UO

Jindřich Macháček


Academic degree, name, surname:prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Institute of Epidemiology and Public Health (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Nové obzory onkologické léčby - cílená bioterapie zhoubných nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2012, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

Nádory hlavy a krku z pohledu NOR - Národního onkologického registru
Jindřich Macháček, V. Šrámek
Year: 2011, Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
journal article

Reálný přínos NOR k problematice zlepšení časné diagnostiky nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček, V. Šrámek, Z. Arelýová
Year: 2011
abstract in proceedings

Medicínsko-psychologické problémy nemocných s nádory hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2009, Česká stomatologie
journal article

Historie, současnost a perspektivy nechirurgické léčby nádorů hlavy a krku
Jindřich Macháček
Year: 2008, Česká stomatologie
journal article

Přínos integrace zobrazovacích metod a intervenčních metod v diagnostice karcinomu prsu
Jindřich Macháček
Year: 2006
abstract in proceedings

Renální karcinom a Národní onkologický registr - přínos, možnosti a rezervy
Jindřich Macháček, K. Azeem, V. Šrámek, Z. Arelýová, L. Dušek
Year:
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.No record found.

rss
social hub