UO

Iva Červenková

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Room, floor, building: SA 301, Building SA
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Education and Adult Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 597 09 2717
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Červenková, I., Sikorová, Z. a Kostolányová, K. Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma (Spain). Palma: IATED Academy, 2018. s. 10139-10146. ISBN 978-84-09-02709-5.

All publications

Václavík, M. a Červenková, I. Analysis of Dependences between Assessment of Quality of Teaching and Year of Study. In: Malach, J., Vicherkova, D. (Eds.). Otázky evaluace výuky na vysokých školách. Ostrava: University of Ostrava, 2018. s. 63-76. ISBN 978-80-7599-024-2.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Kostolányová, K. Instruction of czech upper primary school students using printed and electronic study materials. In: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies: EDULEARN18 Proceedings 2018-07-02 Palma (Spain). Palma: IATED Academy, 2018. s. 10139-10146. ISBN 978-84-09-02709-5.
Sikorová, Z., Červenková, I., Václavík, M. a Fialová, I. Has the use of classroom teaching and learning resources changed? An analysis of TIMSS Studies 2007-2015 data on the use of resources. In: 14th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media: Changing media - changing schools?. Lisbon: Universidade Lusofona. 2017.
Červenková, I. Analýza scaffoldingových strategií žáků při učení se z textu prostřednictvím eye-trackingu. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa - Konference ČPdS. Ostrava: Česká pedagogická společnost. 2016.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: J. Malach, I. Červenková, M. Chmura. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2016. s. 60-78. ISBN 978-80-7464-866-3.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Možnosti scaffoldingu v procesu rozvoje a hodnocení kompetence k učení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostravice: Katedra pedagogiky a andragogiky, PdF OU. 2016.
Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 1. vyd. Ostrava: PdF Ostravská univerzita, 2016. 128 s. ISBN 978-80-7464-866-3.
Malach, J., Červenková, I. a Chmura, M. Pokroky v hodnocení klíčových kompetencí. 2016.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Labischová, D. Scaffolding v učebnicích - analýza vizuálních komponentů. In: Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. České Budějovice: PdF, Jihočeská univerzita. 2016.
Červenková, I., Miklošíková, M. a Malčík, M. Assessing the Difficulty of Exercises by Monitoring Pupil Dilatation with Eye-tracking. In: Information and Communication Technology in Education: Information and Communication Technology in Education : Rožnov pod Radhoštěm, September 15-17, 2015 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2015. University of Ostrava, 2015. s. 16-24. ISBN 978-80-7464-763-5.
Sikorová, Z., Horsley, M. a Červenková, I. Developing a methodology to analyse the role that teaching and learning materials play in student learning and achievement. In: 13th International Conference on Textbooks and Educational Media. Berlin: Humboldt-Universitaet zu Berlin. 2015.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Malčík, M. Možnosti využití Eye Trackingu při zkoumání učebních strategií studentů. In: Škola a její křižovatky: Škola a její křižovatky. Sborník z konference České pedagogické společnosti 2015-03-26 České Budějovice. Brno: Česká pedagogická společnost, 2015. ISBN 978-80-90524.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu 2015-09-16 Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 302-313. ISBN 978-80-261-0551-0.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Způsoby užívání učebních materiálů a studijní zvyky vysokoškolských studentů. In: Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Konference ČAPV 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 2015.
Rozsypalová, M., Cisovská, H., Karaffa, J., Červenková, I. a Malčík, M. Comprehension of Picture and Text with Focus on Drama Education. In: ECER 2014 "The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe". Porto: University of Porto. 2014.
Červenková, I. Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravice: PdF OU. 2014.
Červenková, I. a Malčík, M. Evaluace užívaných strategií žáků při učení se z učebnice jako prostředek rozvíjení kompetence k učení. In: Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. s. 62-77. ISBN 978-80-7464-655-3.
Červenková, I., Malčík, M., Guziur, J. a Sikorová, Z. Executive Functions in Comprehending the Content of Visual and Textual Information. In: Proceedings Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 53-60. ISBN 978-80-7464-561-7.
Malach, J., Malach, J., Červenková, I. a Červenková, I. Hodnocení klíčových kompetencí ve školní edukaci. 2014.
Červenková, I. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. 2014.
Červenková, I. Metody výuky a organizace vyučování [Nahrávka]. Ostrava. PdF OU. 2014.
Červenková, I. a Sikorová, Z. Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Agentura Gevak, s.r.o., 2014. Agentura Gevak, s.r.o., 2014. s. 59-71. ISBN 978-80-86768-90-8.
Červenková, I. Strategie žáků s textovými materiály při domácí přípravě na výuku. In: Pedagogický výzkum: spojnice mezi teorií a praxí. Olomouc: Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého. 2014.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Styles of Textbook Use. New Educational Review. 2014, roč. 35, s. 112-122. ISSN 1732-6729.
Červenková, I. The Digital Textbook under Analysis: a Case Study. 2014.
Červenková, I. Umělecký text v didaktickém aparátu čítanek pro primární školy: výsledky analýzy. 2014.
Červenková, I. Kríza pedagogiky: Problémy problémových výukových metod. In: Kríza pedagogiky. Bratislava: UK Bratislava, 2013. UK Bratislava, 2013. s. 185-191. ISBN 978-80-223-3331-3.
Červenková, I. Textbook as a Potential Source of Homework. In: Textbooks and Educational Media in a Digital Age. 12th IARTEM International Conference on textbooks and Educational Media. Ostrava: Pedagogická fakulta OU a IARTEM. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Červenková, I. Učebnice a jejich využívání ve výuce. 2013.
Červenková, I. Výukové metody a organizace vyučování. 2013.
Červenková, I. Problémy problémových výukových metod. In: Kríza pedagogiky?. Bratislava: Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Univerzity Komenského v Bratislave. 2012.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Činnosti žáků s učebnicí. In: Aktuálne otázky pedagogiky. Bratislava: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta. 2011.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in History, Civics, English and Mathematics lessons in Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostella: IARTEM, 2011. IARTEM, 2011. s. 550-556. ISBN 978-84-8408-145-6.
Sikorová, Z. a Červenková, I. The Role of Textbooks in Secondary Schools. In: The 11th International Conference on Textbooks and Educational Media. Kaunas: Vytautas Magnus University. 2011.
Červenková, I. Užívání učebnic a dalších textových materiálů při domácí přípravě žáků na výuku.. In: XVIII.konference ČAPV: Kam směřuje současný pedagogický výzkum?. Liberec: Technická univerzita v Liberci. 2010.
Červenková, I. Užívání učebnic a dalších textovýchmateriálů při domácí přípravě žáků na výuku: Užívání učebnic. In: Sborník příspěvků ČAPV Kam směřuje pedagogický výzkum?. Liberec: PdF TU, 2010. PdF TU, 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků ze XVII. ročníku konference ČAPV.. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2010. Pedagogická fakulta OU, 2010. s. 318-324. ISBN 978-80-7368-769-4.
Červenková, I. Žák a učebnice: užívání učebnic na 2. stupni základních škol: užívání učebnic na 2. stupni základních škol. 1. vyd. Ostrava: PdF, 2010. 103 s. ISBN 978-80-7368-924-7.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Textbook use in the History, Civics, English and Mathematics lessons of Czech lower secondary schools. In: Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. 10th International Conference on Textbooks and Educational Media. Santiago de Compostela: Vestfold University College. 2009.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic v hodinách matematiky, občanské výchovy, angličtiny a dějepisu na 2. stupni ZŠ. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. XVII. konference ČAPV. Ostrava: Pedagogická fakulta OU. 2009.
Červenková, I. Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Bratislava: Štátny pedagogický ústav Bratislava. 2009.
Červenková, I. Užívání učebnic v 8.ročníku ZŠ - práce žáků a učitelů s textovými pomůckami. In: Kurikulum a učebnice z pohľadu pedagogického výskumu. Sborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. Štátny pedagogický ústav Bratislava, 2009. s. 52-60. ISBN 978-80-8118-015-6.
Červenková, I. Postavení a role učebnic a jiných textových materiálů ve výuce.. In: konference Sociália 2008. Malenovice. 2008.
Červenková, I. Užívání učebnic a jiných textových materiálů v činnostech žáků na 2. stupni ZŠ jako výzkumný problém. In: Sborník příspěvků z VI. ročníku konference studentů doktorských studijních programů.. Olomouc: Votobia, 2008. Votobia, 2008. ISBN 978-80-7220-315-4.
Červenková, I. Hodnocení a výběr učebnic v praxi. 2007.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Praktické problémy vysokoškolské výuky. 2007.
Sikorová, Z. a Červenková, I. Užívání učebnic a jiných textových materiálů ve výuce na ZŠ a gymnáziu. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV.. České Budějovice: PdF JU, 2007. PdF JU, 2007. ISBN 978-80-7040-991-6.
Červenková, I., Sikorová, Z. a Sklenářová, N. Hodnocení potřeb začínajících vysokoškolských učitelů. In: Pedagogická evaluace ´06. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 2006. Pedagogická fakulta OU, 2006. s. 37-42. ISBN 80-7368-272-9.
Dokoupilová, L., Červenková, I. a Šubert, J. Metodologické základy vzdělávání dospělých. 2006.
Sikorová, Z., Červenková, I. a Sklenářová, N. Pedagogická evaluace 2006 [Workshop]. Malenovice, Česká republika. 2006.
Sikorová, Z., Biolek, M., Červenková, I. a Sklenářová, N. Zlepšování pedagogických dovedností vysokoškolských učitelů. 2006.


AbbreviationSubject
DIPNSeminář k diplomové práci
AKCE1Seminář k reciproční aktivitě
AKCE2Seminář k reciproční aktivitě
AKTIVAktivizační metody ve výuce
BKPRXAsistentská praxe (souvislá)
BKZPVZáklady pedagogického výzkumu
BOBDIObecná didaktika
BPESTAlternativní pedagogické směry
BPRXAAsistentská praxe (souvislá)
BZPVYZáklady pedagogického výzkumu
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
NKKURKurikulum ZŠ a SŠ
NKSTRStrategie výuky
NKURIKurikulum ZŠ a SŠ
NOBDIObecná didaktika
NSTRVStrategie výuky
OBECZáklady pedagogiky
ODIDPedagogika pro učitele 1-Obecná didakt.
PRAXHHospitační praxe
PRAX3Asistentská praxe
SKOBDObecná didaktika
SOBDIObecná didaktika s praxí
TVOUCTvořivý učitel
WN1VZTeorie vzdělávání
ZDPXZáklady didaktiky s praxí
1EVDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1KURIKurikulum
1MTASManagement třídy a školy
1OBDIObecná didaktika
1STRVStrategie výuky
1ZEDPEmpirický výzkum v diplomové práci
1ZKURKurikulum
1ZMTSManagement třídy a školy
1ZOBDObecná didaktika
1ZSTVStrategie výuky
11KURKurikulum
11OBDObecná didaktika
11STRStrategie výuky
11ZEDEmpirický výzkum v diplomové práci
11ZKUKurikulum
11ZMTManagement třídy a školy
11ZODObecná didaktika
11ZSVStrategie výuky
2DIPRObecná didaktika s praxí
2KURKTeorie a praxe školního kurikula
2PRX1Průběžná profesní praxe 1
2PRX2Průběžná profesní praxe 2
2PRX3Souvislá profesní praxe
2PXP1Průběžná profesní praxe1
2PXP2Průběžná profesní praxe 2
2PXP3Souvislá profesní praxe 3
2STRVStrategie výuky
22IDObecná didaktika
3PDVZZáklady pedagogického výzkumu
3PRXAAsistentská praxe (souvislá)
3PRXPOborová praxe průběžná
3PRX1Oborová praxe 1
3PRX2Oborová praxe 2
3PRX3Oborová praxe (souvislá)
3SZPPSZZ Pedagogika
3ZDIDZáklady didaktiky
3ZODZáklady obecné didaktiky s praxí
33ODZáklady obecné didaktiky
33RXAAsistentská praxe
4ALSKAlternativní školy
4EVBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4PEPRPedagogická profese
4RAPXReflektovaná asistentská praxe
4ZALSAlternativní školy
4ZEBPEmpirický výzkum v bakalářské práci
4ZPEPPedagogické poradenství
4ZRAPReflektovaná asistentská praxe
44ALSAlternativní školy
44EVBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44RAPReflektovaná asistentská praxe
44ZASAlternativní školy
44ZEBEmpirický výzkum v bakalářské práci
44ZPEPedagogické poradenství
44ZPPPedagogická profese
44ZRAReflektovaná asistentská praxe
6PASIAsistent pedagoga
6PEXKPedagogické exkurze
6PPPPPedagogická prevence a poradenství
6PVOZVyužívání odborných zdrojů
6PVYZPedagogický výzkum
6PZAZZážitková pedagogika
7MTASManagement třídy a školy
7PAAKAlternat. a autor. koncepce vzdělávání
7PAX1Průběžná profesní praxe 1
7PAX2Průběžná profesní praxe 2
7PAX3Souvislá profesní praxe
7PMETMetodologie pedagogického výzkumu
7PVOZVyužívání odborných zdrojů
PEDIRPedagogické inovace
FZAD2Základy didaktiky
1FIVOFilozofie výchovy
1FIVVFilozofie výchovy
1KODOPedagogická komunikace
1KODVPedagogická komunikace
1PS1OPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1PS1VPsychologie 1 (obecná a vývojová)
1SZPOSeminář k závěrečné práci
1SZPVSeminář k závěrečné práci
1ZPEOZáklady pedagogiky
1ZPEVZáklady pedagogiky
2HOPOHospitační praxe
2HOPVHospitační praxe
2ODIOObecná didaktika
2ODIVObecná didaktika
2PS2OPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
2PS2VPsychologie 2 (pedagogická a sociální)
3OBDOOborová didaktika 1
3OBDVOborová didaktika 1
3PPAOPsychopatologie a prev. rizik. chování
3PPAVPsychopatologie a prev. rizik. chování
3SOPOSociální pedagogika
3SOPVSociální pedagogika
3SPEOSpeciální pedagogika
3SPEVSpeciální pedagogika
4OBDOOborová didaktika 2
4OBDVOborová didaktika 2
4PRXOPedagogická praxe - výuková
4PRXVPedagogická praxe - výuková
4SMLOŠkolský management a legislativa
4SMLVŠkolský management a legislativa
4VZPOVypracování závěrečné práce a její veden
4VZPVVypracování závěrečné práce a její veden


AuthorTitleType of thesisYear
Lehkoživová ZuzanaThe Analysis of Homework in the Work of Primary School PupilsMaster's thesis 2018 
Mravíková JanaProfessional problems of beginning teachersMaster's thesis 2018 
Palusová KarinPublic opinion on the role of teacher in the current school.Master's thesis 2018 
Sedláčková TaťánaCreating worksheets for the music lessonsMaster's thesis 2018 
Štecová AlenaAnalysis of learning strategies of academic students using the eye-tracking methodMaster's thesis 2018 
Žabenská BarboraContent analysis of textbooks series in the subject civics and their comparisonMaster's thesis 2018 
Hesová PetraTeaching Methods and their Use Within the PedagogyMaster's thesis 2017 
Petrskovský LukášCreating multimedia educational tool (video) in the subject geographyMaster's thesis 2017 
Truhlářová PetraMotivation for University StudiesMaster's thesis 2017 
Bártová LucieStrategies of university students in learning the academic textMaster's thesis 2016 
Dohnálková LudmilaCreation of textbooks in vocational subjectsMaster's thesis 2016 
Pavlusová RenátaCreation and an analysis of special teaching planMaster's thesis 2016 
Petrášová JanaThe role of homework in preparing pupils into teachingMaster's thesis 2016 
Schreierová ŠtěpánkaProfessional Text Creation and its AssesmentMaster's thesis 2016 
Slavíková ŠtěpánkaCreation and Contents Analysis of Educational TextsMaster's thesis 2016 
Bzonková LucieThe educational specifics of autistic childrenMaster's thesis 2015 
Kusová AndreaConcept of teaching pedagogy in secondary schoolMaster's thesis 2015 
Boček JakubMotivational components in geography lessonsMaster's thesis 2014 
Latýnová JanaTeaching strategies in the teachers´activities in the lower secondary schoolsMaster's thesis 2014 
Kneblová MarkétaProfessional competence of teachersMaster's thesis 2013 
Micenková AdélaA study on drug abuse in a selected high schoolMaster's thesis 2013 
Raszková ZuzanaThe textbook use in student´s activites in lower secondary schools.Master's thesis 2013 
Lukáčová PavlaSelected aspects of class climateMaster's thesis 2012 
Nováková KateřinaThe use of material didactic devices in lessons of German and Czech limited to the text devicesMaster's thesis 2011 
Orságová NikolaEVALUTION OF THE CURRENT SCHOOL Master's thesis 2011 
Fajkusová KateřinaThe evaluation of pupils on the 2nd stage of primary schoolMaster's thesis 2010 
Hynková ŠárkaUse teaching techniques and textbooks in mathematics and natural science at the elementary school teachers with different negth of practiceMaster's thesis 2010 
Kozelská MarkétaMaterial didactic devices and their use in teaching on the lower level of secondary schoolsMaster's thesis 2010 
Przybylová EditaSelected aspects of classroom climateMaster's thesis 2010 
Říhová EvaTHE TEXTBOOKS USE IN THE ACTIVITIES OF PUPILS IN THE LOWER SECONDARY SCHOOLMaster's thesis 2010 
Sládečková JanaEvaluation of the current schollMaster's thesis 2010 
Večerková LucieSelected characteristics of the class climateMaster's thesis 2010 
Čončka JiříEducational affect on children from dysfunctional familyMaster's thesis 2009 
Sasín AlešSelected aspect of classroom climateMaster's thesis 2009 
Šlosarčíková LucieEvaluation of the current school Master's thesis 2009 
Zajícová KamilaThe textbook usage in activities of primary edukation studentsMaster's thesis 2009 
Kvochová SylvieSelected characteristics of the class climateMaster's thesis 2008 
Malyšková MarcelaMethods of examining and assessment in the 2nd grade of primary schoolMaster's thesis 2008 
Gajdošová HanaTHE PERSONALITY OF PEDAGOGUE IN THE PROCESS OF EDUCATIONMaster's thesis 2007 
Hábová EvaTHE AUTHORITY OF A CLASS TEACHER AND DISCIPLINE IN AN EDUCATIONAL PROCESSMaster's thesis 2007 
Gaďourková ErikaAnalysis of using of teaching methods in the czech language in primary schools.Bachelor's thesis 2017 
Polášková DenisaThe Students grand at homework for education by TeachersBachelor's thesis 2017 
Šlachtová AnnaPupils' Strategies in Working with a Learning TextBachelor's thesis 2016 
Jindrová ŽanetaOrganisation Forms of Education in the Lessons of CivicsBachelor's thesis 2015 
Sedláčková TerezaAnalysis of cognitive levels of learning tasks in the textbooks of civics.Bachelor's thesis 2015 
Bernatíková TamaraAssessment Centre as an effective tool for the recruitment of employees and its comparison with other methods of recruitmentBachelor's thesis 2014 
Kvapilová Filipová DenisaHow to overcome stress and burnout effectBachelor's thesis 2014 
Reková NikolaPupils´opinions on taught subjectsBachelor's thesis 2014 
Sádecká Janíková JanaMotivation of adults towards non-formal educationBachelor's thesis 2014 
Štěpanda JiříMobbing and other forms of social pathology in the organizationBachelor's thesis 2014 
Truhlářová PetraThe role of homework from pupils´perspectiveBachelor's thesis 2014 
Řehulková IvanaFactors affecting the quality of adult educationBachelor's thesis 2013 
Štroblíková RenataEducation in public administration with a focus on a particular institutionBachelor's thesis 2013 
Lochmanová JanaOrganisers and lecturers competency in professional field of adult educationBachelor's thesis 2012 
Štěpánek JakubWaldorf's education and use of its elements in primary schoolsBachelor's thesis 2012 


Support of pupils' learning strategies based on educational resources
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Analysis of teaching materials focusing on scaffoldings strategies as a tool to support student´s learning
Main solverMgr. Iva Červenková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub