The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO

Martin Pulcer


Academic degree, name, surname:Ing. Martin Pulcer, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 597 374 579
E-mail:
Personal website:No record found.Získaná hemofilie A: možnosti diagnostiky a léčby
Jaromír Gumulec, Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, David Buffa, Katarína Hradská, Lucie Recová, Radomíra Hrdličková, Martin Pulcer, Zuzana Čermáková, Roman Hájek ... other authors
Year: 2020, Acta Medicinae
journal article

Porovnání PT a aPTT mezi POCT přístrojem CoaguChek® Pro II a koagulačními analyzátory cobat t 511 a Sysmex CS-5100
Martin Pulcer, Ondře Hývnar
Year: 2019, LABOR AKTUELL
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Šromová KamilaComparison of coagulation analyzers Sysmex CS-5100 and ACL TOP 550 CTSBachelor's thesis 2020 
Hývnar OndřejDetermination of prothrombin time and activated parcial thromboplastine time on analyzer CoaguChek Pro IIBachelor's thesis 2019 
Stachová KateřinaComparison of the coagulation analyzers Sysmex CS-5100 and Cobas t 511Bachelor's thesis 2019 
Lisoňková MonikaComparison of the hematological analyzers Beckman Coulter DxH 800 and Sysmex XN 9000Bachelor's thesis 2018 


No record found.

rss
social hub