Projects & Grants
Osmoderma eremita species conversation in SCI Poodří
Main solverMgr. Tereza Aubrechtová
Period9/2018 - 9/2023
ProviderKatedra biologie a ekologie, Program LIFE
Statesolved
Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí
Main solverprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Period9/2018 - 6/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Improving of educational infrastructure FF OU and improving the accessibility for students with special educational needs
Main solverdoc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.
Period5/2017 - 12/2022
ProviderFilozofická fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Klastr umění a designu
Main solverPhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderFakulta umění, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Výzkumné a vývojové centrum pro buněčnou terapii v hematologii a onkologii
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period8/2018 - 12/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Podporovaná z neveřejných prostředků ČR
Statesolved
Sport, zdraví a technologie
Main solverMgr. Roman Minárik
Period1/2018 - 12/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Rektorát, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Utilization of genomic and transcriptomic approaches to create genetic resources and breeding materials of poppy with specific traits
Main solverdoc. RNDr. Petr Pečinka, CSc.
Period1/2018 - 12/2022
ProviderMinisterstvo zemědělství
Statesolved
SMART technologies to improve the quality of life in cities
Main solverdoc. RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.
Period4/2018 - 12/2022
ProviderKatedra soc. geografie a reg. rozvoje, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Centre for research of pathogenicity and virulence of parasites
Main solverprof. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2022
ProviderKatedra biologie a ekologie, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AI-Met4AI : Centre for the development of Artificial Intelligence Methods for the AutomotiveIndustry of the region)
Main solverprof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.
Period12/2018 - 11/2022
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Healthy Aging in Industrial Environment
Main solverMUDr. Radim Šrám, DrSc.
Period2/2018 - 11/2022
ProviderKatedra studií lidského pohybu, Ústav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Securing of Infrastructural of New Doctoral ProgramNeuroscience Faculty of Medicine OU
Main solverIng. Petr Kazík, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Accreditation of new doctoral program Neurosciences
Main solverdoc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Period12/2017 - 9/2022
ProviderLékařská fakulta, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Rationing of nursing care as one of indicators of the occurrence of nosocomial infections and other adverse effects in hospitalized patients
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period5/2018 - 12/2021
ProviderAgentura zdravotnického výzkumu ČR
Statesolved
THE GREAT HISTORICAL ATLAS OF CZECH SLESIA - Identity, Culture and Society of the Czech Silesia in the process of social modernization with the cultural landscape impact
Main solverMgr. Radek Lipovski, Ph.D.
Period3/2018 - 12/2021
ProviderProgram NAKI
Statesolved
Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and Mathematical Sciences(TeComp)
Main solverprof. Irina Perfiljeva, CSc., prof. h. c.
Period11/2018 - 11/2021
ProviderErasmus+
Statesolved
Providing a teaching and learning open and innovative toolkit for evidence-based practice to nursing European curriculum
Main solverprof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2021
ProviderErasmus+
Statesolved
Inovace vzdělávání pro posílení uplatnitelnosti absolventů v ekoturistice
Main solverdoc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D.
Period9/2018 - 9/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra biologie a ekologie, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Katedra informatiky a počítačů, Katedra matematiky, Katedra soc. geografie a reg. rozvoje, Moravskoslezský kraj
Statesolved
Dotační program Podpora vědy a výzkumu v MSK 2018 - podpora talentovaných studentů doktorského studia
Main solverMgr. Michaela Závodná, Ph.D.
Period9/2018 - 8/2021
ProviderKatedra filozofie, Katedra historie, Moravskoslezský kraj
Statesolved

1234567891011121314