Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Ludmila Nesládková


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
Room, floor, building: DM 524, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Centre for Economic and Social History (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 2003
E-mail:

Education

2002
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Habilitation (Associate Professorship) in Czech and Czechoslovak History with Focus on Economic and Social History
1986
Jan Evangelista Purkyně University Brno - Senior Lecturer in General History
1970 – 1974
Silesian Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences - Internal tutor
1969 – 1970
Silesian Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences - Study stay
1965 – 1969
Pedagogical Faculty in Ostrava - Studies of Czech Studies - History
 

Working Practice

Since 2008
University of Ostrava, Centre for Economic and Social History - Independent academic staff member
1991 – 2005
University of Ostrava, Faculty of Arts, Department of History - Senior Lecturer
1986 – 1991
Pedagogical Faculty in Ostrava - Senior Lecturer
1974 – 1986
Pedagogical Faculty in Ostrava - Lecturer
 

Lecturing in

Social history (period of protoindustrialization and modern industrialization, demographic consequences)
Population distinctions of minorities (Moravian Jewish community)
 

Membership

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny (since 2000)
Demografická společnost ČR (since 1970)
EAPS (since 1978)
 


Lidé a krajina českého Slezska - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Radek Lipovski, Lucie Dokoupilová, Petr Popelka, Renata Popelková, Michaela Závodná, Jiří Brňovják, Radim Jež, Jan PEZDA, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, David Pindur, Janusz Jan Spyra, Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Romana ROSOVÁ, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Dagmar Saktorová, Ivana Foldynová, Lenka Jarošová, Lukáš Číhal, Oľga Šrajerová, Jindřich Roháček, David Kubáň ... other authors
Year: 2021, Ostravská univerzita
specialist book

Šlonzáci a Šlonzakovci
Radek Lipovski, Ludmila Nesládková, Dan Gawrecki
Year: 2021
radio and televison broadcast

Velký historický atlas českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu
Jiří Brňovják, Dan Gawrecki, Lukáš Číhal, Ivana Foldynová, Martin Gajdošík, Tomáš HERMAN, Jana Horáková, Lubor Hruška, Andrea Hrušková, Lenka Jarošová, Radim Jež, Pavel Kladiwa, Ondřej Kolář, Ivana Kolářová, Igor Kyselka, Radek Lipovski, Zbyšek Ondřeka, Karolína Ondřeková, Jan PEZDA, David Pindur, Andrea Pokludová, Petr Popelka, Renata Popelková, Dagmar Saktorová, Pavel Šopák, Marta Šopáková, Oľga Šrajerová, Aleš Zářický, Michaela Závodná, Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil ... other authors
Year: 2021
certified methodologies and procedures

Vlivy demografických změn na vytváření identity obyvatel českého Slezska
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demografický vývoj v letech 1869 - 1914
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2020, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742-1914
Aleš Zářický, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Radek Lipovski, Petr Kadlec, Kamil Rodan, Jan Saheb, Marek Vařeka, Marzena Agnieszka Bogus, Lumír Dokoupil, Jiří Jung, Milan Myška, Petr Popelka, Hana Šústková, Michaela Závodná, Radoslav DANĚK, Ludmila Nesládková, Janusz Jan Spyra, Jan GROMNICA, Jan Hájek, Stanislav Knob, Lenka Nováková, Tomáš Krejčík, Jiří Novotný, Blažena Przybylová, Richard Psík ... other authors
Year: 2020, Ostravská univerzita
specialist book

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2019, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Přirozená měna obyvatelstva Valašska v éře nástupu demografické revoluce
Lumír Dokoupil, Radek Lipovski, Ludmila Nesládková
Year: 2019, Ostravská univerzita - Národní muzeum v přírodě
specialist book chapter

Stillbirth Rates from 1881 to 1913 in Austrian Silesia and North-East Moravia
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2019
abstract in proceedings

Obyvatelstvo Valašska na cestě k demografické revoluci
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od konskripcí duší k prvnímu modernímu sčítání obyvatelstva v roce 1869
Ludmila Nesládková
Year: 2016, Těšínsko
journal article

Lumír Dokoupil. Z díla historického demografa
Aleš Zářický, Eduard Maur, Ludmila Nesládková, Martin Jemelka, Radek Lipovski, Michaela Závodná, Jana Indrová ... other authors
Year: 2015
editorial work

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku za modernizace
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 2015
abstract in proceedings

The Religious Situation in Austrian Silesia in the Context of the Modernization Process
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2015
abstract in proceedings

Moravskoostravská každodennost v době transformace na velkoměsto, děti v procesu zrodu a smrti
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Year: 2014, Vlastivědný věstník moravský
journal article

Populace Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v éře modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book

Proměny náboženské skladby obyvatel Rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v letech 1869-1910
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úmrtnost malých dětí na Těšínsku na přelomu 19. a 20. století
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2013, Těšínsko
journal article

Ženy v Moravské Ostravě a na okraji ostravsko-karvinské průmyslové aglomerace na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Populační vývoj statutárních měst rakouské části Slezska v období demografického přechodu - města Opava, Frýdek a Bílsko
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2012, Slezský sborník
journal article

The Difference in Natural Reproduction between Industrial and Agricultural Regions during the First Demographic Transition: 1881-1913
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2012, Romanian Journal of Population Studies
journal article

Curriculum vitae průmyslové krajiny Ostravska - od agrární selanky přes totální průmyslovou destrukci k znovunalézání harmonie (příběh v obrazech)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Radek Lipovski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2011
abstract in proceedings

Demografie dělnictva v československé a české historiografii
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Migrations and reproduction rates in the wider industrial region of Ostrava at the turn of the 20th century
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Proměny reprodukce kulturně odlišných populací ve Slezsku před a za modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2011, Ústav historických věd Slezská univerzita v Opavě
specialist book chapter

Přirozená měna obyvatelstva Těšínska v etapě modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2011, Historická demografie
journal article

Family and household in the Ostrava region during rapid industrialization
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přirozená měna obyvatel rakouského Slezska v období modernizace
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přirozená reprodukce obyvatelstva rakouského Slezska a severovýchodní Moravy v etapě modernizace od 80. let 19. století do první světové války
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2010, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
journal article

Statistika přirozené měny obyvatelstva (vitální statistika)
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2010, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

The Death Rate for Small Children in Austrian Silesia and in North-East Moravia over the Course of the First Demographical Transition
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2010
abstract in proceedings

The differences in natural reproduction between industrial and agricultural regions during the first demographic transition (the case of the Ostrava agglomeration)
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Family and Household in the Ostrava Region as a Nascent Industrial Centre According to Historical Census Data
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Radek Lipovski
Year: 2009
abstract in proceedings

Životopisné vyprávění paní Hanny Tomešové, rozené Ehrlichové
Ludmila Nesládková
Year: 2009
abstract in proceedings

Olomoucká židovská komunita v éře modernizace do konce trvání rakouské monarchie
Ludmila Nesládková, Veronika Košťálková
Year: 2008
abstract in proceedings

Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku I.
Milan Myška, Aleš Zářický, Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková, Pavel Kladiwa, Petr Popelka, Tomáš Krejčík, Andrea Pokludová, Jiří Brňovják, Stanislav Knob, Kamil Rodan, Jiří Stibor ... other authors
Year: 2008, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Profesní a sociální charakteristika židovské populace v Československu za první republiky
Ludmila Nesládková
Year: 2008, Demografie
journal article

Sčítací operáty z moderního sčítání obyvatel
Ludmila Nesládková, Milan Myška, Aleš Zářický
Year: 2008, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book chapter

Vobecká, Jana: Populační vývoj Židů v Čechách v 19. a první třetině 20. století. Společenské a hospodářské souvislosti
Ludmila Nesládková, Vobecká Jana
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Moravští židé ve světle topografie Gregora Wolného
Ludmila Nesládková
Year: 2005
abstract in proceedings

Ostravsko
Ludmila Nesládková, H. Weissmannová
Year: 2004,
specialist book chapter

Židé, židovská mládež a německé střední školství v Moravské Ostravě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Year: 2004
abstract in proceedings

Galizische Juden im 19. Jahrhundert auf Wanderung Richtung Wien
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Haličtí židé v 19. století na cestě za novou existencí na Ostravsko
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Profesní orientace a sociální postavení moravských židů o josefinských reforem do zániku rakousko-uherské monarchie
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů
Ludmila Nesládková
Year: 2003,
specialist book

Vývoj rodiny v Evropě a českých zemích od poloviny 19. století do současnosti z pohledu demografie.
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé - muži, ženy a děti - z Moravské Ostravy ve světle výsledků sčítání obyvatelstva z doby rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židé, muži, ženy a děti na Moravě v etapě plné emancipace do konce trvání rakouského mocnářství
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Židovské ženy v průmyslovém městě na přelomu 19. a 20. století
Ludmila Nesládková
Year: 2003
abstract in proceedings

Eine Episode in der Geschichte des Dritten Reichs - Das Lager in Nisko und die Juden aus dem Ostrauer Gebiet
Ludmila Nesládková
Year: 2002, Hefte von Auschwitz
journal article

Mährische Juden in der Zeit vom achtzehnten Jahrhunderts bis zum Ende der ersten Republik - auf dem Wege vo Hausierern zu Grossunternehmern
Ludmila Nesládková
Year: 2002, Prague economic and social history papers
journal article

Demografické charakteristiky křesťanů a židů, Čechů, Němců a Poláků v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Moravské židovské rodiny, jejich typologie a biologické předpoklady ve druhé polovině 19. století do roku 1918
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Několik poznámek na téma výchova k evropanství a toleranci.
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Obyvatelstvo Hradišťského kraje od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Year: 2001,
specialist book chapter

Rozwój ludności Zaglębia Ostrawsko-Karwińskiego w okresie protostatystycznym i statystycznym
Lumír Dokoupil, Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Sociální stratifikace moravských židů v novověku (18.-20.století).Možnosti zpracování
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Židé na Moravě a Československo. Postavení židovské komunity v průmyslovém městě na příkladu Ostravy v letech 1918-1938.
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Židé v moravských poddanských městech od třicetileté války do konce 18. století
Ludmila Nesládková
Year: 2001
abstract in proceedings

Židé v procesu proměny poddanského městečka Moravské Ostravy v průmyslové velkoměsto
Ludmila Nesládková
Year: 2001,
specialist book chapter

Přirozená měna obyvatelstva vybraných měst jižní Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Year: 2000,
specialist book chapter

Přirozená reprodukce židovského obyvatelstva Moravy v éře familiantů
Ludmila Nesládková
Year: 2000
abstract in proceedings

Výuka historiografie na katedře historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity
Ludmila Nesládková
Year: 2000,
specialist book chapter

Přirozená měna obyvatelstva českých zemí v 17. a 18. století
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil, Eduard Maur, Ludmila Fialová, Ludmila Nesládková
Year: 1999, Sociologický ústav AV ČR
specialist book chapter

Sociální profil židovské menšiny na Moravě v meziválečném období
Ludmila Nesládková
Year: 1999
abstract in proceedings

Sociální profil židů v průmyslovém městě
Ludmila Nesládková
Year: 1999
abstract in proceedings

Obyvatelstvo střední Moravy od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Year: 1998
abstract in proceedings

Reprodukce obyvatelstva českého Slezska od třicetileté války do poloviny 19. století
Ludmila Nesládková
Year: 1998
abstract in proceedings

Źidzi ostrawxcy w "Akcji Nisko" i ich późniejsze losy 1939-1940
Ludmila Nesládková
Year: 1998, Wydawnictvo państwowego Muzeum w Oświecimiu-Brzezince
specialist book chapter

Židé z českých zemí na  cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Year: 1998
abstract in proceedings

Židé z českých zemí na cestě k začlenění do tvořící se občanské společnosti v habsburské monarchii
Ludmila Nesládková
Year: 1998
abstract in proceedings

Obyvatelstvo rakousko-moravského pohraničí od třicetileté války do poloviny 19. stol.
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1997
abstract in proceedings

Židovská minorita na Moravě a jejich služebnictvo v době utváření moderní společnosti (1869-1938)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1997
abstract in proceedings

Skladba obyvatelstva vybraných soudních okresů severní Moravy a českého Slezska podle náboženského vyznání, obcovací a mateřské řeči v letech 1880-1930
Ludmila Nesládková
Year: 1996
abstract in proceedings

Židovská populace Vítkovic v procesu vytváření industriální společnosti na Ostravsku
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1996
abstract in proceedings

Generační proměny židovské komunity v průmyslovém centru Ostravska, 1869-1930
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1995
abstract in proceedings

Proměny životního stylu rodin a domácností vítkovické židovské minority v etapě vztváření industriální společnosti na Ostravsku (1869-1930)
Ludmila Nesládková, Lumír Dokoupil
Year: 1995
abstract in proceedings

Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu za rok 1999 (Přirozená měna židovského obyvatelstva jižní Moravy v éře familiantů)
Ludmila Nesládková
Year:
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Skotnicová EvaHistory of Spitzer family in 1875 ? 1942závěrečná  
Grollová JanaThe Seven Deadly Sins in the works of Tomáš of Štítný and Petr Chelčický in the context of the development and shaping of Christian Morality in the Middle AgesDoctoral thesis 2008 
Herman DanielThe response of the Dreyfus Affair in the Czech press 1898-1899Advanced thesis 2015 
Kolbaba JiříCharacteristic of demography of Prerov's Jewish in a period of full emancipation after 1867Master's thesis 2007 
Košťálková VeronikaDemographical characteristics of Jewish community in Olomouc in the second half of 19th centuryMaster's thesis 2007 
Průžková JitkaThe Phenomenon of Antisemitism on the Page of Czech Periodicals from the Second Half of the 19th centuryMaster's thesis 2005 
Kantorová KláraJára Cimrman: New phenomenon of the czech societyBachelor's thesis 2019 
Skřivánková KateřinaJewish families and hoseholds in 20s of the 20th century in Karviná city (Karviná - Fryštát)Bachelor's thesis 2014 


Settlement conditions and population development of Jewish inhabitants
Main solverdoc. PhDr. Ludmila Nesládková, CSc.
Period1/2004 - 12/2005
ProviderStandardní projekt GA ČR
Statefinished
rss
social hub