Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO

František Baumgartner


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Room, floor, building: DM 421, Building DM
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Psychology (Faculty of Arts)
Phone number, mobile: +420 553 46 1958
E-mail:No record found.Bullying at school and cognitive emotion regulation
František Baumgartner, Eva Vancu, Kaltrina Kelmendi
Year: 2020, Človek a spoločnosť
journal article

Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Year: 2020, J INTERPERS VIOLENCE
journal article

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Year: 2019, CESK PSYCHOL
journal article

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Year: 2017, Psychology of Violence
journal article

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Year: 2017, Človek a spoločnosť
journal article

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
journal article

The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight ... other authors
Year: 2016, MEFANET Journal
journal article

Emoční inteligence a její vztah k zvládání
František Baumgartner, Eva Karaffová
Year: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

Životní cíle v zakotvené dospělosti a jejich psychosociální souvislosti
Katarína Millová, František Baumgartner
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Motivace k myslivecké činnosti ve vztahu k osobnostním rysům
František Baumgartner, Michaela Krakovská
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bullying at school and cognitive emotion regulation
František Baumgartner, Eva Vancu, Kaltrina Kelmendi
Year: 2020, Človek a spoločnosť
journal article

Exploring Violence Socialization and Approval of Intimate Partner Violence Among University Students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Year: 2020, J INTERPERS VIOLENCE
journal article

Prožívání osamělosti ve vztahu k životní smysluplnosti v období vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Klára Machů, Lucie Kašpárková
Year: 2020, Stimul
specialist book chapter

Strategie zvládání zátěže ve vztahu k syndromu vyhoření u učitelek a učitelů
František Baumgartner, Zuzana Klapuchová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Altruizmus ve spojitosti se šestidimenzionálním modelem osobnosti a emoční inteligencí
František Baumgartner
Year: 2019, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Emoční inteligence
František Baumgartner
Year: 2019
radio and televison broadcast

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Year: 2019, Československá psychologie
journal article

Emoční inteligence a její souvislost s machiavelismem: Odvrácená strana emočních schopností
Kateřina Rečková, Karel Rečka, František Baumgartner
Year: 2019, CESK PSYCHOL
journal article

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Sociální poznávání
František Baumgartner
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Sociální psychologie osamělosti
František Baumgartner
Year: 2019, Grada Publishing, a.s.
specialist book chapter

Vztah emoční inteligence a prožívání osamělosti
František Baumgartner, Monika Urbanová
Year: 2019, Spoločenskovedný ústav CSPV SAV
specialist book chapter

Psychologické aspekty pomáhání 2018
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Ivana Poledňová, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš ... other authors
Year: 2018
organizing conference, workshop

Tělesné sebepojetí mladých žen s ohledem k působení médií
Lucie Hartmannová, František Baumgartner
Year: 2018, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

A mixed-method evidence of intimate partner violence victimization among female students in Kosovo and its correlates
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Year: 2017, Psychology of Violence
journal article

Altruizmus jako protektivní faktor rizikového chování v prostředí internetu
František Baumgartner
Year: 2017, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Aspects of Antisocial Behavior in Relation to Emotion Understanding and Parenting Style in Slovak and South African Early Adolescents.
František Baumgartner, Zuzana Wirtz, Catherine L. Ward, Ivana Poledňová
Year: 2017, Človek a spoločnosť
journal article

Mental health correlates associated with minor and severe intimate partner violence (IPV) perpetrated by male students in Kosovo
Kaltrina Kelmendi, František Baumgartner
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychometrické charakteristiky osobnostného dotazníka HEXACO-60
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Year: 2017, Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
specialist book chapter

Kyberšikanovanie v kontexte problematického používania internetu a osobnosti
František Baumgartner, Viktória Kopuničová
Year: 2016, Univerzita Komenského v Bratislave
specialist book chapter

Osobnosť, depresivita a problematické používanie internetu
Viktória Kopuničová, František Baumgartner
Year: 2016, Psychologie a její kontexty
journal article

Osobnostné koreláty rizikového správania v kyberpriestore
František Baumgartner
Year: 2016, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Psychologické aspekty pomáhání 2016
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Josef Kundrát, Klára Machů, Marek Malůš, Maria Vašutová ... other authors
Year: 2016
organizing conference, workshop

The level of emotional intelligence of nurses providing care for older people in retirement homes in the Czech and Slovak Republic
Andrea Pokorná, Lada Cetlová, František Baumgartner, Ingrid Juhásová, Vlasta Dvořáková, Lada Nováková, Anneyce Anneyce Knight ... other authors
Year: 2016, MEFANET Journal
journal article

Emoční inteligence ve vztahu k prosociálnímu chování u adolescentek a adolescentů
František Baumgartner, Ester Sikorová
Year: 2015, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Hodnotová orientace dobrovolníků a reprezentativního vzorku obyvatel České republiky
Dagmar Faastová, František Baumgartner
Year: 2015, Človek a spoločnosť
journal article

Psychometrické vlastnosti nástroja - emočná inteligencia sestier v interakcii s geriatrickými pacientmi
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Year: 2015, Logos Polytechnicos
journal article

Rozpoznávání emocí na základě výrazu tváře u dospívajících z dětských domovů a dospívajících žijících v rodině
František Baumgartner, Markéta Kubinová
Year: 2015, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
journal article

Sociální kompetence studentů učitelství - poznatky z výzkumu českých studentů.
Zdenka Stránská, Sláva Brisudová, Ivana Poledňová, František Baumgartner
Year: 2015, Bookman s.r.o., pre Fakultu manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove
specialist book chapter

Emoční inteligence a její vztah k zvládání
František Baumgartner, Eva Karaffová
Year: 2014, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.
specialist book chapter

Emoční regulace ve vztahu k dimenzím psychické osobní pohody
František Baumgartner, Dagmar Faastová
Year: 2014, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Porovnanie miery emočnej inteligencie sestier
Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Year: 2014, Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
journal article

Psychologické aspekty pomáhání
Zdeněk Mlčák, Karel Paulík, František Baumgartner, Viktória Kopuničová, Jan Sebastian Novotný, Anna Schneiderová, Maria Vašutová, Marek Malůš ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Emočná inteligencia sestier a jej úloha v ošetrovateľstve
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner
Year: 2013, Ošetřovatelství a porodní asistence
journal article

Emočná inteligencia u študentov ošetrovateľstva a jej úloha v interakcii s geriatrickým pacientom
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Year: 2013, Profese on-line
journal article

Emočná inteligencia vo vzťahu k situačne-špecifickému zvládaniu
František Baumgartner, Zuzana Wirtz
Year: 2013, -
journal article

Opportunities for emotional intelligence in the context of nursing
Ľubica Ilievová, Ingrid Juhásová, František Baumgartner
Year: 2013, Journal of Health Sciences
journal article

Emočná inteligencia v kontexte interpersonálnej interakcie
František Baumgartner
Year: 2012
abstract in proceedings

Možnosti uplatnenia emočnej inteligencie v kontexte ošetrovateľstva
Ingrid Juhásová, Ľubica Ilievová, František Baumgartner, Zuzana Rojková
Year: 2012
abstract in proceedings

Strategie zvládání ve vztahu k aspektům vynořující se dospělosti
František Baumgartner, Eva Karaffová
Year: 2012, Psychologie pro praxi
journal article

Emocionálna a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu v ranej adolescencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Year: 2011, E-psychologie
journal article

Emocionálna inteligencia a postoje k príslušníkom menšín u adolescentov
Zuzana Zacharová, František Baumgartner
Year: 2011
abstract in proceedings

Porovnanie dvoch nástrojov merania emočnej inteligencie ako črty
František Baumgartner, Eva Karaffová
Year: 2011
abstract in proceedings

Vývinové rozdiely v sociálnej inteligencii a jej komponentoch
František Baumgartner
Year: 2011, Katedra managementu, Prešovská univerzita v Prešove
specialist book chapter

Emocionálna inteligencia ako schopnosť a jej vzťah k črtovej emocionálnej inteligencii
František Baumgartner, Zuzana Zacharová
Year: 2010
abstract in proceedings

Emočná a sociálna inteligencia adolescentov zdravotne oslabených a telesne postihnutých
Eva Karaffová, František Baumgartner
Year: 2010
abstract in proceedings

Emočná inteligencia vo vzťahu ku copingu
František Baumgartner, Zuzana Molčanová, Martina Chylová
Year: 2010, Slovak Academic Press
specialist book chapter

Stratégie zvládania vo vzťahu k psychologickej osobnej pohode v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Year: 2010
abstract in proceedings

Časový rozvh životnej cesty pohľadom vysokoškolákov
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Sociálna inteligencia vo vzťahu k interpersonálným črtám
František Baumgartner
Year: 2009, Československá psychologie
journal article

Stratégie zvládania u študentov VŠ vzhľadom k niektorým sociodemografickým premenným
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Stratégie zvládania v súbore vysokoškolákov
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Timing of life use in emerging adults
František Baumgartner
Year: 2009
abstract in proceedings

Emočná inteligencia - teória, metodológia, možnosti výskumu
Zuzana Molčanová, František Baumgartner
Year: 2008, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
specialist book chapter

K tematike vzťahu sociálnej a emocionálnej inteligencie
František Baumgartner
Year: 2008, Človek a spoločnosť
journal article

Sociální inteligence, sociální kompetence
František Baumgartner, Oľga Orosová, Jozef Výrost
Year: 2008, Grada Publishing
specialist book chapter

Sociální poznávání
František Baumgartner
Year: 2008, Grada Publishing
specialist book chapter

Dispozičný coping a sociálna inteligencia vo vzťahu k zvládaniu záťažových situácií policajnej praxe
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Nastupujúca dospelosť ako perióda osobnostného vývoja vo svetle empirických zistení projektu ESS
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociálna inteligencia vo vzťahu k osamelosti
František Baumgartner
Year: 2007, Sociálne a politické analýzy
journal article

Vzťahy lekárov a pacientov ako súčasť modulu zdravie vo výskume ESS
František Baumgartner
Year: 2007
abstract in proceedings

Behavioral-situational approach to examining social intelligence
František Baumgartner
Year: 2006, Studia psychologica
journal article

Emocionálna-sociálna inteligencia: charakteristika a možnosti aplikácie
František Baumgartner
Year: 2006
abstract in proceedings

K aktuálnym otázkam výskumu sociálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a múdrosti
František Baumgartner
Year: 2006, ÚEPs SAV, Slovak Academic Press
specialist book chapter

K problematike merania sociálnej inteligencie
František Baumgartner
Year: 2006
abstract in proceedings

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Year: 2006, Neuveden
specialist book chapter

Sociálna inteligencia ako jeden z osobnostných faktorov, sociodemografické faktory a syndróm vyhorenia u zdravotníckych pracovníkov
František Baumgartner
Year: 2006, Človek a spoločnosť
journal article

Zdravie a starostlivosť o zdravie
František Baumgartner
Year: 2006, Universum
specialist book chapter

Aktuálne otázky verejného a politického života
František Baumgartner
Year: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
specialist book chapter

Aspekty kvality života nezamestnaných a postupy zvládania ťažkostí
František Baumgartner
Year: 2005
abstract in proceedings

Clinical depression in unemployed men and women
František Baumgartner
Year: 2005
abstract in proceedings

Identifikácia základného a  výberového súboru podľa vybraných ukazovateľov (sociodemografické indikátory)
František Baumgartner
Year: 2005, Spoločenskovedný ústav SAV
specialist book chapter

Influencing error of central tendency in self-rating scales
František Baumgartner
Year: 2005, Človek a spološnosť
journal article

Miera akceptácie v medzietnických vzťahoch a posudzovanie integračných procesov
František Baumgartner
Year: 2005
abstract in proceedings

Rozdiely v posudzovaní vybraných aspektov postavenia etník v spoločnosti ako potenciálny zdroj konfliktov
František Baumgartner
Year: 2005, Universum
specialist book chapter

Súčasný stav sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín
František Baumgartner
Year: 2005, Neuveden
specialist book chapter

Why is social intelligence difficult to measure?
František Baumgartner
Year: 2005, Človek a spoločnosť
journal article

Dispozície k depresii a vnímanie agresívneho správania adolescentov
František Baumgartner
Year: 2004, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
journal article

Possibilities of a situational approach to social intelligence research
František Baumgartner
Year: 2004, Studia Psychologica
journal article

Quality of life of unemployed in relation to coping strategies
František Baumgartner
Year: 2004
abstract in proceedings

Východiská empirického sociologicko-sociálnopsychologického výskumu národa, národností a etnických skupín v procese transformácie slovenskej spoločnosti
František Baumgartner
Year: 2004, Universum
specialist book chapter

Interakčný prístup v diagnostike osobnosti
František Baumgartner
Year: 2003, Spoločenskovedný ústav SAV
specialist book

Problematika rodu (gender) v štúdiu agresívneho správania
František Baumgartner
Year: 2003, Psychologický ústav Akademie věd ČR a SCAN
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Musil AlešSupported Housing Project for Romani families endangered by social exclusion, as seen by its clients and social workersAdvanced thesis 2014 
Bilanová VeronikaAutistic features, empathy and systemizing of parents of children with autistic spectrum disordersMaster's thesis 2018 
Klapuchová ZuzanaCoping with stressful situations in relation to burnout syndrome among teachersMaster's thesis 2018 
Kucserová MarkétaEmotional and social skills of adolescentsMaster's thesis 2018 
Lingová RenataManifestations of aggressive behaviour in partnership in period of emerging adulthoodMaster's thesis 2018 
Morysová IvetaComponents of self-care and their using by teachersMaster's thesis 2018 
Knapková TerezaThe relationship between six-factor model of personality HEXACO and risk behavior in cyberspace among adolescents.Master's thesis 2016 
Červená IvetaEmotional intelligence in relation to job satisfaction of helping professionsMaster's thesis 2015 
Hudzietzová LucieThe Role of Motivation of Unemployed Under 30 During a Long Job SearchMaster's thesis 2015 
Mžyková KristýnaEmotional and social competence in relation to aggressive behavior in school classesMaster's thesis 2013 
Rajnochová HanaThe development of emotional and social competencies in childhood and adolescenceMaster's thesis 2013 
Břemková LenkaThe emotional intelligence of clinical staff in relation to well-beingMaster's thesis 2012 
Filipcová MartinaPartner selection and preferences of university studentsMaster's thesis 2012 
Prášková LenkaEmotional intelligence in relation to risky behaviorMaster's thesis 2012 
Kufová MariaCoping strategies of women's shelter clients from developmental perspectiveMaster's thesis 2011 
Davidová HanaEmotional Intelligence and Its Effect on Sports PerformanceBachelor's thesis  
Cieslarová RadkaEudaimonic and hedonic conceptions of well-being and their alterations during adulthoodBachelor's thesis 2022 
Krchnavá DanielaEmotional intelligence and self-efficacy in relation to work engagementBachelor's thesis 2022 
Šoustková DominikaEmotional intelligence and approach to patients in healthcare professionalsBachelor's thesis 2022 
Hrbáčková EliškaPersonification and perception of death among school age children (6-9 years)Bachelor's thesis 2021 
Krakovská MichaelaMotivation for hunting activity in relation to personality traitsBachelor's thesis 2021 
Kursová KateřinaSibling constellation in connection with mental health in adolescence and young adulthoodBachelor's thesis 2021 
Lapotka KseniyaSuperstitiousness in relation to trait anxiety and locus of control among college studentsBachelor's thesis 2021 
Mikolášová MarieGenerativity and emotional intelligence during adulthoodBachelor's thesis 2021 
Rybová KarolínaQuality of Life and Experience of Loneliness during Young AdulthoodBachelor's thesis 2021 
Bilanová VeronikaThe Use of Functional Behavior Assessment Based Intervention in the Reduction of Challenging Behavior in Children with Autism Spectrum DisorderBachelor's thesis 2020 
Buček MartinValue preferences of high school students in relation to well-beingBachelor's thesis 2020 
Ilavský JakubExperiencing loneliness in relation to personality characteristicsBachelor's thesis 2020 
Műllerová KateřinaThe use of social networks and experiencing lonelinessBachelor's thesis 2020 
Rubešová AnežkaPerformance in memory tasks and its determinantsBachelor's thesis 2020 
Stodůlka DavidRegulation of emotions of professional athletes in stressful situationsBachelor's thesis 2020 
Kratinová RadkaThe relationship between lying and emotional intelligenceBachelor's thesis 2019 
Lištiaková KristýnaMusic perception in connection with its emotional effectBachelor's thesis 2019 
Nedvídková HanaAddiction to alcohol and partnershipBachelor's thesis 2019 
Tomečková KateřinaSocial support and its meaning for mothers on parental leaveBachelor's thesis 2019 
Hartmannová LucieThe role of media in self-concept formation of young womenBachelor's thesis 2018 
Okrouhlá EvaEmotional attachment in the context of loneliness in young adulthoodBachelor's thesis 2018 
Procházková NikolaThe relationship between self-regulation and risk behaviour in adolescenceBachelor's thesis 2018 
Schwanová AndreaWork engagement and counterproductive work behaviorBachelor's thesis 2018 
Sluková BarboraSelf-Control and Coping Strategies in TeachersBachelor's thesis 2018 
Urbanová MonikaEmotional intelligence and experiencing lonelinessBachelor's thesis 2018 
Vaverová MariePhenomenon of late motherhood in the context of developmental phase of  young adulthoodBachelor's thesis 2018 
Hekerová BarboraComparison between yonger and older generation in their views of partnershipBachelor's thesis 2017 
Kašpárková LucieExperience of loneliness, meaning of life and well-being among university studentsBachelor's thesis 2017 
Pinková KamilaEmotional intelligence in relation to six-dimensional model of personalityBachelor's thesis 2017 
Rečková KateřinaEmotional Intelligence and Its Relationship to MachiavellianismBachelor's thesis 2017 
Wihodová KláraStress situations in the life of preschool children from the parents point of viewBachelor's thesis 2017 
Barošová KláraThe influence of personality structure and temperament on the academic performanceBachelor's thesis 2016 
Bednárek AlešEmotional Intelligence and Recognition of Emotional ExpressionsBachelor's thesis 2016 
Chylíková KristýnaCoping with stress by using of situational approachBachelor's thesis 2016 
Černá MichaelaEmotional intelligence as an ability in relation to general intelligenceBachelor's thesis 2016 
Matulová BlankaDifferences in remembering depending on the presentation of stimuliBachelor's thesis 2016 
Sztalmach MichalPersonality structure and perceived meaningfulness of life in young adulthoodBachelor's thesis 2016 
Volková MichaelaEffectiveness of coping among university studentsBachelor's thesis 2016 
Faastová DagmarValue orientation and volunteeringBachelor's thesis 2015 
Klapuchová ZuzanaPerception of music as a source of intense emotional reactionsBachelor's thesis 2015 
Kucserová MarkétaValue preferences of adolescents and young adultsBachelor's thesis 2015 
Malá NatálieEmotion regulation strategies in relation to personality traits in period of young adulthoodBachelor's thesis 2015 
Otáhalíková PavlaSocial support and its role in coping in adolescentsBachelor's thesis 2015 
Procházková MichaelaLay theories of emotional intelligenceBachelor's thesis 2015 
Synková BarboraNegative effects in interpersonal relationships among teachers at primary and secondary schoolBachelor's thesis 2015 
Zemanová TerezaEmotional Understanding in Interpersonal SituationsBachelor's thesis 2015 
Brachaczková LucieStrategies and methods of coping with stressful situations in police practiceBachelor's thesis 2014 
Burdíková VendulaRegulation of emotions in demanding situations at firefighter professionBachelor's thesis 2014 
Kozlová RadkaPositive and negative emotional expressivity in relation to personality traitsBachelor's thesis 2014 
Machulová NelaDevelopment of emotional symptoms in childhoodBachelor's thesis 2014 
Mirková PavlaCoping with stressful situations in adolescents with regard to social contextBachelor's thesis 2014 
Pachlopníková ŠárkaMemory performance depending on the task typeBachelor's thesis 2014 
Poláková LuciaChild abuse in family and its perception among pupils of upper primary and secondary schoolsBachelor's thesis 2014 
Savková DanielaManipulation in interpersonal communication and its using to seniorsBachelor's thesis 2014 
Volková MichaelaVerbal and nonverbal communication in interpersonal relationshipsBachelor's thesis 2014 
Carbolová TerezaEmotional intelligence and motivation for volunteeringBachelor's thesis 2013 
Golichová VeronikaEffects of psychoses on clients' interpersonal relationshipsBachelor's thesis 2013 
Kubinová MarkétaRecognition of Emotion from Facial Expressions in Adolescents from Children's Homes and Adolescents Living in a FamilyBachelor's thesis 2013 
Machová TerezaPerception of emotion of facial expressionBachelor's thesis 2013 
Novotná PetraEmotional intelligence in relation to personality characteristicsBachelor's thesis 2013 
Oletzká JanaRelevance of emotional intelligence in social workers´ activitiesBachelor's thesis 2013 
Sikorová EsterEmotional Intelligence and Prosocial Behavior of Students from Different Types of Secondary SchoolsBachelor's thesis 2013 
Ševčíková MarieChanges in consciousness after consumption of addictive substancesBachelor's thesis 2013 
Tobola KamilChronically ill children's perception of illnessBachelor's thesis 2013 
Adámková KatrinThe influence of emotional intelligence on family relationshipsBachelor's thesis 2012 
Antalová VeronikaEmotional intelligence and school performanceBachelor's thesis 2012 
Dalecká TerezaEmotional Intelligence and Team Cohesion in OrganizationsBachelor's thesis 2012 
Guzdková BarboraEffectiveness of Coping StrategiesBachelor's thesis 2012 
Kamenská TaťánaCoping strategies with demanding situations in developmental perspectiveBachelor's thesis 2012 
Kuchnová AnetaEmotional intelligence in relation to aggressive behaviorBachelor's thesis 2012 
Kunová HanaMoral intelligence in the context of personalityBachelor's thesis 2012 
Malantová AndreaEmotional intelligence in personal relationshipsBachelor's thesis 2012 
Nezgodová Nogolová AnetaRelations of emotional intelligence to other types of inteligenceBachelor's thesis 2012 
Tatíčková RomanaEmotional inteligence and well-beingBachelor's thesis 2012 
Havrlantová EliškaRole of Emotional Intelligence in Coping With Stressful Situations in Adolescence.Bachelor's thesis 2011 
Kielarová MiroslavaEmotional intelligence middle health workersBachelor's thesis 2011 
Rajnochová HanaEmotional intelligence in students of different branchesBachelor's thesis 2011 
Rybiařová BarboraPersonal sources of resistance to load the selected components of the Integrated Rescue SystemBachelor's thesis 2011 


No record found.

rss
social hub