Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Synanthropic species within Ganoderma genus in the Czech Republic
Project IdSGS21/PřF/2015
Main solverprof. RNDr. Ján Gáper, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV letech 1991-2001 probíhal v Evropě intenzivní výzkum (projekt COST Action E-12) zaměřený na původce onemocnění dřevin ve veřejné zeleni, včetně chorošů. Česká republika v tomto projektu nebyla zastoupena. Plánovaný projekt si klade za cíl alespoň částečně vyplnit tuto mezeru, a to pomocí studia herbářových položek vybraných synantropních druhů rodu Ganoderma, následným určením vazby na hostitele a hranic rozšíření zkoumaných druhů s ohledem na kategorie urbanní vegetace. Všechna získaná data budou na závěr statisticky analyzována a vyhodnocena. Plánovaná místa výzkumu zahrnují muzea v Praze, Brně, Bratislavě, Jihlavě, Českých Budějovicích a Opavě (případně i další herbářové sbírky).