Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Karin Fodorová


Academic degree, name, surname:PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
Room, floor, building: SA 110, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2683
E-mail:No record found.Faculty of Arts and Educational Science University of Silesia in Katowice Institute of Pedagogy
Karin Fodorová
Year: 2022
work experience abroad

Cooperation of Children?s Legal Representatives with Kindergarten Pedagogical Staff in Solving Defined Problems
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Year: 2021
abstract in proceedings

Cooperation of legal representatives of children with pedagogical staff of kindergartens in solving defined problems
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Preventative Care in Communication Sciences and Disordes with Preschool Children and Difficulties in its Impementation from the Point of View of Teachers in Kindergartens
Karin Fodorová, Daniela Kilduff
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ředitel jako determinant úspěšné mateřské školy
Karin Fodorová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Oczekiwania i napotykane bariery na drodze dalszego kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Year: 2019
abstract in proceedings

University of Almeria, Spain
Karin Fodorová
Year: 2019
work experience abroad

The Sources of the Educational Needs of Nursery School Teachers - an Important Factor for the Direction of Their Further Education
Karin Fodorová
Year: 2018, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 6 2 (12)/2018
journal article

Faculty of Arts and Educational Science University of Silesia in Katowice Institute of Pedagogy
Karin Fodorová
Year: 2022
work experience abroad

Zvyšování kompetencí učitelů mateřské školy v logopedické prevenci u dětí předškolního věku pro jejich využití v mateřské škole
Karin Fodorová, Daniela Kilduff, Jana Navrátilová, Lucie Mertová, Katarína Michalková, Sandra Navrátilová ... other authors
Year: 2022, Polypress s.r.o.
specialist book

Cooperation of Children?s Legal Representatives with Kindergarten Pedagogical Staff in Solving Defined Problems
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Year: 2021
abstract in proceedings

Cooperation of legal representatives of children with pedagogical staff of kindergartens in solving defined problems
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Distance learning in kindergartens as one of the determinants in the anti-epidemic system of the Czech Republic
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Year: 2021, Pedagogical Contexts
journal article

Preventative Care in Communication Sciences and Disordes with Preschool Children and Difficulties in its Impementation from the Point of View of Teachers in Kindergartens
Karin Fodorová, Daniela Kilduff
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ředitel jako determinant úspěšné mateřské školy
Karin Fodorová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ
Radmila Burkovičová, Karin Fodorová
Year: 2021, Poradce ředitelky mateřské školy
journal article

Diagnostic activities of nursery school teachers as a factor in meeting preschool education goals
Karin Fodorová
Year: 2020
abstract in proceedings

Diagnostické aktivity učitelky mateřské školy jako determinant naplňování cílů předškolního vzdělávání
Karin Fodorová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inspirační náměty pro práci učitelek mateřských škol II.
Karin Fodorová
Year: 2019, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Oczekiwania i napotykane bariery na drodze dalszego kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Year: 2019
abstract in proceedings

Očekávání a nepředvídatelné bariéry na dráze dalšího vzdělávání učitelek mateřských školy v ČR a PL
Karin Fodorová, Kornelia Solich
Year: 2019
abstract in proceedings

Překážky v dalším vzdělávání z pohledu učitelek MŠ při naplňování jejich vzdělávacích potřeb
Karin Fodorová
Year: 2019, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book chapter

Školení - Univerzity of Bielsko - Biele
Karin Fodorová
Year: 2019
work experience abroad

Školení v Institutu Studiow Edukacyjnych - Paňstwowa wyzsza szkola zawodowa w Raciborzu
Karin Fodorová
Year: 2019
work experience abroad

Teachersˇ Self-Study as a Way to Improve Their Professional Activities with Children in Nursery School
Karin Fodorová
Year: 2019, Wydawnictwo naukovwe UAM
specialist book chapter

University of Almeria, Spain
Karin Fodorová
Year: 2019
work experience abroad

Educational needs of pre-primary school teachers from the viewpoint of their head teachers
Karin Fodorová
Year: 2018, Konteksty pedagogiczne
journal article

Překážky v dalším vzdělávání z pohledu učitelek MŠ při naplňování jejich vzdělávacích potřeb
Karin Fodorová
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Sources of the Educational Needs of Nursery School Teachers - an Important Factor for the Direction of Their Further Education
Karin Fodorová
Year: 2018, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Vol. 6 2 (12)/2018
journal article

Východiska vzdělávacích potřeb učitelek mateřské školy - významný faktor pro směr jejich dalšího vzdělávání.
Karin Fodorová
Year: 2018
abstract in proceedings

Fulfillment of the professional development plan of pre-primary school teachers
Karin Fodorová
Year: 2017, kontexty pedagogiczne
journal article

Vzdělávací potřeby učitelek mateřských škol v Plánech dalšího vzdělávání v kontextu edukace zdraví
Karin Fodorová
Year: 2017
abstract in proceedings

Profesní rozvoj učitelek MŠ
Karin Fodorová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učitel expert a jeho dovednosti a znalosti z pohledu studentů 3. ročníku ve studijním programu učitelství pro mateřské školy
Karin Fodorová
Year: 2016
abstract in proceedings

Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ
Karin Fodorová, Simona Hendrychová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování učitelky MŠ
Karin Fodorová, Simona Hendrychová
Year: 2015
abstract in proceedings

Dílčí profesní činnosti pedagogického diagnostikování v MŠ
Karin Fodorová
Year: 2015
abstract in proceedings

Edukačné prostriedie a kultúra
Karin Fodorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mateřská škola podporující zdraví jako činitel posilující podmínky pro zdravější klima školy
Karin Fodorová
Year: 2015
abstract in proceedings

Nové výzvy pro předškolní pedagogiku
Karin Fodorová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostyka pedagogiczna nauczycielki przedszkolnej
Karin Fodorová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Diagnostyka pedagogiczna w przedszkolu
Karin Fodorová
Year: 2014
abstract in proceedings

Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání
Karin Fodorová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Międzynarodowa konferencja naukowa Edukacja małego dziecka
Karin Fodorová
Year: 2013
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BEPPPřípr.element. čt., ps.,počít. a log.m.
BPPZProgram podpory zdraví v MŠ
BRSPŘízení a spolupráce
BUMMÚvod do školského managementu
DIPBSeminář k bakalářské práci
MSEPPPřípr.element.čtení, ps.,poč.a log.myšl.
MSPPZProgram podpory zdraví v MŠ
MSSPŘízení a spolupráce
MSUMMÚvod do školského managementu
NPCPříprava na čtení
NPPPříprava na psaní
NSMŠkolský management
NSPPStrategie pedag. projekt. ŠVP a evaluace
OBHJNObhajoba diplomové práce
6BAVPAlternativní vzdělávací programy s praxí
6BEPPPříprava element. čt. ps. a log. myšlení
6BIVPInovativní vzdělávácí programy s praxí
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BRSPŘízení a spolupráce
66AVPAlternativní vzdělávací programy s praxí
66EPPPříprava element. čt. ps. a log. myšlení
66IVPInovativní vzdělávácí programy s praxí
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RSPŘízení a spolupráce
7APCTPříprava na čtení
7APPSPříprava na psaní
7ASMGŠkolský management s praxí
7ASPPStrategie pedag. projekt. ŠVP, evaluace
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
77PCTPříprava na čtení
77PPSPříprava na psaní
77SMGŠkolský management s praxí
77SPPStrategie pedag. projekt. ŠVP, evaluace
MSPK1Pedagogika projektování v MŠ 1
MSPK2Pedagogika projektování v MŠ 2
MSSPŘízení a spolupráce
1MCTPPřiprava elementárního čtení, psaní
2MRSPŘízení a spolupráce


AuthorTitleType of thesisYear
Mertová LucieEvaluation of the outcome of children's education in kindergarten aimed at preparing them for reading and writingMaster's thesis 2022 
Michalková KatarínaKindergarten teachers and their professional difficulties activities focused on speech therapy prevention of childrenMaster's thesis 2022 
Strakošová JanaThe kindergarten as a place for creating healthy lifestyle habits of preschool childrenMaster's thesis 2020 
Bumbalová MarkétaAlternative educational programs in kindergartens and their properties and functionsBachelor's thesis 2022 
Vítečková KarinApplication of pedagogical diagnostics by a kindergarten teacher as a means of fulfilling the objectives of pre-school education.Bachelor's thesis 2021 
Kavuloková LenkaAlternative education for children in kindergarten as part of the educational goalsBachelor's thesis 2020 
Maléřová KláraEducational activities in kindergarten to support the development of reading and writing in preschool childrenBachelor's thesis 2020 
Michejdová TerezaForms and methods of use of media by teachers in the education of children in kindergartensBachelor's thesis 2020 
Zagorová DarinaPossibilities of preparation for reading preschool children in kindergartenBachelor's thesis 2020 
Fábryová MarieKindergarten teachers and their roles in pre-school educationBachelor's thesis 2019 
Soustružníková JanaUse of diagnostic procedures in the professional activities of  kindergarten teachers.Bachelor's thesis 2019 
Víchová LuciePre-mathematical activities of a nursery teacher in children´s education.Bachelor's thesis 2019 
Vlachová JanaThe role od teachers in childrens games in kindergartensBachelor's thesis 2019 
Borovičková LucieThe importance of physical activities in kindergartens for the optimal development of preschool children.Bachelor's thesis 2018 
Domanská LucieDeveploment of verbals skills of children in kindergartensBachelor's thesis 2018 
Mertová LucieDevelopment of mathematical thinking of children in kindergartensBachelor's thesis 2018 
Bolacká HanaHealth promotion as part of the educational goalsBachelor's thesis 2017 
Bukovjanová BarboraFurther edukation of kindergarten teachers as a significant factor in determiner the quality the preschool educationBachelor's thesis 2017 
Gebauerová PavlínaInfluence teachers to create a positive climate of in the classroom nursery schoolsBachelor's thesis 2017 
Hájková LucieDevelopment of mathematical concepts and ideas in Children in kindergartenBachelor's thesis 2017 
Morawiecová LucieKindergarten teacher in the role of co-creators of school climateBachelor's thesis 2017 
Soukalová TaťánaEducational programs currently in nursery schoolsBachelor's thesis 2017 
Švihlová LenkaManagement kindergarten influence on the climateBachelor's thesis 2017 
Krzoková MonikaEducation methods in nurseries kindergartensBachelor's thesis 2016 
Toflová EliškaActive co-operation between nursery kindergarten teachers and parents, aimed at the children's educationBachelor's thesis 2016 
Vrágová AnežkaChildren´s needs in nurseries kindergartensBachelor's thesis 2016 
Chvostková PetraThe tuition about values in the education in the kindergartenBachelor's thesis 2015 
Jiříčková LenkaThe influence of media on the education of preschool childrenBachelor's thesis 2015 
Kramolišová KateřinaThe importance of extracurricular activities in the kindergartenBachelor's thesis 2015 
Kubešová DagmarThe competences of kindergarten teachers in test children for school readinessBachelor's thesis 2015 
Lewinská LucieValues and moral develeopment of preschool age childBachelor's thesis 2015 
Šamonilová VeronikaThe using and the importance of controlled and spontaneous activity in the kindergartenBachelor's thesis 2015 


Increasing the Competencies of Future and Current Preschool Teachers in the Field of Implementation of speech and language disorders prevention.
Main solverPhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub