Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Pavel Dostál

Pavel Dostál

Academic degree, name, surname:Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
Room, floor, building: SA 324, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Technical and Vocational Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2614
E-mail:No record found.Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Technika a vzdelávanie
journal article

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

Základy hydromechaniky
Pavel Dostál
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Educational Effectivity of Posters in Technical Education of Secondary School Pupils
Pavel Dostál
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2018, Technika a vdelávanie
journal article

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2017, Technika a vdelávanie
journal article

ICT in Preparation of Vocational Education Teachers at the University of Ostrava
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů
Year: 2015, Uniwersytet Zielonogórski
specialist book chapter

Příspěvek k tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě
Pavel Dostál
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2022
abstract in proceedings

Evaluace programu Malá technická univerzita
Pavel Dostál
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of the Curriculum and Educational Conditions of Secondary Engineering Schools with a Closer Focus on Digital Technologies
Veronika Švrčinová, Josef Malach, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

Dynamic Change of Technical and Digital Competencies of Czech Teachers Between The First And Second Waves of The Covid-19 Pandemic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

ENERGETICKÁ GRAMOTNOST ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Techika a vzdelávanie
journal article

Mezipředmětové téma metalurgie v egyptské Staré říši
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2021, Technika a vzdelávanie
journal article

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II.
Radim Štěpánek, Pavel Dostál
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Selected safety issues during the first wave of the Coronavirus pandemic at Elementary and Secondary schools
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

Survey of the Current Situation of the Implementation of Polytechnic Education in Kindergartens and Primary Schools in the Czech Republic
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2021
abstract in proceedings

The Effect of Posters on Increasing the Level of Knowledge of Secondary School Pupils
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

The Utilization of Digital Technologies in Times of Pandemic and its Impact on Improving the Pedagogical Digital Competence
Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2021
abstract in proceedings

Základy hydromechaniky
Pavel Dostál
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Covid19 Impact on Information Channels Choosing Preference during the Self-Study of Teachers in the Gender Context
Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2020
abstract in proceedings

DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTECH V RÁMCI PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Veronika Švrčinová, Radim Štěpánek
Year: 2020, Technika a vzdelávanie
journal article

Educational Effectivity of Posters in Technical Education of Secondary School Pupils
Pavel Dostál
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

Genderové rozdíly znalostí žáků ve vybraných oblastech techniky
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Radim Štěpánek, Veronika Švrčinová
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

Teaching Experience with the Conditions of Distance Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic during the Covid19 Outbreak
Radim Štěpánek, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Veronika Švrčinová
Year: 2020
abstract in proceedings

Analýza současné situace v oblasti technického vzdělávání a situace na trhu práce v oblasti technických profesí
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Year: 2019, Technika a vdelávanie
journal article

Edukační efektivita plakátů v technickém vzdělávání žáků druhého stupně základní školy
Pavel Dostál
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Edukační efektivita plakátů v technickém vzdělávání žáků druhého stupně základní školy
Pavel Dostál
Year: 2019
abstract in proceedings

Edukační význam technického kroužku na rozvoj logického myšlení žáka
Radim Štěpánek, Renáta Kučábová, Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Year: 2019
abstract in proceedings

Hydromechanika pro učitele odborných předmětů
Pavel Dostál
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vlastnosti materiálů v preprimárním vzdělávání
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2018, Technika a vdelávanie
journal article

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polytechnika v mateřských školách
Pavel Dostál, Veronika Švrčinová
Year: 2017, Technika a vdelávanie
journal article

Realizace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na 2. stupni základních škol
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek, Veronika Švrčinová
Year: 2017
abstract in proceedings

REALIZACE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Veronika Švrčinová, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál, Michal Mrázek
Year: 2017, Journal of Technology and Information Education
journal article

Objevování energie ve Světě techniky
Veronika Švrčinová, Pavel Dostál
Year: 2016, Technika a vzdelávanie
journal article

Technika
Eleonóra Boocová, Bernardína Borsíková, Pavel Dostál, Rastislav Eliaš, Ivan Jařabáč, Martina Maněnová, Monika Reiterová ... other authors
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Znalost názvů vybraného ručního nářadí žáků 2. stupně základní školy
Pavel Dostál
Year: 2016, Technika a vzdelávanie
journal article

Dáme hmotě tvar!?
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

ICT in Preparation of Vocational Education Teachers at the University of Ostrava
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů
Year: 2015, Uniwersytet Zielonogórski
specialist book chapter

Současný stav a perspektivy energetického využití moří
Pavel Dostál
Year: 2015, Technika a vzdelávanie
journal article

Stavíme a konstruujeme technické stavby
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Tvar už máme. A co dál?
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Energetika a energetická gramotnost
Pavel Dostál
Year: 2014
abstract in proceedings

Problematika nezákonného stavu ovzduší na Ostravsku
Pavel Dostál
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Stroje a zařízení
Pavel Dostál
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Pavel Dostál
Year: 2014
work experience abroad

Energetika 21
Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Power Engineering and Energetic Literacy
Pavel Dostál
Year: 2013
abstract in proceedings

CAD in Education
Pavel Dostál, Kolektiv Autorů, Svatopluk Slovák
Year: 2012, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
specialist book chapter

Energetika České republiky
Pavel Dostál
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Finanční (ne)gramotnost osob se znevýhodněním
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2012
organizing conference, workshop

Průřezové téma člověk a svět práce ve výuce na středních odborných školách
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2012, Technika a vdelávanie
journal article

Metodická podpora pro aplikaci průřezového tématu Člověk a svět práce v předmětu Ekonomika
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2011, DAKOL
specialist book chapter

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied
Ladislav Rudolf, Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2011
work experience abroad

CAD in preparation of the Special Subject teachers
Pavel Dostál, Václav Tvarůžka
Year: 2010, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia Technica III
journal article

CAD ve vzdělávání učitelů na Ostravské univerzitě
Pavel Dostál, Václav Tvarůžka
Year: 2009
abstract in proceedings

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Pavel Dostál
Year: 2009
work experience abroad

CAD v přípravě učitelů odborných předmětů
Pavel Dostál, Václav Tvarůžka
Year: 2008
abstract in proceedings

Cíle a obsah technické výchovy ve vztahu ke klíčovým kompetencím v základním vzdělávání v České republice
Pavel Dostál
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2008
organizing conference, workshop

Kombinované studium v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2008
abstract in proceedings

QUO VADIS VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE?
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál
Year: 2008
abstract in proceedings

Stát v éře globalizace
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2008
abstract in proceedings

CYFROWY A OBRAZOWY KLIP JAKO ŚRODEK POJEŃCIOWEJ I KONCEPCIJNEJ PREZENTACII NAUKI, VYNIKI BADAŃ
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál
Year: 2007
abstract in proceedings

Development of the Combined Study at the Pedagogical Faculty of the University of Ostrava
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Václav Tvarůžka
Year: 2007, The New Educational Review
journal article

Digitální vizuální záznam a diagnostika technického myšlení
Václav Tvarůžka, Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Year: 2007, Votobia Olomouc
specialist book chapter

Hodnocení studijní opory: CAD III
Pavel Dostál, Zdeněk Konečný, Václav Krys
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Hodnocení studijní opory: Manažerská grafika
Pavel Dostál, Petr Kočí
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Posudek studijní opory: Multimediální prezentace a využití grafických možností PC
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Technické kreslení na PC
Alena Suková, Pavel Dostál
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Technické náčrty a výkresy
Pavel Dostál, Jana Dostálová
Year: 2007, Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ
journal article

Transformace oboru Technická výchova na Ostravské univerzitě
Ladislav Rudolf, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2007
abstract in proceedings

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre
Pavel Dostál
Year: 2007
work experience abroad

Globalisation Effects on the State´s Role in a Free Market Economy
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2006
abstract in proceedings

Kombinované studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2006
abstract in proceedings

Prešovská univerzita v Prešove
Pavel Dostál
Year: 2006
work experience abroad

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Combination Study of Teaching Special Subjects
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2005, The New Education Rewiew
journal article

Environmentální výchova
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Jana Dostálová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Teaching special subjects at the Pedagogical faculty University of Ostrava
Svatopluk Slovák, Pavel Dostál
Year: 2005
abstract in proceedings

Metodický posudek: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Ladislav Rudolf
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Metodický posudek: Ekonomie: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Posudek k projektu: Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury (KONTAKT MŠMT ME 509)
Pavel Dostál, Stanislav Rusz
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Realizace kombinovaného studijního oboru učitelství odborných předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2004
abstract in proceedings

Posudek k dílčí zprávě projektu: Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury (KONTAKT MŠMT ME 509)
Pavel Dostál, Stanislav Rusz
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě
Pavel Dostál
Year: 2003
abstract in proceedings

Úvod do multimédií: Gragika, hudba a zvuk
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Bankovnictví: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Dana Forišková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Biologie dorostu a školní hygiena: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Marta Najbrtová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Dějiny národního hospodářství: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Jana Geršlová, Milan Sekanina
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Digitální zpracování a animace
Pavel Dostál, Radim Štefan
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Ekologická politika: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Marcela Šimíčková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Finance podniku: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Dana Dluhošová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Stroje a zařízení
Pavel Dostál
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Strojírenská technologie 1: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Radek Čada
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Využití distančního vzdělávání v kombinovaném studijním programu Specializace v pedagogice na OU
Pavel Dostál, Kateřina Kantorová
Year: 2002
abstract in proceedings

Využití informačních technologií ve výuce technické a technologické výchovy - vytvoření výukové jednotky Learning Space
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová, Tomáš Václavek
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Základy automatizace: Studijní opora pro kombinovaná studia
Pavel Dostál, Kateřina Kostolányová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Příspěvek k tváření ocelí s využitím poznatků o superplasticitě
Pavel Dostál
Year: 2001
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Příprava polotovarů a zápustkové kování součástí z práškových ocelí
S. Rusz, Pavel Dostál, J. Vidiševský
Year: 2000
abstract in proceedings

Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro zápustkové kování
S. Rusz, Pavel Dostál, J. Bořuta
Year: 1999
abstract in proceedings

Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu
Pavel Dostál, S. Rusz
Year: 1998
abstract in proceedings

Vliv přísad na strukturní vlastnosti práškových vysokouhlíkových ocelí
Pavel Dostál, S. Rusz, J. Bořuta
Year: 1998
abstract in proceedings

Problematika zhutňování práškových ocelí
Pavel Dostál, S. Rusz
Year: 1997
abstract in proceedings

Nová metoda zhutňování práškové oceli
Pavel Dostál, S. Rusz
Year: 1996
abstract in proceedings

Technology development of superplastic forming
Pavel Dostál
Year: 1996
abstract in proceedings

Zápustkové kování v superplastickém stavu
Pavel Dostál, S. Rusz
Year: 1996
abstract in proceedings

Modelování superplastického tváření hvězdicovité součásti
Pavel Dostál, S. Rusz
Year: 1995
abstract in proceedings

Pěchovací zkoušky vybraných typů ocelí za podmínek superplasticity
Pavel Dostál, S. Rusz
Year: 1995
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
AUTARAutoCAD Architecture
BHYTEHydromechanika a termomechanika
BKCADCAD systémy
BPCADCAD systémy
BPOCGTechnická grafika
BSTRZStroje a zařízení
BSTR1Strojírenská technologie 1
BSTR2Strojírenská technologie 2
BTEKRTechnické kreslení
CADSYCAD systémy
CEVZDEnvironmentální vzdělávání
CSTRZStroje a zařízení
CSTR1Strojírenská technologie 1
CSTR2Strojírenská technologie 2
CTEGRTechnická grafika
CTEKRTechnické kreslení
EKPRXEkologická výchova - praxe
EXKU1Exkurze 1
GRAF1Technická a počítačová grafika 1
GRAF2Technická a počítačová grafika 2
GRAF3Technická a počítačová grafika 3
GRAF4Technická a počítačová grafika 4
GRAF6Technická a počítačová grafika 6
CHYTEHydromechanika a termomechanika
LOGISLogistika
MATE2Technické materiály 2
MKOC1Konstrukční cvičení 1
MKOC2Konstrukční cvičení 2
MOZPREkologická politika
MTEC4Materiály a technologie 4
MTERMTermomechanika
PE1PRPéče o životní prostředí
P-POSPraktyka fachowych zestaw
QZGRIGrafické systémy
TM1TRTechnické materiály
UENPOEnvironmentální politika a ochrana ŽP
UKONCKonstrukční cvičení
ZIVPRPéče o životní prostředí
2KONCKonstrukční činnosti
2STROStroje a zařízení
2STTEStrojírenská technologie
3CAD1CAD 1
3CAD2CAD 2
3EKPXEkologická výchova - praxe
3EXKUExkurze
3GCADGrafické systémy CAD
3GRF1Technická grafika 1
3GRF2Technická grafika 2
3MTE2Materiály a technologie 2
3RUTEPrůmyslové technologie
3TEZPTechnika a životní prostředí
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6DCADDigit. tech. a CAD syst. pro školní prax
6ENVEEnvironmentální seminář v exteriéru
6EXKUExkurze
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TGDKTechnická grafika, design a konstruování
6TMAPTechn. mater., jejich vlast. a aplikace
6TMPTAplikovaná mechanika a principy techniky
6TZIVTechnologie a životní prostředí
66BS1Seminář k bakalářské práci 1
66BS2Seminář k bakalářské práci 2
66CZPČlověk a životní prostředí
66HTMHydromechanika a termomechanika
66MTRMateriály
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66STZStroje a zařízení
66ST1Strojírenská technologie 1
66ST2Strojírenská technologie 2
66TKPTechnické kreslení a počítačová grafika
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
77DS1Diplomový seminář 1
77DS2Diplomový seminář 2
77KOCKonstrukční cvičení


AuthorTitleType of thesisYear
Nehera MartinGrinding of flat surfaces - teaching aidMaster's thesis 2022 
Káňa JiříModernization of Primary School Teaching with Using the Computer Graphics.Master's thesis 2021 
Pokorný BřetislavPossibilities of using 3D printing in teaching vocational subjects at secondary schoolMaster's thesis 2021 
Raška JiříSensors and actuators of the piston internal combustion enginesMaster's thesis 2021 
Roman JánGradual teaching of technical drawing at secondary vocational schoolMaster's thesis 2021 
Špunda JiříThe teaching aid for practical training of coated electrode weldingMaster's thesis 2021 
Vašková KateřinaBasics Forging - an aid for practical teaching on high schoolsMaster's thesis 2021 
Barchanská MarieCNC machine tools in high school teaching - programming HeidenhainMaster's thesis 2020 
Kovalák OndřejTextbooks for the field of metalworkingMaster's thesis 2019 
Kuna TomášEducational posters in classroomMaster's thesis 2019 
Myška KryštofTeaching aid - for the field of MultimediaMaster's thesis 2019 
Žwaková LenkaCAD/CAM Technology in the Teaching of Dental TechnicianMaster's thesis 2019 
Semerák JiříModernization of Education Foundry Engineering to SŠTD Ostrava-VítkoviceMaster's thesis 2018 
Andrejko JakubCorrosion in Mechanical engineering on High School, Ostrava - VitkoviceMaster's thesis 2017 
Dvořák TomášNC and CNC Machines in the Secondary SchoolMaster's thesis 2017 
Müller PetrSurface modifications metal in teaching at higt schoolMaster's thesis 2017 
Němec JanDevelopment and Technology of Armor Making in the 12th to 14th CenturyMaster's thesis 2017 
Pazdera TomášModernizing education enclosure Tooler metalsMaster's thesis 2017 
Rybář JanInnovated periodic training of tram drivers at DPMO, a.s. (Olomouc Urban Transport Company)Master's thesis 2017 
Kořenek PetrTexbook for teaching Illustrator Vocational College and Practikal School Lipová - lázněMaster's thesis 2016 
Mrázek MichalTHE REALIZATION OF EDUCATIONAL AREA OF MAN AND THE WORLD OF WORK AT THE ELEMENTARY SCHOOLSMaster's thesis 2016 
Pařízek PavelSelected Chapters of Machinery and Equipment in the Field of Education Carpentry and Upholstery ProductionMaster's thesis 2016 
Daňková JitkaPiping Material for the Plumber ApprenticeshipMaster's thesis 2015 
Hruškovský TomášMilling in System SinumerikMaster's thesis 2015 
Janků LiborBrakes - teaching aidMaster's thesis 2015 
Šodek VítězslavCreation of multimedia teachings subject Application CAMMaster's thesis 2015 
Kokeš MartinEnvironmental Education at Vocational Schools and Secondary Technical Schools in the Field of Mechanical WorkingMaster's thesis 2014 
Mrkva BrunoMetrology and its Incorporation in the School Education Programms in the SŠT OpavaMaster's thesis 2014 
Podlucký MartinCNG in TrafficMaster's thesis 2014 
Gorný JiříWire drawing - multimedia teaching aidMaster's thesis 2013 
Kolek MartinHeating of a family houses in a cross-sectional theme Environmental education at elementary schoolMaster's thesis 2013 
Máša IvanAutodesk Inventor in the Study Field of Machinery and Electrical Appliances MechanicMaster's thesis 2013 
Růžičková JanaNon-ferrous metals in the educational area Man and the world of work at the elementary schoolMaster's thesis 2013 
Bůžek RadekNuclear Power ? teaching aidMaster's thesis 2012 
Čegan RadimENERGY POLICY CZECH REPUBLICMaster's thesis 2012 
Horsák JiříMilling with the help of universal dividing appliance in the specialization worker of metal cuttingMaster's thesis 2012 
Ihn SimonUnconventional Machining Methods for teaching at high specialized schoolsMaster's thesis 2012 
Klíma ZdeněkThe function of the controlling system MIKROPROG for machiningMaster's thesis 2012 
Kučatý ZdeněkSENSORS IN MOTOR VEHICLESMaster's thesis 2012 
Ochodek JiříMETAL CUTTING BY LASER BEAMMaster's thesis 2012 
Odstrčil JaromírForgingMaster's thesis 2012 
Przybyla MartinPROGRAMMING IN CONTROL SYSTEM HEIDENHAIN CNC iTNC 530Master's thesis 2012 
Šmoldas DušanTechnology of grinding metal for metalworkersMaster's thesis 2012 
Vašek DavidEcosystems on the 2nd primary schoolMaster's thesis 2012 
Krpec MartinMechanical gears - multimedial teaching aidMaster's thesis 2011 
Holovka JanCNC MACHINES IN THE THIRD YEAR MECHANIC ADJUSTER FIELD OF STUDYMaster's thesis 2010 
Krupa OndřejWATER TURBINES Master's thesis 2010 
Machel JakubForest EcosystemsMaster's thesis 2010 
Masný TomášGRINDING - MULTIMEDIAL LEARNING INSTRUMENTALMaster's thesis 2010 
Podzemný PetrHot weldingMaster's thesis 2010 
Uhlářová PetraTechnical Drawing in Elementary SchoolMaster's thesis 2010 
Vašíčková HelenaCAD in the field of mechanical engineeringMaster's thesis 2010 
Veselý TomášThe biomass energy utilization ? multimedia teaching aidMaster's thesis 2010 
Blahuta LadislavFounding - Multimedia Instructional AidMaster's thesis 2009 
Churavá DrahomíraModernization of Rail Vehicles Subject TeachingMaster's thesis 2009 
Dluhoš LuděkMODERN MANNERS MILLINGMaster's thesis 2009 
Dufek JiříRenewable resources in the school curriculum for a field of study AgrotourismMaster's thesis 2009 
Filgas PetrEnvironment of the city of VsetínMaster's thesis 2009 
Hrubec MiroslavDRILLING MULTIMEDIA TEACHING UTILITYMaster's thesis 2009 
Niemczyková JolanaMULTIMEDIA TEACHING INSTRUMENT - ECOSYSTEMS (FOREST) Master's thesis 2009 
Otáhal MiroslavMachines and equipment of the powers statonMaster's thesis 2009 
Rozsíval JakubThe methods of the measuring of the level in pressure vesselsMaster's thesis 2009 
Valcuch EduardTHERMAL PROCESSING AT THE SECONDARY TECHNICAL SCHOOL IN OSTRAVA-HRABŮVKAMaster's thesis 2009 
Vaněk JanThe Use of Geothermal Energy- Multimedia Teaching AidMaster's thesis 2009 
Zahrada PavelWASTE PRODUCT - teachering for STŠ PřerovMaster's thesis 2009 
Hahn DanielSteam and gas turbines - teaching aidMaster's thesis 2008 
Holuša JakubMaschines for transport and air depresionMaster's thesis 2008 
Hruška JanPUMPS ? MULTIMEDIAL TEACHING AIDMaster's thesis 2008 
Rejzek LukášThreaded joints Master's thesis 2008 
Koláček JiříUSING ENERGIE OF SUN ? MULTIMEDIAL TEACHING AIDMaster's thesis 2007 
Kuś KazimírREDUCING OF THE ENERGY INTENSITY IN THE BULDINGSMaster's thesis 2007 
Neuvald DavidMechanical gears - multimedial teaching aid for studentsMaster's thesis 2007 
Damková MartinaPočítačová grafika v učebním oboru AranžérMaster's thesis 2006 
Dordová AlenaVýuka předmětů Ubytovací služby a Stravovací službyMaster's thesis 2006 
Sekaninová IvaJaderné elektrárn - multimediální učební pomůckaMaster's thesis 2006 
Tengler DanielTepelná čerpadlaMaster's thesis 2006 
Zajac RichardFrézování - multimediální učební pomůckaMaster's thesis 2006 
Handl AntonínLesní pedagogikaMaster's thesis 2005 
Dominik NikolasExtension of knowledge of programming in the system HEIDENHAIN iTNC530Bachelor's thesis 2022 
Ostráková MilenaCold forming of metals - Teaching aid for automotive body mechaniceBachelor's thesis 2022 
Telecký JaroslavMaterial surface treatment - Text book for Car mechanics field of studyBachelor's thesis 2022 
Urban JanWorksheets for teaching technical drawing at secondary vocational schoolsBachelor's thesis 2022 
Vrbka MichaelTextbook of materials for basic welding coursesBachelor's thesis 2022 
Holeš FilipTeaching textbook for learning AutoCADBachelor's thesis 2021 
Konrád JiříTeaching technical and computer graphics on ZŠ Horní BludoviceBachelor's thesis 2021 
Kus MikulášDemountable and permanent joints of materials in primary school educationBachelor's thesis 2021 
Mocňák Josef3D printing in high school educationBachelor's thesis 2021 
Kovalák RadekDrilling - teaching aidBachelor's thesis 2020 
Kubečka JanThreads Production on CNC Machine - the learning tool for technical collegeBachelor's thesis 2020 
Nehera MartinGrinding - teaching aidBachelor's thesis 2020 
Reinold RostislavWorkbook for teaching technology steel constructions for SOS and SOU engineering and construction JeseníkBachelor's thesis 2020 
Seyfried LukášHeat Treatment of Metals - Training of Staff in the CompanyBachelor's thesis 2020 
Wzientek PetrAnalysis of Education of Man and World of Work in Primary SchoolsBachelor's thesis 2020 
Čapek VáclavEnergy use of biomassBachelor's thesis 2019 
Kubalová HanaSupport of technical education in kindergartensBachelor's thesis 2019 
Vašková KateřinaHeat treatment of metals - an aid for teaching the mechanical engineering of the first year of high schoolBachelor's thesis 2019 
Syrek JakubThe Measurement of Exact Size in Technical teaching at Secondary Vocational SchoolsBachelor's thesis 2018 
Szöcs TiborThe Fire Rescue Brigade of the Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2018 
Kovalák OndřejMilling - teaching aid for the field of study MetalworkerBachelor's thesis 2017 
Latýn MilanBrake systems-teaching aidBachelor's thesis 2017 
Samek PetrHorizontal framework for apprenticeship mason-tilerBachelor's thesis 2017 
Bilíková ZuzanaMotivation of women to the engineering professionBachelor's thesis 2016 
Kuna TomášThe Impacts of the Energetic Industry on the Environment of Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Semerák JiříKarting Sport in the Education of YouthBachelor's thesis 2016 
Tomiczek LukášEducational Posters for Educational Area Man and the World of WorkBachelor's thesis 2016 
Andrejko JakubCutting in Mechanical engineering on High School, Ostrava-VitkoviceBachelor's thesis 2015 
Kajfosz RenéBasic course MAG 135Bachelor's thesis 2015 
Lysková TerezaTheoretical solutions roofs on Secondary School of Civil Engineering in OpavaBachelor's thesis 2015 
Medek MartinEnergy Utilization of WasteBachelor's thesis 2015 
Müller PetrThe Innovation of the Manual Machining in the Fields of Electrical Engineering and Information Technology.Bachelor's thesis 2015 
Němec JanBearings - multimedia deviceBachelor's thesis 2015 
Rusina PavelThe training for operating an aerial platform within Fire Rescue Service of the Czech Republic.Bachelor's thesis 2015 
Růžička AlešBasics in Autocad - multimedial teaching aidBachelor's thesis 2015 
Rybář JanWelding in the vocational programme Metal Tooler at Sigmund Secondary Technical School in LutinBachelor's thesis 2015 
Švec TomášEnergy and Power Engineering at Primary SchoolsBachelor's thesis 2015 
Urbančík DavidThe Waste Economy in Heřmanice PrisonBachelor's thesis 2015 
Dorda LukášTechnical drawing in secondary vocational schoolsBachelor's thesis 2014 
Dvořák TomášCemented carbide - teaching aids for vocational schoolsBachelor's thesis 2014 
Junga JakubEnvironmental Education at Kindergarten and Primary School in Dolní DomaslaviceBachelor's thesis 2014 
Mrázek MichalA tuition of program autocad - an electronic teaching aidBachelor's thesis 2014 
Pařízek PavelTextbook for teaching AutoCAD at High Professional SchoolBachelor's thesis 2014 
Sztwioroková LenkaBearingsBachelor's thesis 2014 
Gajdičiarová MarkétaMunicipal waste as a topic in Environmental elementary school educationBachelor's thesis 2013 
Honus LukášTextbooks of modeling in Autodesk InventorBachelor's thesis 2013 
Hruškovský TomášMaking threads on the latheBachelor's thesis 2013 
Janků LiborHeating of family housesBachelor's thesis 2013 
Mrkvová VěraMILLING SURFACES AND GROOVES INCLINED TO THE SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS TŽBachelor's thesis 2013 
Paluv MartinLathe work in teaching branch mechanical engineering workBachelor's thesis 2013 
Štefaňák JánThe Measurement of Exact Size at Secondary Vocational SchoolsBachelor's thesis 2013 
Vitásek MartinReciprocating internal combustion engines - multimedia teaching aidBachelor's thesis 2013 
Kolek MartinWaste and waste managementBachelor's thesis 2011 
Růžičková JanaThe mining and utilization of black coal - learning materialBachelor's thesis 2011 
Šodek VítězslavAn electroerosive working in an engineering fieldBachelor's thesis 2011 
Zajac RichardThe basic principles of a draft - a teaching aidBachelor's thesis 2011 
Žídek MichalTeaching textbook for learning AutoCADBachelor's thesis 2011 
Bůžek RadekEnergy in the cross-cutting themes of Environmental education at Primary schoolBachelor's thesis 2010 
Kučatý ZdeněkPiston combustion engines Bachelor's thesis 2010 
Kulhánek MartinTESTING THE PROPERTIES OF METALSBachelor's thesis 2010 
Ochodek JiříMACHINING BEAM CONCENTRATED ENERGYBachelor's thesis 2010 
Przybyla MartinTurning in learning resources scope Tooler metalsBachelor's thesis 2010 
Horsák JiříCNC MILLING IN SPECIALIZATION ON METAL TOOLERBachelor's thesis 2009 
Šmoldas DušanThe shaping of flutes for the field of study metalworkersBachelor's thesis 2009 
Siwy LubomírShaft couplingsBachelor's thesis 2008 
Vašíčková HelenaFAMILY HOUSES HEATINGBachelor's thesis 2008 
Pospíšil RomanELECTROEROSION MACHININGBachelor's thesis 2007 
Slovák LubomírPump of fire preventionBachelor's thesis 2007 
Šturma DavidThe heat pumpsBachelor's thesis 2007 
Valcuch EduardBases of mouting at secondary schoolBachelor's thesis 2007 
Blahuta LadislavTepelná čerpadlaBachelor's thesis 2006 
Czudek StanislavVodní turbíny - multimediální učební pomůckaBachelor's thesis 2006 


No record found.

rss
social hub