Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Druhé bydlení v ČR a vztah k jiným formám cestovního ruchu
Project IdGA403/01/0726
Main solverdoc. RNDr. Jan Havrlant, CSc.
Periodr1/2001 - 12/2003
Provider
Statefinished
AnotationAnalýza vývoje, stavu a perspektiv druhého bydlení v zázemí vybraných aglomerací ČR. Spolupráce s regionálními vysokoškolskými pracovišti. Historický kontext.. Dotazníková šetření ve 2-3 časových horizontech.