Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Martin Čajánek


Academic degree, name, surname:RNDr. Martin Čajánek, Ph.D.
Room, floor, building: ZY 221, Building ZY
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Biomedical Sciences (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1743
E-mail:No record found.Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace výuky lékařské biofyziky v době epidemiologických omezení
Hana Sochorová, Martin Čajánek
Year: 2022
abstract in proceedings

Pigment composition and functional state of the thylakoid membranes during preparation of samples for pigment-protein complexes separation by nondenaturing gel electrophoresis
Václav Karlický, Jana Podolinská, L. Nadkanská, Michal Štroch, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2010, PHOTOSYNTHETICA
journal article

Spektrálně optické vlastnosti listů ječmene jarního při přechodu z vysoké na nízkou aklimační ozářenost
Václav Karlický, Martin Navrátil, B. Schejbalová, Jakub Nezval, M. Volfová, Martin Čajánek, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analysis of chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances
Václav Karlický, Jana Podolinská, Monika Babicová, Martin Čajánek, Michal Štroch, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chlorophyll fluorescence spectra of LHC II isolated from wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2 grown under different irradiances
Václav Karlický, Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Thermal energy dissipation in relation to the organization of light-harvesting complexes in wild-type barley and its chlorophyll b-less mutant chlorina f2
Michal Štroch, Jana Podolinská, Václav Karlický, Monika Babicová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda ... other authors
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Metody optické spektroskopie a další rozvoj ekofyziologie fotosyntézy
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Alexander Ač, Otmar Urban, Michal Marek ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Variabilita účinnosti fotoprotektivních procesů u vybraných druhů horského lučního ekosystému
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jana Podolinská, Jan Militký, Soňa Zelená, Jakub Nezval, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Šárka Cimalová, Otmar Urban, Michal Marek ... other authors
Year: 2007
abstract in proceedings

Adjustment of light harvesting studied by 77K chlorophyll a fluorescence spectra of intact leaves
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Michal Štroch, Jiří Kalina
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Photosynthesis of higher plants - from biophysics towards application in ecophysiology
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Michal Štroch, Martin Navrátil, Irena Kurasová ... other authors
Year: 2004
abstract in proceedings

Regulation of the excitation energy utilization in the photosynthetic apparatus of chlorina f2 barley mutant grown under different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2004, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Room temperature chlorophyll a fluorescence recorded at different spectral region of excitation and detection
Michal Štroch, Jana Podolinská, Martin Čajánek, Vladimír Špunda
Year: 2004
abstract in proceedings

Acclimation of chlorophyll b-less barley mutant chlorina f2 to different irradiances
Michal Štroch, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2003
abstract in proceedings

Characterization of acclimation of Hordeum vulgare to high irradiation based on different responses of photosynthetic activity and pigment composition
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Otmar Urban, Vladimír Špunda
Year: 2002, Photosynthesis Research
journal article

The development of antenna complexes of barley (Hordeum vulgare cv. Akcent) under different light conditions as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2002, Photosynthesis Research
journal article

Acclimation of photosystem 2 function of Norway spruce induced during first season under elevated CO2 in lamellar domes
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... other authors
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Analysis of qualitative contribution of assimilatory and non-assimilatory de-excitation processes to adaptation pf photosynthetic apparatus of barley plants to high irradiance
Irena Kurasová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Different responses of Norway spruce needles from shaded and exposed crown layers to the prolonged exposure to elevated CO2 studied by various chlorophyll a fluorescence techniques
Jiří Kalina, Otmar Urban, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Vladimír Špunda, Michal Marek ... other authors
Year: 2001, Photosynthetica
journal article

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

Changes of chlorophyll a fluorescence spectra in vivo induced by short-term exposure of leaves to different irradiances
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Vladimír Špunda
Year: 2001
abstract in proceedings

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Year: 2001
abstract in proceedings

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Year: 2001
abstract in proceedings

Light induced regulation of excitation energy transfer during the development of barley photosynthetic apparatus under different irradiances
Martin Navrátil, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The development of photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of  77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Martin Čajánek, Vladimír Špunda, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The development of the photosynthetic apparatus under low and high irradiances as judged from the analysis of 77 K chlorophyll a fluorescence spectra
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Martin Navrátil, Irena Kurasová, Jiří Kalina
Year: 2001
abstract in proceedings

Fotochemická aktivita PSII smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban
Year: 2000
abstract in proceedings

Variabilita funkce a složení fotosyntetického aparátu smrku ztepilého ve vztahu k radiačnímu prostředí
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Kurasová, Otmar Urban, Michal Marek ... other authors
Year: 2000
abstract in proceedings

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Down-regulation of excitation energy transfer within photosystem II induced by different degree of high-light stress monitored by changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra in vivo
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
abstract in proceedings

Gradual disassembly of photosystem 2 in vivo induced by excess irradiance. – A hypothesis based on changes in 77 K fluorescence spectra of chlorophyll a in barley leaves
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1999, Photosynthetica
journal article

Přenos excitační energie ve fotosyntetickém aparátu a jeho studium pomocí absorpčních a fluorescenčních spekter
Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1999
abstract in proceedings

Variabilita složení a funkce fotosyntetického aparátu vyšších rostlin v souvislosti s aklimací na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová
Year: 1999
abstract in proceedings

Adaptation of the photosynthetic apparutus of barley leaves to different irradiance levels
Irena Lachetová, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1998
abstract in proceedings

Effects of elevated CO2 on photochemical reactions of Norway spruce photosynthesis
Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Vladimír Špunda, Jan Vrána, Michal Marek ... other authors
Year: 1998
abstract in proceedings

Changes in 77 K chlorophyll a fluorescence spectra of barley leaves induced by excess irradiance
Martin Čajánek, Michaela Hudcová, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Vladimír Špunda
Year: 1998
abstract in proceedings

Characterization of the photosystem II inactivation of heat-stressed barley leaves as monitored by the various parameters of chlorophyll a fluorescence and delayed fluorescence
Martin Čajánek, Michal Štroch, Irena Lachetová, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1998, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Long-term exposure of Norway spruce to elevated CO2 concetration induces changes in photosystem II mimicking an adaptation to increased irradiance
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Hana Pavlíčková, Michal Marek
Year: 1998, Journal of Plant Physiology
journal article

Mechanistic differences in utilization of absorbed excitation energy within photosynthetic apparatus of Norway spruce induced by the vertical distribution of photosynthetically active radiation through the tree crown
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina, Irena Lachetová, Miroslava Šprtová
Year: 1998, Plant Science
journal article

Regulation of excitation energy utilization within photosynthetic apparatus of higher plants
Vladimír Špunda, Jiří Kalina, Martin Čajánek, Irena Lachetová
Year: 1998
abstract in proceedings

Změny v primárních reakcích fotosyntézy u smrku ztepilého pod vlivem zvýšené koncentrace CO2
Jiří Kalina, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Irena Lachetová, Jan Vrána
Year: 1998
abstract in proceedings

Comparison of excitation and emission spectra of chlorophyll a fluorescence at 77 K measured with intact barley leaves and leaf homogenates
Martin Čajánek, Martin Navrátil, Jiří Kalina, Vladimír Špunda
Year: 1997
abstract in proceedings

High temperature chlorophyll fluorescence rise within 61 - 67 C. Spectroscopic study with intermittent light grown barley leaves
Petr Ilík, Daniel Cigánek, Jan Nauš, Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Pavel Pospíšil ... other authors
Year: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

Changes in transfer of excitation energy within photosystems II and I induced by different illumination of barley leaves
Vladimír Špunda, Irena Lachetová, Martin Čajánek
Year: 1997
abstract in proceedings

Changes of the primary photosythetic reactions of Norway spruce under elevated CO2
Jiří Kalina, Denis Rougemont, Martin Čajánek, G. Mohren, Vladimír Špunda, K. Kramer, Michal Marek, S. Sabaté ... other authors
Year: 1997, Kluwer Academic Publishers
specialist book chapter

The appearance of long-wavelength excitation form of chlorophyll a in PS I fluorescence during greening of barley leaves under continuous light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Petr Ilík, Jiří Kalina, Jan Nauš
Year: 1997, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
journal article

An investigation of high-tempetarure region of chlorophyll fluorescence temperature curve
Petr Ilík, Vladimír Špunda, Martin Čajánek
Year: 1995
abstract in proceedings

Disconnection between chlorophyll a/b protein complexes and core-complexes of both photosystems in barley leaves exposed to high light
Vladimír Špunda, Martin Čajánek, Jiří Kalina
Year: 1994, Biologia Plantarum
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Babicová MonikaThe effect of organization of pigment-protein complexes on efficiency and utilization of excitation energy Master's thesis 2009 
Karlický VáclavInterpretation of chlorophyl a fluorescence spectra improvement on the basis of pigment extracts and pigment-protein complexes analysisMaster's thesis 2007 
Čuperová ZuzanaStudy of spectral and optical properties of various species of higher plantsMaster's thesis 2006 
Košmidrová IvanaRegulation of the excitation energy transfer and its utilization in the photosynthetic apparatus of barley mutants lacking specific light-harvesting complexesMaster's thesis 2006 
Khýrová VeronikaEffect of elevated temperature and light induced thermal changes on structure of pigment-protein complexesBachelor's thesis 2009 
Žabková PavlaPossibilities correction emission spectra fluorescence of chlorophyll a intact assimilatory apparatus on influence re - absorption fluorescenceBachelor's thesis 2008 
Babicová MonikaStructural and functional characteristics of pigment-protein complexes: spatial distribution, thermostability and phase transitionsBachelor's thesis 2007 
Běčáková JanaRepresentation of deciduous and coniferous tree species in the Czech Republic and European UnionBachelor's thesis 2006 
Chovancová BlankaTypes of grasses and cereals in the Czech Republic and the European UnionBachelor's thesis 2006 
Karlický VáclavStudy of fluorescent spectra of chlorophyll {a}Bachelor's thesis 2005 


No record found.

rss
social hub