Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Pavel Kladiwa


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Room, floor, building: DM 504, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1968
E-mail:

Education

2002
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - PhDr.
1996 – 2001
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Doctoral studies of Economic and Social History (Ph.D.)
1994 – 1996
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Master's studies of Specialized History (Mgr.)
1991 – 1994
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Bachelor studies of Specialized History (Bc.)
 

Working Practice

Since 2008
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Senior Lecturer
Since 2008
University of Ostrava, Centre for Economic and Social History - Executive academic staff member
1999 – 2008
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Lecturer
1998 – 1999
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Assistant
 

Lecturing in

Modernization processes with emphasis on urban areas
Municipal autonomy in Cisleithania
Racial conflicts in towns in the long 19th century
The phenomenon of association
 

Membership

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
 


(Dis-)Kontinuität der Nationalitätenstatistik - Cisleithanien und die Tschechoslowakische Republik 1880-1930
Pavel Kladiwa
Year: 2022
abstract in proceedings

Obecní samospráva a veřejný život v rurálním prostředí na Moravě, 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2020, Časopis Matice moravské
journal article

The elite as a concept and an analytical tool for researching municipal government in Cisleithania. The results of two Moravian projects
Pavel Kladiwa
Year: 2019
abstract in proceedings

The Moravian Countryside between the State, Nation and Civil Society. External Impulses and Local Initiatives
Pavel Kladiwa
Year: 2019, Harrasowitz
specialist book chapter

The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections
Pavel Kladiwa
Year: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
specialist book chapter

The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue)
Pavel Kladiwa
Year: 2018, Moderní dějiny
journal article

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
Pavel Kladiwa
Year: 2017, Opera historica
journal article

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2016, NLN
specialist book

National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses
Pavel Kladiwa
Year: 2016, Romanian Journal of Population Studies
journal article

National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
journal article

(Dis-)Kontinuität der Nationalitätenstatistik - Cisleithanien und die Tschechoslowakische Republik 1880-1930
Pavel Kladiwa
Year: 2022
abstract in proceedings

Boj o dítě. Zápisy do obecných škol v moravské části Ostravska v první čtvrtině 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2021, Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska
journal article

Čas změny : Moravský a slezský venkov od zrušení poddanství po Velkou válku
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Pavel Cibulka, Milan Řepa
Year: 2021, Ostravská univerzita - Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
specialist book

Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Revize tzv. Marchetova prováděcího nařízení
Pavel Kladiwa
Year: 2021, Časopis Matice moravské
journal article

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Obecní samospráva a veřejný život v rurálním prostředí na Moravě, 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2020, Časopis Matice moravské
journal article

Lokální a regionální identita versus národní a státní identita. Historický exkurz na příkladech Slezska a Moravy
Pavel Kladiwa
Year: 2019
abstract in proceedings

Obecné školy a jejich učitelé jako základní kultivační faktor rurálního prostředí. (Valašsko v posledním půlstoletí před první světovou válkou)
Pavel Kladiwa
Year: 2019, Moderní dějiny
journal article

The elite as a concept and an analytical tool for researching municipal government in Cisleithania. The results of two Moravian projects
Pavel Kladiwa
Year: 2019
abstract in proceedings

The Moravian Countryside between the State, Nation and Civil Society. External Impulses and Local Initiatives
Pavel Kladiwa
Year: 2019, Harrasowitz
specialist book chapter

Valašsko mezi státem, národem a občanskou společností. Vnější impulzy a lokální iniciativy
Pavel Kladiwa
Year: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
specialist book chapter

Ethnic Border in the Bohemian Lands and Its Map Visualization from 1840 to 1914
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inventura 1910
Pavel Kladiwa
Year: 2018, NLN
specialist book chapter

The Statistics of Umgangssprache in the Bohemian Lands in 1900 and 1910 - Cooperation, Negation, Connections
Pavel Kladiwa
Year: 2018, Vandenhoeck & Ruprecht
specialist book chapter

The Transformation and Social Activation of Rural Areas. The Bohemian Lands in 1861-1914. (A Preliminary outline of the issue)
Pavel Kladiwa
Year: 2018, Moderní dějiny
journal article

Sociální modernizace z donucení nebo z přesvědčení?
Pavel Kladiwa
Year: 2017, Opera historica
journal article

Národnostní statistika a mapa: symboly představitelného společenství a představitelného prostoru
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Národnostní statistika v českých zemích 1880-1930
Pavel Kladiwa, Petr Kadlec, Dan Gawrecki, Andrea Pokludová, Petr Popelka
Year: 2016, NLN
specialist book

National statistics in the Bohemian Lands 1880-2011: Factors affecting the setting of the criteria and methods used by the censuses
Pavel Kladiwa
Year: 2016, Romanian Journal of Population Studies
journal article

Sčítání obcovací řeči na Moravě 1880 - 1910 a potenciál jejich společenské konfliktnosti
Petr Popelka, Pavel Kladiwa
Year: 2016, Historica Olomucensia
journal article

Národ jako jediné hodnotící kritérium? České země v Předlitavsku a (stále) etnicistní česká historiografie
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Český časopis historický
journal article

Národnostní politika na meziválečném Hlučínsku (s důrazem na základní školství)
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Slezský sborník
journal article

Národnostní statistika českých zemí 1880-1921 - faktory, výsledky a problém jejich interpretace
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Moderní dějiny
journal article

National Classification in the Politics of the State Census. The Bohemian Lands 1880-1930
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder
journal article

Smýšlením Němci, statisticky Češi. Národnostní klasifikace na meziválečném Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Časopis Slezského zemského muzea, série B
journal article

The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census)
Pavel Kladiwa
Year: 2015, Prager wirtschafts und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
journal article

Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v Československu1918-1938
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Moderní dějiny
journal article

Etnická klasifikace a institucionální zakotvení národnosti v českých zemích 1880-1914.
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Moderní dějiny
journal article

Specifika systému obecních voleb v předlitavském období a jeho vliv na volební kulturu (na příkladu Moravy a Rakouského Slezska)
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Historie, Otázky, Problémy
journal article

S18: City as a Factory Yard
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2014
organizing conference, workshop

The Czech community and Czech as a "language of daily use" in Vienna 1880-1910
Pavel Kladiwa
Year: 2014, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen/Prague Economic and Social History Papers
journal article

Die Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa, Eduard Kubů, Torsten Lorenz, Uwe Müller, Jiří Šouša
Year: 2013, BWV - Dokořán
specialist book chapter

(Nejen) Boháč versus Rauchberg
Pavel Kladiwa
Year: 2013, Časopis Matice moravské
journal article

Sociální reportáže Maxe Wintera jako prostředek boje s chudobou a jako historický pramen
Pavel Kladiwa
Year: 2013, Historický ústav AV ČR
specialist book chapter

Der Ort der Akzeptanz und des Gedächtnisses - Die Stelle der Verurteilung: Reflexion des deutschen Revolutionären Hans Kudlich und ihre Verwandlungen
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2012, Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers
journal article

Hans Kudlich (1823-1917)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Secularization and the Working Class. The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. Wipf and Stock Publishers, Pickwick Publications: Eugene (Oregon) 2011. 256 s. ISBN 978-1-61097- 014-32011
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa
Year: 2012
published expert opinions, reviews

The Issue of Robot and of Hereditary Subjection at the Vienna Reichstag during the Revolution of 1848
Pavel Kladiwa
Year: 2012, Hospodářské dějiny - Economic History
journal article

The Self-presentation of the German Political Elite in Rural Areas of the Czech Lands in the Second Half of the 19th Century and at the beginning of the 20th Century: Public Celebrations, Commemorations, Monuments
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Towns are made of memory places - towns as memory places of urban life in the 19th and 20th century
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2012
organizing conference, workshop

Bauernbefreier Hans Kudlich - součást národního příběhu českých a rakouských Němců
Pavel Kladiwa
Year: 2011, Historický ústav AV ČR, v.v.i
specialist book chapter

České země v dualistickém Rakousko-Uhersku
Pavel Kladiwa
Year: 2011, Slovart
specialist book chapter

Die nationale Situation in Mähren und in Österreichisch-Schlesien an der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Year: 2011
abstract in proceedings

Martin Pelc: Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Matice moravská, Brno 2009.
Pavel Kladiwa
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Pomníky rozdělující a spojující
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2011, HISTORICA Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Pozůstalosti Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2011, Slezský sborník
journal article

Rita Krueger: Czech, German and Noble. Status and National Identity in Habsburg Bohemia. Oxford: Oxford University Press 2009
Pavel Kladiwa
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Trennende und verbindende Denkmäler
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzpomínky Hanse Kudlicha
Pavel Kladiwa
Year: 2011, Slezský sborník
journal article

Denk- und Handlungsweise der "Dorfaristokratie" in Österreichisch-Schlesien um 1840 (am Beispiel der Familie Kudlich)
Pavel Kladiwa
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jana MACHAČOVÁ - Jiří MATĚJČEK: Problémy obecné kultury v českých zemích 1781-1989. Kutná Hora - Opava 2008.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Jemelka, Martin: Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny
Andrea Pokludová, Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

JUDSON, Pieter M.: Guardians of the Nation : Activists on the Language Frontiers of Imperial Austria. Cambridge - Massachusetts : Harvard University Press, 2006.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. München 2010.
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Malíř, Jiří Hanuš
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Noviny
Pavel Kladiwa
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Obtížná integrace Hlučínska do Republiky československé
Pavel Kladiwa
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prameny vztahující se ke spolkové činnosti (spolkové katastry, spolkové spisy, výroční a jubilejní zprávy spolků)
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Hana Šústková
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

WINGFIELD, Nancy M.: Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge - London : Harvard University Press, 2007.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

ZAHRA, Tahra: Kidnapped souls : National Indifference and the Battle for Children in the Bohemian Lands, 1900-1948. Ithaca - London Ithaca : Cornell University Press, 2008.
Pavel Kladiwa
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Das Unternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industrierevieres - Interessen, Einfluss und politische Repräsentation zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Year: 2009
abstract in proceedings

Hans Kudlich - Slezan, Němec, Američan
Pavel Kladiwa
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hans Kudlich jako symbol velkoněmecké ideologie
Pavel Kladiwa
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

JUDr. Václav Kounic v poslanecké sněmovně říšské rady
Pavel Kladiwa
Year: 2009, Matice moravská; Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
specialist book chapter

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek II. Finance a infrastruktura.
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... other authors
Year: 2009, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Pavel Kladiwa, Aleš Zářický, Aleš Zářický, Hana Šústková, Martin Jemelka, Stanislav Knob, Vladimír Horák, Radoslav Daněk, Andrea Pokludová ... other authors
Year: 2009
editorial work

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

PUBLIC INVOLVEMENT OF BUSINESSMEN ON THE LOCAL AND REGIONAL LEVEL IN MORAVIA BEFORE WORLD WAR I.
Pavel Kladiwa
Year: 2009
abstract in proceedings

Vztahy obce Zábřeh nad Odrou k Vítkovickému hornímu a hutnímu těžířstvu před I. světovou válkou
Pavel Kladiwa
Year: 2009
abstract in proceedings

Zpráva o projektu "Lesk a bída obecních samospráv"
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A friend or an enemy of the proletariat? An entrepreneurial campaign for the factory working class in Ostrava at the turn of the nineteenth and twentieth centuries
Pavel Kladiwa
Year: 2008, Historia Urbana
journal article

Bemerkungen zur Problematik der Nationalitäten in den mährischen und k.k. schlesischen Gemeinden vor dem I. Weltkrieg
Pavel Kladiwa
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. Díl II., svazek I. Muži z radnice
Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Renata Kafková
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Local self-government and local elites in the Czech lands 1850-1918
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2008
abstract in proceedings

Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř: Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Lukáš Fasora: Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914. Brno 2007
Pavel Kladiwa
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Město a městská samospráva éry Františka Josefa I. v procesu modernizace
Pavel Kladiwa
Year: 2008
abstract in proceedings

Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918
Pavel Kladiwa, Aleš Zářický
Year: 2008
organizing conference, workshop

Pět moravských obecních spořitelen před první světovou válkou
Renata Kafková, Eduard Kubů, Pavel Kladiwa, Jiří Šouša
Year: 2008, Dokořán
specialist book chapter

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Statistická řada Österreichisches Städtebuch
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Yoshiyuki Morishita: Svaz českých měst a bytová politika na začátku 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Člověk v Ostravě v 19. století
Milan Myška, Aleš Zářický, Pavel Kladiwa, Andrea Pokludová, Martin Jemelka, Radoslav Daněk, Hana Šústková, Karel Jiřík ... other authors
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1848-1914. Díl I.: Vývoj legislativy
Pavel Kladiwa
Year: 2007, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Měšťan (řemeslník, živnostník, maloobchodník, majitel domu)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Otázka (ne)zřízení okresních zastupitelstev na Moravě a v rakouském Slezsku 1862-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2007, Slezský sborník
journal article

Podnikatelstvo v procesu budování moderní infrastruktury v letech 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2007
abstract in proceedings

Přítel či nepřítel proletariátu? Podnikatelská agitace na ostravské tovární dělnictvo na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
Pavel Kladiwa
Year: 2007
abstract in proceedings

Starosta (od Františka Kremera ke Gustavu Fiedlerovi)
Pavel Kladiwa, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2007, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Statutární města Moravy a Slezska 1850-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2007, Slezský sborník
journal article

Gemeindeverwaltung und lokale Eliten in ben böhmischen Ländern 1850-1918,
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2006, East Central Europe/ECE
journal article

Peripetie vývoje Hlučínska v letech 1742-1948
Pavel Kladiwa
Year: 2006, Muzeum Hlučínska
specialist book chapter

Velkopodnikatelstvo a obecní samospráva v průmyslových městech (Vítkovice a Moravská Ostrava na počátku dvacátého století)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř
Year: 2006, Centrum pro studium demokracie a kultury
specialist book chapter

Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913
Pavel Kladiwa, Milan Hlavačka
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Česko-německý spor v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2005, Slezský sborník
journal article

Češi a Němci v olomoucké obchodní a živnostenské komoře 1903-1910.
Pavel Kladiwa
Year: 2005, Slezský sborník
journal article

Die statistische Reihe Österreichisches Städtebuch - vernachlässigte Quelle zum Studium der wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse von großen cisleithanischen Städten 1880-1910
Pavel Kladiwa
Year: 2005, Pamiętnik Cieszyński
journal article

Großunternehmertum im Zentrum des Ostrauer Industriegebietes: Interessen, Einfluß und Macht zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Pavel Kladiwa
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1851
Pavel Kladiwa, Jiří Štaif
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Problematika odborného a pokračovacího školství v olomoucké obchodní a živnostenské komoře na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2005
abstract in proceedings

Statistická řada Österreichisches Städtebuch - opomíjený pramen ke studiu hospodářských, sociálních a demografických poměrů velkých měst českých zemí 1880-1910
Pavel Kladiwa
Year: 2005, Časopis Matice moravské
journal article

Budování moderní infrastruktury v průmyslovém městě (Moravská Ostrava posledních předválečných desítiletí)
Pavel Kladiwa
Year: 2004, Slezský sborník
journal article

Činnost obecních samospráv na Moravě a ve Slezsku 1850-1918 (Metodika a koncept výzkumu, literatura k tematice)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2004
abstract in proceedings

Der Einfluss der unternehmerischen Eliten von industrieller Region auf die Kommunalpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (am Beispiel der Unternehmerschaft in Mährisch Ostrau und anliegender Umgebung)
Pavel Kladiwa
Year: 2004
abstract in proceedings

Komunální elity druhé poloviny 19. století a počátku 20. století v českých zemích - stav bádání a možnost využití metodologických podnětů z německé a rakouské literatury
Pavel Kladiwa
Year: 2004
abstract in proceedings

Obecní samospráva a lokální elity českých zemí 1850-1918. (Koncept a dílčí výsledky výzkumu)
Pavel Kladiwa, Lukáš Fasora
Year: 2004, Český časopis historický
journal article

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1913. Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé
Pavel Kladiwa
Year: 2004, Ostravská univerzita
specialist book

Projevy hospodářského nacionalismu v obchodních a živnostenských komorách v českých zemích 1850-1918
Pavel Kladiwa, Tomáš Jiránek
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Tomáš Garrigue Masaryk
Pavel Kladiwa, Alain Soubigou
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Kdo vládl v Moravské Ostravě? Úloha členů moravskoostravského zastupitelstva v nejvýznamnějších německých spolcích a akciových společnostech
Pavel Kladiwa
Year: 2003
abstract in proceedings

Německý politický systém v Moravské Ostravě před první světovou válkou
Pavel Kladiwa, Renata Kafková
Year: 2003, Časopis Matice moravské v Brně
journal article

Odkud brát a kam dávat? Komunální hospodářství průmyslového města na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Moravská Ostrava 1875-1910)
Pavel Kladiwa
Year: 2003, Slezský sborník
journal article

Podnikatelské elity průmyslového regionu před první světovou válkou (na příkladu Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků v Moravské Ostravě)
Pavel Kladiwa
Year: 2003, Slezský sborník
journal article

Bürgertum, bürgerliche Gesellschaft - vývoj pojmu, stav bádání a jeho perspektivy
Pavel Kladiwa
Year: 2002
abstract in proceedings

Obecní volby v Moravské Ostravě 1850-1908 a formování občanské společnosti
Pavel Kladiwa
Year: 2002, Slezský sborník
journal article

Obecní výbor jako jádro středních vrstev průmyslového města konstituční éry (na příkladu Moravské Ostravy 1850-1914)
Pavel Kladiwa
Year: 2002
abstract in proceedings

Obecní výbor Moravské Ostravy 1850-1908 - elita občanských vrstev průmyslového města
Pavel Kladiwa
Year: 2002
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Stav bádání k problematice formování a vývoje občanské společnosti v 19. (18.) století. Srovnání frankfurtského, bielefeldského a vídeňského projektu na téma Bürgertum
Pavel Kladiwa
Year: 2002, Slezský sborník
journal article

K problematice vymezení moravskoostravského Bürgertum 1870-1914
Pavel Kladiwa
Year: 2001
abstract in proceedings

Moravskoostravské politické spolky a formování občanské společnosti na přelomu 19. a 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2001, Slezský sborník
journal article

Školská problematika v Moravské Ostravě ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století
Pavel Kladiwa
Year: 2000
abstract in proceedings

K provádění národní očisty na Hlučínsku po roce 1945
Pavel Kladiwa
Year: 1998, Vlastivědné listy
journal article

Katolické noviny, zdroj informací o Hlučínsku
Pavel Kladiwa
Year: 1998, Vlastivědné listy
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Moravec RichardWorkers´ Gymnastic Union from the beginning to the compulsory endDoctoral thesis 2022 
Rataj MichaelGerman Opava journalism in the interwar periodDoctoral thesis 2016 
Brincko JurajThe development of ethnic and confessional relations in Scepusia in the 18th centuryDoctoral thesis 2014 
Janišová JanaLand Code of the Margraviate of Moravia 1604Advanced thesis 2017 
Pokludová AndreaGlamour and misery of the municipal self-governments of Moravia 1850-1914. OlomoucAdvanced thesis 2010 
Hudcová VeronikaMonument culture and public space in Moravian Ostrava as an expression of the transformation of political regimesMaster's thesis 2021 
Kocur TomášBasic features of the societal and political life in Rožnov pod Radhoštěm in the period 1945-1954Master's thesis 2021 
Huška RadekPolitics of settlement in Vítkov and the surroundings in the years 1945-1950Master's thesis 2020 
Březná TerezaThe Resettlement of Germans from Bílovec region after second World WarMaster's thesis 2019 
Maňáková KateřinaLive of civilians in Zlín Region during World War I.Master's thesis 2019 
Moravcová JitkaRadhošť Mountain Association from 1884 to 1989Master's thesis 2017 
Garncarz JiříAnti-nazi Resistance in Vsetín Surrounding´sMaster's thesis 2015 
Zelená MarieThe meaning of a cultural association in Bohemia and Moravia in the second half of 19th century and in the first half of 20th centuryMaster's thesis 2012 
Lipovská JanaPřerov in the period of municipal autonomy from 1850 to 1914Master's thesis 2009 
Alsharif JanaLocal self-goverment of commune Mariánské Hory 1885-1914Master's thesis 2008 
Nenčevová KristýnaPříbor in the period of municipal autonomy from 1850 to 1914Master's thesis 2008 
Slezáčková IvanaFrýdek in the period of municipal autonomy from 1850 to 1914.Master's thesis 2008 
Sojčák MichalNaturalization of the Czechoslovak citizenship in the years 1918 - 1935 (from the example of political district of Moravian Ostrava)Master's thesis 2008 
Bayer MichalThe Working-class Press view of the question of the Comunnal Politics of Moravian Ostrava 1890-1914Master's thesis 2007 
Kudělka PetrGerman association and cultural life in the city Opava in the second half of the nineteenth and at the beginning of the twentieth centuryMaster's thesis 2006 
Martínková IvetaMemorials of Joseph II. as a mirror of the Czech-German cultural warBachelor's thesis 2022 
Bieloschková LucieSeveral fragments of history of the interwar Hlučín regionBachelor's thesis 2021 
Berski DaliborMunicipal chronicles and memorial books from the Frýdek-Místek district as a source of information on the life of the population during the First World WarBachelor's thesis 2019 
Řežábková NatálieInternment camps of Ostrava region after World War IIBachelor's thesis 2019 
Zogata LukášCommnunal elites in Přívoz between 1850 and 1914Bachelor's thesis 2019 
Obalová ZuzanaCzech Civic Forum in the region of northern Moravia and Silesia 1861-1938Bachelor's thesis 2018 
Huška RadekThe fate of Germans of Vítkov region after the second world warBachelor's thesis 2017 
Kocur TomášAustro-Hungarian prisoners of war in Russia during The First World War (on the example of Karel Balcar)Bachelor's thesis 2017 
Rybář JiříThe Associational Activities in Místek in the Period of Cisleithania and the First Czechoslovak Republic Illustrated with Examples of Chosen AssociationsBachelor's thesis 2017 
Zogata LukášCommnunal elites in Přívoz between 1850 and 1914Bachelor's thesis 2017 
Březná TerezaRelationships among nationalities in Přívoz before I. WW exemplified through associational activities and local newspapersBachelor's thesis 2016 
Černocká GabrielaThe Associational Activities in Valašské Meziříčí in the Period of Cisleithania and the First Czechoslovak Republic Illustrated with Examples of Chosen AssociationsBachelor's thesis 2016 
Debrecenyi JanCommemoration of Josef II. in Moravia and Silesia and its transformationBachelor's thesis 2016 
Maňáková KateřinaMunicipal and School Chronicles as Information Sources of Life in Vsetín Region during World War IBachelor's thesis 2016 
Moravcová JitkaThe Associations of Czech Touring Club in the Beskids from 1945 to 1989Bachelor's thesis 2015 
Beran LukášSport Club Moravska Ostrava 1918-1965Bachelor's thesis 2012 
Rak LukášLudgerovice Soldiers in the German Army in the Years 1939-1945 ( Memories of the Contemporaries)Bachelor's thesis 2010 
Grussmannová MariannaCzech charitable associations in region of Ostrava before 1st world warBachelor's thesis 2009 
Gryžboň JakubCorporal punishments in imperial-royals army in years 1803-1868 with a view to Austrian SilesiaBachelor's thesis 2009 
Herman JanThe partisan movement in Zlín region during II. world warBachelor's thesis 2009 
Peňázová JarmilaCzech guild life in Vítkovice guilds till World War II.Bachelor's thesis 2009 
Karafiátová MarkétaCzech choir "Podhoran" in Holešov and its activities between the years 1861 and 1938Bachelor's thesis 2006 


The transformation and social activation of rural areas in Moravia and Austrian Silesia 1861-1914
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
The nationality in the censuses of the Czech Lands between 1880 and 1930 (disputes, polemics, conflicts)
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period2/2013 - 12/2016
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
The Matter of Nationalities in the I. Czechoslovak Republic and its Response upon the Region of  Northern Moravia and Silesia
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Hans Kudlich - Personality, Symbol and Myth in the Collective Memory of the Germans from the Czech Lands
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2010 - 12/2012
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
Moravian and Silesian towns during the time the communal self-government from 1850-1914
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2006 - 12/2008
ProviderStandardní grantový projekt GA AV
Statefinished
"Bürgerlich" elite of industrial city 1870-1910, its activities in clubs and in municipal polotics
Main solverprof. PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D.
Period1/2001 - 12/2004
ProviderPostdoktorský projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub