Projects & Grants
The impact of geopolitics on deforestration of Indonesia
Main solverMgr. Dávid MARKO, M.A.
Period1/2020 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
ICT-Enhanced Teaching English
Main solverMgr. Ludmila FALTÝNKOVÁ
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Modernizace a komplexní převod předmětu Struktura a funkce nukleových kyselin do interaktivního prostředí Moodle aneb "Struktura a funkce nukleových kyselin: od A (-DNA) do Z (-DNA)")
Main solverMgr. et Mgr. Martin Bartas
Period1/2020 - 11/2020
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Inovace studijního programu Instrumentální hra formou převodu vybraných předmětů do online formy
Main solverMgr. Martin Čurda, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Tvorba online kurzů pro studijní program Psychiatrické ošetřovatelství
Main solverMgr. Jiřina Hosáková, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statesolved
Mezinárodní serigrafické sympozium Ostrava 2020 - ISSO 2020
Main solverprof. Zbyněk Janáček
Period1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Tvorba nosných multimediálních přednášek z vybraných povinných předmětů nového studijního programu "Aplikovaná informatika" pro studenty se specifickými potřebami
Main solverMgr. Robert Jarušek, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Ateliér hostujícího umělce Fakulty umění OU - Dariusz Fodczuk
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2020 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
HYBRID-IN
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statefinished
Adaptace studijních a výukových materiálů k předmětům Nukleární medicína 1, Nukleární medicína 2, Klinická nukleární medicína, Radionuklidové vyšetřovací metody, Nukleární medicína pro studenty se SP
Main solverdoc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA
Period1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statesolved
Dotace studia studentů Mgr. oboru Všeobecné lékařství AR 2019/20
Main solverdoc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
Period9/2019 - 11/2020
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Hledání ztraceného času?
Main solverMgA. Václav Rodek, ArtD.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Edukační média
Main solverdoc. PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2020
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statesolved
Koncepce rozvoje kultury SMO
Main solverMgr. Ondřej Slach, Ph.D.
Period9/2019 - 11/2020
ProviderStatutární město Ostrava
Statesolved
Elektronické ověřování znalostí studentů všeobecného lékařství v české i anglické mutaci z klinické biochemie (pro 4. ročník všeobecného lékařství)- KL1LF a KL2LF
Main solverdoc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderMŠMT
Statesolved
Příprava dvojjazyčných studijních materiálů ke čtyřem předmětům vyučovaným na katedře matematiky v rámci nových akreditací
Main solverdoc. RNDr. Jan Šustek, Ph.D.
Period1/2020 - 11/2020
ProviderNezařazené projekty
Statesolved
Establishing a network of inclusive schools in Moravian-Silesian and Zlin Region
Main solverdoc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Period11/2017 - 10/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
The estabilishment of modern informatics laboratories for the real needs of teaching students
Main solverdoc. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
Period10/2017 - 10/2020
ProviderKatedra informatiky a počítačů, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
HYBRID-IN
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period1/2020 - 10/2020
ProviderMinisterstvo kultury
Statefinished
Creative Center Faculty of Arts
Main solverdoc. MgA. František Kowolowski
Period9/2017 - 10/2020
ProviderFakulta umění, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved

123456789101112