Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Pavel Škobrtal


Academic degree, name, surname:PhDr. Pavel Škobrtal, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Educational and School Psychology (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2693
E-mail:

Education

2018
Institute of Clinical Psychology, Prague, Czech Republic; PhDr. Václava Probstová, CSc., Mgr. Václav Šnorek; Training in using of the MMPI-2 standardized psychometric test (48 training lessons, accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic)
2011 – 1/2012
Institute of Clinical Psychology, Prague, Czech Republic; Mgr. Roman Telerovský; Training in Operationalized psychodynamic diagnosis OPD-2 (96 training lessons, accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic); Level of qualification acquired: Certificate of completion
2011
Institute of postgraduate studies in health service (IPVZ), Prague, Czech Republic; Studies in clinical psychology; Accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic
2011
Institute of Cognitive Behavioral Therapy, Hradec Králové, Czech Republic; MUDr. Jan Zbytovský; Training in cognitive behavioral therapy - self-experiential therapeutic training (500 training lessons, accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic)
2010 – 9/2020
ABC - The Slovak Institute for Training in Cognitive Behavioral Therapy, Liptovský Mikuláš, Slovakia; PhDr. Miloš Šlepecký, CSc.; Training in using of the biofeedback and neurofeedback in psychotherapy (120 training lessons, accredited by the Ministry of Health of the Slovak Republic); Level of qualification acquired: Certificate of completion
1/2007
Testcentrum, Prague, Czech Republic; PhDr. Dana Krejčířová; Training in using of the Rorschach test in children (32 training lessons, accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic); Level of qualification acquired: Certificate of completion
1/2006
Testcentrum, Prague, Czech Republic; PhDr. Jan Ženatý; Training in the Rorschach test (80 training lessons, accredited by the Ministry of Health of the Czech Republic); Level of qualification acquired: Certificate of completion
2006 – 11/2009
Department of Psychology, Philosophical Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic; Full-time doctoral studies in clinical psychology; Degree acquired: Ph.D.
3/2005
Department of Psychology, Philosophical Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic; Defence of doctoral thesis; Degree acquired: PhDr.
1999 – 5/2004
Department of Psychology, Philosophical Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic; (Single major) master's programme in psychology; Degree acquired: Mgr.
1990 – 1994
Slovanské gymnázium, a public grammar school, specialization in natural sciences, Olomouc
 

Working Practice

9/2012
Department of Educational and School Psychology, Pedagogical Faculty, University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic; Lecturer
2/2010
Centre of mental health, Psychiatric ambulance, Jeseník, Czech Republic; Part-time psychologist
2009 – 8/2012
Department of Psychology, Pedagogical Faculty, Palacky University, Olomouc, Czech Republic; Lecturer
2006 – 2009
Outplacement centre, Ústí nad Labem, Czech Republic; Psychologist, consultant
 

Lecturing in

Clinical psychology
Neuropsychology
Cognitive functions in schizophrenia
Application of fuzzy sets in psychology
 


Psychologie agrese a násilí
Pavel Škobrtal
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologie sebeobrany
Pavel Škobrtal
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trénink kognitivních schopností a regulace emocí
Pavel Škobrtal
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologie agrese a násilí
Pavel Škobrtal
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologie sebeobrany
Pavel Škobrtal
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trénink kognitivních schopností a regulace emocí
Pavel Škobrtal
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivita kognitivní remediace u pacientů s ADHD: nová data
Pavel Škobrtal, M. Novotný, M. Novotný Jr.
Year: 2020, Psychiatrie
journal article

Korelace mezi škálou CGI-S, číselným čtvercem a škálou PSP
M. Novotný, Pavel Škobrtal, M. Komárková, M. Novotný jr.
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Effectiveness of the Cognitive Training Via the Internet
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný sr., Miroslav Novotný jr.
Year: 2019, Cognitive Remediation Journal
journal article

Zdroje informací z transformovaných dat IVA plus a CPT II a jejich využití v praxi
M. Novotný, Pavel Škobrtal
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Application of Fuzzy Expert System in Determination of MMPI-2 Protocol Code Type
Pavel Škobrtal, I. Bebčáková, J. Talašová
Year: 2018, Cognitive Remediation Journal
journal article

Exposure Therapy by Virtual Reality and Its Monitoring by Biofeedback
M. Šlepecký, Pavel Škobrtal, M. Novotný, E. Bazinková, A. Kotianová
Year: 2018, Cognitive Remediation Journal
journal article

Spánek a sny
Pavel Škobrtal
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stresový profil
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Miroslav Novotný jr.
Year: 2018
abstract in proceedings

Sugestibilita, trénink paměti
Pavel Škobrtal
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Umírání a smrt
Pavel Škobrtal
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

WISE BEHAVIOUR AND HEDONIC ADAPTATION
Lucia Lacková, Pavel Škobrtal, Antonia Ramírez García
Year: 2018
abstract in proceedings

Efektivita kognitivní remediace u pacientů s ADHD
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Žilinčík Tomáš, Miroslav Novotný jr.
Year: 2017
abstract in proceedings

Efektivita kognitivního tréninku prostřednictvím internetu
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Tomáš Žilinčík
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obraz kognitivního fungování pacientů se schizofrenií v testu číselného čtverce
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, Tomáš Žilinčík, M. Chalupová
Year: 2016
abstract in proceedings

Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Year: 2015, Psychiatrie
journal article

Odhad sociálního fungování schizofreniků pomocí testu číselného čtverce
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test číselného čtverce versus škála PSP
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Year: 2015, Psychiatrie
journal article

Test číselného čtverce versus škála PSP
Pavel Škobrtal, M Novotný sr., T Žilinčík, M Komárková, M Novotný jr.
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test číselného čtverce versus škála PSP
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný sr., Tomáš Žilinčík, M. Komárková
Year: 2015
abstract in proceedings

Využití psychofyziologických veličin při sledování mentální zátěže
Pavel Škobrtal, Radim Badošek
Year: 2015
abstract in proceedings

Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?
Pavel Škobrtal, M. Novotný sr., T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr.
Year: 2014
abstract in proceedings

Koreluje test číselného čtverce s výsledky škály PSP?
Pavel Škobrtal, Miroslav Novotný, T. Žilinčík, M. Komárková, Miroslav Novotný jr.
Year: 2014, Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech
journal article

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.
Jitka Šimíčková-Čížková, Jitka Šimíčková-Čížková, Pavel Škobrtal, Pavel Škobrtal, Radim Badošek
Year: 2014
editorial work

Stresový profil
M. Novotný sr., Pavel Škobrtal, E. Bazínková, T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr. ... other authors
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi
Pavel Škobrtal, E. Bazínková
Year: 2014
abstract in proceedings

Stresový profil a možnosti jeho využití v praxi
Pavel Škobrtal, E. Bazínková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stresový profil v neurofyziologii
E. Bazínková, Pavel Škobrtal, M. Novotný sr., T. Žilinčík, M. Komárková, M. Novotný jr. ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Využití stresového profilu v psychoterapii
Pavel Škobrtal
Year: 2014
abstract in proceedings

VYUŽITÍ STRESOVÉHO PROFILU V PSYCHOTERAPII
Pavel Škobrtal
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX.
Jitka Šimíčková-Čížková, Radim Badošek, Pavel Škobrtal
Year: 2013
organizing conference, workshop

Možnosti využití stresového profilu v KBT
Pavel Škobrtal
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Nástin názorů na pracovní paměť
Pavel Škobrtal
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PASAT - počítačový program k diagnostice duševních poruch
Pavel Škobrtal, E Bazinková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pracovní paměť
Pavel Škobrtal
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologie pro NMgr. studium učitelství pro MŠ
Pavel Škobrtal, Radim Badošek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Kognitivní percepce barev jako prediktor psychosomatických poruch
Pavel Škobrtal
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Vybrané kapitoly ze sociální psychologie
Pavel Škobrtal
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití biofeedbacku při podpoře zdraví
Pavel Škobrtal
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biofeedbacku při podpoře zdraví
Pavel Škobrtal
Year: 2012
abstract in proceedings

Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2
I Bebčáková, Jana Talašová, Pavel Škobrtal
Year: 2010, Journal of Applied Mathematics
journal article

Interpretation of The MMPI-2 Test Based on Fuzzy Set Techniques
I Bebčáková, Jana Talašová, Pavel Škobrtal
Year: 2010,
journal article

Projevy deficitu pracovní paměti u duševních poruch
Pavel Škobrtal
Year: 2010
abstract in proceedings

Trénink pracovní paměti jako jeden ze způsobů kognitivní remediace
Pavel Škobrtal
Year: 2010
abstract in proceedings

Fuzzy Approach to Quantitative Interpretation of MMPI-2.
I Bebčáková, Jana Talašová, Pavel Škobrtal
Year: 2009
abstract in proceedings

Poruchy příjmu potravy
Pavel Škobrtal
Year: 2009
abstract in proceedings

Poruchy sexuálního vývoje
Pavel Škobrtal
Year: 2009
abstract in proceedings

Psychologie zdraví
Pavel Škobrtal
Year: 2009
abstract in proceedings

Struny mysli. Kognice 2007
M Petrů, M Petrů, D Faltýnek, A Kol., M Nagy, Alena Plháková, Pavel Škobrtal, L. Zámečník ... other authors
Year: 2009
editorial work

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
CZVOVObecná a vývojová psychologie
BKOPPObecná psychologie a psych. osobnosti
BKPOVPsychologie obecná a vývojová
BKSOCTrénink sociálních dovedností
BOPPOObecná psychologie a psychol. osobnosti
BOPPPObecná psychologie a psychol. osobnosti
BOPSObecná psychologie
BPPOVPsychologie obecná a vývojová
BZKPZáklady klinické psychologie
CSOPSSociální psychologie
CZVOVObecná a vývojová psychologie
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPNSeminář k diplomové práci
KPOObecná psychologie
KPSPAPsychopatologie
MSOPSObecná psychologie
NKVYSVývojová a sociální psychologie
NPATPPsychopatologie
NVYSOVývojová a sociální psychologie
OP1ACObecná psychologie
PA2PSPatopsychologie a psychopatologie
PS1ACPsychopatologie
SO1PSZáklady sociální psychologie
SPOObecná psychologie
SPSPAPsychopatologie
VP1ACVývojová psychologie
XOPSYObecná psychologie
ZA2PEZáklady psychoterapie
1PDAMZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
1ZPDMZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
1ZPEPPedagogická psychologie
11PDAZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
11ZPDZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
2PATOPatopsychologie
2PATPPsychopatologie ve škole
2PSVVývojová psychologie
3PATDPsychopatologie dítěte
3PSMEZáklady výzkumu v ped. a psych.
3ZAPSZáklady psychoterapie
3ZPS1Základy psychologie 1
3ZPS2Základy psychologie 2
33APSObecná psychologie
4ZOVPObecná a vývojová psychologie
44ZOVObecná a vývojová psychologie
5PPPPPsychologie sériových vrahů
6BOPSObecná psychologie
6BPDVZáklady dětské psychopatologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6KLINZáklady klinické psychologie
6KOVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
6OBECÚvod do obecné psychologie
6PATOPsychopatologie
6PBP1Seminář k bakalářské práci 1
6PBP2Seminář k bakalářské práci 2
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6POHYZdravý pohyb
6PSOBObecná psychologie
6PSPAPsychopatologie
6PSTRÚvod do psychoterapie
6PVSKÚvod do práce s klientem
6TERAÚvod do psychoterapie
6VYZKZáklady výzkumu v pedag. a psychologii
66ERAÚvod do psychoterapie
66OBPObecná psychologie
66OHYZdravý pohyb
66OPSObecná psychologie
66PDVZáklady dětské psychopatologie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66SOBObecná psychologie
66SPAPsychopatologie
66VSKÚvod do práce s klientem
66YZKZáklady výzkumu v pedag. a psychologii
7AGREAgrese a násilí
7PSPAPsychopatologie
77SPAPsychopatologie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8VP1SVývojová psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88V1SVývojová psychologie
9DPPSPedagogická psychologie


AuthorTitleType of thesisYear
Barot MiroslavSexual predators not only in cyberspaceMaster's thesis  
Kuchtová DenisaRelations between High school students' temper and acquisition of knowledgeMaster's thesis 2022 
Pávková KláraThe effect of marijuana on cognitive functionsMaster's thesis 2020 
Sršňová JitkaChronotype influence on hypnotic susceptibilityMaster's thesis 2020 
Guňková LucieThe coping strategies of childrenMaster's thesis 2019 
Moravcová JanaCreating false memories of adolescent and adult populationMaster's thesis 2019 
Pospíšilová PavlaThe child's personality and bullyingMaster's thesis 2019 
Svobodová MarkétaSignificant connotation of color huesMaster's thesis 2019 
Lalíková SvětlanaThe Mysterious World of Human DreamsMaster's thesis 2018 
Šindlerová DenisaCreating false memoriesMaster's thesis 2018 
Moravcová MarkétaHypnosis and society in comparison with other european countriesMaster's thesis 2017 
Sikorová KateřinaThe relationship between personality traits and teacher's evaluationMaster's thesis 2017 
Čudejko AdamExperiencing of the meaningful existence for socially disadvantaged personsMaster's thesis 2016 
Jarošová IvanaPersonality traits of students as a predictor of response to frustrationMaster's thesis 2016 
Chrbolková HanaThe Personality and BullyingBachelor's thesis  
Bocek MichalADHD in elementary schoolBachelor's thesis 2022 
Czepcová KarolínaPornography and its influence on young people psyche and intimacyBachelor's thesis 2022 
Dubravná SabinaThe implicit theory of emotional intelligenceBachelor's thesis 2022 
Ernest DanielThe psychological impact of communication programs on studentsBachelor's thesis 2022 
Hejdová DenisaPsychological help for children with autismBachelor's thesis 2022 
Kissová EvaSocialization of children from homoparent families in kindergartenBachelor's thesis 2022 
Sakreidová DanielaDepression and anxiety in pupils younger school age: Intervention optionsBachelor's thesis 2022 
Tvarůžková TerezaThe child's personality and bullyingBachelor's thesis 2022 
Bulavová ŽanetaThe historical and contemporary view on the familyBachelor's thesis 2021 
Korbel JakubThe memoryBachelor's thesis 2021 
Marynčáková SandraDepression in adolescenceBachelor's thesis 2020 
Kalabisová LuciePersonality DisordersBachelor's thesis 2019 
Lichovníková AgátaBiosocial bases of violenceBachelor's thesis 2019 
Malinová TerezaContemporary theories of motivationBachelor's thesis 2019 
Míčková TerezaDrugs and addiction in adolescenceBachelor's thesis 2019 
Novák DanielThe temperament influence on circadian preferenceBachelor's thesis 2019 
Holišová MarkétaThe ADHD Syndrome in ChildrenBachelor's thesis 2018 
Jestřebecká AnnaPersonality DisordersBachelor's thesis 2018 
Kolářová ZuzanaThe attitudes of the 2nd grade elementary school teachers to coachingBachelor's thesis 2018 
Kunrtová JitkaHypnosis and sugestionsBachelor's thesis 2018 
Linhartová MarkétaThe child upbringing by homosexual couplesBachelor's thesis 2018 
Petrová NikolThe panic disorderBachelor's thesis 2018 
Šicová Maja MagdalenaEffect of chronotype on work satisfactionBachelor's thesis 2018 
Šimčíková KristýnaThe Social PhobiaBachelor's thesis 2018 
Švecová VeronikaSpare Time ActivitiesBachelor's thesis 2018 
Brachmanová EvaSexual behavior on the InternetBachelor's thesis 2017 
Březková SimonaSleep and dreamingBachelor's thesis 2017 
Kmecová MichaelaHomophobiaBachelor's thesis 2017 
Moravcová JanaAnorexia nervosa and bulimia nervosaBachelor's thesis 2017 
Nahodilová BarboraThe mental health of the nursery teachersBachelor's thesis 2017 
Resslerová SimonaEating disordersBachelor's thesis 2017 
Vavřínová JolanaThe relationship between burnout syndrome and coping strategiesBachelor's thesis 2017 
Lalíková SvětlanaTreatment of phobic disorders by rolling method of exposure of virtual realityBachelor's thesis 2016 
Moravcová MarkétaHypnosis and suggestibilityBachelor's thesis 2016 
Šindlerová DenisaCognitive functions of schizophreniaBachelor's thesis 2016 
Lasáková PetraThe using of hypnosis with psychosomatic illnessBachelor's thesis 2015 
Miklerová KarinThe obsessive-compulsive disorderBachelor's thesis 2015 
Mlčochová VeronikaThe heart rate variability and mental disordersBachelor's thesis 2015 
Němčíková LudmilaThe relationship between working memory capacity and ADHD syndromeBachelor's thesis 2015 
Sikorová KateřinaThe possibility of using neurofeedback with ADHD syndromeBachelor's thesis 2015 
Slonková TerezieThe reactions of the adolescents to a frustrationBachelor's thesis 2015 
Čudejko AdamExperiencing of the menaing of life of the poor peopleBachelor's thesis 2014 
Jarošová IvanaThe Aggression and BullyingBachelor's thesis 2014 
Klichová NikolHeard rate variabilityBachelor's thesis 2014 
Kraváriková KateřinaThe Role of Working Memory in Developmental Disorders of AttentionBachelor's thesis 2014 
Lemešová AndreaAggressivenessBachelor's thesis 2014 
Lušňáková AdélaThe Working Memory Deficits in Mental DisordersBachelor's thesis 2014 
Malcharčíková MichaelaThe ProcrastinationBachelor's thesis 2014 
Nagyová VeronikaThe working memoryBachelor's thesis 2014 
Pěchová MichaelaThe attitudes of society to teacher's professionBachelor's thesis 2014 
Willerthová KarolinaThe Emotional and Conotative Meaning of ColoursBachelor's thesis 2014 
Žabenská LucieThe psychological apects of the divorcementBachelor's thesis 2014 


No record found.

rss
social hub