6/2018
ProviderSponzorské dary
Statefinished
Revitalizace univerzitního předprostoru Chittussiho ulice
Main solverdoc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.
Period8/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Příprava projektu na vývoj léčebného přípravku na základě NK buněk určeného pro léčbu hematologických nádorových onemocnění
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period1/2017 - 6/2018
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statefinished
TRANSKUNST II. - Realizace a prezentace transkulturního projektu s těžištěm na překladu a tlumočení
Main solverMgr. Milan Pišl, Ph.D.
Period6/2018 - 6/2018
ProviderAction
Statefinished
Janáčkiana 2018 - Nadace L. Janáčka
Main solverprof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.
Period4/2018 - 6/2018
ProviderNadace Leoše Janáčka
Statesolved
Práce s rodinou dítěte s neuro-vývojovou poruchou I., II.
Main solverMgr. Ivona Závacká, Ph.D.
Period9/2017 - 6/2018
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Podpora rozvoje oboru Všeobecného lékařství a oboru Kinantropologie Ostravské univerzity
Main solverdoc. PhDr. Lukáš Cipryan, Ph.D.
Period1/2017 - 3/2018
ProviderProjekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished

1234567891011121314