Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

Iva Tichá

Iva Tichá

Academic degree, name, surname:Mgr. Ing. Iva Tichá, Ph.D.
Room, floor, building: B 208, Building B
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Health and Social Studies (Faculty of Social Studies)
Faculty Offices
Phone number, mobile: +420 553 46 3242
E-mail:No record found.Městské dvorky skrytý potenciál města
Iva Tichá, Barbara Vojvodíková, Regina Kuchtová, Irena Steinová
Year: 2022, Vysoká škola báňská - technická univerzita
specialist book chapter

Design and verification of a simple approach to brownfields categorization
Barbara Vojvodíková, Fojtík Radim, Iva Tichá
Year: 2021, Sustainability
journal article

Erasmus - Katolícká univerzita Ružomberok
Iva Tichá
Year: 2021
work experience abroad

Erasmus DFARNKUR04 - Faculty of Health and Social Work
Iva Tichá
Year: 2021
work experience abroad

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... other authors
Year: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
journal article

Uniwersytet Łódzki
Šárka Dořičáková, Iva Tichá
Year: 2019
work experience abroad

Městské dvorky skrytý potenciál města
Iva Tichá, Barbara Vojvodíková, Regina Kuchtová, Irena Steinová
Year: 2022, Vysoká škola báňská - technická univerzita
specialist book chapter

Performance of Volunteering and Work Duties during the Pandemic of Covid-19 in the Czech Republic: Lived Experience of Social Work Students
Marie Špiláčková, Veronika Mia Zegzulková, Kateřina Glumbíková, Pavlína Rabasová, Iva Tichá
Year: 2022, Routledge
specialist book chapter

Plnění praktického vzdělávání na FSS OU
Pavlína Rabasová, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Karla Pobucká
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závěrečná konference s názvem: Inovace studijních programů v kontextu teorie a praxe, pořádaná a financovaná v rámci realizace projektu Jsme Ostravská - moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium, reg. číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002436 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Pavlína Rabasová, Marcela Larišová, Iva Tichá
Year: 2022
organizing conference, workshop

Design and verification of a simple approach to brownfields categorization
Barbara Vojvodíková, Fojtík Radim, Iva Tichá
Year: 2021, Sustainability
journal article

Erasmus - Katolícká univerzita Ružomberok
Iva Tichá
Year: 2021
work experience abroad

Erasmus DFARNKUR04 - Faculty of Health and Social Work
Iva Tichá
Year: 2021
work experience abroad

Konference Informovanost neformálních pečujících o blízké po cévních mozkových příhodách / CMP
Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Iva Tichá, Petr Šaloun
Year: 2021
organizing conference, workshop

Typology of informal carers providing care to family members after cerebrovascular accident
Miroslav Paulíček, Lenka Krhutová, Iva Kuzníková, Kamila Vondroušová, Iva Tichá, Hana Lukšová, Petra Anna-Marie Blahová, Veronika Valoušková, Marcela Dabrowská, Jarmila Kristiníková, Petr Šaloun ... other authors
Year: 2021, KONTAKT ? Journal of Nursing and Social Sciences related to Health and Illness
journal article

Zkušenosti studentů v programech sociální práce a zdravotně sociální péče s pracovní povinností a dobrovolnictvím v době pandemie Covid-19
Marie Špiláčková, Kateřina Glumbíková, Veronika Mia Zegzulková, Iva Tichá, Pavlína Rabasová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Land use changes and effects on heat islands in the city
Barbara Vojvodíková, Iva Tichá, R. Fojtík, Kateřina Jupová
Year: 2020, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science
journal article

Demonstration of Land Use Changes Simulation Using Urban Climate Model
Barbara Vojvodíková, Kateřina Jupová, Iva Tichá
Year: 2019, International Journal of Urban and Civil Engineering
journal article

Legislativní úprava služeb sociální práce a systém veřejné správy
Iva Tichá, Kateřina Cilečková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v navazujícím magisterském studijním programu Zdravotně-sociální péče a rehabilitace
Lenka Krhutová, Iva Tichá, Zuzana Stanková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci - navazující magisterské studium, specializace Rozvoj a řízení v sociální práci.
Anna Krausová, Šárka Dořičáková, Iva Tichá, Eva Krestová, Helena Křemenová, Eva Otýpková ... other authors
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uniwersytet Łódzki
Šárka Dořičáková, Iva Tichá
Year: 2019
work experience abroad

Climate-fit.city. Online Analytical Platform Needs
Barbara Vojvodíková, Petra Šobáňová, Iva Tichá, Natálie Szeligová
Year: 2018
abstract in proceedings

Sociálně prostorová diferenciace ve srovnání evropských postsocialistických měst
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2018, Současná Evropa
journal article

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Krásné Pole
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2018
research report

Výzkum veřejného mínění obyvatel městského obvodu Poruba
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2017
research report

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2016
research report

Výzkum pocitu bezpečí občanů Moravskoslezského kraje
Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2016
research report

Bydlení v kontextu chudoby a stáří
Dana Sýkorová, Gabriela NYTRA, Iva Tichá
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Evropské hlavní město kultury nástrojem regenerace brownfieldů - příklady kulturních center ve městech Linec 2009, Košice 2013 a Plzeň 2015
Petra Šobáňová, Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2014, European Science and Art Publishing
specialist book chapter

Governing Social Cohesion in Shrinking Cities: the Cases of Ostrava, Genoa and Leipzig.
Iva Tichá, Katrin Grossmann, Caterina Cortese, Annegret Hasse
Year: 2014, EUR PLAN STUD
journal article

Housing in Old Age and Poverty
Dana Sýkorová, Gabriela Nytra, Iva Tichá
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Characteristics of Socio-spatial Segregation in Comparison of Two Cities (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Charakteristika sociálně prostorové segregace ve srovnání dvou měst (Halle - Ostrava)
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy
Ondřej Slach, Blanka Marková, Igor Ivan, Jan Ženka, Iva Tichá
Year: 2014
others

O způsobech zvládání chudoby z perspektivy rodin - podněty pro sociální práci
Alice Gojová, Vendula Gojová, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, Anna Papřoková ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

On the Ways of Coping with Poverty from the Perspectives of Families - Incentives for Social Work
Alice Gojová, Vendula Gojová, Marie Špiláčková, Oldřich Chytil, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Anna Papřoková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Proměny sídelní struktury v okresech Karviná a Frýdek-Místek
Iva Tichá, David Walter Novák
Year: 2014, Těšínsko
journal article

Sociálně prostorová segregace ve srovnání dvou měst - Ostravy a Halle
Detlef Heinrich Baum, Kamila Vondroušová, Iva Tichá
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Sozialräumliche Segregationsmuster in schrumpfenden Städten
Katrin Großmann, Annegret Haase, Thomas Arndt, Caterina Cortese, Dieter Rink, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá, Alberto Violante ... other authors
Year: 2014, Springer Fachmedien Wiesbaden
specialist book chapter

The economic crisis impact on the social policy of Ostrava City
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2014, Ashgate
specialist book chapter

Výzkum chudoby ve stáří
Dana Sýkorová, Gabriela Nytra, Iva Tichá
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Výzkumné metody v sociální práci
Alice Gojová, Detlef Heinrich Baum, Vendula Gojová, Eliška Lindovská, Ivana Loučková, Eva Nedomová, Gabriela NYTRA, Jelena Petrucijová, Dana Sýkorová, Marie Špiláčková, Iva Tichá, Kamila Vondroušová, František Znebejánek, Helena Kubátová, Brian Littlechild, Armin Schneider ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book

Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou domácnostmi rodin s nezletilými dětmi.
Alice Gojová, Alice Gojová, Vendula Gojová, A Kol., Marie Špiláčková, Eliška Lindovská, Eva Nedomová, Iva Tichá, Kamila Vondroušová ... other authors
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě
specialist book chapter

Environment jako místo pro život
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

How Urban Shrinkage Impacts on Patterns of Socio-Spatial Segregation: The Cases of  Leipzig, Ostrava, and Genoa
Katrin Großmann, Annegret Haase, Thomas Arndt, Caterina Cortese, Petr Rumpel, Dieter Rink, Ondřej Slach, Iva Tichá, Alberto Violante ... other authors
Year: 2013, Lexington Books
specialist book chapter

Regionální komunikační workshop: Role a význam kultury v rozvoji měst
Ondřej Slach, Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2013
organizing conference, workshop

Studetské návrhy na regeneraci brownfieldu Hrušov v pracech studentů Ostravské univerzity
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2013, European Science and Art Publishing
specialist book chapter

Demografické stárnutí v okresech Frýdek-Místek a Karviná
Iva Tichá, David Walter Novák
Year: 2012, Těšínsko
journal article

Governance sociální inkluze - diskursivní analýza
Iva Tichá
Year: 2012
abstract in proceedings

Governance v procesu brownfields a aplikací na areál Dolu Alexander
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2012, Profesionl Publishing
specialist book chapter

Inovativní přístupy ve výuce řešení problematiky rekonverze brownfields
Iva Tichá, Blanka Marková
Year: 2012
abstract in proceedings

Jessica-nástroj pro financování regenerace brownfieldů
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2012, professional Publishing, Praha
specialist book chapter

The Impact of Economic Crisis on the Social Policy of the Ostrava City
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ageing - stárnutí populace
Iva Tichá
Year: 2011
abstract in proceedings

Cultural governance: Case study The Candidacy of the City of Ostrava for the Title of European Capital of Culture 2015
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Governance of economic development: the case of Ost rava city region
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá
Year: 2011
research reports and final reports of opposed grants

Governance of Shrinkage in Central European Context: the Case Study of Economic Development of the Shrinking City of Ostrava.
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva TICHÁ
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Impact of Globalization on Cultural Policy - Case study The City of Ostrava
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2011
abstract in proceedings

The Impact of Globalization on Cultural Policy: Case Study The City of Ostrava
Blanka Marková, Iva Tichá
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Urban shrinkage in Ostrava, Czech Republic
Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá, Pavel Bednář
Year: 2010
research reports and final reports of opposed grants

Specification of working model
Dieter Rink, Annegret Haase , Matthias Bernt, Petr Rumpel, Ondřej Slach, Iva Tichá, Chris Couch, Matthew Cocks, Robert Krzysztofik, Jerzy Runge, Vlad Mykhnenko, Paolo Calza Bini, Alberto Violante, Bogdan Nadolu, Larisa Kuzmenko, Dmitri Dmitri Medwedjew ... other authors
Year: 2009
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
KONHOKonzultační hodiny
JDLEKLeg. úpravy služeb SP a systém v. správy
JDLEPLeg. úpravy služeb SP a systém v. správy
JDSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
JDSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
NPLEKLeg. úprava sl. SP a syst. veř. správy
NPLEPLegisl. úprava sl. SP a systém veř. spr.
NSSIKSíťování a multidisciplinární spolupráce
NSSIPSíťování a multidisciplinární spolupráce
3SEM1Seminář k odborné praxi 1
4SEM1Seminář k odborné praxi 1
99EKOZáklady ekonomie
BKDEMDemografie
BKPRORealizace projektu
BPDEMDemografie
BPPRORealizace projektu
BZDEMDemografie
BZPP1Průběžná praxe 1
BZPP2Průběžná praxe 2
BZPP3Průběžná praxe 3
BZPP4Průběžná praxe 4
BZPP5Průběžná praxe 5
BZPP6Průběžná praxe 6
BZSP1Souvislá praxe 1
BZSP2Souvislá praxe 2
BZSP3Souvislá praxe 3
BZSP4Souvislá praxe 4
BZSP5Souvislá praxe 5
NZMANManagement a projektové řízení
NZPX1Odborná praxe 1
NZPX2Odborná praxe 2
NZSITSíťování a multidisciplinární týmy
6PPX3Průběžná praxe 3
6PPX4Průběžná praxe 4
6PPX5Průběžná praxe 5
6PPX6Průběžná praxe 6
6SPX3Souvislá praxe 3
6SPX4Souvislá praxe 4
6SPX5Souvislá praxe 5
8KOPXPrůběžná odborná praxe
8KSITSíťování a multidisciplinární týmy
8KSOXSouvislá odborná praxe
98DEMDemografie
98NKVNástroje komunikace s veřejností
98PX1Souvislá praxe 1
98PX2Souvislá praxe 2
98REGÚvod do regionálních věd
98RP1Realizace projektu 1
98RP2Realizace projektu 2
98SP1Seminář k souvislé praxi 1
98SP2Seminář k souvislé praxi 2
98SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
98SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
98VESVeřejná správa
99DEMDemografie
99EKOZáklady ekonomie
99NKVNástroje komunikace s veřejností
99PX1Souvislá praxe 1
99PX2Souvislá praxe 2
99REGÚvod do regionálních věd
99RP1Realizace projektu 1
99RP2Realizace projektu 2
99SADStatistická analýza dat
99SP1Seminář k souvislé praxi 1
99SP2Seminář k souvislé praxi 2
99SZ1Stát. záv. zk. 1 - obhajoba bak. práce
99SZ2Stát. záv. zk. 2 - Komunitní rozvoj
99VESVeřejná správa


AuthorTitleType of thesisYear
Kotíková JanaBurnout syndrome in multidisciplinary team workers in palliative care.Master's thesis 2022 
Němcová EliškaBurnout syndrome in informal carersMaster's thesis 2022 
Sendecká LenkaSandwich family - combining care for parents and children.Master's thesis 2022 
Svobodová LenkaVolunteering by university students at  the time of the COVID 19 pandemicMaster's thesis 2022 
Fischerová MichaelaThe role of social workers in the support of informal carers in municipalities with extended powersMaster's thesis 2021 
Molnárová Terezie Support for carers in the labor marketMaster's thesis 2021 
Nowrotková VeronikaThe impact of the covid-19 pandemic on social services for the elderly in the Karviná district.Master's thesis 2021 
Václavíková MarcelaChanges in income and expenses in informal careMaster's thesis 2021 
Wiesnerová MichaelaMultidisciplinary cooperation in home care of a person after a cerebrovascular accidentMaster's thesis 2021 
Vyvlečková LuciePeer Colsuntant in Multidisciplinary Team That Aids to People with Mental DisabilitiesMaster's thesis 2020 
Baierová SvatavaMultidisciplinary Teams in Psychiatric CareMaster's thesis 2019 
Novotná ZuzanaBrand building of the organization in the non-profit sectorMaster's thesis 2019 
Pavlatová MiriamMultidisciplinary Co-operation at the Home Care of Long-Term Sick SeniorsMaster's thesis 2019 
Straková MichaelaPersonnel Work in The Organization of Social ServicesMaster's thesis 2019 
Szotkowská AnetaStrategic Management in Social Work OrganizationsMaster's thesis 2019 
Vejmolová PavlaEmployee benefits used by social services providersMaster's thesis 2019 
Hudzietz DavidThe impacts of unemployment on manMaster's thesis 2018 
Jurdová JarmilaThe quality of services provided in the home for the elderly in TovačovMaster's thesis 2018 
Nováková SabinaExpectations of the future from the perspective of adolescents living in childrens homesMaster's thesis 2018 
Bártová HanaRole of Labour Office in brokering employment after maternity leaveMaster's thesis 2016 
Herzová LucieParticipants influencing the solutions of the seniors issues in the cityMaster's thesis 2016 
Kocourková DanaThe findings of the interest Tichá inhabitants of social services in the villageMaster's thesis 2016 
Tichá VeronikaThe development of family politics in the Czech Republic since 1990-2013Master's thesis 2015 
Lasevič JanIndebtedness structure of the population of socially excluded localities of OstravaMaster's thesis 2014 
Bartková LenkaPrognosis needs of social services for seniors in the district Frydek-MistekBachelor's thesis 2022 
Grabowská DanielaCommunication of health and social worker with the familyBachelor's thesis 2021 
Božková DominikaCommunity-led Local DevelopmentBachelor's thesis 2020 
Burianová MichaelaPartnership in the public sector forms of cooperationBachelor's thesis 2020 
Fialová KateřinaKommunication in a multidisciplinary teamBachelor's thesis 2020 
Kovalčíková MichaelaCommunity activities of parishesBachelor's thesis 2020 
Novák PetrHealthy cities in the Moraviansilezian regionBachelor's thesis 2020 
Smolková NikolaLocal Agenda 21 in the municipalities of the Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2020 
Theimerová LucieEstablishment of a community center - a case study of the city district Krásné PoleBachelor's thesis 2020 
Zapletal MatějPossibilities for development of public-private partnerships in OstravaBachelor's thesis 2020 
Dominec JakubDevelopments in the availability of pre-school education in the context of the demographic structure of the populationBachelor's thesis 2019 
Kunovská HanaNetwork of social services in microregion Valašskomeziříčsko KelečskoBachelor's thesis 2018 
Vanderková DenisaSocial politics in Czech republicBachelor's thesis 2018 
Vašková KateřinaCommunity center in SedlištěBachelor's thesis 2018 
Klosová JitkaThe comparison of the public admininistration system in Czech republic and Slovakia after 1993Bachelor's thesis 2017 
Sittková GabrielaResearch of strategy priorities for citizens living in RychvaldBachelor's thesis 2017 
Broukalová PetraThe school as an actor in solving the problems of socially excluded localitiesBachelor's thesis 2016 
Čuprová VeronikaSupport options for socially excluded inhabitants in the field housingBachelor's thesis 2016 
Dudová JaroslavaActivities for the visually impaired - comparison of two citiesBachelor's thesis 2016 
Jurdová JarmilaActivation methods for seniors in home for elderly in TovačovBachelor's thesis 2016 
Vančurová BeataMethodology activation of persons with mental illnessBachelor's thesis 2016 
Baranová BarboraActivities for seniors in the city districtsBachelor's thesis 2015 
Stašová GabrielaSenior education in districts of statutary city OstravaBachelor's thesis 2015 
Bártová HanaAwareness and evaluation of social services for mothers and childrenBachelor's thesis 2014 
Šťukavcová JarmilaThe life of families with hearing disabilitiesBachelor's thesis 2014 
Medla AndrejPolitical marketing of parliamentary parties in the election 2012 in SlovakiaBachelor's thesis 2012 


No record found.

rss
social hub