UO

Miroslav Černý


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Room, floor, building: DM 302, Building DM
Position:
Research interests and teaching:English medieval literature, history of the English language, interdisciplinary fields
Department/ Faculty: Department of English and American Studies (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1894
E-mail:
Personal website:No record found.Život s indiány tří Amerik
Miroslav Černý
Year: 2019, Akropolis
odborná kniha

Role angličtiny v jazykové krajině Srí Lanky
Miroslav Černý
Year: 2016, XLinguae
článek v odborném periodiku

Discourse of medicine revisited
Miroslav Černý
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2007, Ostravská univerzita
odborná kniha

Vitalita a ohrožení jazyka západních Šošonů
Miroslav Černý
Year: 2020
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Japonský šerm veršem
Miroslav Černý
Year: 2019, Černý drak
odborná kniha

Stručné dějiny angličtiny
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Year: 2019
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Život s indiány tří Amerik
Miroslav Černý
Year: 2019, Akropolis
odborná kniha

Anglosaské reálie v datech a komentářích
Miroslav Černý
Year: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Češi, James Welch a americká indiánská literatura
Miroslav Černý
Year: 2018
ostatní

Professor Stanislav J. Kavka and His Contribution to English and Contrastive Linguistics
Miroslav Černý
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Encyklopedie jazykových izolátů
Miroslav Černý
Year: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jazyky a jazykověda v kontaktu
Miroslav Černý
Year: 2017, GALIUM
odborná kniha

Sequential Organization of Speech Acts in General Practice Consultation Revisited
Miroslav Černý
Year: 2017, XLinguae
článek v odborném periodiku

The history of the English language
Miroslav Černý
Year: 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
kapitola v odborné knize

Encyklopedie spících jazyků
Miroslav Černý
Year: 2016
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Functions of English in the linguistic landscape of Kandy
Miroslav Černý
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language Horizons Reconsidered
Miroslav Černý
Year: 2016, Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Role angličtiny v jazykové krajině Srí Lanky
Miroslav Černý
Year: 2016, XLinguae
článek v odborném periodiku

Collected Works of Jan Firbas. Volume Three (1979-1986)
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Eva Golková
Year: 2015
ediční a redakční práce

English in the Linguistic Landscape of Sri Lanka
Miroslav Černý
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Search of Language Horizons
Miroslav Černý
Year: 2015, Lambert Academic Publishing
odborná kniha

Mizející hlasy džungle 2
Miroslav Černý
Year: 2015, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book
Miroslav Černý
Year: 2015
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Ten Keys to Improving Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2015
stať ve sborníku

Empatie a důvěra
Miroslav Černý
Year: 2014
stať ve sborníku

Guta saga
Miroslav Černý
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Guta saga
Miroslav Černý
Year: 2014, EdiceX
odborná kniha

Jak si kojot snědl penis aneb k českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

K českým překladům ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Year: 2014
stať ve sborníku

Notes on Empathy and Trust as Key Notions in English Medical Discourse
Miroslav Černý
Year: 2014, J ournal of ELT and Applied Linguistics
článek v odborném periodiku

Nová indiánská encyklopedie
Miroslav Černý
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Překlady ústní slovesnosti severoamerických Indiánů
Miroslav Černý
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery
Miroslav Černý
Year: 2014
stať ve sborníku

Vymírání jazyků jako fenomén moderní doby
Miroslav Černý
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Za indiánskými jazyky A. V. Friče
Miroslav Černý
Year: 2014, Philologica.net: An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Anglosaské reálie v datech a komentářích
Miroslav Černý
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Collected Works of Jan Firbas. Volume Two (1968-1978)
Miroslav Černý, Jana Chamonikolasová, Ludmila Urbanová
Year: 2013
ediční a redakční práce

Poselství prachu
Miroslav Černý
Year: 2013, Argo
odborná kniha

Role angličtiny v procesu ústupu a obnovy menšinových jazyků
Miroslav Černý
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Year: 2013
stať ve sborníku

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zmrtvýchvstání miamštiny jako příklad úspěšné jazykové a kulturní resuscitace
Miroslav Černý
Year: 2013, Oftis
kapitola v odborné knize

Angličtina a její podíl na ústupu, zachování a revitalizaci menšinových jazyků
Miroslav Černý
Year: 2012
stať ve sborníku

Discourse of medicine revisited
Miroslav Černý
Year: 2012, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
odborná kniha

K filologickým aktivitám Společnosti Viléma Mathesia
Miroslav Černý
Year: 2012
stať ve sborníku

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Year: 2012
stať ve sborníku

Mnohojazyčnost v České republice
Miroslav Černý
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sleeping Languages in the English Speaking World
Miroslav Černý
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Manifestation of Positive Politeness in Medical Consulting Revisited
Miroslav Černý
Year: 2012, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Vánoce s Karlem Mayem aneb Jak si dnes stojí domorodé jazyky jeho indiánských hrdinů
Miroslav Černý
Year: 2012, PHILOLOGICA.NET. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Discourse of Medicine Revisited: On Conveying Empathy and Trust in English Medical Interviewing
Miroslav Černý
Year: 2011
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Doctor-Patient Communication Research in a Digital World
Miroslav Černý
Year: 2011, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

How to Read and Write
Miroslav Černý
Year: 2011
stať ve sborníku

L. Urbanová: Stylistika anglického jazyka
Miroslav Černý
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Language Change and Variation in Present-Day Malaysia
Miroslav Černý
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Linguistica Brunensia 1-2
Miroslav Černý
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

Marie Krčmová a kol.: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Miroslav Černý
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

New Chapters in Functional Syntax
Miroslav Černý
Year: 2011
ediční a redakční práce

Pětašedesátiny prof. Stanislava Kavky
Miroslav Černý
Year: 2011, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Současná česká lingvistická produkce IX
Miroslav Černý
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce X
Miroslav Černý
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Status of English in Present-Day Malaysia: Center or Periphery?
Miroslav Černý
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzpomínka na profesora Josefa Hladkého
Miroslav Černý
Year: 2011, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Ano anglosaské antologii
Miroslav Černý
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Year: 2010
působení v zahraničí

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Miroslav Černý
Year: 2010
působení v zahraničí

How to Read and Write: On the Importance of the Gothic Language for English Studies
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interruptions and Overlaps in Doctor-Patient Communication Revisited
Miroslav Černý
Year: 2010, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku

Jan Pokorný: Lingvistická antropologie. Jazyk, mysl, kultura
Miroslav Černý
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kameny na prérii
Miroslav Černý
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Language Death versus Language Survival: A Global Perspective
Miroslav Černý
Year: 2010
stať ve sborníku

Leoš Šatava. Jazyk a identita etnických menšin
Miroslav Černý
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Questioning and Responding Practices in Medical Interviews Revisited (Part I: Doctors)
Miroslav Černý
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Questioning and Responding Practices in Medical Interviews Revisited (Part II: Patients)
Miroslav Černý
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Roman Tadič. Cesty do posvátné hory
Miroslav Černý
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Sámové. Jazyk, literatura a společnost
Miroslav Černý
Year: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Současná česká lingvistická produkce I
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce II
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce III
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce IV
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce V
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce VI
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce VII
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současná česká lingvistická produkce VIII
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Starého psa novým kouskům nenaučíš
Miroslav Černý
Year: 2010, Plav. Měsíčník pro světovou literaturu
článek v odborném periodiku

Teorie a praxe překladu
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Organization of Topicality in Medical Interviewing Revisited
Miroslav Černý
Year: 2010, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

The Value of Gothic for English Language Teaching
Miroslav Černý
Year: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Value of Gothic for English Language Teaching
Miroslav Černý
Year: 2010
stať ve sborníku

Za profesorem Alešem Svobodou
Miroslav Černý
Year: 2010, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

A Corpus-Based Analysis of Medical Interviews: An Overview
Miroslav Černý
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Year: 2009
stať ve sborníku

Cestovatelský magazín Až na konec světa
Miroslav Černý
Year: 2009
rozhlasové a televizní relace

Cestovatelský magazín Až na konec světa
Miroslav Černý
Year: 2009
rozhlasové a televizní relace

Collected Works of Jan Firbas I (1951-1967)
Miroslav Černý
Year: 2009
ediční a redakční práce

Gothi parlano in todesco: Nástin lingvistické charakteristiky krymské gótštiny
Miroslav Černý
Year: 2009, Ostrava Journal of English Philology
článek v odborném periodiku

Heidrekovy hádanky
Miroslav Černý
Year: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Homo loquens. Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie
Miroslav Černý
Year: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Hory a komunity současného Peru
Miroslav Černý
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

In Memory of Professor Aleš Svoboda
Miroslav Černý
Year: 2009, Topics in Linguistics
článek v odborném periodiku

Language Death versus Language Survival: a Global Perspective
Miroslav Černý
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective
Miroslav Černý
Year: 2009
stať ve sborníku

Lingvistická antropologie jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Year: 2009
stať ve sborníku

Nedají si říct a nedají si říct!
Miroslav Černý
Year: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Píseň o Hervör
Miroslav Černý
Year: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Year: 2009
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Sága o Hervör a králi Heidrekovi Moudrém a její překlad
Miroslav Černý
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Současný stav přípravy vydání souborného díla prof. Jana Firbase
Miroslav Černý
Year: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika interakce mezi lékařem a pacientem
Miroslav Černý
Year: 2009, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Stručně světem severských ság
Miroslav Černý
Year: 2009, PERPLEX
kapitola v odborné knize

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Year: 2009
stať ve sborníku

Three-Part Structures of Medical Interviews
Miroslav Černý
Year: 2009
stať ve sborníku

Whims of the Old English Prefix ge- Revisited
Miroslav Černý, Stanislav Kavka
Year: 2009, Ostrava Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

A Few Remarks on the History of Doctor-Patient Communication Research
Miroslav Černý
Year: 2008
stať ve sborníku

Africká studia jako součást přípravy budoucích učitelů angličtiny
Miroslav Černý
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Busbecqův záznam krymské gótštiny
Miroslav Černý
Year: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Codex Argenteus: Rodinné stříbro gótského písemnictví
Miroslav Černý
Year: 2008, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Czech Scientific Contributions to Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Year: 2008, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Lakota Language Revitalization: Past, Present, and Future Prospects
Miroslav Černý
Year: 2008, Neuveden
kapitola v odborné knize

Language Loss and Language Revitalization: A Lakota Perspective
Miroslav Černý
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Několik poznámek k sáze o králi Heidrekovi Moudrém
Miroslav Černý
Year: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Notes on the Importance of Doctor-Patient Communication Research
Miroslav Černý
Year: 2008
stať ve sborníku

Ódinův oštěp nechť přesné má oči
Miroslav Černý
Year: 2008
stať ve sborníku

On the Manifestation of Negative Politeness in Doctor-Patient Interaction
Miroslav Černý
Year: 2008, Discourse and Interaction
článek v odborném periodiku

Píseň o hunské bitvě
Miroslav Černý
Year: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Píseň umírajícího Hjálmara
Miroslav Černý
Year: 2008
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

Prakticky nepraktická
Miroslav Černý
Year: 2008, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Some Observations on the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2008, SKASE Journal of Translation and Interpretation
článek v odborném periodiku

Úvod do studia gótštiny
Miroslav Černý
Year: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Čtenář půjde vodou
Miroslav Černý
Year: 2007, Literární noviny
článek v odborném periodiku

Komunikace mezi lékařem a pacientem: Zlepšení v nedohlednu?
Miroslav Černý
Year: 2007, Psychologie dnes
článek v odborném periodiku

Let's not forget about Africa
Miroslav Černý
Year: 2007
stať ve sborníku

O. Vilímková: Základy jazyka kečua
Miroslav Černý
Year: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Omeprazole or Losec: On the Use of Medical Terminology in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

On the Function of Speech Acts in Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2007, Linguistica ONLINE
článek v odborném periodiku

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2007, Ostravská univerzita
odborná kniha

Současný stav revitalizace lakotštiny
Miroslav Černý
Year: 2007, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Struggles and Compromises within the Methodology of Doctor-Patient Interaction Research
Miroslav Černý
Year: 2007
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Tolkien esejista
Miroslav Černý
Year: 2007, Tvar
článek v odborném periodiku

Úvod do ošetřovatelské angličtiny a reálií
Miroslav Černý, Roman Adamczyk
Year: 2007
zveřejněné odborné posudky, recenze

Aleksandar Petrov: Smolný, Úplně jako ve filmu, Requiem pro neznámého nájemníka
Miroslav Černý
Year: 2006
překlady (časopisy, periodika, monografie, odborné texty)

K autentičnosti filmu Tanec s vlky
Miroslav Černý
Year: 2006, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Sociolinguistic and Pragmatic Aspects of Doctor-Patient Communication
Miroslav Černý
Year: 2006
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

J. Parkinson - Ch. Brooker: Angličtina pro sestry
Miroslav Černý
Year: 2005, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

M. Györffy: English for Doctors
Miroslav Černý
Year: 2004, Brno Studies in English
článek v odborném periodiku

Mýty Lakotů
Miroslav Černý
Year: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

Seeker of Visions
Miroslav Černý
Year: 2004, Host
článek v odborném periodiku

Some Notes on the Role of Questions and Answers in Doctor-Patient Conversation
Miroslav Černý
Year: 2004, Philologica.net. An Online Journal of Modern Philology
článek v odborném periodiku

M. Morton: Nadívaný pštros. Anglicko-český výkladový slovník kulinářských kuriozit
Miroslav Černý
Year: 2003, Cizí jazyky
článek v odborném periodiku

Po stopách jazyků
Miroslav Černý
Year: 2003, Host
článek v odborném periodiku

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAbbreviationSubject
1AJ1LAngličtina I
2AJ2LAngličtina II
AJ1LFAngličtina I
AJ2LFAngličtina II
ANJDKAnglický jazyk
ANJPDAnglický jazyk
ANJPHAnglický jazyk
ANJPKAnglický jazyk
AN1LFAngličtina I
AN2LFAngličtina II
BBLP1Dějiny britské literatury 1
BBL1Britská literatura 1
BL1Britská literatura 1
CUVAÚvod do anglistiky
CVYVVývoj jazyka
ESZP2Seminář k bakalářské práci 2
ESZP3Seminář k bakalářské práci 3
EUVAÚvod do studia anglistiky
FSBP1Seminář k bakalářské práci 1
FSBP2Seminář k bakalářské práci 2
FSBP3Seminář k bakalářské práci 3
FUVAÚvod do studia anglistiky
KUVAÚvod do studia anglistiky
MP450Zapojení do mezinár. výzkum. projektu A
MP900Zapojení do mezinár. výzkum. projektu B
NDIS2Diplomový seminář 2
NDI2Diplomový seminář 2
NDSE1Diplomový seminář 1
NDSE2Diplomový seminář 2
NDSE3Diplomový seminář 3
NGOTÚvod do studia gótštiny
NHIM1Historická mluvnice anglického jazyka 1
NHIM2Historická mluvnice anglického jazyka 2
NHMAJHistorická mluvnice anglického jazyka
NJTYPJazyková typologie
NLALingvistická antropologie
NLANSLiteratura anglického středověku
NLANTLingvistická antropologie
NLASLiteratura anglického středověku
NLCHALingvistická charakteristika
NLICHLingvistická charakteristika
NNA1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
NNA2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
NNDJ1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
NNDJ2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
NNSOLSociolingvistika
NSOLISociolingvistika
NTYPLingvist. typologie a jazyk. univerzálie
NUGOTÚvod do studia gótštiny
PUIMPČlánek v impaktovaném časopise
PUNCJČlánek nerecenzovaný v cizím jazyce
PURCJČlánek recenzovaný v cizím jazyce
SHIMLHistorická mluvnice anglického jazyka
SOCLISociolingvistika
SSOLISociolingvistika
SZAJSZZ - část - Anglický jazyk
SZN1ASZZ-část-Angličtina pro překlad. praxi
SZN1USZZ-část-Anglický jazyk a lit. s didakt.
VK300Aktivní účast na vědecké konferenci
VK450Akt. účast na věd. konferenci (mezinár.)
VP300Zapojení do národního výzkum. projektu A
VP600Zapojení do národního výzkum. projektu B
VP900Zapojení do národního výzkum. projektu C
ZP300Zahraniční studijní pobyt krátkodobý A
ZP600Zahraniční studijní pobyt střednědobý B
ZP900Zahraniční studijní pobyt dlouhodobý C
3HIMLVývoj jazyka
3HIM1Historická mluvnice 1
3HIM2Historická mluvnice 2
3JTYPJazyková typologie
3LASTLiteratura anglického středověku
3SDP1Seminář k diplomové práci 1
3SDP2Seminář k diplomové práci 2
3SOCLSociolingvistika
3SZ1SZZ - Anglická jazyková kompetence
3SZ1USZZ-část-Anglický jazyk a lit. s didakt.
3SZ2SZZ - Lingvistika
3SZ3SZZ - Britská a americká kultura
3SZ3YSZZ - Britská a amer. kult. a literatura
3SZ4SZZ - Britská a americká literatura
3SZ4YSZZ - Translatologie
3SZ5YSZZ - Překlad textu z AJ do ČJ
31HM1Historical grammar of English 1
31HM2Historical grammar of English 2
31JTYLanguage typology
31LASMedieval English literature
31PRMLinguistic pragmatics
31SOCSociolinguistics
31SP1Diploma seminar 1
31SP2Diploma seminar 2
31SZ1SZZ - English language competence
31SZ2SZZ - Linguistics
31SZ3SZZ - British and American culture
31SZ4SZZ - British and American literature
5AHHZAngličtina z hist. a socioling. hlediska
5CSAZČeskoslovenská anglistika a PŠJ
5DEALDějiny angloamerické literatury
5DEJADějiny jazykovědy
5DOS1Doktorský seminář 1
5DOS2Doktorský seminář 2
5DOS3Doktorský seminář 3
5EALIEtnicita v angloamerické literatuře
51AHZEnglish from Hist. and Soc. Perspective
51CSAEnglish Studies and the Prague school
51DEJHistory of linguistics
51DS1Doctoral seminar 1
51DS2Doctoral seminar 2
51DS3Doctoral seminar 3
51EALEthnicity in Anglo-American literature
51HLIHistory of English and American liter.
55ANJAnglický jazyk
6AJLFAngličtina jako lingua franca
6AKPSAkademické psaní
6LKPNLiter. a kultura původních amer. národů
61AKWAcademic writing
61ALFEnglish as lingua franca
61LKNNative liter. and cult. of North America
7DOJ1Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 1
7DOJ2Domorodé jazyky a kult. Sever. Ameriky 2
71DJ1Native languages and cultures of North A
71DJ2Native languages and cultures of North A
75AJ1Angličtina I
75AJ2Angličtina II
75AN1Angličtina I
75AN2Angličtina II
9AHHZAngličtina z hist. a socioling. hlediska
9CSAZČeskoslovenská anglistika a PŠJ
9DJ1Dějiny jazykovědy - do konce 19. st.
9DJ2Dějiny jazykovědy - 20. století
9LANPLingvistická charakteristika angličtiny
9LKPNLiter. a kultura původních amer. národů
9PRTLPragmalingvistika a textová lingvistika
9SDP1Seminář k disertační práci 1
9SDP2Seminář k disertační práci 2
9SDP3Seminář k disertační práci 3
9SDP4Seminář k disertační práci 4
9SDP5Seminář k disertační práci 5
9SDP6Seminář k disertační práci 6


AuthorTitleType of thesisYear
Místecký MichalSir Gawain and the Green Knight: An Attempt at a Quantitative Analysis in Various ContextsDoctoral thesis 2017 
Hrubovčák MatúšMorphology of the Diminutive from the Diachronic Perspective: A Comparative Analysis of English, Slovak and CzechDoctoral thesis 2016 
Marková TerezaPísně Johnnyho Cashe v českých překladechMaster's thesis 2019 
Bilko JakubFormy a funkce angličtiny v SingapuruMaster's thesis 2018 
Karásková IvanaFormy a funkce angličtiny v MalajsiiMaster's thesis 2018 
Pultarová JanaFormy a funkce angličtiny na Srí LanceMaster's thesis 2018 
Rumanová IvanaRobert Falcon Scott: Hrdina, či packal?Master's thesis 2018 
Vala JakubGosiute Tales: Translation and CommentaryMaster's thesis 2018 
Čechová AnnaCzech Translations of Native American MythologyMaster's thesis 2017 
Komárek SebastianStarogermánská aliterace v anglické poezii 20. stoletíMaster's thesis 2017 
Pinďáková BlaženaŠibalské příběhy ŠošonůMaster's thesis 2017 
Kochaňová DarjaGothic Traces in the History and Culture of the Anglo-SaxonsMaster's thesis 2016 
Šalomounová AnetaPoliteness in political interviewsMaster's thesis 2016 
Barošová PavlínaBernard DeVoto´s Across the Wide Missouri in Czech TranslationMaster's thesis 2015 
Murcková KateřinaHistorical Illustrations of Native AmericansMaster's thesis 2015 
Tomisová EvaTlingit Tales: Translation and CommentaryMaster's thesis 2015 
Velčovská VeronikaPragmatic aspects of translation in House M.D. TV seriesMaster's thesis 2015 
Filipcová TerezaLesser Known Indian Wars in the American SouthwestMaster's thesis 2014 
Místecký MichalSir Gawain and the Green Knight: Translation and CommentaryMaster's thesis 2014 
Kalendová KateřinaLanguage and cultural vitality of the Shoshone IndiansMaster's thesis 2013 
Klemensová ŠárkaLanguage and cultural vitality of the InuitMaster's thesis 2013 
Godulová AlexandraWomen in Higher Education in the Great Britain and the USA: A ComparisonMaster's thesis 2012 
Kubečková TerezaHistorical Photographs of Native AmericansMaster's thesis 2012 
Staníková MartinaIndian Wars in the American NorthwestMaster's thesis 2012 
Adam VítězslavRevitalizing Indigenous Languages: An Alaskan PerspectiveMaster's thesis 2011 
Mazáč JiříRevitalizing Indigenous Languages: An Australian PerspectiveMaster's thesis 2011 
Palarczyková PavlínaAnglo-Saxon Magic and MedicineMaster's thesis 2011 
Golik VladimírRevitalizing Indigenous Languages: A North American PerspectiveMaster's thesis 2010 
Paholíková ŽanetaRevitalizing Indigenous Languages: A New Zealand PerspectiveMaster's thesis 2010 
Patrman VratislavRevitalizing Indigenous Languages: A South African PerspectiveMaster's thesis 2010 
Szczerba LenkaSpirituality in the Work of Gary SnyderMaster's thesis 2010 
Fulnečková KarlaDoctors Talking with Patients/Patients Talking with Doctors: An Analysis of the RelationshipMaster's thesis 2009 
Sněhota DavidNative American Philosophy in Alice WalkerMaster's thesis 2009 
Hájková HanaRezervace domorodých Američanů ve Wisconsinu: Problémy a výzvyBachelor's thesis 2019 
Mul MichaelDomorodí Američané v životě a díle Johnnyho CasheBachelor's thesis 2019 
Bodor RadimRezervace domorodých Američanů v Nebrasce: Problémy a výzvyBachelor's thesis 2018 
Čajan David MichaelLanguage Vitality Assessment: TlingitBachelor's thesis 2018 
Polášková TerezaRezervace domorodých Američanů v Jižní Dakotě: Problémy a výzvyBachelor's thesis 2018 
Dylová PetraNative American Reservations in Montana: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2017 
Mikulcová SandraIndiánské rezervace v Severní Dakotě: Enviromentální problémy a výzvyBachelor's thesis 2017 
Pohanková IvonaRezervace domorodých Američanů v Arizoně: Problémy a výzvyBachelor's thesis 2017 
Szeligová TerezaLanguage Vitality Assessment: KwakiutlBachelor's thesis 2017 
Theinertová TerezaRezervace domorodých Američanů v Kalifornii: Problémy a výzvyBachelor's thesis 2017 
Tokarská MartinaNative American Reservations in Nevada: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2017 
Maral FilipNative American Reservations in Idaho: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2016 
Svobodová LucieLanguage Vitality Assessment: HaidaBachelor's thesis 2016 
Šimíčková KristýnaNative American Reservations in Wyoming: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2016 
Židková JanaNative American Reservations in Colorado: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2016 
Hamadová RenátaNative American Reservations in Washington: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2015 
Komárek SebastianRunes and J. R. R. TolkienBachelor's thesis 2015 
Maňasová KateřinaRichard E. Byrd: a Life StoryBachelor's thesis 2015 
Matyášek MichaelNative American Reservations in Oregon: Problems and ChallengesBachelor's thesis 2015 
Mezírková SilvieLanguage Vitality Assessment: MiamiBachelor's thesis 2015 
Tomalová PetraLanguage Vitality Assessment: KansaBachelor's thesis 2015 
Slavíková KláraGene Savoy: a Life StoryBachelor's thesis 2014 
Młynek DanielLanguage change and variation in former British territories: TanzaniaBachelor's thesis 2013 
Tomisová EvaLanguage change and variation in former British territories: BelizeBachelor's thesis 2013 
Videnková PetraRevitalizing Indigenous Languages: An Arapaho PerspectiveBachelor's thesis 2013 
Piačková LucieReflection of Maori culture in New Zealand natural heritageBachelor's thesis 2012 
Pokorná GabrielaAmerican Voyages of Discovery: The Oregon TrailBachelor's thesis 2012 
Kašová MichaelaLanguage and Identity in David Malouf´s Remembering BabylonBachelor's thesis 2011 
Vilímková EvaAmerican Voyages of Discovery: The Lewis and Clark Transcontinental ExpeditionBachelor's thesis 2011 
Výtisková EvaLesotho National ParksBachelor's thesis 2011 
Běťáková BarboraRevitalizing Indigenous Languages: A Navaho PerspectiveBachelor's thesis 2010 
Kapošváryová AlenaAmerican Affirmative Action: Whose Privilege Is in Question?Bachelor's thesis 2010 
Krejčí AdriánaRevitalizing Indigenous Languages: A Paiute PerspectiveBachelor's thesis 2010 
Meyerová VeronikaRevitalizing Indigenous Languages: A Cheyenne PerspectiveBachelor's thesis 2010 
Pavlisková VeronikaThe History of the National Association of Colored Women (NACW)Bachelor's thesis 2010 
Školek JozefSwaziland National ParksBachelor's thesis 2010 
Adam VítězslavTrickster Tales of the Lakota TribeBachelor's thesis 2009 
Drastíková MichaelaOn the Authenticity of Kevin Costner's Dances with WolvesBachelor's thesis 2009 
Habarta PetrNamibian National ParksBachelor's thesis 2009 
Majewská KateřinaDr. Emil Holub's Second African ExpeditionBachelor's thesis 2009 
Přidalová MichaelaRevitalizing Indigenous Languages in the United StatesBachelor's thesis 2009 
Sikorová BarboraBotswana National ParksBachelor's thesis 2009 
Rykalská KateřinaSouth African National ParksBachelor's thesis 2008 


Preparation for publication of the collected works of Professor Jan Firbas (on the occasion of the 90th anniversary of his birth)
Main solverdoc. PhDr. Miroslav Černý, Ph.D.
Period1/2008 - 12/2010
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
social hub